ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA POTŘEBNÝCH INVESTIC DO TURNOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

0

V Turnově je šest základních škol včetně ZUŠ a osm mateřských škol. V současnosti se připravují: Projekt na rekonstrukci a přístavbu ZŠ Mašov, projekt na bezbariérové úpravy v ZŠ 28. října a v ZŠ Žižkova, projekt na MŠ Kosmonautů, úprava šaten a družiny v ZŠ Žižkova, výměna toalet v ZŠ Skálova a úprava zahrady u ZŠ v Alešově ulici. Jak vnímáte investiční priority a plánované záměry do školských zařízení? Na co byste kladli důraz při opravách? To byla otázka položená turnovským zastupitelům.

Mgr. Jaromír Frič, zastupitel za ODS
n201606152205_zap_148_2016_fricNejdřív můj pohled na věc: Počet základních škol a školek v Turnově je postačující a většinou jsou v dobrém stavu. Naštěstí jsme se nenechali ovlivnit před několika lety libereckým příkladem, jak zredukovat počet míst, především v MŠ. Současný nárůst dětí zvládají školy v pohodě, i budovy se mění k modernímu, hezkému a účelnému pojetí. Vyrostla krásná školka v Daliměřicích na místě montovaných „papírových“ bloků, přestavěla se MŠ Zborovská, stejně jako škola v Alešově ulici, upravena byla většina školních zahrad. Konečně dojde i na Mašov, kde už škola funguje na hranici bezpečnosti a hygienických předpisů. Dokonce se snad v rámci projektů IROP a dalších vybudují bezbariérové přístupy, které se staly zákonnou normou a čeká se na jejich realizaci. Zřizovatel (město Turnov) pracuje na dalších opravách a úpravách.
Samozřejmě se hlavně ve starých budovách objevují stále nové a nové závady – nás například trápí vlhkost v suterénu a špatně vyřešené svody ze střechy, jinde jsou problémy třeba se střechou nebo s odpady. Musím ale konstatovat, že závady se řeší operativně, nikde jsme nemuseli řešit přímo havárii nebo kalamitní situaci. Toto konstatování svým způsobem odpovídá na otázky v anketě. Investice do školských zařízení ve městě i jejich prioritu hodnotím kladně. Při rekonstrukcích bychom měli hlavně dbát na to, aby byly kvalitně provedené, byly nadčasové a nemuselo se za pár let zase všechno předělávat. Vždy mě potěší návštěvy školy připomínkou, jak se vše mění k lepšímu a hezčímu. I když školu dělají hlavně lidé – děti a učitelé. 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka za Nezávislý blok
n201507281428_zap_190_2015_houskovaNa investice do školských zařízení stejně jako na investice do komunikací bychom potřebovali nejlépe bezednou pokladničku. Je to nekonečný příběh, který je ovlivňován mnoha faktory. Souvisí nejen se stářím objektů, ale i s kvalitou staveb (zásadní opravy potřebuje škola ve Skálově ulici, která má stoletou historii, tak i škola v Žižkově ulici, která slouží sotva dvě desetiletí). Na potřebnost investic mají vliv změny v zákonech a vyhláškách, např. díky měnícím se  hygienickým normám jsme nuceni upravovat toalety v mateřských školách. Před nedávnem byla schválena novela školského zákona, která upravuje nárok na umístění dvouletých dětí do mateřské školy.  Tento přílepek zákona bude přitom pro zřizovatele znamenat i nezbytné úpravy pro zajištění péče o děti mladší tří let. Zvyšuje se potřeba a zájem o zájmové vzdělávání, proto se snažíme rozšiřovat kapacity školních družin, podporovat investice do školních klubů (na nový školní klub se mohou od září těšit ve Skálovce, na družiny v průběhu roku na Žižkovce). Opomíjet se nemohou ani místní faktory a potřeby daného města. Zde mám na mysli rekonstrukci školy v Mašově. Školy, která má svoji tradici, nezaměnitelný půvab pro svoji velikost, rodinnou atmosféru. Schválení záměru na rekonstrukci a přístavbu této školy vnímám jako nejzásadnější rozhodnutí zastupitelstva letošního roku. Původní předpoklad totiž počítal s rekonstrukcí školy za podmínky získání dotací, což se ale ukazuje jako nereálné. Zastupitelé se přesto rozhodli školu modernizovat z rozpočtu města a podpořit myšlenku existence malé školy ve městě. Z ekonomického hlediska krok málo pochopitelný. („Proč investujete do školy s kapacitou 90 dětí, když tu máte tři velké školy a celková kapacita škol není naplněná?“ ptali se odpůrci záměru.) Ano, ušetřená investice  a provozní náklady by byly jistě zajímavým přínosem do našeho rozpočtu. Naštěstí ale zatím nejsme nuceni řešit problematiku optimalizace sítě základních škol, která má pak za následek, že na to doplatí školy, které se těší velké oblibě a mají dobré jméno. Při našem rozhodování zohledňujeme i jiné, méně měřitelné, ale více lidské, společenské a místní faktory. Mojí osobní snahou pak je myslet investičně na všechny školy a zvelebovat je alespoň po určitých částech.  

Mgr. Michal Loukota, zastupitel za TOP 09
n201507281428_zap_187_2015_loukotaPovažuji je za nezbytné. Úpravy a modernizace škol, které město zřizuje, by měly být jednou z hlavních priorit, ať už je složení zastupitelstva a rady jakékoliv. Tedy měla by na nich být shoda napříč politickým spektrem. Pokud to jde, mělo by město na investiční záměry do školních budov čerpat prostředky z EU (např. plánované výtahy – bezbariérovost nebo modernizace odborných učeben na jednotlivých školách). Dotace na opravy a rozvoj škol a na vzdělávání obecně pokládám za smysluplné, na rozdíl od jiných projektů, u nichž se dá o společenském přínosu pochybovat. Pořád jde o naše peníze, z našich daní, proto by i evropské prostředky měly být používány efektivně.
Je jasné, že město má určitý roční investiční potenciál, určený nejen pro školství, a proto ne vše jde hned. Z mého pohledu by měly dostat přednost akce napravující havarijní stav a reagující na požadavky hygieny, např. toalety na naší škole. Tam, kde jinde „mladší“ sociální zázemí je vyměněno, u nás stále zůstává. Pevně věřím, že se příští rok konečně dočkáme. Dále je nutné brát v potaz i legislativní nároky.
Při opravách ve školství se musí dbát nejen na hospodárnost projektů, ale také na to, aby byl provoz školy co nejméně omezen a nezpůsobilo to komplikace rodičům. Jelikož se projekty soutěží především na cenu, může to být někdy problém, ale s tímto rizikem je třeba počítat. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nic nemá.
Přeji všem rodičům, žákům i pracovníkům ve školství bezproblémový začátek nového školního roku a věřím, že školství bude v našem městě i nadále prioritou.

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka za ANO 2011
n201604211811_zap_111_2016_svobodovaMezi zastupiteli panuje ohledně investic do školských zařízení shoda. Všichni je považujeme za velmi důležité a samozřejmě jako zřizovatel musíme zajistit základní povinnou školní docházku. V prioritách odsouhlasených zastupiteli po volbách se objevují školy na předních místech schváleného pořadí.
V Turnově máme hustou síť mateřských škol, každá ze školek je jiná, na něco zaměřená a něčím výjimečná, rodiče si mohou vybrat školku podle svého. Navíc tu máme i alternativní waldorfskou školku. Všechny jsou navíc i velmi dobře vybavené s pěknými zahradami a postupně se dle nutnosti a možností rekonstruují. Vloni se dočkala vytoužené zahrady mateřská škola v ulici 28. října. Turnovské školy využívají nejrůznějších grantů určených na vybavení, ať už počítači nebo dalšími interaktivními pomůckami. Školní třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V současnosti je znát, že se město Turnov v minulosti dobře staralo o své mateřské a základní školy. Myslím, že všechny v anketní otázce zmíněné plánované investice jsou smysluplným vynaložením finančních prostředků. Největší diskuze probíhala k přestavbě základní školy v Mašově. Zastupitelé se rozhodovali mezi větší přístavbou a přístavbou asi nákladově o 6 milionů nižší. Hodně se jednalo také o vzhledu budoucí budovy. Nakonec se zadal projekt dražší a řešící i případný nárůst kapacity školy.
Od letošního školního roku nabízí Základní škola ve Skálově ulici svým žákům na druhém stupni školní klub, což přispěje k atraktivitě školního prostředí.
V opravách bych kladla důraz hlavně na kvalitně odvedenou práci, aby vše vydrželo co možná nejdéle. Byla bych nerada, kdyby se opravy musely opakovat příliš brzy. Mě osobně překvapil stav základní školy v Žižkově ulici, kde je potřeba rekonstruovat střechu a okna. Škola byla vybudována z bývalých kasáren a nyní se zdá v relativně dobrém stavu, ale bohužel skutečnost je opačná. Rekonstrukce školy probíhala v devadesátých letech za jiných podmínek a bohužel již je potřeba opět vše renovovat.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.