MINISTR HEGER V TURNOVĚ: BESEDA SE STUDENTY I NÁZORY NA BUDOUCNOST NEMOCNICE

0

V úterý 11. října navštívil Turnov ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Svojí návštěvou zahájil oslavy 50. výročí založení zdejší Střední zdravotnické školy. Jak na setkání s vedením školy, města a studenty zdůraznil, nemocnice typu té turnovské mají ve zdravotnickém systému budoucnost i nadále; co potěšilo studenty – u oboru zdravotnický asistent by mělo dojít k úpravě budoucí využitelnosti absolventů školy, která je nyní, díky přijetí některých prvků z EU, bez dalšího studia diskutabilní.

„Pro školu to byla historická událost, za její padesátiletou existenci zde žádný ministr nebyl, když byl provoz v roce 1961 zahájen, byla tu jen školní inspektorka,“ přiblížila ředitelka školy Lenka Nováková dobu, kdy se škola, aby byla zachráněna, musela narychlo do Turnova přestěhovat z Vrchlabí. Ministr Heger ocenil moderně vybavenou budovu i blízkost dvou zdravotnických zařízení – domova důchodců a městské nemocnice, což dává škole přirozenou nadstavbu. Ministr byl seznámen i se systémem výuky a obory, které jsou ve škole vyučovány. Kromě budoucích ošetřovatelů je tu obor zdravotnický asistent (dříve všeobecná sestra) a zdravotnické lyceum. Turnovská zdravotnická škola má v deseti třídách zhruba 240 žáků. „Vnímám malou možnost uplatnění absolventů oboru zdravotnický asistent. Je třeba, aby studenti byli více vzděláváni v praktických dovednostech. Zde byla přijata spousta omezení, vycházejících z požadavků Evropské unie. Budeme to muset změnit, předefinovat jejich kompetence,“ reagoval ministr na dotaz, že v nemocnicích chybí střední zdravotnický personál také proto, že absolventi zdravotnických škol musí pokračovat ve studiu na vyšších školách, aby mohli potom zastávat prakticky stejné množství práce, jako ještě před pár lety absolventi oboru všeobecná sestra. Ostatně na podobnou otázku odpovídal pan ministr i při besedě se studenty školy.

n201110112100_zap_284_2011_hegerStudentům třetích a čtvrtých ročníků ministr připomněl základní poslání zdravotnických pracovníků, přiblížil jim i svoji původní profesi rentgenologa, zmínil se o svém působení ve funkci přednosty radiodiagnostické kliniky a posléze ředitele královéhradecké fakultní nemocnice. Nyní je ministrem zdravotnictví, a jak zdůraznil, za důležité považuje schválení tří legislativních úprav pro budoucnost. Jsou to: zákon o službách, zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o veřejném zdraví. „Nekuřte a sportujte, ať ke stáří máte co nejméně zdravotních problémů,“ vzkázal studentům na závěr besedy a současně si postěžoval, že Češi jsou národem pesimistů a on doufá, že mladá generace na tom v tomto ohledu bude lépe.

n201110112100_zap_283_2011_hegerV závěru své návštěvy v Turnově a před odjezdem na další zdravotnická pracoviště v Libereckém kraji ministr Leoš Heger odpověděl na otázky týkající se budoucnosti menších zdravotnických zařízení typu Panochova nemocnice. „Ten proces již léta probíhá v zahraničí a pomaleji i u nás, medicína se stává technologicky velmi náročným oborem, nemocnice velikosti té turnovské si do budoucna budou držet základní obory a k tomu více přibírat následnou a doléčovací péči. U péče akutní totiž nemusí pacient být nutně ve své lokální domovské nemocnici. Když mám závažný onkologický problém, rád se pojedu léčit na špičkové pracoviště do Brna, mám-li kardiologické onemocnění, nejlepší naše pracoviště je IKEM v Praze, a tak bych mohl pokračovat. Potom zpětně na doléčení po složitých zákrocích je tu neopominutelná role menších nemocnic, kam mají snazší přístup příbuzní a nemocný je tu nepoměrně delší dobu než na špičkových pracovištích. Jestliže se turnovská nemocnice vydá tímto směrem, a bude svoji práci dělat kvalitně, jsem přesvědčen, že zůstane zachována i do dalších let,“ shrnul ministr Heger. Obdobně se dívá i na nedávné ukončení provozu turnovské porodnice a dětského oddělení. Porodnictví má podle něho budoucnost spíše ve větších centrech, u dětských onemocnění medicína výrazně pokročila a spousta malých pacientů je již léčena doma a děti jsou hospitalizovány v těžších případech opět v adekvátně vybavených centrech. I v případě léčby seniorů medicína pokročila, ve zdravotnických zařízeních bude potřeba více lůžek právě pro následnou péči…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.