ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: PRIORITY

0

I v letošním roce na stránkách TvA pokračuje anketa turnovských zastupitelů. Otázka zněla: Zastupitelstvo města má před sebou důležitý krok – schvalování investičních priorit. Co by se podle vás mělo v tomto volebním období vybudovat a čemu dáváte prioritu vy?

n201504222318_zap_121_2015_cervinkovaŠárka Červinková, zastupitelka za ČSSD
Pro následující volební období jsme dostali od vedení města seznam investičních akcí a naším úkolem bylo stanovit jejich priority. Ráda vás seznámím se svým návrhem a budu se snažit tato rozhodnutí odůvodnit.
Investiční akce většího rozsahu nad 10 mil. korun budou bezesporu nejvíce diskutovaným tématem. Zde jednoznačně upřednostňuji rekonstrukci stávající budovy ZŠ v Mašově. Tato škola oslavila v minulém roce 140 let od svého vzniku. V současné době je kapacita školy 87 dětí, z prostorových důvodů a nevyhovujícího zázemí (šatny, toalety, jídelna) nemůže být kapacita žáků navýšena, přestože je ze strany rodičů o tuto školu zájem.  Akumulační kamna instalovaná v roce 1974 vytápějí prostory stále, prostě v Mašově ve škole se zastavil čas! Po osobní návštěvě mně nezbývá, než smeknout před pedagogy, kteří kvalitně pracují v těchto bojových podmínkách a neopouští je optimizmus.
Na druhé místo bych zařadila rekonstrukci ulice Nádražní v úseku hotel Beneš – Ohrazenice. Jako třetí zařazuji opravy bytových domů v majetku města (ul. 5. května, čp. 1001, 1002 a ul. Bezručova, čp. 1054, 1055). Do těchto nemovitostí nebylo v posledních 40 letech investováno téměř nic a jako správní hospodáři se musíme starat o svěřený městský majetek.
Z dalších méně finančně náročných investic chci podpořit dokončení regenerace sídliště u nádraží (4. – 6. etapa), dokončení oprav střech na penzionech v Žižkově ulici, chodník a BUS zastávku k Lidlu a obchodnímu centru Kontakt. Nedávné počasí, kdy jsme zažili několik dní silný vítr a hasiči téměř nepřetržitě pomáhali našim spoluobčanům při likvidaci následků, jsem si uvědomila, že i podpora koupě nového zásahového vozu by měla být naší prioritou.
Závěrem musím dodat, že vzhledem ke stavbě areálu v Maškovce nebude finančních prostředků v městské pokladně nazbyt, a proto by vedení města mělo co nejvíce investic v tomto volebním období spolufinancovat z projektů EU, což se v minulosti moc nedařilo.

n201504222318_zap_122_2015_hodikMUDr. Daniel Hodík, zastupitel za TOP 09
Za TOP 09 vycházíme přirozeně z našeho volebního programu. U akcí nad 10 mil. bych vyzdvihl založení vlastní vodohospodářské společnosti s cílem ovlivnit cenu vody, rekonstrukce škol a Nádražní ulice.
U akcí pod 10 mil. bych zdůraznil realizaci 3. etapy rekonstrukce ZŠ Alešova, podporu rekonstrukce ZŠ Mašov, rozšíření parkovacích ploch, revitalizaci parku u letního kina, úpravu údolí Jizery, fotbalové hřiště s umělou trávou a pokračování Greenway Jizera. Dále je možné zmínit sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici, který pomůže dopravě uvnitř Turnova.
Seznam investičních akcí je dlouhý a obsahuje položky s různou finanční náročností. Je zřejmé, že schvalování investičních priorit má v rukou většinová koalice. Zbylé strany jsou v menšině, proto musí pro svůj investiční program hledat průnik s programem koalice.
Připadá mně, že schvalování investičních priorit je nikoliv odborným, ale politickým lobbingem o vždy omezené, ale pokaždé velké finanční prostředky města.
A teď vaši otázku trochu pootočím. Osobně bych dal prioritu zpracování a schválení vize rozvoje města v jednotlivých jeho konkrétních vázaných zájmových oblastech: školství a kultura, průmysl a doprava, sport a cestovní ruch, zdravotnictví a sociální služby,… na nichž by se nejdříve shodlo většinové zastupitelstvo napříč politickým spektrem. Takový dokument by byl pro následné plánování investic závazný a měl by šanci přečkat cyklus volebního období.
Přeji smysluplné realizace všech vítězných projektů v rámci přirozených potřeb, rozvoje a finančních možností města Turnova. A všem pak jarní pohodu a zdraví.

n201504222319_zap_124_2015_maierovaPhDr. Hana Maierová, radní za Nezávislý blok
I když se v minulých letech podařilo hodně akcí za značné finanční prostředky včetně evropských dotací v Turnově realizovat, přehled dalších potřeb je stále hodně rozsáhlý. Investiční činnost města v tomto volebním období bude nepochybně omezena největší akcí, kterou je dlouho připravovaný sportovně rekreační areál v Maškově zahradě. Proto bychom ale o to více měli být připraveni na možné čerpání dotací, věnovat se projektování nebo využít toho, co je připraveno. Dotační akce ve výběru tedy upřednostňuji a myslím si, že by v příštích letech měly dostat přednost i v případě, že se v hlasování zastupitelů neumístily zcela na předních místech. Mezi velkými investicemi dávám na první místo rekonstrukci Nádražní ulice (a na ni navazující komunikaci směrem na Přepeře), kterou se podařilo zařadit mezi šest prioritních dopravních staveb Libereckého kraje připravovaných pro evropské dotace a účast města i Vodohospodářského sdružení je pro realizaci nezbytná. (Z dalších potřebných vodohospodářských staveb dávám prioritu  intenzifikaci úpravny vody v Nudvojovicích.) Ve školství má asi nejhorší podmínky Základní škola v Mašově, kde je připraven projekt na komplexní rekonstrukci. Z dotací bychom měli postupně opravit i Základní školu v Žižkově ulici (střecha, části zateplení) a provést nutné opravy ve Skálově ulici. Péči bych věnovala rozšíření občanské vybavenosti v Turnově II, např. přístavbou základní školy, a získávání dotací na pokračování regeneraci zdejšího sídliště. Postupné úpravy, zvláště  rozšíření parkování, by potřebovala i další sídliště. Další místo u mě obsadila příprava projektu komunitního centra s knihovnou, střediskem volného času, i dostavba vstupní části divadla s potřebným zázemím pro diváky. Dále i park u letního kina, pro nějž bych určitě využila připraveného projektu a možnosti dotace ve spolupráci s polským Javorem. Připravovat bychom měli i další dopravní stavby, jako je zkapacitnění Markovy ulice či prosazení sjezdů ve Fučíkově ulici a ve spolupráci s Ohrazenicemi i u prodejny Ford.

Ivan Kunetka (zastupitel za Turnov potřebuje změnu)
S prioritami je to těžká věc. Každé zastupitelstvo sestavuje svůj ideální žebříček nejdůležitějších akcí a potom stejně platí, že šedá je teorie a zelený je strom života – nakonec se řeší havarijní případy, náhlé dotace, nebo šikovná lobbistická skupina prosadí věc, o které se moc nemluvilo a najednou – kde se vzala, tu se vzala a ať to stojí, co stojí – například zimní stadion…
Nebudu tedy planě teoretizovat a zmíním se jen o snu, který mají už generace turnovských divadelníků i kulturní veřejnosti. A tím je rekonstrukce a dostavba divadla. Bylo postaveno před 140 lety, několikrát rekonstruováno s rozpačitými výsledky a nevyhovuje ani požadavkům moderního divadla, ani základním potřebám diváka, který chce strávit příjemný večer. Kdo si vystojí předlouhou frontu na dámské toalety, nebo se nechá při konání potřeby okukovat při každém otevření dveří na pánských toaletách frontou ve foyer, ví, o čem hovořím, a o nemožnosti se v klidu o přestávce občerstvit nemluvě.
Existuje přitom už dlouho projekt na dostavbu divadla do uliční čáry se zapojením městského domu s cukrárnou, který zahrnuje další sál pro alternativní divadla nebo koncerty, klubové posezení, toalety a moderní technické zázemí pro oba sály. Potřeba takových prostor se ukázala palčivou hlavně po selhání Střelnice, která je vinou špatně domyšlených projektů je vhodná maximálně pro velké koncerty, a pro divadlo a menší a komornější akce je vysloveně nepříjemná a nevhodná. A po skončení provozu restaurace neplní ani základní předpoklady pro příjemně strávený kulturní zážitek.
Vím, že k realizaci tohoto snu je dlouhá cesta a je potřeba dobré vůle mnohých. Ale když si vzpomenu, jak snadno vznikl třeba ten zmiňovaný zimní stadion, jehož cena je kupodivu téměř totožná s touto dostavbou, tak si říkám, proč se nezasnít…

n201504222319_zap_125_2015_tomsaIng. Tomáš Tomsa, zastupitel za ANO 2011
Přestože jsou v tomto volebním období priority rozřazeny do více kategorií podle nákladů a pro každou kategorii bude, předpokládám, vyčleněn balík peněz, budeme do určité míry limitováni  největší investiční prioritou města pro toto období – Maškovkou. To je věc daná.
Sice si stanovujeme priority, ale dá se očekávat, že se budou výrazně měnit v závislosti na tom, jak budeme úspěšní v získávání dotací. Pokud dotace bude, pojďme do rozsáhlejších akcí, pokud nikoliv, použijme volné prostředky města spíše na opravy – ať se jedná o budovy škol, či opravy ulic a chodníků.
Osobně upřednostňuji investice do dopravní infrastruktury, které pomohou lepší průjezdnosti městem, či zlepšení parkování. Ať se jedná o rekonstrukci Nádražní ulice u Benešů (dotace), vybudování parkování na střeše dopravního terminálu, nebo vybudování nájezdu ve Fučíkově ulici. Jednoznačně podporuji i rekonstrukci Markovy ulice. Podobnou důležitost vidím i u rekonstrukce Havlíčkova náměstí s vybudováním podzemního parkoviště (opět pokud bude dotace). Částečně mně do této kategorie spadá i rekonstrukce Komenského ulice, která jediná v této lokalitě neprošla opravou v rámci akce Čistá Jizera (podobných menších akcí je více, zmiňuji alespoň tuto).
Protože mně jsou blízké i akce týkající se životního prostředí a cestovního ruchu (dále jmenované mně tak trochu splývají), tak mezi mé priority patří i revitalizace parku u letního kina i další etapa revitalizace Metelkových sadů.
Za hodně důležité považuji i zahájení prací na údolí Stebénky, včetně obnovy cestní sítě v lese ve Struhách. Tím se dostávám k další své prioritě – podpoře cyklostezek a cyklotras – ať navázaných na Greenway Jizera či na úpravy stávající uličních sítě pro možnost rozšíření cyklodopravy. Toto bylo dosud Popelkou a přitom je to jedna z těch levnějších cest, jak snížit dopravní zátěž ve městě.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.