ANKETA ZASTUPITELŮ: MODERNIZACE TURNOVSKÉ A LIBERECKÉ NEMOCNICE

0

Jaký je váš názor na modernizaci liberecké a turnovské nemocnice? A jak vidíte aktuální vývoj ve zdravotnictví? To je anketní otázka pro turnovské zastupitele. O tématu budou jednat na veřejném zasedání ve čtvrtek 25. února. Zvednou ruku pro návrh, aby z městského rozpočtu šlo na modernizaci liberecké, resp. turnovské nemocnice v příštích 20 letech zhruba 135 milionů korun? Přečtěte si názory pěti z nich.

n201602222254_zap_58_2016_fricMgr. Jaromír Frič, zastupitel za ODS
Turnov bez nemocnice si nedovedu představit. Možná proto, že jsem se tu před lety narodil. Chodívám sem s dětmi svými či ze školy na ambulance, na pohotovost či na prohlídky.  Pro mě i pro všechny občany je nemocnice v Turnově zárukou, že dostaneme včas a rychle lékařskou pomoc, že v případě potřeby nemusíme jet jinam, že pokud marodím a musím tu zůstat, jsem ve svém městě a mezi svými blízkými. Nemocnice je tu zaslouženě, jsme největším městem v okrese.
V poslední době (spíš posledních 10 let) se mně zdá, že nemocnice ve městě není taková samozřejmost. O každé oddělení je nutné svést hlavně s VZP těžký boj. Stačí nějaká nedůslednost nebo „neekonomičnost“, či nový předpis, a je tu průšvih. A tak už tu není porodnice, gynekologické ani dětské oddělení. Jídlo se vozí zbytečně z Liberce. Přibyly ale ortopedie, rozšířila se rehabilitace a následná péče.
Před dvěma lety jsme „udělali fúzi“ s KNL. Byl to asi jediný správný krok, abychom nedopadli třeba jako Semily. Každá věc má ale svůj rub a líc. Okamžitě sem přišli noví doktoři, zdravotníkům se zvedly platy, péče je prý kvalitnější, objevil se babybox, mění se lékárna, budují se další prostory… To je líc. Až teď (vlastně už loni) dorazil i rub. Stali jste se akcionáři – máte 10 % majetku, koukejte v odpovídajícím poměru přispět na modernizaci! Je to logický krok, ale přece jen jsem nečekal, že po nás bude chtít KNL zhruba 135 milionů během 20 let. Je pravda, že jsme do nemocnice dávali každý rok nemalé peníze. Možná i víc než teď průměrných 7 milionů za rok. Přidávalo se i na platy, což teď snad nehrozí. Velké náklady znamenalo CT, sterilizace… Už jenom proto bych „dobrovolný příspěvek“ podpořil. I když v některých krajských městech lze získat peníze i jinak, například z dotací ministerstva. Chci ale, abychom finančně podpořili především tu „naši“ nemocnici (a to by se mělo zanést i do akcionářské smlouvy!), aby se především ona modernizovala. A přeji si, aby se už nemusela zavírat další oddělení, abychom nemuseli řešit dojíždění jinam. Věřím a doufám, že se mně to splní. Musíme za nemocnici bojovat, stojí za to! 

n201602222254_zap_60_2016_kunetkaIvan Kunetka, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Modernizace liberecké nemocnice je samozřejmě v pořádku. V pořádku není, že před dvěma lety, kdy se fúze turnovské a liberecké nemocnice dlouho projednávala a následně schválila, turnovské zastupitele nikdo neupozornil na to, že od města Turnova bude vyžadována spoluúčast v tak velkém rozsahu. Vzhledem k tomu, že v předchozích letech za trvání Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. město Turnov investovalo do své nemocnice nemalé peníze, jsme se spoléhali při spojení nemocnic na to, že další prostředky v řádech milionů korun již do nemocnice dávat nebudeme muset. Před schválením fúze jsme navíc byli ujišťováni o tom, že nic takového jako finanční spoluúčast na modernizaci liberecké nemocnice městu Turnovu nehrozí.

n201602222254_zap_59_2016_rezlerJiří Rezler, zastupitel za ČSSD
Dovoluji si začít odpovědí na druhou otázku. Myslím si, že zdravotní péče v našem státě je v současné době na velmi dobré úrovni. Jako znepokojující se mně jeví skutečnost, že téměř ve všech zdravotnických zařízeních chybí čím dál více lékařů a zdravotních sester. Tento stav není způsoben tím, že by o práci ve zdravotnictví nebyl zájem, ale skutečností, že tato práce je velmi psychicky i fyzicky náročná, pracuje se ve směnném provozu, je nutné celoživotní vzdělávání a není adekvátně ohodnocena. Mnoho převážně mladých zdravotníků jde pracovat do zahraničí, kde mají lepší pracovní i finanční podmínky. Tímto problémem by se měla naše vláda neprodleně zabývat, aby zde nenastala situace jako na Slovensku. Zastávám ten názor, že péče o zdraví občanů by měla být prioritou každé vlády a s tím souvisí i odpověď na první otázku. Bezesporu je nutné zdravotnická zařízení modernizovat, aby vyhovovala potřebám současné medicíny, a to nejen po stránce přístrojové, ale i architektonické. Kdo byl v poslední době v liberecké nemocnici, dá mně za pravdu, že rekonstrukce zde je nevyhnutelná. Jelikož se jedná o největší zdravotnické zařízení v kraji, které poskytuje zdravotnickou péči nejen obyvatelům Liberce, měla by být rekonstrukce financována ze státních peněz a ne z finančních prostředků měst, kde budou tyto prostředky dlouhodobě chybět v jiných oblastech (kultura, sport, školství, sociální oblast, oprava komunikací atd.).
Na závěr pár slov k „naší“ Panochově nemocnici v Turnově. V uplynulých letech zde bylo investováno mnoho finančních prostředků do oprav a modernizace (stravovací trakt, centrální sterilizace, operační sály atd.) a díky tomu je nemocnice v dobrém technickém stavu. Je však jasné, že je nutná stálá údržba a péče o tento majetek. Jediné, co mě mrzí, je to, že se nepovedlo uskutečnit rekonstrukci bývalého dětského oddělení a tato budova zoufale chátrá.

n201602222254_zap_61_2016_svobodovaMgr. Jana Svobodová, místostarostka za Ano 2011
Plánovaná modernizace Krajské nemocnice Liberec je zcela potřebná a nevyhnutelná. Na tom se shodnou akcionáři, management, zaměstnanci i samotní pacienti. Město Turnov se před třemi lety s cílem udržet kvalitní péči pro pacienty a celkového zlepšení kvality zdravotnických služeb v Turnově stalo 10 % akcionářem krajské nemocnice. Proto by se k této modernizaci mělo postavit kladně a v případě schválení záměru zastupitelstvem města v letech 2017 až 2035 na modernizaci nemocnice ročně přispívat zhruba 7 mil. korun. Samozřejmě, pokud by se dotace města Turnova do krajské nemocnice měla týkat pouze modernizace liberecké části, bylo by to pro Turnovany zcela nepřípustné. Po dlouhém půlročním jednání se starostovi podařilo prosadit zpracování generelu na modernizaci turnovské nemocnice, zejména v oblasti řešení zvětšení oddělení ARO, JIP a modernizace dalších oddělení.
Dále to bude znamenat, že město Turnov bude v letech 2017 až 2035 na modernizaci nemocnice ročně přispívat zhruba 7 mil. korun a krajská nemocnice ve své turnovské části ročně proinvestuje 11 mil. korun po dobu 19 let. Zdrojem této roční investice do turnovské nemocnice budou odpisy a 3 miliony korun ze zisku. Výsledkem je, že bilance bude kladná ve výši 4 miliony korun ročně, tedy celkem 76 milionů. Je ale jasné, že budoucí závazek příspěvku celkem 134 milionů korun, které by mělo město Turnov jako akcionář do nemocnice posílat v období let 2017 až 2035, je pro město velký závazek. Předpokládáme však, že s financováním by mohla pomoci i dotace ministerstva zdravotnictví, tu by všichni akcionáři jistě uvítali.
Otázka posouzení aktuálního vývoje ve zdravotnictví je složitá a problematická. Na jedné straně se domnívám, že úroveň poskytované péče pacientům se zkvalitňuje. Druhou, méně veselou stránkou je obecně známý nedostatek personálu v nemocnicích, a to jak lékařů, tak i sester, způsobený jejich nedostatečnou motivací, resp. finančním oceněním. Udržení kvalitní péče za předpokladu úbytku kvalitních lidí není dlouhodobě udržitelné. Současná situace mě ale utvrzuje v tom, že je jen dobře, že turnovská nemocnice je součástí velké krajské nemocnice a město Turnov je jejím akcionářem.

n201602222255_zap_62_2016_zikudaFrantišek Zikuda, zastupitel za Nezávislý blok
Modernizaci liberecké i turnovské nemocnice vidím jako velice potřebnou a v některých částech nemocnice naprosto nezbytnou. Vývoj se zastavit nedá, je třeba instalovat nová moderní technologická zařízení do odpovídajících prostor a obzvlášť v liberecké nemocnici jsou některé objekty dosti zastaralé a modernizace je určitě nutná. Nejde zde jen o lůžkovou část, ale i o vyšetřovny, sály atd.
Je třeba pochválit předchozí vedení nemocnice i města v Turnově, že se podařilo postupně rekonstruovat alespoň část pavilonů do podoby, kterou nám mohou mnozí závidět. V tomto trendu je však třeba pokračovat a využívat všech možností k dalšímu vylepšování stávajících objektů a zařízení.
Podstatně horší je situace v liberecké nemocnici. Zde nastala doba, kde je nutno řešit kompletní rekonstrukci téměř celého areálu. Vzhledem k tomu, že to je krajská nemocnice a má zabezpečovat zdravotní péči nejen pro obyvatele Liberce, ale pro celý Liberecký kraj, potřebuje odpovídající moderní vybavení v odpovídajících moderních prostorách. Vývoj ve zdravotnictví jde velice rychle dopředu a je nutno se tomu přizpůsobit. Odborná úroveň lékařů a celého zdravotnického personálu bývá dosti úměrná stavu a vybavení zdravotnického zařízení.
Osobně jsem měl možnost seznámit se s podmínkami v obou nemocnicích, a proto jsem jednoznačně pro podporu rekonstrukce a modernizace krajské nemocnice v Liberci i v Turnově.
Aktuální vývoj ve zdravotnictví vidím pozitivně. Je až s podivem, že přes různé střídání ministrů i vlád, přes mnohá protichůdná a nekoncepční rozhodnutí, přes některé špatné investice si zdravotnictví nachází svoji správnou cestu. Probíhá modernizace nemocnic včetně doplňování moderního vybavení, přístrojů a zařízení a zvyšuje se odbornost lékařů i zdravotnického personálu. Uplatňování nových léčebných postupů a metod se kladně projevuje na kvalitě léčby a to je myslím hlavním cílem našeho zdravotnictví.  

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.