ANKETA ZASTUPITELŮ: TURNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO (I S REAKCÍ KCT)

0

V pravidelné anketě se tentokrát turnovští zastupitelé zamýšleli nad novým konceptem Turnovského kulturního léta (nabídka viz ZDE). To je rozprostřeno do obou prázdninových měsíců s nabídkami pro domácí i pro návštěvníky na každý den (pro porovnání loňská nabídka ZDE). Otázka zněla: Jak vnímáte nový formát prázdninových aktivit s názvem Turnovské léto 2016? Co považujete za přínosné a co naopak hodnotíte záporně?

n201607211900_zap_171_2016_knizekIng. JAROSLAV KNÍŽEK, radní za ANO 2011
Formát aktivit Turnovského léta vnímám velmi pozitivně. A to jak pro Turnovany, tak i pro turisty, kteří k nám na letní sezonu zavítají. Poprvé po dlouhé době je tu program pro celou letní sezonu, jasný program, který se zrodil za přispění předsedy komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy Ing. Michala Kříže. Tento nový koncept dokázal sjednotit všechny instituce zabývající se cestovním ruchem, kulturou a památkami pod jednu nabídku, která je připravena pro všechny návštěvníky a občany Turnova. Do této akce se zapojily jak městské instituce, což jsou městská knihovna, kterou nový ředitel úspěšně etabluje do veřejných aktivit nejen pro děti a seniory, dále pak Kulturní centrum Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, ale spolupracuje i Muzeum Českého ráje, spolek Turnov lidem, Galerie Granát a firma Wranowski Crystal.
Podle mě si z nabídky vyberou opravdu všichni. Od rodičů s dětmi, kteří mohou navštívit tvořivé dílničky pro děti, přes dny s mineralogem až po divadla a komentované prohlídky v kostýmech ve všech turnovských památkách, ale i dospělí, kteří mohou zajít na páteční živé koncerty ke Střelnici nebo na prohlídku galerie a krystalů. Tato akce zapadá do nového konceptu města pro prezentaci zahraničním turistům jako města drahého kamene a šperku a jako města příjemného pro pobyt rodičů s dětmi. Jsem rád, že se po dlouhé době podařil sestavit prázdninový program pro turisty i Turnovany, kde pod jednu hlavičku, na jednom plakátu nebo letáku, najdu vše.
Velice se mně líbí i nový design celého programu a už zbývá jen doufat, že léto bude plné sluníčka a hezkých dnů, všichni návštěvníci Turnovského léta budou s kvalitou programů spokojeni a tím začne nová éra prázdninových programů v Turnově.  

n201601311900_zap_40_2015_kordovaEVA KORDOVÁ, radní na Nezávislý blok
Ráda bych se ohlédla za celým kulturním létem v Turnově až po jeho ukončení v září a zhodnocení návštěvnosti. Otázka ale zněla, jak vnímám nový formát prázdninových aktivit. Nejdříve se podívám očima návštěvníka, který přijede do Českého ráje, do Turnova, a chce něco zajímavého navštívit, zažít a vidět. Najde ucelený přehled, co vše se tady děje a odehrává. Každý den je věnován jiné aktivitě. To je opravdu dobré a zapamatovatelné.  Propagace je důležitá a spojení všech aktivit a organizátorů je určitě přínosné. Je mně líto, že akce Kámen a šperk není už tou opravdu stěžejní akcí, ale tematicky nejblíže je velmi bohatá nabídka muzea. Zajímavá setkávání s mineralogem a řemeslné dílny v Kamenářském domě. Nabídka dalších tvořivých aktivit ostatních pořadatelů se zaměřením na řemeslo je také dobrá. Jako návštěvník vnímám Turnov jako město kamene a šperku. Chci se podívat s dětmi na zajímavá místa a zažít něco výjimečného. I to nabídka Turnovského léta nabízí. Stejně tak večerní akce pro dospělé návštěvníky a místní obyvatele. Podívám se ale také očima člověka, který kulturu v Turnově léta zná, tvoří a sleduje. Tato nabídka obsahuje téměř vše, co se již v minulých letech konalo. Akce dostávají jen ucelenou propagaci. S  novými aktivitami přichází muzeum a knihovna. Nové nápady a příjemné aktivity nabízí během léta také KCT v kavárně KUS. Kulturní léto v Turnově, stejně tak jako akce Kámen a šperk, mělo své místo v prázdninové kulturní nabídce. To nelze jen tak zahodit, ale naopak vzít si z minulých akcí to nejpřínosnější a propojit to s novými nápady a aktivitami. Myšlenka spolupráce, tak silná v období na počátku porevolučních 90. let, by se měla stát v budoucnu přirozenou součástí dalších plánovaných akcí.
Turnovské  léto 2016 bylo finančně podpořeno městem Turnov. Nabídka se stala díky tomu bohatá. Přeji všem příjemné prázdninové dny a krásné zážitky na všech navštívených akcích.

n201602222254_zap_60_2016_kunetkaIVAN KUNETKA, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Bylo by dobré akci hodnotit až po jejím uskutečnění. Doufejme, že návštěvnost bude taková, že odůvodní vynaložené prostředky na akci a nabídka obohatí letní nabídku ve městě.

n201603291948_zap_81_2016_mikulaJIŘÍ MIKULA, nezávislý zastupitel za TOP 09
Vyjádření k novému formátu prázdninových aktivit je možné seriózně poskytnout, až první aktivity skutečně proběhnou. Vzhledem k tomu, že není důvod očekávat, že neproběhnou dobře, pokusím se na problematiku podívat trochu z nadhledu. Nejdřív ale malá omluva, za žádného experta na kulturní oblast se rozhodně nepovažuji, i když zrovna letos naše pekárna podporuje letní Festival na Jizeře.
Za prvé si myslím, že by žádné město nemělo aspirovat na pořadatele jakéhokoli seriálu kulturních a společenských akcí. Od toho jsou tu jiní. Líbí se mi ale myšlenka shromáždění informací na jedno místo a zastřešení společné propagace, aby se o připravovaných akcích dozvěděli občané, pro něž jsou primárně připravené, tak, aby napomohly přitáhnout cestovní ruch, jehož rozvoj může mít velmi silné ekonomické přínosy.
Drobnou výtkou je malá přehlednost, ale chápu, že při počtu akcí to vůbec není snadné. Moje větší výhrada směřuje spíš k činnosti Kulturního centra Turnov. Když už město na jeho činnost doplácí, nebylo by fajn k neustále prodělečným akcím občas udělat i nějakou výdělečnou? Aby se ekonomika trošku narovnala? No a moje tradiční výtka, kterou ode mne například kolegové zastupitelé poslouchají dost často, zní: Není už konečně čas začít i KCT spravovat normálně? Když to šlo v našem bazénu, nechápu, proč by to nemohlo jít i v provozu kultury. Kdybych měl větší prostor, rozdělil bych se se čtenáři o zážitky z tuhého souboje o zavedení registračních pokladen v provozovnách KCT. Dodnes mně není jasné, proč se tomu vedení KCT tak sveřepě bránilo a proč jeho obrana našla zastání dokonce i v řadách vedení města…
Poslední poznámka směřuje k podmínkám pro externí pořadatele kulturních akcí. Nejsem ztotožněn s názorem, že je adekvátní pronajímat prostor letního kina za 2.000 Kč na hodinu. Pokud pořadatel potřebuje celý den na to, aby si prostor připravil, což se u náročnějších produkcí stává, nemůže mu ekonomika vyjít.
I proto možná cizí promotéři o Turnov zase tolik nestojí. Zvlášť když si tam ani sami nemohou prodávat občerstvení.
O to se postará stánek KCT (bez registrační kasy, samozřejmě).
Letní kultuře zdar!

n201603291949_zap_84_2016_spetlikMgr. OTAKAR ŠPETLÍK, zastupitel za ODS
Je to určitě velmi dobrý počin, a to z několika důvodů. Především se Kulturní centrum Turnov stává koordinátorem kultury v Turnově, a proto na jediném propagačním materiálu můžeme vidět nabídku několika subjektů.  Dále pak strukturace akcí po jednotlivých dnech týdne je přehledná, nabídka pak dostatečně pestrá i tím, že si zde vyberou jak dospěláci, tak i rodiny s dětmi, což je o prázdninách klíčové. Dobré je, že je zacílena jak na Turnovany, tak i turisty, a některé pořady jsou zároveň prezentací města i regionu (prohlídky kostelů, netradiční prohlídka Valdštejna, galerie Granát, Wranovski Crystal). Do budoucna pak bude určitě vhodné navázat spolupráci s Domem přírody v Dolánkách a nabízet i pořady s ekologickou tematikou. Případné negativní hodnocení si nechám až budeme mít Turnovské léto za sebou.

A protože tato anketa byla zveřejněna v novinách TvA, které vyšly v minulém týdnu, a nějaká voda v Jizeře již od té doby utekla, přišla do redakce i reakce jednatele KCT Davida Peška na příspěvek zastupitele Mikuly. Zde je:

K VÝROKŮM JIŘÍHO MIKULY
V minulém roce realizovalo Kulturní centrum Turnov více než 750 akcí, tedy průměrně cca dvě denně. Portfolium našich aktivit je výjimečně široké a nezapomíná na žádnou cílovou skupinu. Filmová představení, koncerty, divadla – to vše pro malé, velké i seniory. Dále cestovatelské přednášky, večery s literaturou, letní akce před Střelnicí, akce formou pronájmů (plesy, taneční, orientální tance atd.), zajišťování kulturního programu městských akcí (Vánoční trhy, Den vzniku republiky), spolupráce s dalšími městskými organizacemi (Muzeum Českého ráje, ZUŠ Turnov, Městská knihovna Antonína Marka, Žlutá ponorka ad.) a kulturními spolky i jednotlivci (Modrý kocour, Turnovský drahokam, Funkin´ Turnov, Neform Jazz Fest atd.), to vše a mnohem víc je náplní práce KCT. Ostatně za tímto účelem je KCT provozováno – aby pokrylo potřebu kulturního života všech vrstev obyvatel. Nemůžeme se orientovat pouze na výdělek. Přesto si však drtivá většina těchto pořadů na sebe vydělala a výrok pana Mikuly o „neustále prodělečných akcích“ tudíž není pravdivý.
Se zavedením tzv. registračních pokladen do prostor kavárny a restaurace KUS, stejně jako do přilehlé kinokavárny, jsme počítali od samotného počátku převzetí gastroprovozu KCT. Panu Mikulovi jsem osobně ukazoval všechny materiály týkající se v té době právě probíhajícího poptávkového řízení na nákup těchto pokladen a ten nic nenamítal. Žádný „tuhý souboj“ se nekonal a že by se „vedení KCT sveřepě bránilo“ také není pravda. V současné době se dokončuje instalace pokladen schopných elektronické evidence tržeb i do všech ostatních míst, kde KCT prodává občerstvení, tedy včetně kiosku letního kina a divadelního baru Městského divadla.
Ceník pronájmu může každý nalézt na stránkách www.kcturnov.cz. Zde se lze dočíst, že cena 2 000 Kč (+ DPH) za hodinu v letním kině je cenou za pronájem pro komerční akce. Nekomerční akce mají sazbu poloviční. A navíc, tato částka je účtována pouze po dobu samotné produkce, doba příprav a úklidu je účtována 50 % ceny nájemného. A že si vymiňujeme právo na vlastní catering? Vzhledem k tomu, že i pan Mikula žádá, aby se ekonomika KCT „trošku narovnala“, domnívám se, že je to podmínka legitimní.
Mgr. David Pešek, jednatel KCT s.r.o., david.pesek@kcturnov.cz

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.