ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: NÁJEZDY A SJEZD NA PRŮTAH MĚSTEM

0

Ve středu 14. října seznámil starosta Turnova občany čtvrti u nádraží se záměrem výstavby sjezdu a nájezdu do Fučíkovy ulice a nového nájezdu u autosalonu Ford (ZDE). Obojí se týká silničního průtahu Turnovem. Obě dopravní stavby by výrazně pomohly dopravě v Nádražní ulici, obyvatelům z horní části Fučíkovy ulice se to ale logicky nelíbí. Na toto téma mají jednat zastupitelé města na jednom ze svých nejbližších zasedání. Některých z nich jsme se nyní zeptali: Jaký je váš názor na jižní sjezd 1/35 ve Fučíkově ulici a nájezd u Fordu v Ohrazenicích?

201510192116_zap_266_2015_prutah

n201505221004_zap_146_2015_cernyArnošt Černý, zastupitel za ANO 2011
Podle vlastního názoru řidiče a uživatele Nádražní ulice jsem jak pro jižní sjezd na komunikaci 1/35 ve Fučíkově ulici, tak pro nájezd u Fordu. Z pohledu obyvatel domů u plánovaného sjezdu jde o velmi citlivou věc. Když si tam své domy stavěli, šlo o celkem klidné místo. Vybudováním průtahu se toto značně zhoršilo a teď sjezd. Je rozdíl stavět domek vedle stávající silnice, kdy se již počítá s hlukem, nebo když se tato staví později. Je pravdou, že většina obyvatel Fučíkovy ulice bude v důsledku zprovoznění sjezdu zbavena z větší části projíždějících nákladních aut. Samozřejmostí je nutná montáž protihlukových stěn, výsadba zeleně, prostě udělat vše pro co nejmenší dopad těchto vlivů na zde žijící obyvatele. Nebránil bych se ani snížení ceny při placení daně z nemovitosti. Samozřejmě mám na mysli nemovitosti nacházející se v bezprostřední vzdálenosti od sjezdu.
Nájezd u Fordu, ano – z pohledu řidiče jedoucího od Sklostroje – Preciosy a dalších podniků umístěných za nádražím, kteří nechtějí jet do města, půjde o nejrychlejší opuštění této lokality ve směru Semily a Jičín. Pro pěší uživatele Nádražní ulice to bude znamenat velké ulehčení od hluku a ve špičce ulehčení průjezdnosti Nádražní ulice. K výhradám dopravní policie, že nájezd na stávající komunikaci bude nebezpečný, lze říci jedno. V daném úseku snížit rychlost, umístit dopravní značky, prostě využít všechny možnosti. Vždyť i nájezd u Kudrnáčových hodin je bez připojovacího pruhu a ještě v kopci.
Rozhodně si myslím, že obě tyto varianty budou přínosem jak pro obyvatele Nádražní ulice, její návštěvníky, tak pro samotné řidiče.

n201504222318_zap_122_2015_hodikMUDr. Daniel Hodík, zastupitel za TOP 09
Dokumentace ke sjezdu je již vypracována a vedeny jsou kroky k jeho realizaci. Po jeho dokončení bude snazší použít existující vnitřní průtah městem jako páteřní městskou komunikaci a odlehčí se zároveň i Nádražní ulici… Celkově doprava městem poklesne až po realizaci vnějšího tranzitního obchvatu.

n201502021435_zap_39_2015_hudecTomáš Hudec, zastupitel za ČSSD
Snad každý, kdo popojíždí v koloně Nádražní ulicí směrem do centra, si klade otázku, proč to nejde nikudy objet? Nejde, a žádná slušná „nábližka“ neexistuje. Tím zároveň nedoporučuji onu přes Nudvojovice, je při větší frekvenci dopravy nebezpečná. Zároveň si kladu otázku, proč nájezd u Fordu nevznikl již dávno při vzniku průtahu? Asi nějaké objektivní obtíže kombinované s nezájmem a krátkozrakostí tehdejšího vedení města. Každopádně čas objektivně prověřil, že se tehdy oni pomazaní konšelé města Turnova mýlili. Stejně jako se mýlil Kunetka starší, který naposledy sjezd a nájezd ve Fučíkově pomocí petice zablokoval. Zvolené dopravní řešení budu v zastupitelstvu podporovat, a chtělo by se mi zvolat: Dejme Nádražní šanci!


n201502241058_zap_62_2015_sorejsIng. Miloslav Šorejs, zastupitel za Nezávislý blok
Nájezd v Ohrazenicích i jižní sjezd a nájezd do Fučíkovy ulice jsou spojené nádoby. Zastupitelstvo Ohrazenic podmínilo stavbu nájezdu u Fordu tím, že se současně musí postavit sjezd ve Fučíkovce.  Kdybych měl rozhodovat jen za sebe a nebrat v úvahu názory lidí, kteří ve Fučíkově ulici žijí, určitě bych volil variantu stavět. A současně s tím zakázat nákladní dopravě vjíždět do Fučíkovy ulice. Osobní doprava, která je v této ulici také značná, by se velmi snížila. Lidé přijíždějící do firmy Grupo Antolin od Prahy a Liberce by přestali jezdit okolo ohrazenické školky a lidé odjíždějící směrem do města, anebo na Jičín, by nejeli Nádražní ulicí. Pochopitelně, že stavba sjezdu a nájezdu ve Fučíkově ulici přinese pro domy, které budou v jejich těsné blízkosti, zátěž v podobě zvýšeného hluku. Na besedě s občany k dané problematice padaly různé argumenty a nápady. Některé byly věcné, jiné nereálné. Je nutné vnímat i to, že investorem je ŘSD a do některých věcí si nebude chtít nechat zasahovat. Nepovolí na rychlostní komunikaci kruhový objezd, kterým by se zpomalila doprava ve směru Praha – Harrachov. I další návrhy, které přesouvají sjezd jinam, budou pro investora neakceptovatelné a drahé. Lidé ve Fučíkově ulici jsou rozděleni zhruba na dvě poloviny. Lehce převažuje názor, že by se mělo stavět a tím zklidnit dopravu v dané lokalitě. I já asi budu pro stavbu nájezdu a sjezdu do Fučíkovy ulice. Současně s ním musí být zvýšeny a prověřeny všechny protihlukové zábrany v dané lokalitě. Navrženy z materiálů, které zlepší jejich funkčnost. Investor musí zajistit kompenzace pro nejvíce postižené stavby v okolí. A tam, kde to bude možné, musí pomoci i město.

n201507281428_zap_189_2015_spetlikMgr. Otakar Špetlík, zastupitel za ODS
Můj názor je stejný jako před několika lety. Tehdy jsme ještě za starosty Milana Hejduka však neodolali odporu občanů z horní části Fučíkovy ulice a sjezd – nájezd se v zastupitelstvu neprosadil. Doufám, že nyní se to podaří, protože máme k dispozici několikaleté zkušenosti s kamiony v ulicích Nádražní a Fučíkově mířícími především do Grupo Antolin, a také zátěž místních komunikací v Ohrazenicích. A to vše dává zastáncům této myšlenky za pravdu. Technické řešení, které zpracovala firma Valbek, sice není ideální (a ideální zřejmě ani neexistuje) a zhorší podmínky k bydlení v několika domech, ale pozitiva zde jednoznačně převažují.
Nájezd na 1/10, 1/35 u Fordu tak problematický pro občany určitě není a jeho náročnost také ne. Pro celou Nádražní ulici to bude zcela jistě odlehčení, které je, jak se můžeme denně přesvědčovat, více než potřebné.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.