ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE (V) – TÉMA OŽIVENÍ NÁMĚSTÍ A CENTRA MĚSTA

0

Přinášíme pátou část nového seriálu – ankety zastupitelů, se kterou se v letošním roce budete pravidelně setkávat na stránkách tištěné i elektronické verze TvA. K důležitým   otázkám města se v každém díle vyjadřují zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem. Ve volebním roce je to ideální příležitost, jak pro zastupitele samé, tak především pro voliče – občany Turnova. Květnová otázka zněla: Jak by podle vás mohlo dojít k oživení náměstí a centra města?

PhDr. HANA MAIEROVÁ (zastupitelka za Nezávislý blok)
Možnosti oživení centra města spočívají podle mého názoru ve dvou hlavních oblastech. Je to výzdoba a   samozřejmě dění, zvláště kulturní, ve veřejném prostoru.
n201405152226_zap_154_2014_MaierovaTurnovské náměstí a přilehlé ulice po rozsáhlých rekonstrukcích v roce 1998 a v následujících letech doznaly mnoha změn umožňujících i jiné než jen dopravní využití. Zásadně se změnila zeleň v ulicích, květinová výzdoba, která postoupila od samotného náměstí až do Turnova II a je zvláště v letních měsících obdivována místními obyvateli i návštěvníky. V období Vánoc je to zase slavnostní osvětlení ulic a stromů. Škoda jen, že tato aktivita zůstává především na městě. Mrzí mě, že se daleko více nezapojí majitelé domů a místní podnikatelé. Musím říci, že například při procházce centrem Prahy zvláště před Vánocemi je rozdíl v přístupu opravdu markantní. To je jedna oblast, ve které vidím stále rezervy a která by se s pomocí občanů dala ještě hodně zlepšovat.
Druhou oblastí je kultura ve veřejném prostoru. V posledních měsících se panu starostovi podařilo umístit na některé volné plochy díla mladých umělců, což je určitě moc dobře. A pak je tu „živé umění“. V minulosti směřovala kulturní komise část grantových peněz na konání letních akcí především na náměstí. Podle mě by stálo za zvážení tyto aktivity právě na náměstí znovu oživit. V posledních letech  převážil trend směřovat program jinam – např. na náměstí před Střelnicí, do atria muzea apod. – prostě tam, kde je klidněji, což pro některé akce vhodnější je, jiným ale ruch nevadí (viz Kámen a šperk na začátku prázdnin).
Doprava samozřejmě stále zůstává a asi ještě dlouho bude omezujícím prvkem. Je ale jen na rozhodnutí vedení města, pořadatelů akcí atd., zda se tím nechají natolik ovlivnit, že veškeré, zvláště kulturní aktivity budou přesunovat za každou cenu někam jinam. A nebo si prostě řekneme, že i přes uvedená dopravní omezení je náměstí přirozeným shromaždištěm občanů, že mu dává výjimečnou podobu kašna s Pannou Marií, budova radnice s vlajkou či o Vánocích ozdobený strom.  A že tedy i sem kultura patří.

n201405152227_zap_155_2014_jiranekKAREL JIRÁNEK (nezařazený, zvolený za Věci veřejné)
Zlepšení situace na náměstí a v centru města vidím hlavně v dopravě. Zoufale chybí odlehčovací komunikace, není kde zaparkovat. Jsem rád, že se povedlo alespoň zobousměrnit Markovu ulici, což pomůže zmírnit hlavně ranní dopravní špičku. Velké dopravní přetížení znesnadňuje zásobování obchodů a odrazuje veřejnost do města vůbec vyjet. Náměstí je sice krásně vydlážděné, ale dlažební kostky generují velký hluk. Je mi jasné, že by památkáři nesouhlasili, ale já bych si uměl představit jiný povrch, který není tak hlučný.
Vylidňování center měst je všeobecný celorepublikový problém, který ovlivňuje především ekonomika a politici s tím mnoho nezmůžou. Obchody i velká nákupní střediska se budují mimo centra, aby zákazníci měli pohodlný přístup a dostatečný parkovací prostor zdarma. Obchod, který provozuji, je toho typickým příkladem. Postupem let se stěhoval směrem ven z města, především kvůli pohodlí zákazníků. Dnes si už ani neumím představit, že by zůstal v centru. Lidé by u obchodu prostě nenašli parkovací místo. Trend postupného vysídlování centra by se ještě dal zvrátit. Kdyby se našel investor, mohlo by vzniknout mnoho nových prostor pro bydlení v lokalitě bývalé masny. Tato část je již řadu let nepěkným bolákem města. Pozemek bohužel není v majetku města, a jeho další osud je zatím neznámý.

n201405152232_zap_156_2014_rezlerJIŘÍ REZLER (zastupitel za ČSSD)
Dovolím si otázku otočit. Co oživení centra rozhodně neprospívá? Především je to číhající městská policie a její rozdávání botiček i třeba vozidlům, která na náměstí zastaví byť jen na pět minut. S tím souvisí i zcela nesmyslné zákazy zastavení na místech, kde nejsou vůbec potřeba. Dále oživení centra neprospívá masivní tranzitní doprava přes náměstí. Město by mělo začít vyjednávat s krajem o obchvatu Turnova.
A co by naopak centrum oživilo? Třeba navrácení tržiště na Mariánské náměstí. Dále pak dopravní zklidnění Skálovy ulice. Turnov by si rozhodně zasloužil pěší zónu.

n201405152227_zap_157_2014_romanyIng. ZDENĚK ROMANY (zastupitel na TOP 09)
Další oživení dnešního náměstí si snad ani nedovedu představit, naopak by mělo dojít k jeho výraznému zklidnění. Mám tím samozřejmě na mysli tranzitní dopravu. Dokud tu nepřevedeme někam jinam, těžko se dá přemýšlet o nějakém jiném využití náměstí. Stávající tranzitní doprava zde společenské nebo kulturní akce prakticky vylučuje, a pokud se tam nějaké uskutečňují, je to vždy jen další komplikace pro dopravu, a přitom hlučné a nepříliš vlídné a bezpečné prostředí pro organizátory a návštěvníky. Myslím si, že bychom se měli více zaměřit na celou oblast severně od náměstí a ulice 5. května. Náměstí nebo Hluboká ulice asi pěšími zónami ještě dlouho nebudou, ale máme útulnou ulici Jiráskovu, tiché zákoutí u Mikulášského kostela, začátek Skálovy ulice, navazující oblast s areálem muzea, parkem, letním amfiteátrem, školami až po atletický stadion celá tato oblast by do budoucna měla jako pěší zóna nebo zóna oddechu k pořádání různých akcí sloužit. Výrazně k tomu může napomoci i připravovaný průchod do městského parku od Havlíčkova náměstí. Podobné využití však naráží na další problém dnešní motorizované éry – parkování. Dnes není kde a ani do budoucna si nedovedu představit, kde by nějaké levné parkoviště mohlo vzniknout. Snad na místě dnešní budovy Telecomu. Tolik k otázce kde. Teď ještě otázka, jak oživit? Přiznám se, že nevím. Návrh na oživení zní hezky, ale jak je reálný? Chceme tam každý týden pořádat karnevaly, staročeské trhy, dětské dny, otevřít několik zahradních restaurací? Snad jen středeční trhy by oblast pravidelně oživily. Ostatní by mnoho oživení nepřineslo, staročeské řemeslnické trhy jsou jednou do roka, totéž dětský den, zahradní restaurace jsou v provozu jen v létě, navíc počet obyvatel Turnova není tak veliký, aby více restaurací v jednom místě uživil a nějakou fungující a opravdu živou a přirozeně vzkvétající trvalou pěší zónu vytvořil. Obrovská škoda málo důsledného přístupu předchozích vedení města, když byly v zájmu o pronájem a koupi zahrady kláštera Sv. Františka předstiženi soukromým podnikatelem. Přímo v centru, mohutnou zdí oddělena před lomozem města, mohla být oáza klidu – krásná zahrada s vysekanými trávníky, květinovou výzdobou, vodotrysky, lavičkami… No konec snění, třeba někdy příště…

Pozn.: Osloven byl také zastupitel Jan Ulrich, z objektivních důvodů se ankety nemohl zúčastnit.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.