NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE SILNIC NA TURNOVSKU JE HOTOVÁ!

0

V úterý 20. října 2020 byla dokončena rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici Libereckého kraje. Dílo má zatím drobné vady a nedodělky, které budou v brzké době odstraněny.

Slavnostní otevření bylo naplánováno na 24. října, ale muselo být zrušeno kvůli vládním opatřením. Turnovská radnice akci uskuteční společně s dalšími partnery pravděpodobně na jaře 2021.

Největší investiční akce na Turnovsku začala 1. dubna 2019. Nebyl to apríl ani pro místní obyvatele, ani pro podnikatele, natož pro řidiče. Prvního dubna 2019 totiž začala v souvislosti se stavbou řada úplných i částečných uzavírek, které komplikovaly dopravu až do 3. října 2020. Rok a půl tak byla ochromena doprava v Turnově II a přilehlém okolí.

Stavba byla členěna do několika etap. V loňském roce se začalo v prostoru kolem viaduktu a v Nádražní ulici k odbočce na silnici I/10. Práce probíhaly po úsecích. Každý úsek čekalo to samé – frézování, sanace, konstrukce komunikace a chodníků ze štěrkodrtí, pokládka žulových obrub, pokládka dlažby, asfaltování. V části Nádražní ulice (od Hotelu Beneš pod ulici Čechovu) došlo na první asfaltování koncem června. Poté byla zahájena další etapa rekonstrukce, která už směřovala do katastru Ohrazenic.

Vloni v září došlo v Nádražní ulici na instalaci sloupů veřejného osvětlení, v říjnu pak následovala výsadba zeleně. Tečkou za pracemi bylo položení finálních asfaltových povrchů (14. a 15. listopadu 2019) v celé ulici od Hotelu Beneš ke sjezdu na I/10. Velkou úlevou bylo v prosinci těsně před Vánoci položení podkladních asfaltů pod viaduktem a otevření tohoto úseku pro dopravu směrem na Přepeřskou. Tato část byla pro automobilovou dopravu odříznutá celých devět měsíců.

Nejsložitějším místem celé operace byl viadukt, respektive část před ním, kde se kompletně předělávaly vodohospodářské sítě včetně dvou velkých odlehčovacích objektů, překládal se plyn a ještě nově zatrubňoval Odolenovický potok.

Paralelně v roce 2019 probíhaly stavební práce také na II/610 ze Svijan do Přepeř. Opět došlo v několika úsecích k odfrézování asfaltového souvrství, probíhaly úpravy a výměny uličních vpustí.

Viadukt a křižovatka Nádražní s Přepeřskou ulicí

Velkou viditelnou změnou prošla komunikace z Příšovic do Přepeř, kde vedle rekonstrukce vlastní vozovky silnice II/610 došlo k rozšíření a vybudování cyklostezky. Na výstavbě cyklostezky mezi Přepeřemi a Příšovicemi se podílely obě obce. Její délka je 625 m a celkové náklady na projekt byly přes 11 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury a Libereckým krajem, na nákladech se podílelo i město Turnov a další obce sdružené okolo Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany.

Loňskou pozitivní skutečností bylo otevření části komunikace v úseku silnice II/610 z Přepeř až do Svijan, což bylo o měsíc dříve, než bylo plánováno.

V roce 2020 přišel na řadu zbývající úsek v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř, a stavební ruch pokračoval také v Ohrazenicích mezi Pyrámem a odbočkou na I/10.
V Přepeřské ulici došlo 2. března t. r. na kompletní uzavírku a začaly fungovat výlukové jízdní řády. I zde se dělala nová dešťová kanalizace, chodníky, silnice a v neposlední řadě nový mostek u BRD KOVO, který dal firmě pořádně zabrat, protože bylo staveniště několikrát zcela zaplaveno. V červnu 2020 se podařilo mostek vybetonovat a v červenci tento úsek zprůjezdnit. Do té doby byli obyvatelé z Přepeřské spojeni s městem pouze provizorní lávkou pro pěší.

V srpnu se po dokončení křižovatky v Přepeřích stavební činnosti opět vrátily do Nádražní ulice a k viaduktu. V Nádražní ulici probíhalo dláždění zálivů, bouralo se zábradlí přes zatrubněný Odolenovický potok a dělaly se úpravy na ostrůvku kolem plynového zařízení. Zhruba v polovině září došlo u viaduktu k položení finálních asfaltů. Úplně poslední uzavírka byla v sobotu 3. října, kdy Nádražní ulice v katastru Ohrazenic (od sjezdu z D10 po rozcestník na Pyrámu) dostala nový asfaltový koberec.

Zhotovitelem stavby „Rekonstrukce silnice II/610 z Turnova až na hranici Libereckého kraje“ byly společnosti EUROVIA CS, STRABAG a další jejich subdodavatelé. Akce za více než 205 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milionů korun.

Rovněž město Turnov vložilo do stavby nemalé finanční prostředky. Na chodníky, parkovací zálivy, veřejné osvětlení a vegetační úpravy v Nádražní ulici připadla částka přes 18 milionů korun. Město Turnov žádalo o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu – Komunitní rozvoj – prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří, maximální dotace byla přiznána ve výši 2,8 mil. Kč.

Most ve Svijanech

KOMENTÁŘ STAROSTY
„Musím konstatovat, že se jednalo o největší dopravní projekt realizovaný v Turnově za posledních sedm let za dobu mého starostování. Projektové přípravy trvaly pět let. Samotná stavba pak další dva roky. Domníváme se, že tento projekt, který vznikl především díky společné spolupráci Libereckého kraje a dalších pěti samospráv – města Turnova a obcí Ohrazenice, Přepeře, Příšovice, Svijany – a Vodohospodářského sdružení Turnov, je i v krajském měřítku mimořádným počinem. Bylo zde mnoho společné vůle, mnoho peněz Evropské unie, kraje, ale především malých obcí,“ shrnuje starosta Turnova Tomáš Hocke.
„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za spolupráci, jak v přípravě, tak ve stavebním procesu. Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům Turnova i našeho regionu za neskonalou trpělivost. Zvláště pak bych se chtěl omluvit obyvatelům sídliště Přepeřská, kteří byli skoro dva roky odříznutí od města.
Dopravní stavby nepatří k těm, které nesou starostové dobře. Spousta jednání v přípravě, hledání kompromisů, financí, velká nespokojenost v průběhu stavby, často i nespokojenost ve finále. Nutnost vytrvalosti a soustředěné práce. Jediným uspokojením tak zůstává procházka po nových ulicích se zelení a třeba prohlídka dnes už historických fotografií. Nejde přece jen o nové silnice, ale především o kultivaci veřejného prostoru a zeleně. Tak ať slouží a je co nejméně reklamací,“ doplnil starosta.

(Zdroj: Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí města Turnov)

Související články (celkem 54)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.