ANKETA ZASTUPITELŮ: OBČANSKÁ VYBAVENOST V TURNOVĚ II (HLASUJTE V ANKETĚ)

0

Anketní otázka položená zastupitelů zněla: Na lednovém veřejném zasedání zastupitelstva byl prezentován rozsáhlý dokument o občanské vybavenosti v Turnově II. Jaký je podle vás současný stav občanské vybavenosti v Turnově II? Co by se podle vás mělo v této lokalitě změnit nebo vybudovat? A jaké priority vidíte vy? Hlasujte v anketě!

n201610042256_zap_257_2016_cernyArnošt Černý, zastupitel za ANO 2011
Na otázku, jaká je občanská vybavenost v Turnově II, lze odpovědět velmi krátce. Nic moc. Dlouhá léta se město rozmáhalo jen z jedné strany řeky a druhá strana byla trochu bokem. Ať již šlo o stavbu marketu, školy a také pro veškeré kulturní a společenské vyžití musí občané do druhé části Turnova. V posledních letech se toto začalo pomalu měnit a z navrženého plánu rozvoje této části města vyplývá snaha o zlepšení situace. Já osobně bych uvítal základní školu, která by byla lépe spádově dostupná pro přilehlé obce a děti nemusely cestovat přes celé město. Dále by se zde hodila knihovna s klubovnou pro seniory. Další oblastí jsou zcela jistě nedostatečné parkovací plochy nebo chybějící infocentrum pro návštěvníky, kteří k nám přijíždějí vlakem či autobusy a vystupují u nádraží. Jisté je, že každý z občanů této části města bude chtít něco jiného a že není možno zavděčit se všem. Ale věřím, že vedení města udělá vše pro plnohodnotný život obyvatel této části Turnova.

n201611302251_zap_306_2016_cervinkovaŠárka Červinková, zastupitelka za ČSSD
Lokalita Turnova II prošla v posledních letech velkými proměnami. Všichni s povděkem kvitujeme revitalizaci sídliště – opravy chodníků, komunikací, zvýšení počtu parkovacích míst, úpravy zeleně atd. Doufám, že se nám podaří celý tento projekt dokončit (oprava dětského hřiště, bazének u Billy… ). Majitelé bytů v panelácích také nezůstali nijak pozadu, a svým domům dopřáli nové kabáty a tím celý tento prostor velmi zatraktivnili.
Co se týká občanské vybavenosti, tak porovnáním s ostatními lokalitami (Přepeřská, Výšinka, Mašov, Pelešany, Rohozec) je na tom Turnov II velmi dobře. Na hlavní Nádražní ulici najdeme všechny potřebné obchody, restaurace, lékárnu i služby. Své ordinace tu mají praktičtí, dětští i zubní lékaři. Dvě mateřské školy svou kapacitou zcela uspokojí potřeby zdejších rodičů. Velmi mě mrzí, že se nepodařilo směnit budovy škol a tím získat plnohodnotnou základní školu a zbylou budovu dnešní ZŠ využít na ostatní aktivity, které zde chybí (ZUŠ, pobočka knihovny a Žluté ponorky, klub důchodců…). Doufám, že v nadcházejících letech se i pro tyto projekty najde řešení.
Negativně vnímám prostor bývalých uhelných sladů, který tuto lokalitu velmi hyzdí. Vedení města se již několik let snaží od soukromého vlastníka budovy i pozemky odkoupit, ale bohužel bezúspěšně. Dovedu si v těchto místech představit např. výstavbu bytových domů se startovacími byty pro mladé rodiny, nebo odstavné parkoviště.
Velmi mě mrzí, že se nepodařilo na únorovém zasedání městského zastupitelstva schválit půl hodiny parkování  zdarma, což by určitě pomohlo i obchodníkům u nádraží. Závěrem přeji obyvatelům Turnova II, aby se jim tu hezky a pohodově žilo.

n201606152205_zap_149_2016_hodikMUDr. Daniel Hodík, zastupitel za TOP 09
Současný stav občanské vybavenosti v Turnově II se postupně zlepšuje. Problémů, o kterých by se dalo diskutovat, je jistě víc, proto bych se soustředil pouze na dopravu a školství. Dopravní zatížení se na čas podařilo ustálit rekonstrukcí Nádražní ulice. Opravy takovéto páteřní komunikace by se nemohly uskutečnit bez již v minulosti zbudovaného průtahu městem. Ale přes tyto všechny změny ke zklidnění Nádražní ulice nedochází a místní občany to stále trápí.
Bouřlivě diskutovaný a v krátkodobém horizontu by efekt mohlo mít zřízení nájezdu na silnici I/10, I/35 směr Turnov – Jičín v Ohrazenicích u bývalého Fordu. Tento nájezd by mohl sehrát funkci zpětného odvedení dopravy, zejména pokud jde o nákladní automobily a dálkové autobusové spoje obsluhující dopravní terminál a nádraží a směřující zpět nebo dál do Liberce a Prahy.
Další problémy jsou stále s parkovacími místy pro rezidenty sídliště, před terminálem, v přilehlých ulicích Studentské a Kosmonautů, které se dnes spolu se zbytkem zelených ploch vlastně k ničemu jinému než parkování využít nedají. Elegantním – zároveň však drahým řešením – by bylo v budoucnu zřízení rozsáhlého podzemního parkovacího komplexu pod celým parkem před Billou. Zde umístěný a v podzemí skrytý parkovací komplex by odlehčil ruku a uvolnil fantazii projektantů aktivních zón, parků, zeleně a slunce mezi domy na sídlišti.
Odvážnější z nich by rozdělili podzemní parkoviště na  P-Sever – pro rezidenty sídliště, P-Západ – pro nakupující Billy a P-Jih – blíž k nádraží pro potřeby dopravního terminálu se systémem Park and Ride. A snílek z těch odvážných by přidal i široký podchod pod Nádražní ulicí směrem k terminálu, snad i s množstvím obchůdků nebo možností se zde třeba ráno cestou rychle nasnídat a připojit k wi-fi.
Mezi zaparkovanými plechovými auty se skutečně moc kvalitně žít nedá. Zároveň město by konečně našlo v podzemí své přehledně zpoplatněné parkovací plochy…
V oblasti školství jsem rád, že děti z Turnova II už zde mají aspoň první stupeň základní školy. Jednoznačně bych dál podpořil a jsem pro symetrický růst plnohodnotných základních škol v jednotlivých částech našeho města.
Lacinému a jednoduchému řešení v této lokalitě prostě nevěřím.
Čtenářům přeji hodně síly k překonání mrazů této zimy a trpělivosti v očekávání prvních hřejivých paprsků jara.

n201601311900_zap_40_2015_kordovaEva Kordová, zastupitelka za Nezávislý blok
Lokalita Turnova II prošla během let řadou proměn. Přívětivou tvář dostaly všechny panelové domy sídliště, postupná revitalizace zkultivovala celkově tento prostor. Opravila se většina chodníků a upravila zeleň. Ano, chybí zde větší plocha zeleně v podobě parku, ale v budoucnu se i toto může změnit v souvislosti s úpravou lokality Odolenovického potoka. Zlepšila se situace v oblasti parkování, i když stále parkovací místa chybí. Živá Nádražní ulice dává prostor lidem k příjemnému nákupu, nechybí zde téměř nic, co lidé potřebují k životu včetně dostupné lékárny a ordinace lékařů. Jsem moc ráda, že se podařilo upravit budovu základní školy pro žáky prvního stupně. Dlouhodobě se řešily a řeší další možnosti zlepšení a doplnění občanské vybavenosti v této části našeho města. Nepodařila se výměna budov škol, a to je velká škoda. Všechny následné plány a možnosti tak padly a musíme jít opět jinou cestou. Je třeba vybudovat odpovídající zázemí pro kulturní a volnočasové aktivity dětí, mládeže, rodiny s dětmi a seniory. O tomto záměru se mluví dlouhodobě a je nutné dojít ne k provizornímu, ale konečnému řešení. K této otázce jsem se vyjadřovala již mnohokrát a můj názor se nezměnil. Když nevyšla výměna budov škol, stále zůstává dle mého názoru nejlepší možností přístavba k budově základní školy v Alešově ulici.  
Neupravená lokalita uhelných skladů je také velkou výzvou a současné vedení města má snahu tuto situaci řešit. Na závěr chci popřát všem obyvatelům Turnova II příjemné předjarní dny a věřte, že hodnotný život kdekoliv tvoří hlavně pěkné vztahy mezi lidmi a dobří lidé.  

n201603291950_zap_839_2016_sekaninaIng. Vítězslav Sekanina, zastupitel za Stranu svobodných občanů
Co já pamatuji, tak se tento „problém“ neustále řeší a probírá. Já se na to zkusím podívat z jiné strany a nejdříve vyjmenuji, co mají občané v Turnově II: Je to dopravní terminál (vlakové a autobusové nádraží) a supermarket prakticky v centru této lokality. Dále zde mají v docházkové vzdálenosti největší turnovské zaměstnavatele (např. Kamax, CoorsTek, Antolin…). To občané v Turnově I nemají. Sídliště v Turnově II prošla několika etapami modernizace, jsou zde opravené chodníky, komunikace, parkovací plochy, dětská hřiště. 
Občané v Turnově I mají zase v blízkosti většinu úřadů, škol, bank, také Střelnici, muzeum, knihovnu, nemocnici a hlavně dva největší městské parky, které budou v dohledné době rekonstruovány.
Já celý život žiji v Turnově I, a když jsem někdy přemýšlel o bydlení v Turnově II, tak by mně nejvíce vadilo, že zde není větší park, že zde není moc kam jít do přírody s kočárkem, s dětmi na kole. Proto bych přál občanům Turnova II více než cokoliv jiného, více než další fotbalové hřiště, více než další pobočku čehokoliv, tedy přál bych jim kus zkultivované přírody, většího přírodního parku. Když přemýšlím a koukám, kde by se takový prostor našel, tak by to mohl být les kolem Odolenovického potoka, který je na území města Turnova a mohl by být ve spolupráci s Lesy ČR ještě více zkultivován a zpřístupněn. A to úpravou stávajících cest a doplněním o další nové cesty, které by sloužily jako cyklostezky a trasy pro běh i procházky i jako další alternativa pro dopravu zaměstnanců firem na Vesecku. Mohly by zde být osazeny lavičky a doplněny „lesní“ herní prvky pro malé, větší i pro seniory. Využit by mohl být i potok. Větší kultivace tohoto prostoru s lesem a malým vodním tokem by prospěla občanům Turnova II, Daliměřic i Ohrazenic, a to jak pro volný čas, tak pro pěší a cyklistickou dopravu s napojením dále na Malý Rohozec a například Vazovec.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.