ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: PRIORITY 2016

0

Jaké akce považujete v roce 2016 za prioritní? A co vám naopak v rozpočtu chybí? To jsou otázky, které jsme položili turnovských zastupitelům napříč „politickým“ spektrem.

n201601311859_zap_33_2016_hudecTomáš Hudec, zastupitel za ČSSD
Chtěl bych, aby radnice dělala věci, které má dělat a dělala je správně, tedy pro lidi z města, protože k tomu ta radnice je. Není zde k tomu, aby se jejím prostřednictvím živili někteří vybraní. Dělal jsem řadu let spoustu věcí pro město zdarma, nebo za vysloveně režijní odměnu, protože to považuji pro své město za správné. Ale nemůžu se dívat na to, jak spousta supů krouží kolem funkcí a těší se, jak si rozdělí městský rozpočet. Včetně poplatků za vodu… Jiní slibují, co je jejich povinností – a většina ze zvolených si ani hodinu nepamatuje, co slíbili ve slibu zastupitele při nástupu do funkce.
Naším cílem v letošním roce je dokončit především koupaliště v Maškově zahradě. Nyní už víme, že to všechno bude z vlastních peněz, tedy bez jakékoli dotace! Další nákladnou akcí letošního roku bude rekonstrukce Nádražní ulice. Neměla by to být jen úprava chodníků pro pěší, ale i rekonstrukce silnice včetně infrastruktury. To znamená voda, kanalizace i plyn. V oblasti výdajů na údržbu majetku došlo k výraznému poklesu plánovaných výdajů z důvodu nedostatku financí a nutnosti přesunout volné zdroje do oblasti kapitálových výdajů na povinné spoluúčasti rozpracovaných investic zděděných z minulosti! Rozpočet není nafukovací a musíme si stanovit priority a vůbec celkovou koncepci investic na nejbližší období.

n201601311900_zap_40_2015_kordovaEva Kordová, radní města za Nezávislý blok
Rozpočet na tento rok byl schválen již v prosinci roku 2015. Předcházela řada jednání a pracovní zastupitelstvo, kde byly všechny sporné otázky kolem rozpočtu řešeny. Rozpočet v oblasti výdajů běžných neinvestičních i kapitálových investičních zahrnuje téměř vše, co bylo plánováno. Bylo věcí dohod a diskuzí kam finance půjdou a jak budou rozděleny. Do kapitálových investičních výdajů je v tomto roce rozpočtováno celkem 77 milionů. Z této částky nejvyšší položku činí dokončení venkovního koupaliště v areálu Maškovy zahrady a nákupu rolby.
Dále do oblasti školství směřuje třetí etapa vnitřních úprav Základní školy v Alešově ulici v Turnově II, výměna kotlů na ZUŠ Turnov, oprava střechy nad jídelnou v ZŠ Žižkova. Nesmíme zapomínat ani na další plánované akce menšího rázu, které ale v souhrnu tvoří nezanedbatelnou finanční částku. V rozpočtu zůstala nespecifikovaná rezerva na spoluúčast u třetí etapy regenerace sídliště u nádraží a fotbalového hřiště s umělou trávou. Tato rezerva bude použita v případě získaných dotací. V dalších položkách rozpočtu z této oblasti jsou zahrnuty výdaje na generální opravu výtahu v DPS Výšinka, výměna bojlerů v penzionech Žižkova. Počítá se také s finanční částkou na bytové zóny IV. etapy a Hruštice. Potřeby města jsou široké a je třeba investovat postupně do všech oblastí. Ne vždy je to možné tak, jak bychom si všichni přáli a potřebovali. Opravy a nové investice do oblasti komunikací a chodníků, investiční záměry VHS a spoluúčast města jsou také často diskutovanou záležitostí. Přesto je pro tento rok počítáno s investiční dotací na vodovod Vazovec a Mašov. Stejně tak je tomu u bytového fondu, investic do oprav městských bytů. Tam považuji částku rozpočtu za dlouhodobě podhodnocenou. Na otázku, co mně v rozpočtu města na rok 2016 chybí, je v oblasti investic druhá etapa opravy střech na penzionech v Žižkově ulici, na které se pravděpodobně dostane v příštím roce. Dále by měla být v rozpočtu finanční rezerva na řešení přestěhování části úřadu z budovy čp. 72 ve Skálově ulici. Muzeum horolezectví se sice začne realizovat až v příštím roce, ale je třeba již nyní připravit řešení a s tím spojené finanční výdaje. Na závěr si dovolím připomenout z oblasti kultury stále otevřenou otázku knihovny, která je sice v prioritách na toto volební období dost v popředí, ale řešení se stále vzdalují. V rozpočtu pro tento rok možná trochu zlepšíme stávající prostory vymalováním, ale celkově je to opět jen rok hledání a nejistot. Chápu všechny potřebné a daleko důležitější investice ve všech oblastech života našeho města a vím, že bez potřebných dotací se neobejdeme. Ale každý další rok neřešení dané situace nás vzdaluje od našich záměrů. To je vše, co mohu říci ze svého pohledu k rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný a snaží se pokrýt, až na malé výjimky, všechny oblasti života v našem městě.

n201601311900_zap_41_2015_krizMichal Kříž, radní za ANO 2011
Milí spoluobčané, rád bych vám všem popřál do nového roku vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a zimní pohody. Všem těm, kteří si dali do nového roku předsevzetí, tak držím palce, aby je dodržovali, neboť první měsíc je ten nejtěžší.
V tomto roce má město Turnov naplánovanou druhou část investiční akce sportovního areálu Maškova zahrada. Budeme usilovat o to, aby komplex s venkovním bazénem byl otevřen dle plánu a všichni obyvatelé i návštěvníci Turnova si mohli vychutnat horké letní dny v pohodě u krásného bazénu s možností dalších sportovních aktivit, jako jsou in-line brusle, koloběžky, plážový volejbal. Tato investiční akce bude jako minulý rok i v roce 2016 největší stavební akcí na území města.
Další investiční aktivity Turnova se budou odvíjet od možností získání dotací, ať již na sociální služby například rozšíření domova důchodců Pohoda pro klienty s Alzheimerovou chorobou, nebo rekonstrukce budovy, kde své služby nabízí spolek Fokus. Dalším naplánovaným projektem je umělá tráva pro turnovské fotbalisty. I zde se bude žádat o dotace, které by pomohly financovat tuto stavbu.
Město v rámci rozpočtu nezapomíná ani na opravu silnic a chodníků a částečně by měla proběhnout další revitalizace sídliště u nádraží. Těší mě, že jsme našli prostředky na opravu, resp. znovuvybudování lávky a mostu na Šetřilovsku.
Myslím si, že v rámci schváleného rozpočtu se zastupitelům podařilo připravit rozpočet, který je adekvátní tomu, že zde pokračuje výstavba Maškovky, a co mě potěšilo, našlo se dost peněz, které budou použity na projektování dalších staveb a akcí, jako jsou pokračování rekonstrukce Nádražní ulice, příprava projektové dokumentace pro Základní školu Mašov a další akce, které budou následovat v příštích letech.

n201601311901_zap_42_2015_soudskyPetr Soudský, zastupitel za TOP 09
Uvítal jsem, že v rozpočtu na rok 2016 je pevně zakotvena dostavba areálu Maškovka. Tato stavba měla mnoho odpůrců a zastupitelstvem byla schválena  s většinou pouhého jednoho hlasu. Věřím, že současné využití zimního stadionu dokázalo, že ti, kteří pro stavbu zvedli ruku, se rozhodli správně. Myslím, že i pan starosta by nyní již volil jinak, než při rozhodování v červnu 2014. Jsem proto rád, že bude dokončeno i koupaliště a Turnov bude skutečným „srdcem Českého ráje“ a nejen turistům nabídne zase o něco víc. Celkově si myslím o rozpočtu na rok 2016, že mohl být trochu odvážnější ve výhledu daňových příjmů, ale chápu opatrnost předkladatelů. Díky kolegům Loukotovi a Mikulovi  prošel i návrh na rozklikávací rozpočet, který funguje, byt ještě s mnoha mouchami. Samozřejmě, že vždy budou chybět prostředky na opravu chodníků či řešení jiných nedostatků. Ty budou chybět vždycky, neb  jak praví klasik: „Modré nebe nad hlavou a nedostatek zdrojů jsou dvě jistoty, které máme.“ Celkově však rozpočet vidím jako vyvážený, a proto jsem pro něj zvedl ruku.

n201601311901_zap_43_2015_uchytilJosef Uchytil, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Nejkrásnější na roku 2016 z pohledu městské kasy je fakt, že nás přiblíží k roku 2017. A na něj se těším už jen proto, že už nepůjde více jak polovina investičního potenciálu města do RSA Maškova zahrada. Jakkoli využitý zimní stadion je, jakkoli nadšení z něj jako jeho návštěvníci jsme, stále platí, že za něj platíme větší cenu, než bychom si měli dovolit. Bez jediné koruny z kraje, státu nebo EU. Zadluženi a za použití více jak 50 % investičních potenciálů tří let, včetně letošního roku.
Už jen „díky“ tomu v rozpočtu chybí více peněz na údržbu majetku města, na komunikace a na další priority, které jsme si jako zastupitelstvo města stanovili.
Prioritou pro rok 2016 bude tedy dle mého názoru především hasit a řešit nejakutnější havarijní stavy městského majetku, nebo v lepším případě havarijním stavům předcházet.
S ohledem na nově vyhlašované výzvy v rámci nejrůznějších dotačních programů bude rok 2016 i rokem hledání a snahy získat jiné než městské zdroje. Přeju si jen, abychom více než po penězích za každou cenu šli po potřebách města a jeho občanů. Prozatím se moje přání naplňuje, doufejme, že nám to vydrží. A doufejme, že nebudeme psát jen další projekty do šuplíků.
Můžeme si ovšem malovat, co chceme, nejsme žádnou autonomní jednotkou, a tak naše plány můžou značně ohrozit ať už krajské volby, nebo třeba modernizace krajské nemocnice, o jejímž financování jako by před pár lety neměl nikdo ani potuchy. Dokonce byli turnovští zastupitelé přesvědčováni o tom, že je spojení s Libercem ušetří jakýchkoli budoucích investic. Už brzy zazvoní zvonec a pohádky…

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.