ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: TÉMA ODPADY

0

Na svém zářijovém zasedání turnovští zastupitelé odsouhlasili nový systém likvidace komunálních odpadů od občanů od ledna 2016. Novinkou je, že pytlový sběr již nebude vybírán technickými službami přímo od domů občanů, ale naopak ti, kteří budou chtít získat slevu na poplatku za odpady, je budou muset sami vozit na dvě určená místa ve městě (viz ZDE). Otázka tentokrát zněla: Zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání diskutovalo o problematice odpadů. Jaký je váš názor na nový systém odpadového hospodářství ve městě?

201510072221_zap_255_2015_odpady

n201504012049_zap_98_2015_fricMgr. Jaromír Frič, zastupitel za ODS
Bod na jednání ZM s názvem Odpady (popř. problematika odpadů, hospodaření s odpady…) je zárukou živé a dlouhé diskuze zastupitelů a zárukou překročení časového limitu na projednávání. Každý má totiž na odpady jiný názor, každý rok se o podobu vyhlášky bojuje.
Základním problémem je pohled ekonomický a pohled ekologický. Bohužel stojí často proti sobě. Když poctivě třídím (jako že se snažím!), mám dobrý pocit, že chráním svoje zdraví. Nebo budu chtít navíc i nějaké úlevy za svou práci. V naší ulici vidím každé úterý přistavené biopopelnice, pravidelně také barevné pytle. Já mám svůj kompost a barevné pytle neplním, odnesu vše na sběrné místo u nás v Mašově. Někdo ale kompost doma nemá a ke sběrnému místu má daleko. Každopádně si ale říkám, že sběr pytlů musí být dost náročný. Když vidím vrčící multikáru a pracovníky TST, kteří nakládají jednou oranžové, podruhé žluté pytle, pak odjedou a zase se vrací, tak si právě říkám, jak moc je to ekologické či dokonce ekonomické. Ani jedno, ani druhé. Navíc sběrná místa nejsou nikde ve městě daleko od bydliště, každý je schopen tříděný odpad tam donést. Je pravdou, že někdy se s plným nákladem od „hnízd“ s barevnými kontejnery vracím, protože jsou úplně plné a obsypané dokola vytříděným odpadem, který se dovnitř už nevejde. Proto bych viděl jako dobré řešení zlepšit vyvážení velkých kontejnerů, uklízet pravidelně kolem nich, a ještě ponechat dočasně místo k odebírání pytlů s odpadem, kde by „poctivec“ mohl získat i tu malinkou slevu. Časem bych přešel jen ke kontejnerům. Věřím, že jsme se třídit odpad naučili a jen tak toho nenecháme. Aspoň pro ten dobrý pocit!
A co biopopelnice? Určitě vyvážení něco stojí, a ne málo, jak nám bylo řečeno. Pro mě je výborné už jen to, že můžu posekanou trávu někam zadarmo odvézt. Navíc kompostárna bioodpad potřebuje. Tak ať TST zatím biopopelnice zadarmo vyváží, ale časem by si majitelé hnědých popelnic měli připlatit. Je to přece jenom nadstandardní služba.
A co poučení? Nezavádět služby, které zase za rok nebo za dva budeme muset zrušit, protože víme, že stojí hodně peněz.

n201507281428_zap_190_2015_houskovaMgr. Petra Houšková, místostarostka za Nezávislý blok
Nový systém odpadového hospodářství spočívá v jedné změně – upraven byl pytlový sběr, který nebude již realizován individuálně od každého domu, ale občané budou moci využívat sběrná místa na Vesecku  a v Sobotecké ulici. V návaznosti na tuto změnu bude navýšen motivační příspěvek, zvýšen počet úklidů kolem separačních míst ve městě a četnost vyvážení těchto míst. Zavedení pytlového sběru od domu nebylo šťastné řešení. Tento systém se ukázal jako neekologický a neekonomický, občanům přinesl zanedbatelné cenové zvýhodnění a pohled na naše ulice ve dnech pytlového sběru byl nelichotivý. Je zřejmé, že poté, co občanům byla nabídnuta tato velmi dostupná varianta pytlového sběru, bude každé jeho jiné řešení vnímáno negativně. Pytle od domů již nebudou sváženy, ale stále je po městě 63 separačních míst, která jsou i v současnosti využívána většinou obyvatel Turnova.  Uvažovat jsme mohli kromě četnosti vyvážení těchto separačních míst i o rozšíření jejich počtu. Vytipování dalšího místa ale naráží na výhrady s umístěním ze strany lidí, kteří zde žijí v těsném sousedství. Každý z nás má jinou hranici osobní zodpovědnosti, jak s odpady nakládat, jak je separovat a jak je také odkládat. Bohužel si někdo tato separační místa plete se skládkou nebo místem pro zábavu, kde pořádá ohnivá představení. Co se týká biopopelnic, tato služba je poskytována zdarma, což může být vnímáno jako nespravedlivé v rámci poplatku, který hradí občané ve stejné výši – tedy i ti, kteří bioodpad kompostují, nebo bydlí v panelových domech a bio popelnice nemají. Proto bylo uvažováno o zpoplatnění služby. Návrh byl na 200 Kč za popelnici a rok, mezi zastupiteli byl i názor na plnou úhradu popelnice ze strany poplatníků. Otázka odpadového hospodářství je aktuálně uzavřená, ale troufám si říct, že minimálně jednou, dvakrát bude zájem se k ní v průběhu našeho volebního období vracet.

n201502241058_zap_60_2015_mikulaJiří Mikula, zastupitel za TOP 09
Za odborníka na odpady se nepovažuji, mám v turnovském zastupitelstvu na starosti jiné oblasti. Ale vzhledem k tomu, že téma likvidace odpadů v poslední době nabývá na významu, pokusil jsem se do problematiky proniknout.
Nechci se zde pouštět do polemik, jestli je nejlepší ta či ona popelnice, nebo zda by měla být od sebe hnízda na tříděný odpad vzdálená sto metrů či kilometr. Co mě však (opět) zarazilo, je, jak je celý systém právně postaven na smlouvě našeho města s technickými službami z roku 1997, která se akorát „dodatkuje“. Jak se zdá, ani v roce 1997, ani v žádném z roků následujících, neproběhla veřejná soutěž. Začínám už být alergický na vysvětlení typu: „…ale takhle se to dělalo vždycky…“, které slýchám mnohem častěji, než by bylo zdrávo.
Pojďme se tedy poučit jinde, kde systém funguje a občany zbytečně nezatěžuje (Teplice?), a vyberme nejlepší systém. A to buď formou veřejné soutěže, nebo si ho alespoň určeme sami a vysoutěžme potom toho, kdo nám tuto službu poskytne. Možná se budeme divit, co s cenami dokáže udělat konkurence. A zrovna v oblasti likvidace odpadů je celkem slušná. A asi není třeba vysvětlovat, že nižší cena znamená i nižší poplatky pro občany.
Už jsem otázku výběrového řízení vznesl na minulém zastupitelstvu a hodlám to dotáhnout do konce, neboť jsem přesvědčen, že i v oblasti odpadů bychom se měli chovat jako řádní hospodáři. Nemluvě o tom, že bychom měli dodržovat zákon!

n201504012050_zap_101_2015_svobodovaMgr. Jana Svobodová, místostarostka za ANO 2011
Odpadové hospodářství není jednoduchým tématem v žádném městě, řekla bych, že všechna města hledají ten nejlepší systém.
V současné době máme v Turnově poplatek za odpad paušální na občana. Město k tomuto poplatku přistoupilo z prostého důvodu, pokud totiž přistoupíte na systém vážení skutečně vyprodukovaného odpadu od jednotlivých občanů, tak to dle zkušeností z mnoha obcí vede k tomu, že si sousedé vzájemně vhazují odpadky do popelnic, nebo vozí odpad na jiná místa a vznikají tak černé skládky. Nakonec se o úklid těchto špinavých míst musí postarat obec. Takže asi všichni víme, že vážení by bylo nejspravedlivější, ale bohužel v praxi nefunguje. Já ale věřím, že v budoucnu fungovat bude, třeba jako v jiných zemích, například ve Švédsku.
První otázkou k diskuzi v našem letošním rozhodování bylo, zda je potřeba finančně motivovat občany ke třídění. Jedná se o slevu z paušálního poplatku vypočítanou na základě množství separovaného odpadu (papír, plast, tetrapaky a kov). Motivace tu je zavedená, do systému je zahrnuto 1 100 osob, potažmo rodin, ale je spojená se svozem pytlů po městě, který trvá tři dny. Tento svoz je neekologický, i když hodně motivační. Myslím si, že mnoho občanů vítalo právě tuto službu – svoz od domu. Tuto službu jsme tímto rozhodnutím ukončili, i nadále jsou ovšem občanům k dispozici tzv. hnízda s kontejnery pro separovaný odpad. Na území Turnova jich máme 63. Pokud občané za odevzdání separovaného odpadu požadují slevu, jsou nyní určená dvě místa, kam se pytle opatřené čárovými kódy mohou vozit.
Některé obce v blízkém okolí Turnova nevyžadují placení svozu odpadů od občanů a nabízejí svoz jako službu občanům. Což je jistě zajímavá myšlenka, ale já osobně si myslím, že by občané za odpad, který vyprodukují, měli platit, protože se o jejich odpad někdo musí postarat. I tak neplatí občané všechny náklady na svoz odpadů, město Turnov doplácí do systému částkou necelých 5 mil. Kč. 
Bezplatný svoz bioodpadu považuji za službu občanům a v současné době je to dle mého názoru velmi dobré řešení s ohledem na otevření nové kompostárny.
Domnívám se, že se systémem se dá i nadále pracovat a můžeme ho upravovat dle momentálních možností a potřeb. Předpokládám, že diskuze bude pokračovat a stále budeme hledat to nejlepší řešení nakládání s odpady v našem městě. Třeba podle údajů firmy EKO-KOM máme v Libereckém kraji velké rezervy v separaci plastů – takže plasty by pro nás mohly být výzva.

n201502021435_zap_43_2015_uchytilRNDr. Josef Uchytil, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
V prvé řadě je na místě vysmeknout poklonu turnovským občanům za vzorné třídění odpadu – v republikovém srovnání jsme dlouhodobě na špičce a je dobře, že nejsme k životnímu prostředí lhostejní.
Další důležitou premisou je fakt, že se v otázce odpadů nelze zavděčit všem, skoro bych si dovolil tvrdit, že nikomu. Tomu, kdo nemá auto, vyhovoval současný svoz. Ten, kdo z vlastního přesvědčení třídí, nepotřebuje motivaci, nepotřebuje odvoz od domu, jednou za čas sám dopraví svůj odpad do jednoho z hnízd. Podpora třídění je jedinou správnou cestou, město by mělo nejen sloužit svým občanům, ale i vychovávat je, na druhou stranu je potřeba si přiznat, že nejlevnější pro město by bylo vůbec netřídit.
Můj osobní pohled je, že dosavadní systém pytlového sběru separovaného odpadu jen město zavalil nevzhlednými kopami pytlů, zamořil ho zplodinami z multikáry, která město křižovala, a vlastně jen navyšoval náklady na svoz a zatěžoval tak městskou pokladnu. Zrušení tohoto svozu jsem proto kvitoval a když kolega Zbyněk Báča přišel s myšlenkou druhého sběrného místa s minimálními náklady pro město, měl jsem jasno, jakou variantu podpořit. Navržený systém je v rámci možností levný, výchovný, nechává svobodnou možnost pro občany rozhodnout se, zda využívat hnízda separovaného odpadu (pravda bez jakékoli finanční motivace), nebo jednou za čas při cestě na nákup odvézt odpad třeba k technickým službám a nechat si přispět na náklady na takový svoz.
S nově vystavěnou kompostárnou přichází spousta neznámých – zaráží mě, že otázky ohledně využitelnosti její kapacity padají až dnes, po její dostavbě. Toto mělo být prověřeno a predikováno dávno před realizací. Nemuseli bychom dnes dospět k nešťastnému řešení, kdy mají občané zdarma něco, co jim stejně do budoucna plánujeme zpoplatnit. Není to fér.

201510072221_zap_256_2015_odpady

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.