ANKETA ZASTUPITELŮ: BYTOVÝ FOND MĚSTA

0

Otázka pravidelné ankety, ve které odpovídají členové turnovského městského zastupitelstva, zněla: Na únorovém zasedání zastupitelstva byl prezentován souhrnný materiál k bytovému fondu města. Jak vnímáte současnou situaci a stav bytového fondu města? Na co byste se ve stávajícím bytovém fondu zaměřil prioritně? Mělo by město vlastnit více bytů, a proč? Myslíte si, že by město mělo být v pozici pronajímatele bytových jednotek i pro širokou veřejnost, nebo se spíše kloníte k tomu, aby město nechalo tuto činnost na komerčních subjektech?

n201604211811_zap_108_2016_bacaBc. Zbyněk Báča, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Současnou situaci a stav bytového fondu města vnímám jako záležitost, do které jde mnohem méně investic, než by bylo potřeba. Vše je nutno vidět i v kontextu celkové finanční situace, kdy město několikrát obrátí pomyslnou korunu v ruce, než se rozhodne, za co ji utratí. Stojíme fakticky před dvojí volbou. Zatížit město dalším úvěrem a opravit vše hned, nebo se snažit pravidelně zvyšovat částku do údržby bytového fondu a doufat, že zvýšení přísunu financí umoří dluh, který zde máme. 
Dle výše uvedeného by se město mělo prioritně zaměřit na údržbu stávajícího bytového fondu a snažit se o to, aby výše financí plynoucí do bytového fondu zajistila jeho stálou obnovu. Rozhodně si nemyslím, že město by mělo stavět nebo nakupovat bytové domy pro běžného občana. Jeho roli vidím v tom, že bude nadále vlastnit a provozovat byty nebo bytové domy zaměřené na tzv. sociální bydlení. Výstavbu a údržbu nových a stávajících bytových jednotek bych raději přenechal komerčním subjektům. Roli města zde vidím spíše v rovině orgánu, který dozoruje výstavbu dle územního plánu a je pojistkou, že nám v Turnově někdo nepostaví mrakodrap s výhledem na Český ráj.

n201606152205_zap_148_2016_fricMgr. Jaromír Frič, zastupitel za ODS
Město zajišťuje svým občanům celkový servis pro život ve městě, ať je to čištění ulic, údržba zeleně a dětských hřišť, svoz odpadků, oprava místních komunikací… Přitom je vlastníkem většiny veřejných budov, ať je to budova MěÚ, škol, školek, knihovny, kina, penzionů ad. Na všechny tyto budovy byly asi před dvěma lety připevněny cedulky, že jsou ve vlastnictví města Turnov. Cedulky jsou hezké, máme taky jednu na škole. I ty budovy jsou hezké, opravené, je to i pěkná vizitka pro vedení.
Horší to je ale u městských bytů. Hodně se jich prodalo – možná si někteří vzpomenou na bytový dům po ruské armádě u bývalého kina, bylo to tuším čp. 2023, a celý cirkus s jeho prodejem. Asi polovina bytů městu zůstala. Bohužel žádnou hezkou vizitku nedělají. Kdo jede například od „kruháče“ nahoru ke Šroubárně, vidí po levé straně bytové domy s oloupanou omítkou, až se člověk lekne, že je to dům opuštěný. Uvnitř je to ještě horší, vlhkost prolézá ze sklepa, barák prostě potřebuje celkovou rekonstrukci. A teď dilema – prodat, nebo rekonstruovat? Peníze vložené do rekonstrukce se hned tak nevrátí, navíc by to mohlo znamenat hodně zvýšený nájem pro stávající nájemníky. Bydlí tam ale většinou lidé, kteří si to nemohou dovolit. Na výběr jsou tak pouze dvě možnosti:
1. Prodej bytů – vše vyřeší, budou peníze pro město i méně starostí.
2. Rekonstrukce – velké náklady, ale budeme mít byty, které sice nebudou vydělávat, ale pomůžou lidem, kteří sociální bydlení nutně potřebují.
Můj názor je jasný: Město by mělo být garantem minimální zajištěnosti pro sociální bydlení, musí si současný bytový fond ponechat a zrekonstruovat ho. Prostě neprodávat, ale ani nekupovat další byty, nepronajímat komerčně, vybírat nájemníky po dohodě se sociálně bytovou komisí rady města. Ponechat rozumný nájem dle směrnic města.
Dáváme každý rok několik milionů na údržbu sportovišť, stavíme a dotujeme nové a nové budovy, určené pro volnočasové aktivity. Tak proč bychom nemohli jednou investovat i do bydlení pro lidi z Turnova.

n201607211900_zap_171_2016_knizekIng. Jaroslav Knížek, zastupitel za ANO 2011
Turnov má ve svém vlastnictví 161 běžných bytů a 219 bytů s pečovatelskou službou. Současná situace stavu bytového fondu vyžaduje zejména zlepšení investic do současných bytů. Stav řady bytů vyžaduje celkovou rekonstrukci a do budoucna vysoké finanční nároky pro město. V souvislosti s výší nájmů, která je vzdálena od komerčních nájmů poměrně značně, by se takové byty v tomto režimu měly pronajímat pouze sociálně slabým a jako startovací byty pro mladé rodiny. V ostatních případech by se cena měla přiblížit komerčním cenám.  Pronajímání bytů pro širokou veřejnost by město mělo ponechat na komerčních subjektech a více podporovat tuto možnost vzhledem k nedostatku bytů v Turnově a okolí.

n201604211811_zap_110_2016_soudskyIng. Petr Soudský, zastupitel za TOP 09
Otázkou bytů ve vlastnictví města se zabývalo únorové ZM. Domnívám se, že určitě nějaké byty si musí město ponechat. Druhou věcí je, že by se o ně mělo řádně starat, a to tak, aby vzhled domů, které jsou ve vlastnictví města, nedělal městu ostudu. No, a právě o domech v ulici 5. května a Bezručově ulici se nedá říci, že jsou ozdobou města. Městu přináší nájem ročně zhruba 4 mil. Kč a domnívám se proto, že je tu prostor k tomu, aby se do zmiňovaných domů investovalo. Spojenou nádobou je výše nájemného. Byty ve vlastnictví města asi nikdy nebudou na špičce ceny za m², nicméně cena by měla kopírovat výši nájemného v relaci s ostatními srovnatelnými městy. Myslím, že je správné nejprve dát do pořádku stávající bytový fond. Ale současně je nutné vytvářet co nejrychleji podmínky k tomu, aby se našli developeři či investoři, kteří budou budovat nové byty nebo spíše bytové domy. Ty potřebuje Turnov jako sůl a jsou velmi žádané. Proto si myslím, že developeři velmi rádi budou do výstavby nových bytů v Turnově investovat.

n201606152205_zap_151_2016_sorejsIng. Miloslav Šorejs, zastupitel za Nezávislý blok
Město by nemělo být tím, kdo se stará o bydlení všem svým obyvatelům. Mělo by pomoci těm, kteří potřebují vyřešit svou tíživou situaci, nebo potřebují nastartovat svoji životní pouť. K tomu by měly postačit současné bytové domy, které město vlastní. Ve svém územním plánu má město vyčleněné plochy, kde by se měly bytové domy stavět. Může vytvořit podmínky k tomu, aby vznikalo něco smysluplného tam, kde to město chce a kam se to hodí. Vše bude záležet na poptávce lidí, možnostech a ochotě stavebních firem se do této oblasti trhu pustit.  To, co město v současnosti vlastní, jsou hlavně dva bytové domy, a to v Bezručově ulici a 5. května. V „Bezručovce“ by se měly byty postupně opravovat a dávat do přijatelného stavu. Problémem tohoto bytového domu jsou asi tzv. měkké stropy, což bude opravy a případnou přestavbu omezovat. Jiný pohled je na bytové domy v ulici 5. května. Zde souhlasím s vybudováním nového bytového domu vedle stávajících, aby bylo kam přestěhovat současné, ale případně i nastávající nájemce. Potom by vznikl prostor na přebudování stávajícího bytového domu na Alzheimer centrum, anebo na případné rozšíření Domova důchodců Pohoda. Pro toto řešení hovoří jak stoupající potřeba péče o stárnoucí populaci, tak blízkost turnovské nemocnice a už dobře fungujícího domova důchodců. Do problematiky městských bytů ještě zasáhne stát s připravovaným zákonem o sociálním bydlení. Jestli projde návrh, že nárok na sociální bydlení mají všichni lidé, které navrhne podle nějakých kritérií úřad práce, bude na to město muset zareagovat.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.