ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: PODPORA SPORTU

0

I v letošním roce na stránkách TvA pokračuje anketa turnovských zastupitelů. Otázka zněla: V březnu proběhl již 23. ročník ankety o nejlepšího sportovce Turnova. Jak vnímáte nabídku a zastoupení jednotlivých sportovních subjektů ve městě? Co je dle vašeho názoru potřeba zlepšit a naopak – s čím jste spokojen/spokojena?

n201504012049_zap_98_2015_fricJaromír Frič (zastupitel za ODS)
Protože sport je nezbytnou součástí mého života (musím si jít minimálně třikrát týdně zasportovat, abych byl spokojen), moje děti aktivně sportují a sportovní dění v Turnově docela sleduji, anketní otázka mě mile překvapila. Turnov má solidní mládežnickou základnu ve všech sportech. Malé děti sice ve škole už nejsou tak pohybově šikovné jako dřív, ale kdo chce ve sportu vyniknout a rodiče ho podporují, má mnohem větší šanci na úspěch než dřív. Je to dáno trochu menší konkurencí, lepším materiálním zabezpečením a odborně vedenými tréninky. Trenéry jsou většinou dobrovolní nadšenci, kteří se snaží dětem dát to nejlepší, i když za svoje hodiny nečekají žádné odměny. Jejich práce se zhodnotí až po několika letech, děkuji jim všem za jejich trpělivost a nadšení!
V Turnově je několik velkých subjektů a spousta malých, které činnost oddílů provozují a také zastřešují. Nabídka pro zájemce je vyčerpávající – atletika, míčové sporty, florbal, hokej, bojové sporty, vodní sporty, šachy, tenis, lyžařský oddíl, plavání, badminton, orientační běh, gymnastika, taneční školy, mažoretky nebo jen cvičení pro volný čas, jako máme třeba v Mašově. Určitě jsem na něco zapomněl, dotčeným se omlouvám. Všechny subjekty potřebují základní finance alespoň na provoz – máme několik hal, hřišť, máme malou plaveckou učebnu, stavíme nový bazén a zimní stadion. Město se snaží prostředky na provoz spravedlivě rozdělit. Není to jednoduché, všichni by potřebovali víc, provoz je čím dál dražší a sportoviště přibývají. Proto se i rozpočet každý rok navyšuje, proto existuje komise pro sport, která peníze rozděluje. Někdy to mezi sportovci zabouří, ale město je finančně silné a dokázalo si zatím vždy poradit. A máme také několik silných sponzorů, kteří velmi pomáhají.
Proto bych ani množství prostředků a rozdělení financí pro sportovní subjekty nepovažoval za zásadní problém.
A co mě těší? Skvělá atletika v Turnově, světový orientační běh a kickbox, vynikající volejbal, výborné judo, házená, fotbal, šachy, florbal… I ty plné tělocvičny sportuchtivých dětí a dospělých každý den odpoledne a večer.  

n201504012049_zap_99_2015_loukotaMichal Loukota (zastupitel za TOP 09)
Turnov je městem sportu a do jeho podpory jdou nemalé finanční prostředky. Sportovní nabídka je zde opravdu široká a snad každý si může vybrat sport dle svých potřeb a možností. Město staví areál v Maškově zahradě, kde bude mimo jiné i hokejový stadion. Turnov tak získá kvalitní zázemí pro další, u nás tolik populární sport, ale i pro rekreační bruslení dětí a dospělých, které nebude tolik závislé na počasí jako malé kluziště u nádraží. Hokejistům jejich nový stánek přeji a věřím, že provoz bude pro město ekonomicky únosný. TOP 09 byla dlouhodobě pro stavbu celého areálu a bude bedlivě kontrolovat efektivitu jeho provozu. Sportovní subjekty bych rád ujistil, že budeme jednoznačně trvat na nezmenšené dotaci pro jednotlivé sporty. Tedy podpora hokeje nebude na úkor ostatních sportů. Sportovci se potýkají s nedostatkem kapacity turnovských hal, v odpoledních a večerních hodinách je to problém. Nabízí se větší využití nového hřiště v Daliměřicích pomocí nafukovací haly, nutné by ale bylo dobudovat zázemí. Domnívám se, že některé sportovní subjekty mohou pro své aktivity využívat i jiné prostory, např. velký sál KC Střelnice (nastavení přijatelného nájmu, analýza nájemného turnovských tělocvičen). Jsem spokojen s možností sportování mládeže, když třeba vidím, kolik dětí se věnuje rozvoji všestrannosti v atletických přípravkách, říkám si, že s tím sportováním mladé generace to není zase tak špatné. Jako náplň volného času, prevence sociálně patologických jevů a civilizačních chorob je sport jedinečný a nenahraditelný. Jsem rád, že k tomu přispívá i ZŠ Skálova a její nabídka sportovní přípravy, kdy mají žáci na 2. stupni možnost 4 hodin týdně aktivního pohybu v rámci školy navíc. Dlouhodobě je příprava zaměřena na královnu sportu atletiku, ale od loňského roku i na florbal a od nového školního roku přibude i zaměření na volejbal a basketbal. Nicméně sportovní příprava je opravdu pro všechny žáky, které pohyb baví, ať už dělají jakýkoliv sport aktivně či rekreačně.

n201504012050_zap_100_2015_rezlerJiří Rezler (zastupitel za ČSSD)
Myslím si, že v našem městě je široká nabídka sportovních aktivit a každý si zde může vybrat tu, která je mu nejbližší. Občané mohou sportovat jak na rekreační, tak i profesionální úrovni, což nám mnohokrát ukázali. Sportoviště v majetku města jsou v poměrně dobrém technickém stavu a je naší snahou, aby tomu bylo tak i v následujících letech. Nevyhovující povrchy a zázemí některých sportovišť budou postupně renovovány. Jako pozitivní skutečnost beru výstavbu rekreačně sportovního areálu v Maškově zahradě a byl bych velmi rád, aby zde sportovala co nejširší veřejnost a ne jen hrstka vyvolených. Uvítal bych, aby hřiště u škol byla přístupná i občanům v odpoledních hodinách a o víkendech. V dnešní přetechnizované době je důležité zapojit co nejvíce dětí do sportovních aktivit, a proto je důležité jim nabídnout co nejširší spektrum, aby si každý mohl vybrat. Zde bych rád poděkoval všem trenérům a cvičitelům, kteří se mládeži věnují a není jich v Turnově málo.
Závěrem si musím postesknout nad organizací letošního ročníku ankety Sportovec roku 2014, kde pořadatelé organizačně nezvládli množství pozvaných hostů. Prostory kina Sféra nejsou pro tuto akci kapacitně vyhovující.

n201504012050_zap_101_2015_svobodovaJana Svobodová (radní, místostarostka za ANO 2011)
Nejprve bych ráda všem oceněným sportovcům pogratulovala k jejich úspěchům. Hlavně zdraví a žádná zranění! Musím přiznat, že hodnocení ankety bylo pro mě velmi složité, v Turnově máme spoustu skvělých sportovců. Osobně mě velmi potěšila kategorie nejlepší akce, kde bylo pro mě hodnocení nejtěžší. V nominaci se objevilo tolik pěkných akcí a jen velmi těžce se určuje pořadí. Všem pořadatelům za jejich aktivitu moc děkuji.
Už jen z toho, kolik sportů je zastoupeno v tradiční anketě, je znát, že sportovní nabídka je opravdu široká.
V Turnově je naštěstí ještě hodně sportovců, kteří věnují svůj volný čas dětem, trénování mládeže nebo tzv. bafuňaření v oddílech, které také zabere spoustu času. V Turnově máme opravdu široké spektrum sportů, někdy to sami sportovci považují za jisté minus, protože je jich hodně na rozpočet sportovní komise. Myslím, že pro představitele města je velkým úkolem udržet sportoviště v dobrém stavu, aby zde právě všechny ty turnovské oddíly měly dobré podmínky pro svou činnosti. Z tohoto pohledu jsou klíčové třeba dvě velké haly a pak další tělocvičny či cvičební sály. Je velkou otázkou, zda se kluby budou moci v budoucnu o své majetky postarat, nebo budou donuceny, třeba jako v minulosti atleti, svá sportoviště předat do péče města. Osobně si myslím, že to tak výhledově dopadne, pokud se nějak zázračně nezmění financování sportu ze strany státu. V současné době se sportovci o svůj majetek starají, jak nejlépe mohou, s nutnou podporou města. Letos nám všem přibude další sportoviště – zimní stadion v Maškově zahradě a příští rok se můžeme těšit na volnočasový areál koupaliště. Plánujeme také fotbalový stadion s umělou trávou. Dále chceme rekonstruovat hřiště u škol, která slouží nejen žákům, ale mnoha zájmovým skupinám. Zaměřit bychom se měli na volnočasové sportovní aktivity v oblasti kolem Jizery, kde bychom měli postupně budovat lepší zázemí nejen pro občany, ale i pro turisty. V budoucnu se můžeme zaměřit i na další sportoviště v prostoru Maškovy zahrady a jejich propojení s dalšími sportovními lokalitami v blízkém okolí. 

n201504012050_zap_102_2015_zikudaFrantišek Zikuda (radní za Nezávislý blok)
Turnov patří mezi města, kde má sport velice širokou základnu a tradici. Turnovští sportovci také dosahují výborných výsledků, a to jak v individuálních, tak v kolektivních sportech. Zásluhou těchto dosažených výsledků na různých národních i mezinárodních soutěžích se umisťují na čelných místech v různých anketách na okresní i krajské úrovni. Velmi dobrou tradici má i anketa „O nejúspěšnějšího sportovce Turnova“. Zde se projevuje právě zastoupení těch, kteří se ve sportovním světě dokáží nejvíce prosadit. Nominaci sportovců  navrhují jednotlivé oddíly a je velice dobré, že spektrum zástupců v anketě je tak velké a rozmanité. Velice úspěšný je orientační běh, radiový orientační běh, kickbox, atletika, judo, volejbal, basket, šachy, fotbal, házená a nyní se objevují další sporty, jako florbal, futsal a další. V této konkurenci je opravdu těžké jednotlivé sportovní výkony i dosažené výsledky srovnávat. Přesto si myslím, že anketa celkem věrně zobrazuje skutečnost a nejvyšší ocenění dostávají právě ti nejlepší. Jména Jakub Oma, Michaela Omová, Petr Kazda, Jan Kazda, Tomáš Dlabaja, Adam Sebastian Helcelet se objevují  v posledních letech stále na předních místech, jen to pořadí se trochu mění. Osobně jsem rád, že se na čelných místech začínají prosazovat i další sportovní disciplíny, jako volejbal, judo a šachy.
Nesmíme však také zapomínat na další vyhlašované kategorie, jako trenér, sportovní akce a zápis do Zlaté knihy turnovského sportu. I zde je mnoho osobností, které se významně zasloužily o rozvoj sportu v Turnově a jsou velkým vzorem pro další generace.
Osobně hodnotím anketu velmi pozitivně, je prospěšná nejen pro připomenutí a ocenění těch nejlepších, ale velký přínos vidím hlavně v mládeži, pro kterou je anketa hodně motivační a pro další rozvoj velmi přínosná.
Závěrem bych tímto chtěl poděkovat i K. Štrinclovi, T. Špinkovi a T. Zakouřilovi za přípravu a realizaci ankety a za čas, který tomu věnují. Vytvářejí tak sportovní kroniku, kterou nám může dost měst závidět.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.