NÁDRAŽNÍ A PALACKÉHO ULICE, AKTUÁLNÍ INFORMACE PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0

Rekonstrukce Palackého a Nádražní ulice se kvapem blíží, dolaďují se detaily, stavební práce začnou v případě Palackého ulice již 1. března, v případě Nádražní ulice bezprostředně po jarních prázdninách, tedy v pondělí 5. března. Ve středu 21. února zasedala dopravní komise města, máme k dispozici aktuální změny a zpřesnění.

Nádražní ulice od bývalého hotelu Beneš do Ohrazenic

NÁDRAŽNÍ ULICE
Úplná uzavírka od bývalého hotelu Beneš do Ohrazenic ke křižovatce u prodejny Nářadí K. Jiránek od 5. března do 15. června 2018. Bude zprovozněn oboustranný sjezd a výjezd na silnici I/10 v Ohrazenicích u bývalé prodejny Ford. Omezení provozu v Ohrazenicích bude řízeno semafory.
Organizace autobusové dopravy:
* Meziměstské autobusy směr Lažany a Čtveřín pojedou obousměrně přes Ohrazenice a Fučíkovu ulici.
* Všechny spoje ve směru na Liberec a Prahu pojedou Fučíkovou ulicí, obslouží zastávky odb. Přepeře a Fučíkova ul. a u společnosti Antolin najedou na silnici I/10, I/35.
* Spoje od Liberce a Prahy pojedou přes Ohrazenice pouze pokud mají mít v uzavřeném úseku zastávku. Tou bude zastávka ve Fučíkově ulici.
* Ostatní spoje pojedou po objízdné trase, tedy směr křižovatka u Kudrnáčových hodin.

PALACKÉHO ULICE
Úplná uzavírka úseku mezi křižovatkou k autobusovému nádraží a mostem přes náhon od 1. března na dobu zhruba dvou měsíců. Objízdná trasa bude vedena po tzv. velkém mostě po silnici I/35 a po Sobotecké ulici.
Organizace autobusové dopravy:
* Žádné zastávky v uzavřeném úseku nejsou dotčeny, nicméně bude změněno vedení spojů s ohledem na trasu spojů vedených Palackého ulicí.
* Spoje ve směru na Semily, Lomnice, Železný Brod a Malou Skálu přes Rakousy pojedou po objízdné trase (silnice I/35, ul. Sobotecká), vynechají autobusové nádraží (AN) a použijí náhradní zastávku U Masny.
* Spoje směr Kacanovy, Vyskeř, Rovensko p. Tr. pojedou z AN na terminál a opačně. Zastávku U Masny vynechají.
* Spoje od Jičína vynechají zastávku U Masny a pojedou přes terminál na AN pokud budou v Turnově končit – a naopak v opačném sledu.
* Spoje od Jičína, které jedou dále směr Liberec, vynechají zastávku U Masny a pojedou na AN a posléze na terminál – a naopak v opačném sledu.
* Spoje MHD Pelešany vynechají AN a od zastávky U Masny se budou otáčet na okružní křižovatce U Bati.
* Spoje ze směru od Příšovic a spoje na lince 310/35 vynechají AN a náhradní zastávku budou mít na zastávce U Masny.
* Autobusový záliv U Masny bude prodloužen o 15 metrů – bude vyznačeno dopravním značením.
* Zachován zůstane vjezd na centrální parkoviště a parkoviště Cryturu, stejně tak zůstane zachován vjezd na Trávnice.
* Po vydání příslušných rozhodnutí odborem dopravy MěÚ budou do schránek obyvatel a firem v této ulici rozeslány informační letáky.
(Zdroj: zápis ze zasedání dopravní komise města, předseda komise: Milan Vašák, milan.vasak@seznam.cz.)

Palackého ulice

NÁDRAŽNÍ ULICE PODROBNĚ Z POHLEDU VHS
Rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní a Pacltově ulici a v Ohrazenicích.
V první etapě se jedná o rozsáhlou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici od bývalého hotelu Beneš, trasa dále pokračuje do Ohrazenic až směrem k Pyrámu.
Rekonstrukce vodohospodářských sítí budou prováděny i v Pacltově ulici, kde bude stavba zahájena jako první, a to již v pondělí 26. února! Následovat budou práce v Nádražní ulici. Na akci naváže rekonstrukce vodovodu v Přepeřích, zde budou práce zahájeny až v průběhu června letošního roku.

Investorem rozsáhlého díla je Vodohospodářské sdružení Turnov. Na akci finančně přispívají další subjekty – město Turnov, obce Ohrazenice a Přepeře a Liberecký kraj.

Součástí stavby je také přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, dále příprava na odvodnění komunikace. Na akci naváže připravovaná rekonstrukce kompletní silnice a chodníků, jejímž klíčovým investorem bude Liberecký kraj. Obnova komunikací může být zahájena již na podzim letošního roku, ale hlavní práce proběhnou pravděpodobně až v první polovině 2019. V Pacltově ulici bude po pokládce sítí položen asfaltový celoplošný povrch již do konce srpna letošního roku.

Termín stavby vodohospodářského díla: 26. 2. – 31. 8. 2018
Zhotovitel stavby: MIZERA – STAVBY, a. s., Lomnice nad Popelkou
Cena: 28,4 mil. Kč bez DPH

Předpokládaný časový postup prací:
* 1. úsek – Pacltova ulice (vodovod, kanalizace), termín 26. 2. – 16. 3. 2018.
* 2. úsek – Nádražní ulice od křížení s ulicí Fučíkovou po Pacltovu ulici – horní sjezd (vodovod, kanalizace), termín 12. 3. – 15. 6. 2018.
3. úsek – Nádražní ulice od Pacltovy ulice horního sjezdu po nájezd na dálnici (vodovod, kanalizace), termín 12. 3. – 15. 6. 2018.
4. úsek – Ohrazenice od nájezdu na dálnici po Pyrám (vodovod), předpoklad květen 2018 – bude zpřesněno.
5. úsek – Ohrazenice u trati (kanalizace – lom šachty), předpoklad duben – červen 2018, bude zpřesněno.

Situační obrázek

* V Nádražní ulici budou z časových důvodů rychlého provedení prací souběžně pracovat dvě „čela“, jedná se o úsek č. 2 a 3.
* Výše uvedené termíny se ještě mohou změnit v závislosti na klimatických podmínkách a dalších okolnostech stavby (uzavírky, vliv sjezdu u bývalého Fordu).
* Při výkopových pracích bude ohraničen pracovní úsek. Budou se zde pohybovat stavební stroje, případně zde mohou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu.
* Výstavba bude probíhat za plné uzavírky ulice, vjezd bude umožněn pouze rezidentům a zásobování.
* Úsek od sjezdu z dálnice po Pyrám v Ohrazenicích bude řízen semafory (bude průjezdný).
* Ulice Pacltova bude po dobu stavby plně uzavřena. Zde je možný ale příjezd z druhé strany.
* Svoz komunálního odpadu: S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech – zhotovitel stavby se postará o případný přesun popelnic do místa, kam dojede svozový vůz.

Kontakty:
Vodohospodářské sdružení Turnov, zástupce investora: Andrea Bímová, tel. 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz
Hlavní dodavatel stavby: MIZERA – STAVBY a.s., Lomnice nad Popelkou, stavbyvedoucí: Vít Čapek, tel. 606 758 153, vit.capek@mizera-stavby.cz

Související články (celkem 54)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.