NÁDRAŽNÍ A PALACKÉHO ULICE, AKTUÁLNÍ INFORMACE PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0

Rekonstrukce Palackého a Nádražní ulice se kvapem blíží, dolaďují se detaily, stavební práce začnou v případě Palackého ulice již 1. března, v případě Nádražní ulice bezprostředně po jarních prázdninách, tedy v pondělí 5. března. Ve středu 21. února zasedala dopravní komise města, máme k dispozici aktuální změny a zpřesnění.

Nádražní ulice od bývalého hotelu Beneš do Ohrazenic

NÁDRAŽNÍ ULICE
Úplná uzavírka od bývalého hotelu Beneš do Ohrazenic ke křižovatce u prodejny Nářadí K. Jiránek od 5. března do 15. června 2018. Bude zprovozněn oboustranný sjezd a výjezd na silnici I/10 v Ohrazenicích u bývalé prodejny Ford. Omezení provozu v Ohrazenicích bude řízeno semafory.
Organizace autobusové dopravy:
* Meziměstské autobusy směr Lažany a Čtveřín pojedou obousměrně přes Ohrazenice a Fučíkovu ulici.
* Všechny spoje ve směru na Liberec a Prahu pojedou Fučíkovou ulicí, obslouží zastávky odb. Přepeře a Fučíkova ul. a u společnosti Antolin najedou na silnici I/10, I/35.
* Spoje od Liberce a Prahy pojedou přes Ohrazenice pouze pokud mají mít v uzavřeném úseku zastávku. Tou bude zastávka ve Fučíkově ulici.
* Ostatní spoje pojedou po objízdné trase, tedy směr křižovatka u Kudrnáčových hodin.

PALACKÉHO ULICE
Úplná uzavírka úseku mezi křižovatkou k autobusovému nádraží a mostem přes náhon od 1. března na dobu zhruba dvou měsíců. Objízdná trasa bude vedena po tzv. velkém mostě po silnici I/35 a po Sobotecké ulici.
Organizace autobusové dopravy:
* Žádné zastávky v uzavřeném úseku nejsou dotčeny, nicméně bude změněno vedení spojů s ohledem na trasu spojů vedených Palackého ulicí.
* Spoje ve směru na Semily, Lomnice, Železný Brod a Malou Skálu přes Rakousy pojedou po objízdné trase (silnice I/35, ul. Sobotecká), vynechají autobusové nádraží (AN) a použijí náhradní zastávku U Masny.
* Spoje směr Kacanovy, Vyskeř, Rovensko p. Tr. pojedou z AN na terminál a opačně. Zastávku U Masny vynechají.
* Spoje od Jičína vynechají zastávku U Masny a pojedou přes terminál na AN pokud budou v Turnově končit – a naopak v opačném sledu.
* Spoje od Jičína, které jedou dále směr Liberec, vynechají zastávku U Masny a pojedou na AN a posléze na terminál – a naopak v opačném sledu.
* Spoje MHD Pelešany vynechají AN a od zastávky U Masny se budou otáčet na okružní křižovatce U Bati.
* Spoje ze směru od Příšovic a spoje na lince 310/35 vynechají AN a náhradní zastávku budou mít na zastávce U Masny.
* Autobusový záliv U Masny bude prodloužen o 15 metrů – bude vyznačeno dopravním značením.
* Zachován zůstane vjezd na centrální parkoviště a parkoviště Cryturu, stejně tak zůstane zachován vjezd na Trávnice.
* Po vydání příslušných rozhodnutí odborem dopravy MěÚ budou do schránek obyvatel a firem v této ulici rozeslány informační letáky.
(Zdroj: zápis ze zasedání dopravní komise města, předseda komise: Milan Vašák, milan.vasak@seznam.cz.)

Palackého ulice

NÁDRAŽNÍ ULICE PODROBNĚ Z POHLEDU VHS
Rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní a Pacltově ulici a v Ohrazenicích.
V první etapě se jedná o rozsáhlou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici od bývalého hotelu Beneš, trasa dále pokračuje do Ohrazenic až směrem k Pyrámu.
Rekonstrukce vodohospodářských sítí budou prováděny i v Pacltově ulici, kde bude stavba zahájena jako první, a to již v pondělí 26. února! Následovat budou práce v Nádražní ulici. Na akci naváže rekonstrukce vodovodu v Přepeřích, zde budou práce zahájeny až v průběhu června letošního roku.

Investorem rozsáhlého díla je Vodohospodářské sdružení Turnov. Na akci finančně přispívají další subjekty – město Turnov, obce Ohrazenice a Přepeře a Liberecký kraj.

Součástí stavby je také přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, dále příprava na odvodnění komunikace. Na akci naváže připravovaná rekonstrukce kompletní silnice a chodníků, jejímž klíčovým investorem bude Liberecký kraj. Obnova komunikací může být zahájena již na podzim letošního roku, ale hlavní práce proběhnou pravděpodobně až v první polovině 2019. V Pacltově ulici bude po pokládce sítí položen asfaltový celoplošný povrch již do konce srpna letošního roku.

Termín stavby vodohospodářského díla: 26. 2. – 31. 8. 2018
Zhotovitel stavby: MIZERA – STAVBY, a. s., Lomnice nad Popelkou
Cena: 28,4 mil. Kč bez DPH

Předpokládaný časový postup prací:
* 1. úsek – Pacltova ulice (vodovod, kanalizace), termín 26. 2. – 16. 3. 2018.
* 2. úsek – Nádražní ulice od křížení s ulicí Fučíkovou po Pacltovu ulici – horní sjezd (vodovod, kanalizace), termín 12. 3. – 15. 6. 2018.
3. úsek – Nádražní ulice od Pacltovy ulice horního sjezdu po nájezd na dálnici (vodovod, kanalizace), termín 12. 3. – 15. 6. 2018.
4. úsek – Ohrazenice od nájezdu na dálnici po Pyrám (vodovod), předpoklad květen 2018 – bude zpřesněno.
5. úsek – Ohrazenice u trati (kanalizace – lom šachty), předpoklad duben – červen 2018, bude zpřesněno.

Situační obrázek

* V Nádražní ulici budou z časových důvodů rychlého provedení prací souběžně pracovat dvě „čela“, jedná se o úsek č. 2 a 3.
* Výše uvedené termíny se ještě mohou změnit v závislosti na klimatických podmínkách a dalších okolnostech stavby (uzavírky, vliv sjezdu u bývalého Fordu).
* Při výkopových pracích bude ohraničen pracovní úsek. Budou se zde pohybovat stavební stroje, případně zde mohou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu.
* Výstavba bude probíhat za plné uzavírky ulice, vjezd bude umožněn pouze rezidentům a zásobování.
* Úsek od sjezdu z dálnice po Pyrám v Ohrazenicích bude řízen semafory (bude průjezdný).
* Ulice Pacltova bude po dobu stavby plně uzavřena. Zde je možný ale příjezd z druhé strany.
* Svoz komunálního odpadu: S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech – zhotovitel stavby se postará o případný přesun popelnic do místa, kam dojede svozový vůz.

Kontakty:
Vodohospodářské sdružení Turnov, zástupce investora: Andrea Bímová, tel. 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz
Hlavní dodavatel stavby: MIZERA – STAVBY a.s., Lomnice nad Popelkou, stavbyvedoucí: Vít Čapek, tel. 606 758 153, vit.capek@mizera-stavby.cz

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.