ANKETA ZASTUPITELŮ: VYUŽITÍ KOŇSKÉHO TRHU

0

Tento záměr hýbal veřejným míněním Turnova na počátku nového tisíciletí. Na pozemcích Koňského trhu v centru města měl vyrůst supermarket s velkým parkovištěm. Obchodníci se obávali, že se život přesune z Hluboké ulice sem, někteří občané poukazovali na zátopové území, odborníci na dopravu upozorňovali na další nežádoucí nárůst dopravy v centru města. Patnáct let poté stále není jasné, co zde bude. Stará masna byla zbourána, celý prostor zarostl plevelem, soustřeďují se zde nepřizpůsobivé osoby. Návštěvníci města nechápavě kroutí hlavou nad rumištěm v samém centru… Možná se ale konečně záměr pohne dopředu, zastupitelé v květnu rozhodli, že město podá nabídku na odkoupení těchto pozemků.

Anketní otázka pro zastupitele města tentokrát zněla: Jaká je vaše vize využití prostorů v oblasti Koňského trhu v Turnově? A co si myslíte o historickém vývoji této lokality?

Ing. Tomáš Hocke, starosta města, Nezávislý blok
n201606152204_zap_147_2016_hockeTento projekt byl v orgánech města velmi aktivně projednáván v letech 2003 až 2005. Z pohledu stavebního zákona bylo na projekt vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební povolení pozbylo platnosti, územní rozhodnutí je stále platné (byl postaven sjezd z okružní křižovatky u Magicu). Mezi stavebníkem – firmou Real Garant – a městem Turnov byla v minulosti uzavřena dohoda specifikující části stavby, které stavebník vybuduje a následně převede na město. Projekt byl však nakonec po provedených demolicích objektů Masny zakonzervován, a to především z důvodu ekonomické krize a problémů s financováním, a poslán do konkurzu.
V únoru 2013 bylo město kontaktováno firmou RC Reinvest, která projevila aktivní zájem o tento projekt. Upozornila, že dohoda s konkurzním správcem je z její strany možná, potvrdila zájem na vybudování supermarketu a příslušné infrastruktury. O dostavbě proluky v Sobotecké ulici se developerská firma vyjádřila zdrženlivě. Supermarket by měl mít v přízemí parkování (protipovodňové opatření) a měl by být o jedno podlaží nižší.
Klady řešení: Odstranění stávající skládky materiálu, snížení prašnosti, nová kapacita parkovacích míst.
Možné zápory řešení: Zhoršení pozice stávajících obchodníků v centru města, otázka měřítka a architektonického pojetí nového objektu a jejich vymahatelnost, dopravní zatížení centra.
Manévrovací schopnost města: Je vydáno územní rozhodnutí, město může uplatnit své připomínky jako majitel sousední nemovitosti v případné změně územního rozhodnutí a v případě vydávání nového stavebního povolení. V tomto okamžiku nemůže zakázat výstavbu obchodního centra (to by bylo možné pouze jako vlastník pozemků).
Tato aktivita se následně ukázala jako nepodložená a pozemky dál zarůstají plevelem a jsou místem návštěv bezdomovců.
Dle neoficiálních informací stále neexistuje seriózní vlastník na koupi nemovitostí na Koňském trhu, jejichž hodnota se pohybuje někde mezi 18 až 33 miliony korun.

201606152204_zap_146_2016_kontrh

Po jednání ve vedení města se domníváme, že bychom se do soutěže o pozemky měli přihlásit. Město Turnov má několik strategických přístupových pozemků na vstupu do lokality. Zároveň tak můžeme v budoucnu zásadně ovlivnit, co se v dané lokalitě bude stavět. Nebudeme pouze ve stavu přihlížejícího.
Osobně bych rád v lokalitě viděl bytové domy (3 + ustupující podlaží), doplněné prodejními či polyfunkčními plochami v přízemí s dostatečnou parkovací kapacitou, park a veřejnou zeleň a doplnění zástavby do Sobotecké ulice. Mohli bychom koncepčně dostavět centrum města. Při diskuzi s dalšími realitními lídry v Turnově se zdá, že tato varianta by pro ně mohla být rovněž zajímavá.
O záměru jednali zastupitelé města na svém veřejném květnovém zasedání. Pověřili mě, jako starostu města, podáním nabídky na odkup nemovitostí na Koňském trhu za cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 18,5 milionu korun. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Vnímám to tedy jako jednoznačné stanovisko a zájem na tom, aby do budoucna pozemky v samém centru města nedělaly ostudu, ale byly smysluplně využity. Nyní lze očekávat relativně dlouhá jednání zatím s nejistým výsledkem. V kladném případě by finanční krytí tohoto nákupu pravděpodobně proběhlo zčásti z rozpočtu města a zčásti novým úvěrem města.

Mgr. Jaromír Frič, zastupitel za ODS

n201606152205_zap_148_2016_fricKoňský trh je naše Šípková Růženka. Spí a vše kolem zarůstá. Doufám, že se město dohodne o koupi za rozumnou cenu a tenhle kout skoro v centru Turnova konečně rozkvete. Byl jsem zastupitelem v době, kdy společnost, která pozemky vykupovala, představovala svůj projekt. Docela se mně líbil. V Sobotecké ulici měla být postavena nová zástavba v řadě, která navazovala na restauraci U Slunce a roztahovala se směrem dozadu. V přízemí obchůdky, nahoře nájemní byty, mezi budovami průchody směrem k Jizeře. Tam mělo být parkoviště se stromy a parčíkem, za ním malé obchodní centrum, parkoviště mělo být k dispozici všem návštěvníkům centra. Někdo možná namítne, další plocha bez inspirace a krásy. Co ale dát na území, které je z části ohroženo záplavami, nějakou supervizi na pilotech? Nechám se určitě mile překvapit náměty, které vzniknou. Hlavně ať už zmizí ty obrovské haldy a zapomenutá zákoutí u pily. Každé řešení bude lepší než současný stav!

MUDr. Daniel Hodík, zastupitel za TOP 09
n201606152205_zap_149_2016_hodikZačnu od konce dvojotázky: Historický vývoj lokality Koňského trhu a současný stav je takový, jaký vidíme. V uplynulé době se priority rozvoje města a developerské záměry zřejmě nesešly v harmonickém duchu. Přesto Koňský trh, myslím, není v zoufalém stavu. Jen prozatím není využit. Vlastně za posledních několik let jsem nezaznamenal, že by to většině občanů Turnova vadilo.
Investiční akce a vybudování obchodního střediska za zhruba 190 milionů korun nebyla realizována pravděpodobně vinou oslabení síly investora než oslabením aktivit radnice a jejich činných zastupitelů. Kladu si tedy otázku spolu s vámi, jestli právě teď není ta chvíle, kdy je možno o této lokalitě přemýšlet jinak? Vlastně k tomu vybízí první část otázky a následují otázky další: Pokud jsme srdcem Českého ráje, potřebujeme kopírovat obchodní centra krajských měst, dostupná několik minut jízdy autem? Jsme snad schopni konkurovat síle a nabídce obchodních komplexů stověžaté Prahy?
Zatím nevyužitý prostor v blízkosti historického centra města, částečně zasahující do záplavové zóny Jizery, vnímám dnes jako velkou výzvu do budoucnosti. Dle mého soudu jasně ukáže, co chceme, jak má být a v budoucnu bude Turnov vnímán navenek.
Obchodní komplexy velkých měst nejsou dnes budovány v centru, ale na jejich periferii a blízko jejich dopravních tepen. Mají obrovský nárok na prodejní i parkovací plochy. Komicky pak žijí centra menších měst, kde před několika plochými halami pozorujeme na asfaltovém parkovišti hemžení lidí s vozíky kolem automobilů. Lidé se skoro neznají, ani nepozdraví, jen občas je slyšet kovový náraz vozíků s auty o sebe…
Jestli mám s pokorou jednotlivce vyjádřit svůj názor, pak bych si přál, aby prostor Koňského trhu byl v budoucnu spojovacím článkem s historickým centrem města. Jakýmsi jeho novým srdcem, parkem, oázou nebo jen cestou spojující dnes samotný sportovní areál Maškovy zahrady, ostrova skautů a sportovního nebo vodáckého areálu v Palackého ulici. Odtud s další možností úniku do přírody cestou podél Jizery na Luka a Dolánky až k Zrcadlové koze a spojením s existující greenway.
Děkuji za položenou otázku. Čtenářům přeji hodně síly, všem pohodový červen a krásnou procházku údolím Jizery třeba se psem nebo na kole.

Ing. Michal Kříž, zastupitel a radní za ANO 2011
n201606152205_zap_150_2016_krizKoňský trh je místo paradoxů. Jen málokteré město může říct, že má ve svém centru jen pár desítek metrů od náměstí palouk zarostlý trávou, kde sídlí pila. K tomu, aby se s tím něco udělalo, je nejprve třeba celý Koňský trh získat do majetku města a položit si otázku, co zde vůbec chceme mít. Věřím, že myšlenky na obchodní centra už nás opustily. Liberec a jeho poloprázdná nákupní centra budiž výstrahou. V sousedství stojí Penny a o kus dál Lidl, není nutné soustředit zde další obchodní zónu, která by ještě víc zahustila dopravu v dolním centru Turnova. Smysluplnější vidím využití Koňského trhu jako obytné a klidové zóny, jakousi moderní čtvrť, kde by snad mohla být zachována nějaká drobná nerušící výroba nebo obchod. Šanci dávám také inovačnímu parku pro malé a střední podnikání ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a Akademií věd. Turnov má na to, aby ukázal, že dokáže koncepčně vyřešit i takovou otázku. Rád bych, aby vznikla ukázková zóna, jak jde všechny tyto věci efektivně zasadit do jednoho prostoru. Vize technicky a technologicky vyspělé čtvrti, která by upozornila na město Turnov, přivedla by do města nové rozvíjející se technologické společnosti, zvýšila by nabídku pracovních míst a nabídla další volné byty. Koňský trh byl v březnu roku 2000 velmi postižen povodněmi, které celou oblast včetně Krajířovy ulice a Trávnic zaplavily. Při plánování budoucnosti celého území je třeba s tím počítat, dnes již existují technologie a stavební možnosti, jak nemovitosti před vodou ochránit. Stejně tak bude nutné nabídnout adekvátní náhradu pozemku majiteli pily Plátek, například na Vesecku. Asi těžko si představit, že by zde tento hlučný a prašný provoz zůstal.

Ing. Miloslav Šorejs, zastupitel za Nezávislý blok
n201606152205_zap_151_2016_sorejsZanedbaná lokalita v centru Turnova nemůže těšit nikoho z občanů našeho města. Kauza okolo využití prostoru na Koňském trhu a výstavby obchodního domu se táhne už řadu let. Názory na využití této lokality jsou mezi lidmi velice různorodé a pestré. Skutečnost byla taková, že firma Real Garant má platné územní rozhodnutí na stavbu obchodního centra. A kdyby se rozhodla jej postavit, tak ji v tom nikdo nemohl zabránit. Teď se naskytla možnost pokusit se koupit pozemky od insolvenčního správce, protože firma  Real Garant je v úpadku. Zastupitelstvo pověřilo starostu podáním žádosti o odkup pozemků. V případě, že se to povede, může město cíleně rozprodat pozemky zájemcům s tím, že bude mít pod kontrolou, co má v dané lokalitě vzniknout. Dovedu si tam představit nízkopodlažní bytové domy, kde v dolní části je prostor pro občanskou vybavenost všeho druhu. Podmínkou výstavby by mělo být i dostatečné ozelenění této lokality a smysluplné propojení s centrem města. Nebylo by dobré uzavřít tuto oblast rozprodáním na rodinnou výstavbu, kterou lze určitě realizovat jinde. Město v oblasti Koňského trhu vlastní jen ulice. V případě, že zde získá pozemky, mělo by na celé území nechat zpracovat studii a jednat i s ostatními majiteli pozemků a nemovitostí o jejich plánech do budoucnosti. Rozvoj města je dlouhodobý koncept, který se musí dívat hodně dopředu. Ne vše se podaří naplnit, ale musíme vědět, kam chceme s rozvojem centra Turnova směřovat. Teď zatím stojí město na začátku a přál bych si, kdyby koupě pozemků vyšla.

Související články (celkem 51)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.