ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE (I)

0

V letošním roce budeme pravidelně na stránkách tištěné i elektronické verze TvA přinášet anketu zastupitelů na aktuální téma. K důležitým otázkám města by se měli v každém díle vždy vyjadřovat zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem. Ve volebním roce ideální příležitost jak pro zastupitele samé, tak především pro voliče – občany Turnova. Prvotní snahou od samého počátku fungování TvA v roce 2007 bylo informace zprostředkovávat a vytvářet živnou půdu pro diskuzi nad tématy, která nás zajímají. Třeba se tentokrát názorové puzzle sestavit podaří…

Otázka zněla: Co vnímáte z pohledu zastupitele jako nejdůležitější pro město v roce 2014?

n201401221922_zap_29_2014_zmcervinkovaŠárka Červinková (zastupitelka za ČSSD)
Nejen z pohledu zastupitele, ale především člověka, který tu žije téměř půl století, vnímám jako nejdůležitější pro naše město spokojenost jeho obyvatel i turistů, kteří Turnov v roce 2014 navštíví. Musíme si uvědomit, že právě oni určují směr, kterým se bude Turnov do budoucna ubírat. Proto dál budu psát o tom, co si myslím, že je nejdůležitější právě pro ně. Vyřešení dopravní situace a parkování v centru města. Dostatek míst v mateřských školkách a školních družinách s provozní dobou odpovídající potřebám dnešních rodičů a ne socialistického školství. Dostatek upravených a čistých míst k relaxaci pro děti i dospělé. Pestrá nabídka kulturních pořadů pro všechny věkové kategorie. Možnost sportovního vyžití a volnočasových aktivit. Dostatek pracovních příležitostí. Minimální kriminalita a vandalismus. Zajištění péče o seniory a potřebné. Udržování městského majetku pro příští generace. Čistota města a jeho ovzduší. Zastavení nehorázného zdražování vodného a stočného… Myslím si, že některé z výše jmenovaných oblastí se ubírají správným směrem, ale v některých máme značné rezervy, a proto bychom se jimi měli v tomto roce zabývat.
Bezesporu akcí největšího rozsahu posledních let je projekt výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě, jehož realizace by měla být zahájena v letošním roce. Část veřejnosti tento krok přivítala, avšak nemalé procento obyvatel má obavu z velkého zadlužení města a budoucího financování sportovišť. Doufám, že studie odborníků v této oblasti jsou správné a obavy veřejnosti se nenaplní.
Závěrem bych chtěla popřát obyvatelům Turnova v roce 2014 pohodu, štěstí a pevné zdraví. A kdyby přece jen vás překvapil nějaký zdravotní problém, velmi si přeji, abyste byli v NAŠÍ nemocnici kvalitně ošetřeni, jako tomu bylo v minulých letech.

n201401221922_zap_30_2014_zmfricMgr. Jaromír Frič (zastupitel za ODS)
Pokud žijete v Turnově a každý den se v něm pohybujete, připadá vám, že se zde vůbec nic neděje, po náměstí jezdí stále stejná kolona aut, po chodnících spěchají stejné zástupy lidí. Ale když k nám zavítají například příbuzní z jiných částí republiky nebo i z ciziny, okamžitě si všimnou, že se Turnov mění. A prý k lepšímu. Až na tu zběsilou dopravu centrem města se jim zdají ulice a domy pěknější, chodníky upravenější, lidé milejší. Nevím, jestli to není způsobené jejich nostalgií, nebo zbožným přáním, ale Turnov se opravdu mění. A rok 2014 by měl být pokračováním. Město rozjelo několik velkých akcí, které bychom měli v tomto roce zvládnout. Školka na Daliměřicích roste jako z vody, měli bychom začít budovat i Maškovku, nějaké peníze jsou určeny i na dlouho slibovanou náves v Mašově, která vypadá jako tankodrom. To jsou stavby, do kterých města velikosti Turnova investují jen jednou za čas. Ale finance prý jsou a město hospodaří dobře. Takže si přeji, aby to byla pravda, aby v tomto roce všechny velké stavby zdárně běžely.
K tomu mám i další přání. Aby naše nemocnice fungovala alespoň stejně jako doposud, aby se nemusela zavírat žádná oddělení. Stejně tak i městské organizace, včetně „mojí“ školy. Dost však materiálního požitkářství! To hlavní je někde jinde. Asi nejvíc bych si přál, abychom se k sobě chovali lépe, nemuseli na sebe křičet nebo se mračit a intrikovat, aby se alespoň trochu snížil spěch a stres, který nás nyní neúprosně provází. Okamžitě bychom to poznali na svém zdraví, které nejde ničím zaplatit ani nahradit. A o to přece jde!

n201401221922_zap_31_2014_zmjarolimekRNDr. Otto Jarolímek (zastupitel za Turnovskou koalici)
Obecně platí, že pro prosperitu každého města je nejdůležitější prozíravost jeho vedení a celková ekonomická situace ve státě (obce jsou ve velké míře závislé na výběru daní). První faktor pak nabývá na významu zvláště tehdy, není-li kondice národního hospodářství úplně ideální. Rok 2014 je rokem komunálních voleb a jejich výsledek lze tudíž do jisté míry označit za nejdůležitější skutečnost ovlivňující další vývoj Turnova. Nepřeceňujme je však. I v případě radikální obměny musí nové vedení města navázat na úspěchy toho současného a pokusit se napravit jeho omyly či alespoň zmírnit jejich následky. Vždy jsem prosazoval konzervativní přístup k městskému majetku, jeho pečlivou údržbu, včasné opravy a smysluplné využití (i komerční). Kriticky přistupuji ke všem návrhům na nové velké investiční akce. Nepodporuji křečovitou snahu prodat (v současné ekonomické situaci zákonitě pod cenou) některé zdánlivě nepotřebné městské nemovitosti. Toto vše i nadále platí, zde bych však chtěl zdůraznit ještě jedno očekávání, které by mohlo nové vedení města naplnit. Mělo by mít více sebedůvěry, prokazovat větší obezřetnost vůči ostatním subjektům (státním, samosprávným i privátním) a pevnější rukou řídit aparát městského úřadu. Uvedu tři příklady. Připouštíme, aby se vedoucí odborů alibisticky zbavovali odpovědnosti za průběh „velkých“ výběrových řízení a jejich organizaci zadáváme „specializovaným“ firmám. Tato zrůdná praxe by měla skončit. Neměli jsme dostatek sebedůvěry k tomu, abychom nadále efektivně řídili (především v personální oblasti) městskou nemocnici, do níž jsme v minulých letech investovali stovky milionů a předali jsme významnou část rozhodovacích pravomocí (a s nimi i obrovský nemovitý majetek) jiným subjektům (kraj, město Liberec). Netvrdím, že šlo o úplně zavrženíhodný krok a věřím, že se nenaplní katastrofické vize, ideální řešení to však určitě nebylo. Dopustili jsme takové rozmělnění rozhodovacích pravomocí ve Vodohospodářském sdružení (jeho původní idea byla dobrá), že město Turnov, které v něm má zdaleka největší majetkový podíl, není schopno efektivně ovlivňovat jeho investiční aktivity a tím i spotřebitelsky citlivou cenu vody. Zde by mělo dojít k zásadním změnám ještě před komunálními volbami.

n201401221923_zap_32_2014_zmromanyIng. Zdeněk Romany (zastupitel za TOP 09)
Z mého pohledu budou pro Turnov v roce 2014 asi nejdůležitější podzimní volby nového zastupitelstva a jako jedno z hlavních témat volební kampaně zřejmě bude i spolupráce s VHS Turnov a ceny vodného a stočného. Právě v této oblasti vznikla v poslední době velká aktivita a požadavky zastupitelů na řešení současného stavu. Dlouhá léta se městští zastupitelé k problematice vodohospodářského majetku nijak zásadně nevyjadřovali, i nekonečný nárůst cen vodného a stočného jen brali na vědomí, veškerou odpovědnost za tuto oblast přenechali VHS Turnov. Teprve vloni zastupitelstvo i z iniciativy zastupitelů za TOP 09 přijalo usnesení s požadavkem na udržení ceny vodného a stočného na úrovni roku 2013. Ve VHS ale tento požadavek neprošel, bohužel k tomu přispělo i to, že dva ze tří zástupců Turnova v radě VHS se tímto usnesením neřídili a hlasovali proti němu. Zjištění, že současné stanovy VHS jsou nastaveny tak, že za určitých okolností neumožňují chod VHS ovlivnit ani největšímu členovi sdružení, který do VHS vložil téměř miliardový majetek, přinutilo zastupitele za TOP 09 iniciovat změnu tohoto stavu včetně možnosti i toho nejkrajnějšího řešení – vystoupení města Turnova z VHS. Zjišťování podmínek a případného dopadu takového vystoupení na město Turnov v této chvíli probíhá. Rovněž jsme na minulém zastupitelstvu přednesli návrh na odvolání dvou zástupců Turnova v radě VHS, kteří hlasovali proti usnesení zastupitelstva. Nedomníváme se, že je obecně možné, aby jakýkoliv zástupce vyslaný a delegovaný městským zastupitelstvem kdekoliv nebo kdykoliv hlasoval proti usnesení vysílajícího zastupitelstva. Předpokládáme, že i tímto návrhem a volbou nových zástupců se bude zastupitelstvo v rámci nastávající diskuze o VHS zabývat.

n201401221923_zap_33_2014_zmtomasekMUDr. Jiří Tomášek (zastupitel za Nezávislý blok)
Na anketní otázku by se jistě dalo odpovědět z více pohledů, v obecné rovině je určitě důležité udržení celkové ekonomické kondice města, fungování jeho základních funkcí atd., ale zde je třeba vyjádřit se konkrétně a stručně.
Za nejdůležitější aktivitu města v roce 2014 proto považuji realizaci sportovního areálu Maškovy zahrady. Je to finančně nejnáročnější akce za poslední období, je to akce občany velmi sledovaná, částečně i kontroverzní. I když se plánuje etapizace do několika období, letošní rok bude pro celkový eventuální úspěch této akce stěžejní pro všechny zúčastněné a také pro nás, zastupitele. První velký úkol bude výběrové řízení, které musí proběhnout transparentně a nenapadnutelně, aby se realizace mohla co nejdříve rozběhnout. Doufejme, že se podaří dojednat i příznivou cenu. Další starostí nás všech bude uhlídat dodržování všech podmínek projektu, harmonogram prací, kvalitu práce a finanční toky. Z tohoto pohledu musíme především zabránit zvyšování nákladů během stavby, aby se konečná cena oproti plánované nenavýšila, jak se nám v minulosti stalo u Střelnice.

(Anketa vzniká ve spolupráci s mluvčím města Radkem Drašnarem)

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.