ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: VÝMĚNA BUDOV STŘEDNÍ ŠKOLY

0

I v letošním roce na stránkách TvA pokračuje anketa turnovských zastupitelů. Otázka tentokrát zněla: Jaký je váš názor na možnou výměnu objektu Zborovská č. p. 519 s objektem Alešova č. p. 1723, případně umístění plnohodnotné ZŠ na Turnově 2?

Bc. Zbyněk Báča, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
n201505221004_zap_145_2015_bacaNaše město dlouhodobě potřebuje v Turnově 2 plnohodnotnou základní školu (1. – 9. ročník). Každý den se z Turnova 2 musí přemístit tam a zpět zhruba 800 dětí, což přispívá ke zbytečnému dopravnímu zatížení hlavních ulic města před osmou hodinou. Proto se mně jeví jako zcela logický krok vyměnit obě budovy bez finanční kompenzace i za cenu toho, že budova „hotelové“ školy má vyšší hodnotu. I přes to, že bychom tímto krokem finančně tratili, je to jednoznačně pozitivní krok pro občany, a to nejen Turnova 2. Jen úbytek aut před osmou hodinou by znamenal obrovské plus pro celé město. Vybudování pobočky Žluté ponorky a městské knihovny, pobočky ZUŠ a klubu seniorů představuje už jen pomyslné třešničky na dortu.
Ze strany Libereckého kraje zaznělo, že nemáme úzkoprse nahlížet na tento problém z pozice města, ale z vyšší, zřejmě krajské perspektivy, která na problém nahlíží úplně jinak. A jak už to tak bývá, úplně opačně. Z událostí let minulých a vývoje současné situace si myslím, že cílem krajských úředníků je zlikvidovat „hotelovou“ školu.  Jejím přesunem do objektu v Alešově ulici opět utrpí její kvalita, což se následně odrazí na počtu zájemců o studium. To za pár let pak bude argumentem pro její úplné zrušení. Kraj tak bezbolestně zruší jednu střední školu  bez protestů občanů, žáků a místní samosprávy.

Karel Jiránek, radní a zastupitel za Nezávislý blok
n201508121015_zap_208_2015_jiranekS výměnou budov jsem nikdy nesouhlasil, ať s doplatkem, nebo bez. Budovy jsou nesrovnatelné – hodnotou, architekturou i pohledem do jejich historie. Jsem realista, nemyslím si, že Liberecký kraj bude chtít budovy vyměnit.
Město poskytlo kraji velkorysou nabídku – výměnu budov bez doplatku, ale nabídka přijata nebyla. Pro mě osobně je to velmi smutný příběh o tom, jak během krátké doby zničit prestižní a vyhlášenou školu, která byla v minulosti výkladní skříní města, a která se najednou ocitla na okraji zájmu studentů i zřizovatele.
Se základní školou je to složitější. Najdou se zastánci záměru zřízení plnohodnotné základní školy v Turnově 2. Ale která ze škol by se měla stěhovat?
Které děti budou měnit budovu školy? Jak budou děti cestovat do kroužků a tělocvičen, které jsou většinou soustředěny v horní části města? Mám na mysli třeba základní uměleckou školu, Žlutou ponorku, knihovnu, sokolovnu, stadion, sportovní halu, bazén a nevím, na co všechno jsem zapomněl. Je vůbec pro rodiče při výběru školy pro své dítě důležitá „spádovost“? Mám jako rodič osobní zkušenost s tím, že umístění mého syna do školy, která byla „nejblíže“, se ukázalo jako špatné rozhodnutí.
Budovy bych určitě neměnil. Do budovy v bývalých kasárnách – pokud krajský úřad rozhodne o přestěhování školy do Alešovy ulice – bych umístil knihovnu a městský úřad. Byl bych rád, aby budova dál aktivně žila. Myslím, že by si to pan Horáček, díky jehož velkorysosti dnes zrekonstruovanou budovu kasáren máme, taky přál.
U nádraží bych v budoucnu uvažoval o stavbě objektu občanské a sociální vybavenosti.

Mgr. Michal Loukota, zastupitel za TOP 09
n201507281428_zap_187_2015_loukotaZáměr ze strany města Turnova vyměnit s Libereckým krajem budovu ve Zborovské ulici za budovu v Alešově ulici je veden především snahou umístit do Turnova 2 plnohodnotnou základní školu, mimo ni pak i pobočky základní umělecké školy, Žluté ponorky, rozšířit zázemí pro knihovnu a vytvořit komunitní prostor nejen pro seniory. Z pohledu zastupitele a občana města tento logický záměr podporuji. Pravděpodobně by se dopravně ulehčilo centru města a vytvořily by se dostupnější služby pro významnou část obyvatel Turnova. Z pohledu ředitele nejstarší základní školy v Turnově, zaměřující se mimo jiné na výchovu sportovních talentů a pohybově nadaných dětí (návaznost na sportovní areál ve Skálově ulici), jsem opatrnější. V současné době nemá smysl spekulovat, které základní školy by se stěhování týkalo, neboť nechuť kraje k výměně budov je více než zřejmá a ve svém důsledku i pochopitelná (preference strojírenských, technických oborů, dopravní dostupnost pro dojíždějící žáky). Pokud se přesto bude k této výměně někdy v budoucnu schylovat, mělo by si město jako zřizovatel základních škol udělat pečlivou SWOT analýzu, tedy zvážit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby možných variant.
V minulosti jsem byl proti sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy se Střední integrovanou školou, a to přesto, že si uvědomuji nutnost optimalizace kapacitně nevyužitých středních škol v kraji. Avšak tento krok byl od začátku veden myšlenkou sestěhování se do jedné budovy v majetku Libereckého kraje. Již se nedozvíme, zda by prestižní Obchodní akademie a Hotelová škola přicházela takto rychle o žáky, kdyby nedošlo ke sloučení, možná ano, možná ne. Město Turnov se musí zamyslet, jaké bude po uplynutí dvouleté výpovědní lhůty další využití budovy ve Zborovské ulici s moderně vybavenou kuchyní. Jelikož variant je několik, očekávám v zastupitelstvu zajímavou debatu a věřím, že nakonec bude vybráno to nejlepší řešení.

Ing. Jaroslav Knížek, radní a zastupitel za ANO 2011
n201502241058_zap_59_2015_knizekS výměnou objektů souhlasím a vidím to jako správný krok. Umístění plnohodnotné ZŠ u nádraží by bylo velmi prospěšné a přineslo by to řadu pozitivních věcí. Naopak přemístění Hotelové školy je pro mě špatný krok. Hotelová škola pro mě vždy byla školou, která Turnov reprezentovala a byla pojmem. Studovat zde si myslím byla prestiž a škola vychovala řadu úspěšných lidí. Podpora pana Bohuslava Jana Horáčka byla pro mě signálem, že tradice a kvalita budou nadále stoupat. Systém školství a rozhodování na úrovni kraje má logiku, ale lidé, kteří o tak zásadní věci v Turnově rozhodují, se zdá rozum ztratili. Současná paní ředitelka dokázala za pár let zahubit celostátní prestiž školy a bohužel to vypadá, že brzy i školu samotnou. Myslím, že zásadně špatný krok bylo již spojení škol. Pokud máme vzdělanost řešit pouze podle čísel a ekonomických výsledků, tak si myslím, že to je špatná cesta. Věřím, že kraj situaci ještě bude řešit a že je šance vše napravit. Nikdy nebylo na kraji tolik zastupitelů z Turnova a je zejména na nich, aby danou situaci pomohli vedení Turnova vyřešit.

Mgr. Otakar Špetlík, zastupitel za ODS
n201507281428_zap_189_2015_spetlikJsem jednoznačně pro výměnu objektů, a to i bez finančního vyrovnání, i když hodnota areálu ve Zborovské je podstatně vyšší. Vidím pro to tyto důvody:
* Poloha objektu v Alešově ulici je pro město výjimečně strategická tím, že lze po mnoha letech v Turnově 2 realizovat záměr zřízení úplné základní školy bez výstavby nové budovy.
* Zároveň v Alešově ul., využijeme-li stávající budovu odloučeného pracoviště ZŠ Skálova s 8 třídami, může být zřízena i dostatečně velká pobočka městské knihovny, základní umělecké školy, střediska pro volný čas dětí a mládeže, centrum pro seniory aj.
* Areál střední školy ve Zborovské má vybudované vysoce kvalitní odborné vybavení „šité na míru“ pro výuku gastronomických předmětů (nyní ještě stále 1/3 žáků školy), a to jak oboru maturitního Hotelnictví, tak oboru s výučním listem Kuchař-číšník, zázemí, které stále patří v ČR k nejlepším a stálo mnoho milionů korun z veřejných i nadačních prostředků, a tato investice by byla vystěhováním zcela zmařena.
* Areál ve Zborovské lze velmi dobře využít pro teoretické vyučování všech oborů – cestovního ruchu, obchodní akademie i oborů technických; argument, že v Alešově ul. je vybudováno odborné zázemí pro praktické vyučování technických oborů, není zcela pravdivý. Praxe a praktické vyučování, s výjimkou oboru Jemný mechanik-optik, probíhá mimo školu, ve středisku praktického vyučování ve Sklostroji a na pracovištích dalších firem. Zařízení pro praktické vyučování oboru Jemný mechanik-optik je mobilní a lze je případně přestěhovat (tak jako se v nedávné době stěhovalo z Dolánek), ve hře by mohla být i varianta ponechat ho v původních prostorách budoucí ZŠ. Tak jako dnes docházejí „hotelováci“ na praktické vyučování do Zborovské, může těch zhruba 10 optiků praktikovat v Alešovce. Vše je věcí vzájemné dohody a vstřícnosti, která městu, na rozdíl od kraje, nechybí (viz nedávné snížení nájmu všem SŠ, převzetí praktické a speciální ZŠ ze Sobotecké, prodej budovy ve Skálově ul. pro horolezecké muzeum!).
* Argument o špatné dopravní dostupnosti Zborovské je řádně na vodě. Pro středoškoláky to nikdy nebyl a také nebude problém. Naopak velké parkoviště při dojíždění žáků nejvyšších ročníků do školy autem je na Zborovské velkou výhodou.
* Argument o vyšších provozních nákladech o zhruba 2 miliony Kč ve Zborovské nemůže být pravdivý. Budova má kvalitní okna, kvalitní zateplení obvodového pláště, silné cihlové zdivo (netřeba klimatizace!). Náklady na vytápění m² v minulosti nebyly a při nezvyšujících se cenách za teplo od Městské teplárenské by neměly být (pokud je dobře nastavena teplotní křivka a dbá se na úspory!) nijak vysoké. Pokud byly vzaty v úvahu náklady vč. školní kuchyně a nebyly vzaty v úvahu její příjmy, pokud byl k tomu připočten nájem budovy (který po směně budov nebude!), pak vyšší samozřejmě budou. To zavání obratnou a účelovou manipulací s čísly.
A na závěr si nemohu odpustit ještě poznámku. Neumím si představit, že se dávají výpovědi zaměstnancům a vystěhovává se jedna budova školy zřizovaná Libereckým krajem bez projednání s majitelem – městem Turnov – a bez výpovědi z nájmu podle platné smlouvy, a aniž o tom, a to především, ze zákona jediný oprávněný orgán, tj. Rada Libereckého kraje, přijala jakékoliv usnesení. To jsou úkony hodné odvolání radní zodpovědné za oblast školství i ředitele školy.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.