ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: CO OČEKÁVÁTE OD ROKU 2015?

0

I v letošním roce bude pokračovat na stránkách TvA anketa turnovských zastupitelů. Otázka zněla: Co pro Vás znamená rok 2015 a co očekáváte v tomto roce jako zastupitel/ka od svých kolegů?

n201502021435_zap_39_2015_hudecTomáš Hudec (zastupitel za ČSSD)
Rok 2015 přináší mnoho zajímavých příslibů a akcí. Bude takovou hádankou pro rozpočet města. S příchodem nového roku totiž vzrůstají naše naděje a všichni si kladou důležitou otázku, zda nás čeká lepší budoucnost. V Turnově je mnoho věcí, které by si změnu zasloužily, vše je ovšem závislé jen a jen na finančních prostředcích. Vzhledem k výstavbě megaprojektu Maškovy zahrady se obávám, že rozpočet města nepokryje veškeré plánované investice pro rok 2015. Od opozičních zastupitelů očekávám otevřenost a transparentnost při kontroverzních hlasováních, protože koalici je potřeba kontrolovat.

n201502021435_zap_40_2015_kordovaEva Kordová (radní za Nezávislý blok)
Rok 2015 je rokem plným výzev a významných výročí, a to nejen v oblasti osobního života. Připomínáme si události, které se v různých časových rovinách promítly do utváření dějin naší země a společnosti. Odpovím jen v rovině pracovní, kde si přeji věřit, že všechny záměry a cíle stanové pro tento rok se podaří naplnit tak, aby byly sdělitelné a k užitku všem věkovým skupinám obyvatel našeho města. Mohla bych nastíněné myšlenky rozvinout v daleko větší šíři, ale myslím si, že to ani není potřeba. Kdo mě zná a zná moji práci, určitě ví, že pokud mně zdraví dovolí, udělám vše, co jsem si předsevzala. S plným nasazením a poctivě.
Na druhou část otázky, co očekávám od svých kolegů zastupitelů, se mně odpovídá docela těžko. Mnohokrát jsem si uvědomila během uplynulých dvanácti let svého působení v zastupitelstvu města Turnova, že často řeším některé problémy a záležitosti veřejné příliš srdcem a nejsem příliš diplomatická a nemám ty pravé vlastnosti „politika“, kterým opravdu nejsem. Vždy jsem se snažila ve své zastupitelské činnosti hájit zájmy občanů, kteří se na mě obrátili s žádostí o pomoc, podpořit dobré a smysluplné záměry, které byly týmovou prací kolegů. S  čistým vědomím a svědomím jsem se snažila podporovat ty oblasti života ve městě, které mně jsou bytostně blízké. Být s lidmi a umět jim naslouchat, zapomenout na svou vlastní tak trochu důležitost a nedávat najevo veřejnosti, že já to přece vím nejlépe, to bylo vždy mé osobní krédo a nebudu je měnit. Očekávám od svých kolegů podobné smýšlení, ale je to přece jen na každém z nich. Každý má své osobní postoje, záměry a pocity. Ale závěr by nakonec přece jen měl vyústit ve vzájemnou spolupráci a týmovou práci. Čeká nás tento rok řada závažných úkolů a spousta práce. Věřím, že všem nám jde nakonec o jedno společné, aby se v našem Turnově žilo lidem dobře. Aby cítili, že jejich zastupitelé je opravdu zastupují.

n201502021435_zap_41_2015_krizMichal Kříž (radní za ANO 2011)
Nejprve bych chtěl touto cestou popřát všem občanům šťastný a úspěšný rok 2015. Pro mě osobně to bude první rok ve funkci zastupitele a člena rady města. Nyní končí 100 dní hájení, ve kterých jsem se seznámil s chodem města a začal jsem chápat specifika politického života. Pro mě jako nováčka v politice bylo na začátku obtížné pochopit fungování úřadu a jeho rozhodovacího aparátu. Ze všech sil se vynasnažím, aby Městský úřad Turnov byl co nejpřívětivější pro občany. Důležitým se mi jeví fungování městské policie. Pokusím se prosadit, aby bylo strážníky více vidět v ulicích, a to zejména před základními školami v ranních a odpoledních hodinách, kde by měli dohlížet na bezpečnost dětí hlavně na přechodech. Chci docílit, aby tu byli úředníci pro občany a ne občané pro úředníky. Lidé žijící v Turnově by měli být na své město pyšní a hrdí a k tomu má přispívat i kvalita poskytovaných služeb ze strany města a jeho podřízených organizací, městským úřadem začínaje a městskou policií konče.
Dalším, již konkrétním úkolem pro tento rok bude stavba sportovního areálu Maškova zahrada, kde již probíhají přípravné stavební práce. Naším úkolem je dohlížet na stavbu stadionu a následně na výstavbu venkovního areálu tak, aby byl dodržen rozpočet a kvalitně provedeny veškeré vyprojektované práce. To bude vyžadovat společné úsilí všech zastupitelů a jednotu při řešení případných problémů.
Chtěl bych se zaměřit i na vypracování koncepce cestovního ruchu. Ta bude předložena všem subjektům, které v příslušné oblasti pracují nebo podnikají. Dokument by měl nastínit aktivity a určit směr, které město a jeho organizace budou podporovat.
Přál bych si, aby moji kolegové a kolegyně v zastupitelstvu aktivně spolupracovali na popsaných aktivitách.
A mým ryze osobním přáním je uběhnout půlmaraton do dvou hodin. 

n201502021435_zap_42_2015_soudskyPetr Soudský (zastupitel za TOP 09)
Rok 2015 pro mne znamená rok, kdy se snad již ekonomika celé země bude zlepšovat, kdy se projeví ukončení hospodářské krize a to celé se zobrazí i například ve zvýšeném příjmu města v podobě příjmů daňových. Pro Turnov bude tento rok významný tím, že se konečně dočkáme dokončení 1. etapy „Maškovky“ v podobě otevření zimního stadionu a splní se sen mnoha generací turnovských hokejistů a všech přátel bruslení. Věřím, že provoz „zimáku“ a následně i koupaliště přesvědčí mnohé odpůrce tohoto záměru o tom, že je to stavba smysluplná a potřebná. 
Očekávám a přeji si, aby se podařilo stabilizovat cenu vody za nového složení Rady VHS. Věřím, že se podaří konečně zrealizovat prodej Šetřilovska tak, aby tato restaurace dále sloužila pod novým majitelem svému účelu.  Od nových, ale vlastně od všech kolegů v zastupitelstvu očekávám racionální a smysluplnou práci, která nebude sklouzávat v tlachání a žvanění o ničem. Dosavadní zkušenost mně ukázala, že by takovou práci mohlo nové zastupitelstvo odvádět. Takže tomu budu věřit.     

n201502021435_zap_43_2015_uchytilJosef Uchytil (zastupitel za Turnov potřebuje změnu)
Je úplně jedno, jaký rok se píše, a je úplně jedno, jestli rok začíná 1. ledna nebo třeba 4. září. Rok 2015 je tak pro mě dalších 365 příležitostí, jak se znovu a znovu posunovat na cestě k lepšímu pohledu na svět, k lepšímu „já“. Je to 365 příležitostí pozitivně ovlivňovat životy lidí kolem sebe, ať už svou prací, koníčkem – hudbou, nebo službou veřejnosti – politikou. Pro mě osobně je pak největší výzvou tohoto roku snaha nalézat rovnováhu mezi rodinou a vším ostatním, co dělám, a nepřicházet při tom o zdraví.
Od kolegů zastupitelů očekávám především to, že vzájemně povedeme věcnou konstruktivní diskuzi a budeme otevření, vnímaví a zvídaví. Má-li být díky našemu společnému úsilí Turnov po roce lepším místem pro život, musíme naši energii a pozornost upnout k opravdu důležitým otázkám, dát stranou osobní zájmy a vyhnout se zbytečným emocím. A mám ještě jedno neskromné a možná i nesplnitelné přání – byl jsem až do vstupu do komunální politiky zvyklý, že jsem ke svým rozhodnutím měl dostatek informací, podkladů a času. Nemusel jsem za lecčím hledat skryté důvody a snahu někoho něco ovlivnit. Nerad bych z tohoto slevoval a smiřoval se s tím, že se prostě nějak rozhodne a čas ukáže. A tak nám, zastupitelům, přeji maximum věrohodných podkladů a minimum jakékoli lobby. Mohli bychom si pak vystačit se zdravým selským rozumem a čistým svědomím.
Nám všem nakonec přeji, aby rok 2015 končil větším uvědoměním si, jak cenná a vratká svoboda je, a jak důležité je nevzdávat se jí a neodevzdávat ji do rukou kohokoli, kdo nabízí jednoduché (neřku-li konečné) řešení.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.