ANKETA ZASTUPITELŮ, TÉMA: NOVÁ TURISTICKÁ SEZONA

4

Pravidelná anketa turnovských zastupitelů. Tentokrát anketní otázka zněla: Myslíte si, že je město Turnov s označením „Srdce Českého ráje“ připraveno na novou turistickou sezonu? Co byste ve stávající turistické nabídce vylepšili či změnili?

ŠÁRKA ČERVINKOVÁ, zastupitelka za ČSSD
Myslím si, že město Turnov je ke svým návštěvníkům velmi přívětivé. Každé léto zde Kulturní centrum, Muzeum Českého ráje, městská knihovna i další soukromé subjekty pořádají mnoho akcí určených dětem i dospělým. Velkým lákadlem pro turisty je v Turnově a blízkém okolí i mnoho kulturních památek a krásná příroda. V loňském roce rekonstrukcí školy v Dolánkách vznikl Dům přírody, který si bezesporu najde také své příznivce hlavně z řad rodin s dětmi. Po několika dlouhých letech se podařilo městu splatit dluh jak svým obyvatelům, tak návštěvníkům Českého ráje – v Maškově zahradě byl vloni otevřen nový sportovní areál s funkčním venkovním koupalištěm, který prošel v parných letních dnech zatěžkávací zkouškou. Ne vždy zde vše fungovalo bezchybně, ale doufám, že se provozovatelé z chyb poučili a v nadcházející sezoně bude koupaliště fungovat ke spokojenosti jeho návštěvníků.
Co by se mělo vylepšit? Z mého pohledu je v budoucnu nutné rozšířit možnosti parkování v okrajových částech města. Provoz v centru je velmi přetížen a právě návštěvníci města v turistické sezoně jsou s parkováním velmi bezradní. Dále si myslím, že rozšiřování informačního centra na náměstí není vůbec nutné, že současné prostory jsou pro jeho činnost vyhovující. Naopak bych zřídila pobočku informačního centra u nádraží, nejlépe v oblasti dopravního terminálu a vlakového nádraží, protože zde je koncentrace turistů opravdu velká.
Závěrem bych chtěla všem občanům Turnova i jeho návštěvníkům popřát klidné prožití jara a léta, mnoho nových zážitků a slunných dní.

KAREL JIRÁNEK, zastupitel za Nezávislý blok
Přirozenou turistickou oblíbenost tvoří lokalita a historie našeho kraje. K výraznému oživení míst podél Jizery z Turnova přes Malou Skálu až do Líšného naše město nedávno přispělo výstavbou cyklostezky, na jejíž další části podél toku řeky dál na Mnichovo Hradiště se dále aktivně pracuje. Vloni jsme konečně otevřeli koupaliště, které jsme dlouho dlužili nejen turistům, ale především občanům města. Jsem rád, že v první sezoně přilákalo velké množství návštěvníků. Je také nutno připomenout investice do hradu Valdštejn, kde probíhají opravy kaple a mostu. A pak je tu zdánlivě neviditelná drobnost – čistota a zeleň ve městě, kterou bereme jako samozřejmost, ale i to je obraz, který turisté vnímají při svých cestách.
Pořád je co vylepšovat a rekonstruovat. V plánu je několik projektů na úpravu veřejných prostor. Diskutuje se o rozšíření infocentra pro návštěvníky města. Letos také proběhne unikátní projekt studentů architektury, který má za úkol vytvořit návrhy na volnočasové využití luk u Jizery.
Jsou ale věci, které z pozice radního a zastupitele ovlivnit nedokážu. Možná, že jste si v poslední době, stejně jako já, všimli pozavíraných restaurací, penzionů a obchodů. To určitě nepřispěje k rozmanitosti nabídky a kvality služeb pro návštěvníky města. Budu jen doufat, že situace se nebude dále zhoršovat. Přeji všem hezké jaro a mnoho šťastně nacestovaných kilometrů po nejkrásnějších místech našeho kraje.

Mgr. OTAKAR ŠPETLÍK, zastupitel za ODS
Nevím, jestli je schopen někdo ze zastupitelů objektivně posoudit, do jaké míry je Turnov připraven na následující turistickou sezonu, spíše bychom se měli ptát turistů, kteří k nám přijíždějí, ale budiž.
Máme pěkné venkovní koupaliště a jeho doprovodné služby po loňské úvodní sezoně se určitě zlepší. Takže to, co zde asi nejvíc Turnovsku v minulosti chybělo, se podařilo zajistit. Také programová nabídka, ať už se jedná o Turnovské památky a cestovní ruch, kulturní centrum, muzeum, knihovnu a další subjekty vč. podnikatelských, je rok od roku pestřejší a propracovanější. Svou nabídku zpestřuje i Dům přírody Českého ráje.
Na druhou stranu dlouhodobě budou přetrvávat některé nedostatky, např. problémy s parkováním, nedostatek cyklostezek, jejichž výstavba se vleče i kvůli majetkovým problémům, kvalita některých služeb v široké oblasti cestovního ruchu a otevírací doba obchodů ve městě, na které radnice nemá přímý vliv.
A mnohde máme turistů již tolik, že si začínají navzájem překážet – viz Greenway Jizera z Dolánek k Malé Skále, což na druhou stranu svědčí i o tom, že se jim tady líbí.
A na závěr mé úvahy uvádím, jak zval do Českého ráje Blesk 25. února 2006: „Jak již název napovídá, je to přímo pohádkové místo. Nabízí nespočet druhů vyžití jak pro rodinnou dovolenou, tak pro partu přátel. Tento kraj severovýchodně od Prahy vám poskytne možnost sportu, relaxace, poznávacích výletů i turistických aktivit v přírodě. Sestavili jsme pro vás několik tipů, jak strávit pobyt v této nezapomenutelné oblasti“.

Mgr. JANA SVOBODOVÁ, místostarostka, zastupitelka za ANO 2011
V okolí našeho města se nachází plno přírodních krás, někdy si myslím, že si my místní ani ty krásy kolem neuvědomujeme. Když mluvím o Turnově a jeho okolí s někým odjinud, vždycky zmiňuje, jakou tu máme krásnou přírodu a památky. Navíc se můžeme pyšnit největším českým územím zapsaným jako součást světového dědictví UNESCO – Geopark Český ráj. Když se vrátím k položené otázce, pod turistickou nabídkou rozumím i nabídku pro volný čas místních obyvatel, ať už nabídku programovou nebo v podobě nové či zrekonstruované infrastruktury. Vloni přibyl do letní nabídky areál Maškovy zahrady s venkovním koupalištěm. Muzeum připravuje rozšíření o expozici horolezectví. Druhým rokem nabízíme turistům, ale i občanům jednotnou nabídku programů na léto pod názvem „Turnovské léto 2017“, která zahrnuje nabídku kulturní, sportovní a pro rodiny s dětmi.
Cestou prodloužených víkendů šli v Jičíně, měli bychom si vzít z Jičína příklad a zaměřit se na větší propagaci akcí, abychom přilákali do Turnova více výletníků. Naší výhodou je mj. krátká dojezdová vzdálenost z Prahy. Z pohledu jakési vizitky města je nutná modernizace stávajícího informačního centra, ať už ve stávajících prostorech, nebo aktuálně se bude jednat o rozšíření „íčka“ o návštěvnické centrum, které by mělo přispět k ucelenému pohledu na to, co je Český ráj, co vše návštěvníkovi nabízí, navíc by mělo propagovat město jako takové, jeho památky a řemeslnou tradici.
Z dlouhodobého pohledu je důležitý rozvoj cyklotrasy Greenway Jizera a na ni navázané nabídky, např. plánované vybudování minipivovaru a ubytování Na Lukách. Posunout bychom měli jednání v plánování cyklotrasy, která propojí Turnov a Jičín. Důležitý je rozvoj areálu Maškovy zahrady, komfortnější napojení na cyklotrasu Greenway Jizera. Otázkou je, zda by v Turnově neměl vyrůst hotel typu wellness. Velký potenciál rozvoje má území nivy Jizery od Dolánek k centrálnímu parkovišti Na Lukách. Tímto územím se budou již intenzivně zabývat studenti architektury v Liberci.
Vloni zastupitelstvo přijalo strategický dokument „Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016 – 2020“, kde jsou uvedeny všechny možné příležitosti. Je v něm také důležitý úkol, kterým je navození spolupráce města s podnikateli působícími v cestovním ruchu. Je třeba společně vytvářet další nabídku nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. Propagace tradičního, co v Turnově máme. Jistě ojedinělá je koncentrace šperkařů a kamenářů v našem městě a s tím souvisí i plánované obnovení Turnovského díla a vznik městské galerie. Obnovené farmářské trhy přispěly k oživení náměstí o sobotách. Jistě příjemná by byla pěší zóna nebo klidová zóna v centru města, náměstí máme bohužel průjezdné.
Město Turnov má velký potenciál pro rozvoj turistické nabídky, pokud by se postupovalo podle schváleného plánu, bude v budoucnu zaslouženě a hrdě nosit přívlastek srdce Českého ráje.

RNDr. JOSEF UCHYTIL, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Pokouším se vcítit do turisty, který plánuje výlet do Turnova. Zadávám ve vyhledávači na internetu klíčová slova „Turnov“, „Český ráj“ a „kam“, protože oprávněně očekávám doporučení čehokoli, co bych při návštěvě Turnova neměl opomenout. Na portále kudyznudy.cz se následně dozvídám:
„Co odlišuje Turnov od všech ostatních měst v České republice? Jsou to brusiči drahých kamenů, kteří tu pracují od konce 16. století, a výroba šperků. V okolí se nacházejí četná naleziště drahokamů, přímo ve městě pak můžete navštívit šperkařské dílny, brusírny kamenů a nejrůznější řemeslnické dílny.“
A říkám si – jde o vizualizaci nápadu jednatele Kulturního centra Davida Peška, totiž nápadu reinkarnovat „Turnovské dílo“, nebo se má jednat opravdu o ten hlavní tahák, který turistu do Turnova přitáhne? Pokud to druhé, pak turistu v Turnově pravděpodobně čeká překvapení v podobě zklamání. Pominu-li komerční galerii, pak je tu ze zmiňovaného snad jen Kamenářský dům. Do soukromých dílen se dostanete leda omylem a z „reklamního lákadla“ navozujícího četnost dílen a jejich neomezenou dostupnost se stává spíše „klamavá reklama“.
A cože je to „Turnovské dílo“? Pamětníci by mohli zavzpomínat na zlaté časy turnovských řemeslníků, kteří se pod touto značkou sdružovali a prezentovali své umění. Myšlenka Davida Peška tkví v záchraně a rekonstrukci prostoru pod radnicí – pasáž, která už několik let chátrá. V přízemí by právě mohly vzniknout řemeslnické dílničky (prezentující bohatství Turnovského díla), v patře pak městská galerie – de facto jediný kulturní stánek, který Turnovu schází.
Dnešní turista je stále náročnější a krom přírodních úkazů a historických památek doslova touží po akci a po zážitcích. Možnost „osahat si“ řemeslo, které zná možná jen z pohádek a historických filmů, by jistě na atraktivitě Turnova jakožto srdce Českého ráje přidala.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

4 komentáře

 1. Pavel Charousek

  Dobrý den, děkujeme za reakci. Anketa je pořádána ve spolupráci s městem Turnov, tisková mluvčí města A. Šupíková zpracovává přehled oslovených tak, aby se průběžně dostalo na zástupce všech subjektů zvolených do zastupitelstva. Na TOPku se jistě dostane také, resp. dostalo se v minulých anketách. Samozřejmě je tu možnost, které jste využil vy, tj. komentovat zveřejněné články. Tady jistě nikdo zástupci TOP 09 nebrání se k tématu vyjádřit. Děkujeme za pochopení

 2. Nabídka turistům se v loňském roce díky koupaliště výrazně vylepšila. Dalším pozitivem je skutečnost, že probíhají práce na Greenway Jizera v podobě plánování úseku pod Turnovem směrem na Příšovice a Svijany. Co mne však osobně hodně mrzí je skutečnost, že všechny turnovské kostely jsou nepřístupné veřejnosti. Pokud je tomu jinak, rád se omluvím. Turnovské kostely neznají ani turisté, ale ani zdejší obyvatelé. Prostě proto, že jsou neustále zamčené a otevírají se pouze pro potřeby bohoslužeb. To vidím jako velikou škodu nejen pro turisty, ale i pro jejich majitele, tedy pro římsko-katolickou církev. Myslím, že takto se asi noví věřící budou získávat pouze obtížně. Vím, že pan starosta kontaktoval místního vikáře s žádostí o zpřístupnění turnovských kostelů, ale bez úspěchu. Stav je stejný. Na „Ičku“ jsem objevil informaci, že si je možné objednat prohlídku pouze v červenci a v srpnu pouze v pondělí ve 14:00. To je zoufale málo. Čili dle mého názoru je toto ještě něco, co by se dalo vylepšit a co by mohlo vylepšit nabídku turistických zajímavostí v Turnově. Obavy z krádeží jsou lehce řešitelné instalací bezpečnostních kamer.

  Petr Soudský, zastupitel za TOP 09

  • Pavel Charousek

   Díky za reakci. Toto téma se probíralo již mnohokrát. Kompromisem je bytelná mříž, přes kterou se můžete podívat v létě do kostela P. Marie. Já si u té mříže připadám jako hodně nezvaný host
   a v podstatě mě ta mříž uráží.
   Důvodem uzavření kostelů je hlavně obava z nezvaných návštěvníků. Přiznám se, že mně na druhou stranu hodně vadí, že na věřící bude dohlížet bezpečnostní kamera, to by se mělo řešit jinak.

   Nejbližší místo, kam zajít pro radu, je kostel. sv. Jakuba v Jičíně na Valdštejnově náměstí, který je otevřen celoročně. Místní pan děkan by mohl sdělit více. Na toto téma jsem hovořil i s libereckým děkanem Radkem Jurnečkou, který dříve působil v Přepeřích…

   Obecně: Při cestách po naší zemi narazíte na celoročně otevřené kostely – třeba v centru Prahy jsou ale také některé uzavřené, kostely na poutních místech, jako jsou třeba Křtiny, jsou otevřeny většinou stále (ale zase – zkuste jen tak navštívit baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy –
   patronky našeho kraje – v Jablonném v Podještědí, narazíte na zamčené dveře), také třeba v turistickém centru jako je Třeboň mají v hlavní sezoně kostel uzavřený a přístupný je jen při bohoslužbách… A dalo by se pokračovat. Je to škoda. Pro církev jako takovou, tak i pro nás, kteří chceme jen tak v klidu utřídit myšlenky a účast na standardní mši svaté nás zase tolik neláká…

   A neodpustím si jednu „kostelní“ odbočku (omlouvám se, že jsem se tak rozepsal). Neratov v Orlických horách. Tohle místo s kostelem P. Marie se střechou ze skla vás dostane. Samozřejmě, že je kostel stále otevřen, že jsou zde návštěvníci vítáni, ale je to o komunitě lidí, která tam žije a kostel potřebuje. Jak lidé v konkrétních místech kostel k životu nepotřebují, je jeho otevření jen při bohoslužbách (nebo vůbec) jen přímý důsledek této skutečnosti…

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.