ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE (VI) – ROZHODNUTÍ O DALŠÍM OSUDU MAŠKOVKY

0

Přinášíme šestou část nového seriálu – ankety zastupitelů, se kterou se v letošním roce budete pravidelně setkávat na stránkách tištěné i elektronické verze TvA. K důležitým  otázkám města se v každém díle vyjadřují zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem. Ve volebním roce je to ideální příležitost, jak pro zastupitele samé, tak především pro voliče – občany Turnova. Červnová otázka zněla: Jaký máte názor na další vývoj situace kolem výstavby sportovně-rekreačního areálu v Maškově zahradě?Zastupitelé města budou o dalším osudu sportoviště jednat na mimořádném veřejném zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 12. června od 18.00 hodin v sále Střelnice.

n201406111049_zap_194_2014_zmhrubyMartin Hrubý (zastupitel za Nezávislý blok)
Můj názor na investici v Maškově zahradě je dlouhodobě neměnný. Vždy jsem podporoval vybudování bazénu.  Opatrnější jsem byl pouze v době, kdy se intenzivně hovořilo o vybudování wellnes na Všeni, kde měl být i veřejně přístupný bazén. Naproti tomu jsem nikdy nepodporoval současnou stavbu krytého kluziště, přičemž jediným důvodem byla obava z přílišné finanční zátěže. Tu nespatřuji jen ve vlastní investici, ale rovněž v provozních nákladech. Nenaplnění přehnaně optimistických nadějí na snížení ceny celé investice mě v mé zdrženlivosti jen  utvrdilo. Proto i v současné době podporuji pouze výstavbu bazénu.


n201406111049_zap_196_2014_zmhudecTomáš Hudec
(zastupitel za ČSSD)
Než vyslovím svůj názor k dané problematice, rád bych připomněl několik skutečností. Již třinácté léto se lidé z Turnova, jeho okolí i turisté nemají možnost v letních měsících v našem městě vykoupat, a to jen proto, že předchozí zastupitelé svým neuváženým rozhodnutím nechali zničit jedno z nejhezčích koupališť v okolí. Pravda, nebyly zde tobogany a jiné atrakce, avšak vstupné bylo lidové a návštěvu zde si mohl dovolit opravdu každý třeba denně. Přestože areál byl zasažen povodní a potřeboval bezesporu rekonstrukci, myslím si, že ta by byla méně nákladná, než doposud všechny přípravné práce v Maškově zahradě, a mohli jsme se již minimálně deset let v létě koupat v krásném prostředí a neměli jsme dnešní starosti.
Před komunálními volbami v roce 2010 měly téměř všechny politické strany ve svých programech výstavbu koupaliště. Některé jednoznačně preferují rekreačně-sportovní areál v Maškově zahradě. ČSSD však toto místo nepovažuje za vhodné a snažila se prosadit obnovu koupaliště na původním místě v Dolánkách. Vedením města nám však bylo vysvětleno, že na tomto místě stavět koupaliště nelze, jelikož se jedná o záplavovou zónu, a že to nikdy nikdo nepovolí.
Vzhledem k dané situaci, kdy bylo již vynaloženo nemálo finančních prostředků na přípravu stavby areálu v Maškovce, si myslím, že bychom měli tuto akci dotáhnout do zdárného konce, a to proto, že to dlužíme svým voličům i návštěvníkům Českého ráje.
Minulý měsíc proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby venkovního koupaliště a hokejové haly, kterého se zúčastnilo šest firem, ale bohužel ani jedna nesplnila hlavní podmínku – postavit vše do limitu 150 milionů korun. Nyní musí zastupitelstvo města rozhodnout o dalším postupu. Já osobně se přikláním k vypsání nového výběrového řízení s úpravou zadávacích podmínek, a pokud se nenajde firma, která by celou stavbu zhotovila do limitu 150 milionů korun, budu podporovat etapizaci celé stavby, což určitě nebude tak výhodné, ale nezatíží to tolik rozpočet města a jeho zadluženost. V první etapě bych podpořil výstavbu venkovního koupaliště a následně výstavbu zimního stadionu.
Závěrem musím říci, že mě velmi mrzí, že ti, kteří jsou za celou situaci zodpovědní (rozhodli o likvidaci Dolánek), čímž připravili občany na minimálně 15 let o letní radovánky a zničili majetek, který vybudovali naši předci za pomoci darů a finančních sbírek vlastníma rukama, nebyli, nejsou a bohužel ani nebudou nikdy potrestáni.

n201406111049_zap_195_2014_zmjarolimekOtto Jarolímek (zastupitel za Turnovskou koalici)
Město Turnov ve výběrovém řízení na realizaci sportovního areálu Maškovka doplatilo na jedno z mnoha nesmyslných ustanovení zákona o zadávání „velkých“ veřejných zakázek. Tento zákon dělá z uvedených výběrových řízení nesmírně složitý byrokratický proces, na jehož zvládnutí jsou obvykle najímány externí poradenské firmy, a zastupitelé obcí jsou v jeho pojetí nesvéprávnými idioty, kteří nesmějí svobodně rozhodnout o využití financí z rozpočtu své obce. Jestliže město dá do soutěžní výzvy finanční limit (v tomto případě 150 mil. Kč) a alespoň dva uchazeči jej nesplní, nesmí akceptovat nejnižší nabídku, která se od tohoto limitu příliš neodchyluje, a musí celou soutěž zrušit. Kdyby však v zadávacích podmínkách uvedený limit nebyl, mohla by se nejnižší nabídka vyšplhat na rozpočtově nepřijatelnou částku přesahující 200 milionů a město by ji naopak akceptovat muselo. Jde o začarovaný kruh. V dané situaci má město Turnov tři možnosti. Může téměř okamžitě vypsat novou výzvu se stejnými zadávacími podmínkami a navýšeným finančním limitem (minimálně o 20 %). Může též zadávací podmínky změnit a vypsat výběrové řízení na vybranou samostatnou část areálu, buď koupaliště, nebo zimní stadion, vždy s příslušnou nezbytnou infrastrukturou. Nebo může konečné rozhodnutí asi o čtyři měsíce odložit a přenechat je novým zastupitelům, zvoleným v podzimních komunálních volbách, kteří by byli dle předchozích variant postaveni před stomilionový závazek, aniž by stavba byla reálně zahájena. Vím, že budu asi obviněn z alibismu, za současné situace se však přikláním k poslední variantě. Okamžité navýšení finančního limitu je rozpočtově nebezpečné. Přednostní výstavba zimního stadionu je sice principiálně bezproblémová a má i určité technické výhody, tato varianta má však nyní v zastupitelstvu mizivou podporu a ani veřejnost ji příliš nepreferuje. Osobně bych chtěl mít v Turnově co nejdříve otevřené koupaliště a velká část občanů Turnova je pravděpodobně stejného názoru. Projekt koupaliště v areálu Maškovky však považuji za silně diskutabilní (nevhodná lokalita, vcelku standardní a přitom relativně drahé zařízení…), což jsem zde nedávno podrobněji rozebíral. Nemíním napadat projekt schválený většinou zastupitelů, nadšení pro jeho prioritní realizaci však ode mne nelze očekávat. Závěrem chci podotknout, že odklad rozhodnutí do ustavení nového zastupitelstva nemusí mít zásadní vliv na případné zprovoznění areálu. Otevření koupaliště pro letní sezonu 2015 za stávajících podmínek stihnout nelze a zimní stadion může být připraven pro sezonu 2015/2016 i v případě kladného rozhodnutí učiněného až na podzim 2014.

n201406111049_zap_197_2014_zmsoudskyPetr Soudský (zastupitel za TOP 09)
Můj názor po velmi pečlivém zvažování a podložení dalšími informacemi (například o vývoji zadluženosti města) je ten, že by se měla celá akce dokončit, tedy stavět koupaliště i zimní stadion. I za cenu navýšení limitu například o 20 mil. Kč. Spousta čtenářů bude mít jiný pohled, pokusím se uvést tři hlavní důvody, které mě vedou k tomuto názoru:
a) I při navýšení limitu by za čtyři roky (tedy při konci dalšího volebního období) mělo být celkové zadlužení města menší, než je tomu nyní (pokud nebude otevřen další úvěr). Toto dokumentují materiály, které k tomuto tématu byly zpracovány. Současně úvěr, který se na tuto akci otevřel, má skutečně pro město velmi dobré podmínky. Mělo by zbýt i na opravy a na ostatní investice. Samozřejmě, že ne v rozsahu, který bychom si přáli.
b) Již první výběrové řízení ukázalo, že nejnižší nabídnutá cena byla o zhruba 25 % nižší než cena rozpočtová. Obávám se, že každé prodlení se stavbou bude mít zásadní dopad na cenu. Končí krize a ceny stavebních prací, které byly na minimu, se začínají zvedat. Současně rozdělení staveb do etap logicky jejich celkovou cenu zdraží (až o 10 mil. Kč). Obávám se, že současně nabízená cena může být během například dvou let o 10 – 15 % vyšší. Potom k dokončení druhé části  již nikdy nedojde.
c) A jako třetí důvod uvádím, a to se již opakuji, že srdce Českého ráje potřebuje jak koupaliště, tak zimák. Zimák i koupaliště mají například Skuteč (5 000 obyvatel), Polička (9 000), Moravská Třebová, Světlá nad Sázavou, Hlinsko, Lanškroun, Chotěboř, Opočno, Třebechovice, Nový Bydžov, Hronov, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Lomnice n. Pop., Frýdlant apod. Záměrně jsem uvedl pouze města, která jsou menší než Turnov. 
To jsou důvody, které mě vedou k výše uvedenému názoru na situaci kolem Maškovky.

n201406111050_zap_198_2014_zmspetlikOtakar Špetlík (zastupitel za ODS)
Můj názor na Maškovku je od roku 2011 prakticky beze změn: stavět pouze areál venkovního koupaliště se zázemím včetně skateparku, který mladým v Turnově dlouhodobě dlužíme.
Podívejme se trochu do historie. Klíčové věci se udály již v roce 2011. Tam jsme si my, zastupitelé, nejprve schválili přehled a pořadí důležitosti investičních akcí na období 2011 až 2014 včetně areálu Maškovy zahrady.  Klíčové pak bylo jednání zastupitelstva v září 2011, kde jsme přijali usnesení, že výstavba Maškovky proběhne ve dvou etapách a v etapě první budeme stavět koupaliště, související komunikace, parkoviště a zelené plochy. Zimní stadion měl být postaven „…v období 2015 – 2017, v případě volných finančních prostředků v dřívějším termínu.“
V roce 2013 však pod vlivem hokejové lobby zastupitelstvo v srpnu nejprve rozhodlo, že se v první etapě bude stavět také otevřené kluziště; s celkovým limitem 99 mil. korun. Když bylo zastupitelům vysvětleno, jaké komplikace budou s provozem a údržbou venkovní ledové plochy, bylo na jednání o měsíc později navrženo stavět také krytý zimní stadion a jako „úlitba bohům“ byl stanoven limit 150 mil. Kč bez DPH.
Pro mě osobně to byl šok, když jsem si uvědomil, co všechno z důležitých investičních akcí si z toho důvodu nebudeme moci dovolit, a že kvůli splácení úvěrů a nedostatku peněz na investice a opravy se bude muset o dva až tři roky vše další posunout. Například rekonstrukce školy v Mašově, zásadní přestavba 1. stupně ZŠ Skálova v Alešově ul., opravy ulic a chodníků, nezbytné výměny dožilých umělých povrchů hřišť u škol aj.  Podle mého názoru se dala přednost investici zbytné před dalšími, pro mě nezbytnými. Bohužel většina zastupitelstva se nechala ovlivnit a rozhodla tak, jak rozhodla.
Nyní se vracíme na začátek. Požadovaný limit 150 mil. nesplnila ve výběrovém řízení ani jedna ze šesti přihlášených stavebních firem. Nabídky se pohybovaly v rozpětí 161 až 189 mil. Kč. Rozhodnutí o tom, jak dál, nás čeká 12. června na mimořádném jednání zastupitelstva. Doufám, že toto rozhodnutí bude moudré.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.