ANKETA ZASTUPITELŮ: ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017

0

Rozpočet města je jedním z nejdůležitějších dokumentů, ne-li ten úplně nejdůležitější. V poslední době se daří rozpočet přijmout ještě v prosinci, aby město nemuselo první měsíc nového roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Nejdéle bývá rozpočet schvalován v lednu. Pro turnovské zastupitele je tedy v těchto dnech rozpočet města nanejvýš aktuální. Otázka zněla: V prosinci bude zastupitelstvo města schvalovat rozpočet na rok 2017. Jaké jsou vaše investiční priority na příští rok? Co by se podle vás mělo objevit v rozpočtu města v roce 2017 a co byste případně změnil?

n201604211811_zap_108_2016_bacaBc. ZBYNĚK BÁČA, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
V době, kdy zpracovávám odpověď na anketní otázku, mám k dispozici pouze „Rozpočtový výhled na rok 2017-2019“ a „Investiční priority 2014-2019“. Rozpočet pro rok 2017 zatím projednával rozpočtový výbor a většina zastupitelů jej ještě neviděla. Nicméně z výše uvedených materiálů vím, že Turnov má k dispozici asi 40 mil. Kč ročně na velké investice a při současné situaci v bankovním sektoru si můžeme celkem levně půjčovat peníze na naše záměry. Takže je zde prostor pro realizaci věcí nových nebo opravu těch stávajících. Osobně jsem ale toho názoru, držet se tzv. investičních priorit, což byl jeden z prvních materiálů, který jsme jako zastupitelé schvalovali na začátku funkčního období. Jedná se o materiál, ve kterém zastupitelé definovali priority pro roky 2015 až 2019. Připadalo by mně velice nelogické tzv. obrátit dosavadní směr a začít narychlo připravovat něco jiného. Nehledě na to, že spousta vydefinovaných investičních priorit  je ve stadiu realizace nebo příprav. 
Moje osobní přání pro rok 2017, které možná ani tak nesouvisí s rozpočtem, je otevření městských sportovišť volnému přístupu  dětí a mládeže. To je vlastně moje odpověď na to, co by se mělo objevit v rozpočtu města na rok 2017.

n201606152205_zap_148_2016_fricMgr. JAROMÍR FRIČ, zastupitel za ODS
V prvé řadě jsem rád, že se dokončil areál v Maškově zahradě. To byla a ještě chvíli bude veliká zátěž pro rozpočet. Bazén mohl být větší, zimní stadion lépe ozvučen, ale to je jen malá kritika velikého díla, které si Turnov určitě zaslouží. Stejně jako u Střelnice a Čisté Jizery, u smuteční síně nebo u školky na Daliměřicích se řešila zadluženost města do budoucna. Ale Turnov je zřejmě dost silný, aby tyto veliké investice zvládnul. A tak my všichni neustále vymýšlíme, co dalšího nového vybudovat, nebo aspoň opravit. Investiční síla města je dnes dle starosty zhruba 40 milionů korun ročně. A to je docela dost. Okolní srovnatelná města by nám mohla asi jen závidět. A tak konečně dojde na školu v Mašově, bude se rekonstruovat Nádražní ulice, budou se stavět nové Krčkovice. Čeká se na vypsání projektů z Unie, které by mohly Turnovu pomoci a část nákladů vzít na sebe. Třeba cyklostezky nebo in-line stezky bych viděl jako smysluplný záměr, mohlo by jich tu být víc. Také nová knihovna je zatím zbožným přáním čtenářské obce. To jsou jen některé z dlouhodobých priorit, které čekají na vhodný projekt a realizaci s naší spoluúčastí.
Potřebovali bychom nutně řešit dopravu ve městě, odpolední a ranní špičky jsou velmi náročné na nervy řidičů. Ale tady naše síly nestačí, musel by se zapojit stát, a varianty obchvatů zatím tvrdě narážejí na názory lidí, kterých by se změna negativně dotkla.
Každá velká stavba pro lidi, pro vybavenost nebo obslužnost, je posunem vpřed. Město se vylepšuje, někdy to ani není moc vidět. I když každá nová investice s sebou nese zvýšené náklady na provoz, tím pádem na výdaje města, stojí to za to.

n201611101530_zap_297_2016_kosJIŘÍ KOS, zastupitel za Nezávislý blok
Z mého pohledu na investiční priority pro rok 2017, které by mohly trápit občany města Turnova, to jsou především problémy chodníků, pozemních komunikací, nedostatek parkovišť na sídlištích, rekonstrukce horní části Nádražní ulice, nájezd u Fordu, sjezd do Fučíkovy ulice a mnoho dalších věcí, co by mohly zpříjemnit život občanů. Problémové jsou i viditelné kouty města Turnova, jako objekt bývalé masny v Sobotecké ulici a bývalé uhelné sklady v  Nádražní ulici.
Mojí hlavní prioritou je rekonstrukce Základní školy v Mašově. Tato škola byla postavena v roce 1874. V roce 1958 byly postaveny toalety v budově a z původních venkovních toalet vznikly skladovací prostory školy. Největší dosavadní rekonstrukcí školy v roce 1971 byla nová fasáda, která změnila celkový vzhled celé budovy, při níž byly odstraněny dekorativní prvky. Od té doby byla škola více udržována, ale bohužel už jí dosluhují veškeré části. Proto je mou prioritou její rekonstrukce, aby na ni žáci měli krásné vzpomínky.
Další mojí prioritou je vybudování chybějících chodníků v Mašově, a to od křižovatky v Sobotecké ulici směrem na náves, kde se mimo jiné pohybují děti z již zmiňované základní školy. Chodníky jsou potřeba i na hlavní silnici směrem do Kalužníku. Silniční doprava se zvyšuje a na těchto místech jsou chodníky více než nutností. Tato silnice je středem dopravy od Vyskře, Ploukonic a Kacanov. Chodník by tedy pomohl k bezpečnosti místních obyvatel. Je ale potřeba i zmínit kapličku na mašovském hřbitově, na které už byla provedena oprava střechy a také i fasády. Dřevěné části a vnitřní prostory kapličky opravil místní sbor dobrovolných hasičů. Zbývá opravit podlahu kapličky. Priorit je mnoho, ale důležité je vybrat ty, které mohou jakkoliv pomoci s bezpečností našich občanů a zachováním památek či postarších budov.

n201606152205_zap_150_2016_krizIng. MICHAL KŘÍŽ, radní za ANO 2011
Na začátku bych se rád ještě vrátil k nedávno proběhlým krajským volbám a touto cestou rád poděkoval za důvěru, kterou jste mně svými hlasy vyjádřili. Děkuji vám všem.
Rok 2017 bude o něco málo investičně chudší než předešlé roky, kdy se stavěl sportovní areál Maškova zahrada. Nebude se stavět nebo připravovat pouze jedna velká investice, ale bude se projektovat a začne se stavět více menších staveb.
Rok 2017 bude i pro nás, zastupitele, důležitý z hlediska strategických rozhodnutí, budeme se muset rozhodnout, kam a v jaké podobě přemístíme úřad. Já jsem pro řešení, aby byl městský úřad rozdělen do dvou budov, a to stávající budovy na náměstí a nové budovy úřadu „v sirotčinci“, kde je momentálně městská policie. Toto řešení je z mého úhlu pohledu pro občany Turnova nejlepší i nejkomfortnější.
Další investice proběhne na Havlíčkově náměstí, kde vybudujeme rozšířené parkovací plochy, dále dojde k dostavbě fotbalového hřiště s umělou trávou a budou pokračovat další etapy regenerace sídliště u nádraží.
Další investiční akce by se měly zaměřit na školská zařízení, a to zejména ZŠ Skálova – oprava toalet a postupná výměna oken – a ZŠ Žižkova, kde dokončíme družinu a začne oprava pláště budov a střechy.
Další úpravy by měly probíhat v parku u letního kina a připravovat by se měly také rekonstrukce základní školy v Mašově a projektové práce na dostavbu městského divadla a rekonstrukci ulice Nádražní od Pyrámu do Přepeř.
Co mně v rozpočtu chybí, je projekt kompletní základní školy v Turnově u nádraží a příprava na rekonstrukci městské knihovny. Můj výčet akcí a aktivit není kompletní, ale musím dodat, že na všechny investice jsou potřeba peníze a město nemůže jen bezhlavě investovat, ale musí si také hlídat rozpočet a míru zadlužení. Nechci, aby se Turnov zadlužovat přespříliš, dluh by měl být maximálně okolo 100 milionů korun. Toto budu také hlídat při sestavování rozpočtu a v dalších výhledech na rozpočty a roky příští.

n201605191547_zap_137_2016_tomasekMUDr. JIŘÍ TOMÁŠEK, zastupitel za Nezávislý blok
Každý rozpočet je v podstatě základním vyjádřením politické vůle a v případě zastupitelstva je jakýmsi společným jmenovatelem představ zastupitelů.
Velká část rozpočtu jsou však mandatorní výdaje, které asi nebude zpochybňovat nikdo, jako jsou výdaje na školy, technické služby, chod radnice a sociálních služeb…
Menší část je pak tím polem pro veřejnou diskuzi a určení priorit, a to je především otázka investic. Tady už se projeví konkrétní záměry zastupitelů podle osobních představ. V tomto směru každý má nějaké profesní zaměření a z toho vyplývající názory na rozpočet.
Moje priority proto budou v rozpočtu hlavně témata sociálních služeb a zdravotnictví. Často nutným předpokladem pro realizaci je získání dotace a v tomto případě bych preferoval dostavbu domova důchodců pro klienty s Alzheimerovou nemocí a podobnými stavy, dále pak větší péči o sociální bydlení, což nám asi i uloží nový zákon.
Budu usilovat o další spoluúčast při financování záměru rozvoje Krajské nemocnice Liberec, potažmo nemocnice Turnov, i když to politicky příliš populární není.
Z obecných témat bych rád, aby město zrealizovalo rekonstrukci Nádražní ulice a některé vodohospodářské akce. Celkově bych byl v příštím roce v investicích obezřetný, město by si mělo po Maškovce ekonomicky trochu vydechnout a vyčkat, zda se bude nadále slibně vyvíjet situace v daních. Poté se rozhodnout, jak dále.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.