ANKETA ZASTUPITELŮ: PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET A PYROTECHNIKA

0

I v letošním roce pokračuje v tištěné i elektronické verzi TvA pravidelná anketa zastupitelé. Otázky tentokrát byly dvě: Do 1. března 2017 mohou obyvatelé podávat své návrhy na realizaci konkrétního projektu hrazeného z části městského rozpočtu. Na participativní projekty bylo vyčleněno 200.000 Kč. Jaké projekty byste v Turnově uvítali a jaké projekty byste obyvatelům doporučili? Druhý dotaz zněl: Na základě podnětů obyvatel se komise pro občanské záležitosti zabývala zvýšeným výskytem zábavní pyrotechniky na území města Turnova, hlavně v období vánočních a novoročních svátků. Jaký je váš názor na omezení užívání zábavní pyrotechniky například prostřednictvím městské vyhlášky?

n201610041258_zap_253_2016_hudecTomáš Hudec, zastupitel za ČSSD
Ad 1) Participativní rozpočtování (PR) označuje několikastupňový proces, ve kterém občané rozhodují o vyčleněné části veřejného, typicky městského rozpočtu (participativní část rozpočtu). Obyvatelé diskutují o problémech a možnostech jejich řešení, navrhují projekty a následně hlasují o tom, jaké projekty nebo priority má město podpořit. PR je tak transparentním způsobem, jak do řešení konkrétních problémů města účinně zapojit obyvatele, kterých se bezprostředně týkají. Kdyby záleželo na mé osobě, tak bych opravil všechny městské komunikace a upravil zeleň. V případě, že by ještě zbyla nějaká ta koruna, tak bych to věnoval p. Hejdukovi, aby si mohl zaplatit vodné a stočné, když je na tom tak finančně špatně.
Ad 2) Silvestr si bez ohňostroje nedokážu představit, ale jinak bych používání zábavné pyrotechniky zakázal. Můj osobní názor je ten, že bychom měli zábavní pyrotechniku povolit na silvestra. Tolerance by byla možná i u pořádání soukromých oslav, které nenarušují bezpečnost, ale v tomto případě zase vzniká problém s hlukem. Musíme najít kompromis, kdy a za jakých podmínek bude možné zábavní pyrotechniku ve městě používat. sonna.com.ua/catalog/pokryvala/

n201701301712_zap_39_2017_loukotaMgr. Michal Loukota, zastupitel za TOP 09
Myšlenku participativních projektů vítám. Je dobře, že se město snaží podpořit aktivní občany, kteří chtějí zlepšit své okolí. Občanská angažovanost je důležitá, když se lidé nebudou zajímat o dění napříč všemi úrovněmi (od státní až po místní), stanou se pouze pasivními konzumenty toho, co přichází „shora“.
Uvidíme, jaké projekty se sejdou, pokud bude těch smysluplných dostatek, jsem pro na další léta participativní rozpočet navýšit. Osobně se kloním k podpoře projektů směřujících do oblasti aktivního využití volného času, nejen dětí a mládeže, ale i seniorů. Úspěšným příkladem je nové dětské hřiště na sídlišti u nádraží.
Nejsem příznivcem zábavní pyrotechniky, ale chápu, že k silvestru nebo k Novému roku to patří. Stejně tak dokážu pochopit, když v průběhu roku někdo v rozumnou hodinu oslaví např. kulaté výročí ohňostrojem. Naopak používání zábavní pyrotechniky o vánočních svátcích, které jsou pro mne svátky klidu v kruhu nejbližších, je hloupé a nepatřičné. Zastávám názor, že hloupost či nesoudnost dotyčných lidí vyhláška nevyřeší. Jako problematickou vidím také vymahatelnost takové vyhlášky.
Nesmyslných nařízení na státní úrovni přibývá, město by se nemělo vydávat stejnou cestou a snažit se vše vyřešit vyhláškou. Místo toho apelujme na občany v médiích, kde si město platí své PR.

n201604211811_zap_109_2016_maierovaPhDr. Hana Maierová, zastupitelka za Nezávislý blok
Ad 1) Minulý rok jsem se při otevření dětského hřiště v našem sídlišti v Turnově II přesvědčila, že osobní iniciativa občanů (občana) může napomoci městu k realizaci finančně náročného díla a zahajovací program pro děti a jejich rodiče připravený jejich vlastními silami byl velmi milý a příjemný. V letošním roce mají být obnovena další dětská hřiště, a tak mě napadá, že nějaká akce pro děti spojená s dokončením by mohla být možným projektem.  Dalším tematickým okruhem by také mohla být úprava nějakého kousku veřejného prostranství, dosud nevzhledného zákoutí apod. Myslím si ale, že v Turnově žije hodně aktivních občanů, a tak budeme možná příjemně překvapeni, jaké pěkné a nápadité projekty budou předloženy.
Ad 2) Nevím, jestli používání zábavné pyrotechniky se v našem městě rozšířilo za nějakou neudržitelnou mez. Já jsem zatím takový pocit neměla. Nicméně i mně vadí její používání v takový svátek, jakým je Štědrý den. Jinak jsem k tomuto způsobu oslav poměrně tolerantní. Proto bych pro tento případ městskou vyhlášku nenavrhovala.

n201603291949_zap_82_2016_tomsaIng. Tomáš Tomsa, zastupitel za ANO 2011
Ad 1) Participativní projekty jsou jedním z ideálních prostředků, jak zapojit Turnovany do dění v našem městě. Mohou pomoci řešit drobné každodenní problémy či pomohou realizovat menší akce ke zkrášlení či  zvelebení okolí.
Vzhledem k tomu, že s podobnými projekty zatím nemají ani občané, ani radnice zkušenosti, zkusím zmínit témata, o čem je možné uvažovat, či jaké projekty uspěly v jiných městech:
Mohou to být například pro mě oblíbená doplnění či vylepšení dětských hřišť (v parcích či na sídlištích) či venkovních posiloven (třeba ve Struhách). Nebo vytvoření odpočinkových koutků – např. vybudování altánu, laviček v zelených plochách sídlišť.
Dovedu si představit i zlepšení dopravních podmínek – např. umístění zrcadel na nepřehledných křižovatkách (u městské knihovny), doplnění osvětlení k chodníkům či pěšinám, úpravu cyklotrasy či oblíbených procházkových pěšin (např. v parku nad jezem) atd.
Je možné, že potřeba a nápady občanů se budou ubírat jiným směrem, než jsou současná pravidla. Bude dobré si vyhodnotit i takové návrhy, které formálně neuspějí – třeba zjistíme, že i akce nedosahující na limit 50 tisíc může být prospěšná. Možná bude fajn realizovat i neinvestiční akce. To se ukáže po prvním ročníku. Důležité bude s náměty přijít!
Ad 2) Používání zábavní pyrotechniky v období svátků je tradiční a vesměs spontánní. Vím, že to řadu lidí obtěžuje. Je to problém pro domácí zvířata atd. Ale nemyslím si, že by to přesahovalo meze únosnosti. Či se to odchýlilo od situace v jiných městech či obcích.
Jsem zatím proti regulaci, protože jednak si nedovedu představit vymahatelnost případné vyhlášky, druhak jsem obecně proti nadměrnému omezování občanské svobody. Určitě by odpůrci mohli namítnout, že i vystřelování petard narušuje něčí svobodu. Ano, ale je to podobné, jako s pořádáním nějaké slavnosti – s ohledem na jednorázovost se také tolerují překročení hygienických limitů na hluk či časové limity na rušení nočního klidu.
Každou další vyhláškou se blížíme byrokratickému a nesvobodnému státu. Mělo by se měnit veřejné mínění, které okolí bude kultivovat. Tam je role každého z nás. Kdo s něčím nesouhlasí, či chce dosáhnout nějaké změny, ať píše články, hovoří o tom se svými spoluobčany. Až se docílí většinového konsensu, že třeba ohňostroje jsou přežitek. Vyhláška není řešení.

n201601311901_zap_43_2015_uchytilRNDr. Josef Uchytil, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Kouzlo participativního rozpočtu tkví právě v tom, že zastupitelům de facto není nic do toho, co občané vymyslí. Tudíž uvítám jakýkoli projekt, který bude vycházet z potřeb občanů, a doporučuji občanům města Turnova, aby se hlavně zapojili a aby své potřeby a touhy zhmotnili na papír a návrhy podali.
Mimochodem – myšlenka participativních rozpočtů a hlasování v režii občanů města je dalším českým vynálezem – tentokráte filantropa Karla Janečka. Jeho systém využívají např. až v New Yorku. Je skvělé, že se tato možnost dostává i k nám a oněch 200.000 Kč chápu jako zkoušku angažovanosti občanů – nejen co se návrhů projektů týká, ale především samotného hlasování. Pokud se občané zapojí, budu lobbovat o řádové navýšení této položky pro další roky. Hlas lidu, hlas boží.
A co si myslím o zábavní pyrotechnice na území města Turnova? Když jsme před lety byli s manželkou na silvestra v Praze na Václavském náměstí, připadal jsem si jak v pekle a doslova se bál o život. Petardy létaly pod nohama a bubínky trpěly. I přesto z principu nesouhlasím s jakýmkoli omezováním svobod. Vyjdu-li o silvestrovské půlnoci na veřejné prostranství, přijímám tím riziko jakéhosi nebezpečí, vyhláška nevyhláška. Pokud někdo na druhou stranu vědomě ohrožuje ostatní, pak si vyhláška nevyhláška zaslouží trest.
Osobně mě před svátky nejvíce mrzel pohled na ozbrojené složky, které se pohybovaly na turnovském náměstí. Chápu souvislosti, rozumím strachu, který k takovým opatřením vede, nemůžu se ale zbavit dojmu, že právě tato opatření náš strach pěstují a celou společnost paralyzují. Nedovolím si tvrdit, že to bylo zbytečné opatření, v odpovědné pozici bych jednal stejně. Je mi z toho vlastně „jen“ smutno…

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.