JAK TO ŽIJE NA TURNOVSKÝCH STAVENIŠTÍCH?

0

Letošní rok je v Turnově ve znamení zásadních oprav komunikací, které ve svém důsledku ovlivňují každodenní život města. A ještě nějaký ten měsíc budou! Naplno se pracuje v horní části Nádražní ulice a v Palackého ulici v prostoru mezi mosty. Obě tyto ulice jsou pro běžný provoz uzavřeny, dostanou se sem jen chodci a místní obyvatelé. Trochu stranou probíhá také rekonstrukce Přemyslovy ulice, která je souběžná s ulicí 28. října. Tím, že jde o ulici slepou, tak ovlivňuje hlavně život lidí, kteří tu bydlí.

Práce v Přemyslově ulici

„Na stavbě v Přemyslově ulici máme skluz asi dva týdny. Byl zde problém s propojením kanalizace v nejzazším místě – na křižovatce Přemyslovy ulice a chodníku od schodů v ul. 28. října. Kanalizace zde vede v pětimetrových hloubkách, musela se dohledat jedna z šachet,“ přibližuje stavbu starosta města Tomáš Hocke. Provádějící firma, kterou je 1.jizerskohorská stavební společnost, by ale skluz měla dohnat. Zásadní pro další postup rekonstrukce bude nástup firmy pracující pro plynaře; ostatně právě havarijním stavem rozvodů plynu byla celá investice vyvolána. Stále ale platí termín dokončení opravy celé ulice na konci letošního září.

Také práce v Palackého ulici mezi velkým a malým mostem přes Jizeru jsou v malém skluzu. Ten je zaviněn skutečností, že se původně uvažovalo, že na staveništi budou moci najednou fungovat dvě firmy, 1.jizerskohorská stavební, která pracuje pro VHS na rekonstrukci kanalizace, a firma Firesta, která pracuje pro Krajskou správu silnic LK. Na poměrně krátkém úseku mezi mosty je ale práce dvou firem někdy velmi obtížná. „Rekonstrukci kanalizace také pozdržely archeologické nálezy. Uprostřed ulice byly odkryty pozůstatky středověké zástavby. Firesta tedy pracuje alespoň na malém mostě přes náhon, který už má zčásti odbourané zábradlí a probíhají zde první zpevňovací práce. Řešili jsme stížnosti místních obchodníků, protože po jedné straně již zmizely chodníky a než budou nové, tak mají vstupy do obchodů jen provizorní. Všem se omlouváme a prosíme za trpělivost, myslím, že výsledek v podobě nové ulice bude stát za to,“ komentuje starosta Hocke. V nejbližší době se stavební ruch přesune také do prostoru od Komerční banky k odbočce na Trávnice. Postupně budou zadlážděny chodníky, kostky se také znovu objeví v parkovacích pruzích. (Někde bylo chybně uváděno, že zde budou parkovací zálivy, jak je známe například z Nádražní ulice. Budou zde po obou stranách pouze parkovací pruhy.) Na samotné vozovce bude od velkého mostu až ke křižovatce pod Baťou položen tzv. tichý asfalt. Ulice by měla být kompletně hotová v polovině prázdnin.

Přístup do obchodů v Palackého ulici je komplikovaný

Palackého ulice jen pro pěší

Pohled od malého mostu

V horní části Nádražní ulice od bývalého Hotelu Beneš do Ohrazenic se v současnosti intenzivně pracuje na rekonstrukci kanalizace. Pracují zde dvě čety najednou, s pracovníky lomnické firmy Mizera zde panuje spokojenost. Stížnosti jsou prakticky jen na všudypřítomný prach, což ale bohužel k takovýmto stavbám patří a pracovníci firmy se snaží pravidelně zametat. „Ulice je široká, takže i přes zákaz vjezdu ji začali ve větší míře používat motoristé, kteří zde nebydlí a ani nepodnikají. Už jsme to museli řešit s městskou policií. Myslím, že objízdné trasy jsou blízko a není třeba sem zbytečně zajíždět,“ žádá starosta Tomáš Hocke.

Práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu by měly skončit na přelomu června a července. Co bude potom, se bohužel zatím neví. Je zde totiž zpoždění s vypsáním výběrového řízení na opravu komunikace, což probíhá v režii kraje. „Obávám se, že původní záměr, aby práce na sebe plynule navazovaly, nebude možné uskutečnit. V tom případě budou stávající rýhy z opravy kanalizace a vodovodu provizorně zaasfaltovány a pustíme sem provoz. Stavební práce a uzavírka ulice by se sem potom vrátily na podzim,“ dodává starosta.

Současnost v horní části Nádražní ulice

Související články (celkem 51)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.