ULICI MÁ OPRAVIT KRAJ, DALŠÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NEPODPOŘÍME, VZKÁZALI LIDEM ZASTUPITELÉ MĚSTA

0

Na konci jara jsme čtenáře informovali o iniciativě obyvatel turnovské Nádražní ulice, resp. části od Hotelu Beneš směrem k Ohrazenicím (ZDE). Celkem 71 lidí tehdy podepsalo petici, která žádá město o nápravu havarijního stavu komunikace. „Obecně je známo, že doprava je zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Ve zmíněném úseku Nádražní ulice je povrch komunikace v havarijním stavu, a to ne jen množstvím výtluků, ale příčnými nerovnostmi (nahrnutím asfaltového povrchu do vln – pozn. red.) a také podélným vyboulením,“ píše se v petici. Obyvatelé si stěžují hlavně na večerní a noční jízdy kamionů do průmyslové zóny, které překračují povolenou rychlost a domy rozvibrují tak, že se na některých z nich objevily praskliny. Zde citelně chybí především sjezd u firmy Grupo Antolin ze silničního průtahu.

Rekonstrukce této části ulice „vypadla“ z projektu Čistá Jizera, oprava ze strany majitele komunikace (Liberecký kraj) se zatím jeví jako nejistá. Aby nedocházelo k dalšímu poškozování domů, aby byl život v této části města snesitelnější, navrhli občané v petici snížení rychlosti na 30 km/h, pomohla by i instalace pevného radaru a měření vibrací krajskou hygienickou stanicí.

Peticí se zabývala rada města a také zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Ti občanům ale moc nepomohli, když je odkázali na majitele komunikace. V materiálu pro zastupitele, který vypracoval vedoucí odboru dopravy turnovské radnice Pavel Vaňátko, jsou uvedeny důvody, proč nemá být žádný z požadavku občanů akceptován. Podle Vaňátka není omezení rychlosti legislativně konformním řešením. Zákon o provozu na pozemních

komunikacích stanovuje limity rychlosti v obci a mimo obec. Účastníci provozu se navíc musí přizpůsobit stavebnímu a dopravně technickému stavu vozovky, tj. pokud je komunikace značně poškozena, musí adekvátně snížit rychlost jízdy… Horní část Nádražní ulice byla v minulosti vybrána pro instalaci pevného radaru, ale vzhledem k tomu, že po celé délce ulice je parkovací pruh, docházelo by k zastínění zorného pole
kamery stojícími vozidly, proto se radar v ulici asi neobjeví. Také měření vibrací hygienickou správou není reálné, protože prý podle pracovníků hygieny je vše v platné normě. Ta má navíc za cíl chránit zdraví lidí především v průmyslu, třeba u hydraulických lisů, a není cílena na ochranu staveb před praskáním!? Co se týká opravy komunikace, tu Krajská správa silnic Libereckého kraje nemá letos v plánu, může být do něho nicméně zařazena na příští rok.

Zastupitelé města na svém zasedání 1. září odsouhlasili hlasy všech přítomných (22) pouze uložit vedení města obrátit se na Liberecký kraj se žádostí o obnovu povrchu komunikace.

„Vzhledem k tomu, že se turnovský odbor dopravy rozhodl nevyhovět ani jednomu z požadavků občanů, podepsaných pod zmíněnou peticí, je vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, že by oprava ulice mohla být zařazena do akcí na příští rok, prozatímní jediné viditelné řešení. Nezbývá nám tedy nic jiného, než věřit, že se město Turnov postaví za své občany a opravu této ulice u rady Libereckého kraje prosadí,“ uvedl Dušan Mlejnek v zastoupení petičního výboru občanů.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.