ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE (II)

0

Přinášíme druhou část nového seriálu – ankety zastupitelů, se kterou se v letošním roce budete pravidelně setkávat na stránkách tištěné i elektronické verze TvA. K důležitým otázkám města se v každém díle budou vyjadřovat zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem. Ve volebním roce je to ideální příležitost, jak pro zastupitele samé, tak především pro voliče – občany Turnova. Další díl názorového puzzle je na otázku: JAK HODNOTÍTE SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014?

n201402201827_zap_358_2014_hudecTomáš Hudec (zastupitel za ČSSD)
Schválení rozpočtu města patří bezesporu každoročně z mého pohledu zastupitele k nejdůležitějším a nejdiskutovanějším bodům jednání. V lednu jsme na veřejném zasedání zastupitelstva schválili rozpočet města na rok 2014. Přestože někteří zastupitelé nad určitými položkami neskrývali své rozpaky a místostarosta Pekař, který je hlavním tvůrcem rozpočtu města, si vyslechl z jejich úst mnoho dotazů a výtek, jsem rád, že ke schválení došlo a město nemusí fungovat v rozpočtovém provizoriu. Během roku je možné přijímat rozpočtové změny, protože ne vše se nechá naplánovat a předvídat. Kladně hodnotím to, že rozpočet je vyrovnaný a městu se daří velmi dobře hradit pohledávky z let minulých.
Ne vše je z mého pohledu ideální. Myslím si, že značné rezervy máme v možnostech získávání peněz z projektů EU a měly by se do nich zapojit především městské organizace.
Nesouhlasím s prodejem některého městského majetku, například bývalé školy v Dolánkách, její přestavbou na „Dům přírody“ a s příspěvkem 200.000 Kč ročně z rozpočtu po dobu 10 let na jeho provoz.
Jsem rád, že v tomto roce začne výstavba sportovního areálu v Maškovce, což bylo občanům slibováno ve volebních programech téměř všech politických stran. Vím, že postoj některých obyvatel k této stavbě je negativní, avšak věřím, že sportoviště zlepší kvalitu života nejen obyvatel Turnova, ale i zatraktivní naši lokalitu a posílí turistický ruch.

n201402201827_zap_359_2014_kordovaEva Kordová (zastupitelka za Nezávislý blok)
Rozpočet města Turnova je ve srovnání s předchozím rokem vyrovnaný a celkem ve shodě, až na některé výjimky. Pracovní i řádné zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu většinově 22 hlasy. Já osobně mám problém s velkou finanční rezervou na realizaci výstavby sportovně-rekreačního areálu Maškova zahrada. Je to dáno samozřejmě rozhodnutím opustit dříve plánovanou etapizaci stavby do více let a stavět vše najednou. Bude záležet na ceně stavby vzešlé ze soutěže.
I přes všechny těžkosti bylo snahou obsáhnout alespoň v menších finančních částkách všechny nejožehavější problémy města. Přesto mám stále vnitřní neklid tzv. „neekonoma“, že některé položky rozpočtu jsou podhodnoceny a ponechány na filozofii „až jak to vyjde“. Mám samozřejmě na mysli například rekonstrukci návsi v Mašově, na které mně po těch osmi letech odkladů opravdu záleží. Také mě trápí ZŠ v Alešově ulici, kde sice po letech dochází k zateplení školy z dotací, ale finance nestačí na všechny uvnitř plánované nezbytné úpravy. I zde musí být volen kompromis a rozdělení stavebních úprav na dva roky. Jsem naopak ráda, že se bude rekonstruovat tak potřebná střecha na penzionu v Žižkově ulici, kde dlouhodobě zatéká do bytů. Opraví se i některé opravdu potřebné komunikace. Nedaří se naplňovat prodeje nemovitostí města k prodeji určené a objekty chátrají. V položce příjmů města by bylo dobré tyto finance mít. Trochu jsem také bojovala za vylepšení finanční částky pro kulturu a vzdělávání, hlavně s ohledem na činnost spolků a také kulturní akce, které Turnovu pomáhají dotvářet celkovou tvář města. Jsem ráda, že zásadním způsobem nebyly podhodnoceny ani rozpočty mateřských a základních škol a naplňují jejich potřeby.

n201402201828_zap_361_2014_slamaTomáš Sláma (zastupitel a předseda finančního výboru; za ODS)
Nebudu komentovat jednotlivé akce, je to vždy otázka priorit a preferencí zastupitelů, tedy „politické rozhodnutí“. Rozpočet je veřejný dokument a doporučuji tímto občanům, aby se na něj na stránkách města podívali. Celkově řečeno – schválený rozpočet města na rok 2014 hodnotím jako racionální a vzhledem ke schváleným akcím vyvážený. Samotný fakt, že tento stěžejní dokument pro faktické fungování města byl schválen jak koalicí, tak podpořen drtivou většinou hlasů opozice, je dobrá vizitka pro finanční odbor a místostarostu Pekaře, gestora rozpočtu. Jako předseda finančního výboru hodnotím rovněž pozitivně skutečnost, že naše zadluženost je na přijatelné úrovni a současně můžeme i letos v různé podobě investovat zhruba 60 mil. Kč.

n201402201828_zap_360_2014_soudskyPetr Soudský (zastupitel za TOP 09)
Na danou otázku bych mohl odpovědět jednoduše: Pro jeho schválení jsem zvedl ruku, a tudíž ho hodnotím jako slušný a zodpovědný rozpočet. Chtěl bych zde zdůraznit, že díky novému rozpočtovému určení daní, s jehož novelou přišla TOP 09, získal Turnov a získávat bude v příjmové části zhruba o 20 mil. Kč za rok více než tomu bylo doposud. Za tuto částku může Turnov např. postavit novou školku v Turnově -Daliměřicích. Jsem rád i za to, že se bude stavět koupaliště a zimní stadion, které do města jako je Turnov rozhodně patří a jejichž absenci pociťují nejen obyvatelé města, ale i turisté. A těším se na to, že už v roce 2015 budeme areál v Maškovce využívat. Měl bych asi jako opoziční zastupitel hledat chyby a nedostatky v rozpočtu. Mám velké výhrady například k ceně vody, která druhotně s rozpočtem rovněž souvisí, nicméně když se vrátím k vlastnímu rozpočtu, dělal jsem si malé srovnání rozpočtů tří měst – Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Turnova. Hádejte, který rozpočet mně vyšel nejlépe. Ano, správně, právě ten turnovský. Například v daňových příjmech, které trošku vypovídají o tom, jak se tady daří podnikatelům a živnostníkům, jsme v přepočtu na jednoho obyvatele vysoko nad Jilemnicí i nad Jabloncem.
Co mně nelíbí? Nelíbí se mně některé projekty, které se plánují zaklínadlem: „To přece platí EU, tak to musíme udělat.“ Většina projektů je smysluplná, najdou se mezi nimi ale i takové, pro které ruku nezvednu. Příkladem takového je projekt Domu přírody v Dolánkách, který nakonec město Turnov neschválilo a předalo jej jiné organizaci. Město bohužel odsouhlasilo roční příspěvek na provoz tohoto zařízení s tím, že se na financování provozu bude podílet kraj. Měl bych se s komentářem vejít do 15 až 20 řádků, takže toť vše, co mám k rozpočtu.  

n201402201828_zap_362_2014_svobodovaAlena Svobodová (zastupitelka za KSČM)
Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. To je bezesporu pravda. Ale také to nikomu nepomůže. A naopak – když se něco dělá, pak je ovšem důležité, co se dělá, kolika lidem to přinese užitek a samozřejmě „kolik to dělá“. S tím souvisí otázka, zda nezapomínáme vedle velkých akcí na zdánlivé „drobnosti“, které jsou nezbytnou součástí života lidí. Je třeba konstatovat, že v Turnově se v posledních letech realizovala řada významných investičních akcí, a tak tomu bude i v roce 2014. Dokončuje se výstavba Waldorfské mateřské školy za více než dvacet milionů korun a bude zahájena finančně velmi náročná výstavba koupaliště a zimního stadionu v Maškově zahradě s předpokládanou pořizovací cenou 150 milionů korun.
Právě ve vztahu k rozpočtu jsem nemohla souhlasit s tím, že řadu měsíců připravovaná etapizace výstavby „Maškovky“, rozložená na několik let s přihlédnutím k finančním možnostem města, byla náhle změněna a došlo ke schválení kompletní výstavby areálu. A co mně na tom vadí? Pominu-li překvapivou rychlost tohoto rozhodnutí, pak především fakt, že takto velká zátěž na rozpočet opět znamená odsunutí (pokolikáté už?) řady nezbytných akcí, jejichž realizace přispívá nejen ke zlepšení kvality života občanů, ale také k jejich bezpečnosti. Jsou to především nezbytné rekonstrukce komunikací včetně chodníků. Více než 30 je jich ve špatném stavu a vyžaduje zmíněnou rekonstrukci či opravu. Určitě nebude dobrou vizitkou, zlomíme-li si na cestě na budoucí koupaliště nebo kluziště v Maškovce nohu právě na jednom z rozbitých  chodníků. Jsou to dále nezbytné opravy ve školách a školských zařízeních, opravy dětských hřišť atd. Na rekonstrukci už několik let čeká náves a kaplička v Mašově. Pravda, letos se dočká, ale jen z menší části. Z potřebných pěti milionů jsou totiž k dispozici pouze dva.
Proto bychom při tvorbě a schvalování rozpočtu neměli zapomínat, že ke kvalitě života občanů a jejich spokojenosti patří i takové hodnoty, jako je bezpečná chůze po chodnících, trávení volného času dětí na kvalitních hřištích či v neposlední řadě řádná péče o městské objekty.

(Anketa vzniká ve spolupráci s mluvčím města Radkem Drašnarem)

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.