Prohlížíte: Nádražní ulice

Zápisník
 | 1 576 přečtení 0

REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE A OBČANSKÁ VYBAVENOST V TURNOVĚ II

Zhruba padesátka občanů našla ve středu 15. února cestu do jídelny v ZŠ v Alešově ulici u nádraží na první setkání se starostou města v tomto roce. Slušnou účast měla na svědomí hlavně dvě témata, která se dotýkají, resp. již brzo dotknou každodenního života obyvatel Turnova II. „V lokalitě u nádraží žije asi čtyřicet procent obyvatel města, v minulosti se zde podařilo uskutečnit několik zásadních věcí, jako jsou nový terminál, rekonstrukce nádražní budovy a základní školy v Alešově ulici, pokračuje postupná revitalizace sídliště, která letos postoupí do předposlední části,“ řekl úvodem setkání starosta Tomáš Hocke.

Zápisník
 | 2 121 přečtení 0

REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE ZAČNE V PŘÍŠTÍM ROCE

O připravované rekonstrukci zbylé části turnovské Nádražní ulice od bývalého Hotelu Beneš na Pyrám v Ohrazenicích jsme již na stránkách TvA informovali opakovaně. Z původně menší stavby je nyní rozsáhlý projekt, který kromě zmíněné části zahrnuje také silnici z Turnova až do Svijan. Vše probíhá pod patronací Libereckého kraje, který ponese největší břemeno odpovědnosti a který je také žadatelem o dotaci z fondů EU (IROP). Bez dotace by takto rozsáhlá stavba za desítky milionů korun nepřicházela vůbec v úvahu.

Zápisník
 | 2 321 přečtení 0

OPRAVY BY SE TURNOVSKÁ NÁDRAŽNÍ ULICE MĚLA DOČKAT JEŠTĚ V TOMTO DESETILETÍ

Opakované petice obyvatel, stížnosti na alarmující technický stav vozovky a sítí, popraskané domy od rychle projíždějících vozidel po zvlněné vozovce, zejména kamionů v nočních hodinách. To je současnost v horní části turnovské Nádražní ulice od Hotelu Beneš směrem na Ohrazenice. Původně měla být komunikace opravena v rámci projektu Čistá Jizera, ale nakonec musely být některé lokality ze seznamu vyškrtnuty. Nahlas hovořit o rekonstrukci se začalo až po předloňské návštěvě hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, kdy se u místního Koloniálu u Roubíčků uskutečnila schůzka občanů s hejtmanem a vedením města. „Turnov na své náklady vyhotoví projektovou dokumentaci až ke stavebnímu povolení, kraj se potom bude snažit sehnat peníze z evropských fondů,“ zněla dohoda.

Fotoreportáže
 | 2 651 přečtení 0

MYSLÍM, ŽE OBČANSKÁ SPOLEČNOST V TURNOVĚ DOCELA DOBŘE FUNGUJE, ŘÍKÁ HEJTMAN PŮTA

Je to právě rok, co Martin Půta stojí v čele Libereckého kraje. V pátek 22. listopadu navštívil Turnov. Jak uvedl při nástupu do funkce, chce navštívit každé větší město v kraji, seznámit se s jeho problémy a hovořit s občany. Turnov byl devátým městem, které takto navštívil. Do konce mandátu, který vyprší v roce 2016, se sem podle svých slov ještě nejméně jednou vrátí. Hejtman, kterého doprovázela náměstkyně Hana Maierová, krajský zastupitel Ivan Kunetka, turnovský starosta Tomáš Hocke s místostarostou Otakarem Špetlíkem, tajemníkem radnice Šmirausem a tiskovými mluvčími kraje a města, toho stihl za devět hodin poměrně hodně.

Zápisník
 | 2 287 přečtení 0

STAV HORNÍ ČÁSTI NÁDRAŽNÍ ULICE SE NEUSTÁLE ZHORŠUJE

Je to jedna z věcí, kvůli které si člověk nemusí dělat uzel na kapesníku. Každý den se mně tento problém připomíná sám. A bohužel musím konstatovat, že měsíc od měsíce je to intenzivnější. Ano, je to už tolikrát zmiňovaná horní část Nádražní ulice, která po obrovském náporu těžké nákladní dopravy kapitulovala a její povrch v některých místech připomíná bez nadsázky testovací polygon některé z firem zabývajících se výrobou podvozkových komponentů. Jak se zdá, stav vozovky se neustále zhoršuje, soudě podle větší intenzity otřesů a také zvětšení některých prasklin na fasádách přilehlých domů a to o 2-3mm za půl roku.

Zápisník
 | 1 561 přečtení 0

ULICI MÁ OPRAVIT KRAJ, DALŠÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NEPODPOŘÍME, VZKÁZALI LIDEM ZASTUPITELÉ MĚSTA

Na konci jara jsme čtenáře informovali o iniciativě obyvatel turnovské Nádražní ulice, resp. části od Hotelu Beneš směrem k Ohrazenicím (ZDE). Celkem 71 lidí tehdy podepsalo petici, která žádá město o nápravu havarijního stavu komunikace. „Obecně je známo, že doprava je zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Ve zmíněném úseku Nádražní ulice je povrch komunikace v havarijním stavu, a to ne jen množstvím výtluků, ale příčnými nerovnostmi (nahrnutím asfaltového povrchu do vln – pozn. red.) a také podélným vyboulením,“ píše se v petici. Obyvatelé si stěžují hlavně na večerní a noční jízdy kamionů do průmyslové zóny, které překračují povolenou rychlost a domy rozvibrují tak, že se na některých z nich objevily praskliny. Zde citelně chybí především sjezd u firmy Grupo Antolin ze silničního průtahu.

Zápisník
 | 2 933 přečtení 0

I V TURNOVĚ MŮŽEME ZAŽÍT ZEMĚTŘESENÍ

Nádražní ulice. Většině občanů Turnova se promítne nedávno zrekonstruovaná část komunikace a přilehlých chodníků v úseku od Kudrnáčových hodin až k Hotelu Beneš. Ovšem tato ulice pokračuje dál směrem na Ohrazenice. Právě v této části Nádražní ulice vyvstal v posledních letech problém, týkající se stavu zdejší vozovky a jejího přetížení kamionovou dopravou. Jako ve správném „Kocourkově“ se zde při výstavbě průmyslové zóny (především Grupo Antolin a Krajská správa silnic) jaksi zapomnělo, že především velkého výrobce komponentů pro automobilový průmysl musí denně (a samozřejmě i v nočních hodinách), „navážet“ a „vyvážet“ desítky kamionů. Jaksi paradoxně a proti všem zvyklostem zde chybí sjezd z dálnice do této zóny. Kamionová doprava tedy sjíždí na sjezdu v Ohrazenicích a pokračuje Nádražní ulicí, kde se u Hotelu Beneš stáčí doleva a ulicí Fučíkova pokračuje dál.

Zápisník
 | 2 982 přečtení 0

ČISTÁ JIZERA: DLOUHO OČEKÁVANÝ PROJEKT MUSÍ BÝT OBJEMOVĚ ZMENŠEN

V posledních měsících bylo o skoro miliardovém investičním projektu Čistá Jizera, který zahrnuje odkanalizování měst okresu Semily a výstavbu nových kanalizačních řadů, hodně slyšet. Jak už to ale s žádostmi o dotace z fondů Evropské unie bývá, nakonec se všechno musí upravovat podle aktuálně vyhlášených dotačních podmínek. „Všechna města zůstávají v záměru prakticky na stejné úrovni, ale pro Turnov je špatnou zprávou, že budeme muset vyřadit některé ulice a celé městské části. Objemově se projekt v tomto městě zmenší zhruba o 80 milionů korun, což představuje přibližně dvacet procent,“ řekl Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov.

Aktuality
 | 135 přečtení 0

Nádražní: Sláva, konečně hotovo!

Včera dopoledne byla konečně slavnostním přestřižením pásky za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje, zástupců krajské správy silnic, Státního fondu dopravní infrastruktury…

1 2