ANKETA ZASTUPITELŮ: GREENWAY JIZERA

0

Turnovští zastupitelé na svém únorovém zasedání podpořili podání žádosti o dotaci na projekční činnost akce „Pokračování cyklotrasy Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“. Jaký vidíte význam pro město a jakým směrem by se podle vás měly služby v cestovním ruchu pro turisty rozvíjet? To byla otázka, kterou dostali vybraní zastupitelé města napříč politickým spektrem.

Karel Jiránek, radní za Nezávislý blok
n201603291948_zap_80_2016_jiranekPodpora cestovního ruchu je základ propagace města, tím spíš, když je centrem turisticky vyhledávané lokality. Mám-li rozhodnout, jestli projekt Greenway podpořit, nebo ne, jsem rozhodně pro. Cyklostezka je už z části postavena a těší se velkému zájmu místních lidí i turistů. V Turnově je technicky nemožné stavět cyklistické trasy přímo v ulicích města, ale tímto projektem máme možnost lidem nabídnout bezpečný způsob sportovního vyžití. Greenway si zaslouží dokončit i pro jeho logickou návaznost na právě finišující stavbu koupaliště v Maškovce.
Obrovský zájem o horní část cyklostezky (Líšný – Malá Skála – Dolánky) je výjimečný příklad dobře vynaložených finančních prostředků do turistické infrastruktury. Budu rád, když stejný nápor sportuchtivých lidí budou v budoucnu zažívat i ostatní části cyklotrasy Greenway Jizera.

Jiří Mikula, nezávislý zastupitel za TOP 09
n201603291948_zap_81_2016_mikulaMé stanovisko má dvě roviny. V první rovině já, jako občan Jiří Mikula, nejsem příznivcem bezhlavého budování podobných staveb z dotačních peněz. Klasickou ukázkou jsou po celé České republice rozhledny v údolích a občas bohužel i nejrůznější cyklostezky odnikud nikam. Hlavním důvodem občas bývá: „Když už máme tu dotaci, tak by byla škoda ji nevyužít…“. A navíc jsou to ty zakázky…
Konkrétní projekt Greenway Jizera však vidím v rovině druhé, a to jako jeden z důležitých prvků podpory rozvoje regionálního a nadregionálního cestovního ruchu a zpestření aktivit, které se nabízejí návštěvníkům Českého ráje. I v oblasti cestovního ruchu konkurence neuvěřitelně sílí a každý musí přicházet s novinkami a vylepšeními, jinak dají zmlsaní turisté přednost někomu (něčemu) jinému. Má-li tedy tento projekt protažení úspěšné cyklotrasy z Malé Skály do Dolánek až k hranicím kraje potenciál přilákat nové návštěvníky Českého ráje, případně jejich pobyt prodloužit, jsem pro. Více turistů znamená více možností pro místní společnosti v nejrůznějších oborech a tím pádem i více pracovních příležitostí. Poznat by to měly především obce na trase podél řeky, ale pozitivní dopad se určitě projeví v celém Českém ráji. Jako Turnovan budu samozřejmě radši, když turisté přespí v Turnově a ne ve Svijanech, ale to je samozřejmě nadsázka! Hlavně když přijedou…
Neopomenu však připomenout svůj evergreen – důsledně si pohlídejme financování a soutěžení v průběhu realizace akce, ty peníze totiž nejsou „státní“, „evropské“ a tedy „cizí“, ale jsou NAŠE. Krom toho bychom si měli pohlídat, aby se neopakovala situace ze začátku loňského roku, kdy jsme museli z dotace na již zbudovanou stezku Greenway Jizera najednou vracet 1,35 mil. Kč – pravidla jsou poměrně přísná a těch peněz je škoda.
Druhá poznámka je spíše takový postesk. Jizera na své cestě do Labe protéká Mladou Boleslaví a od ní bychom se mohli přiučit, jak s vodou pro občany správně zacházet. Město Mladá Boleslav si svou vodu spravuje samo, bez cizích prostředníků, a podle toho vypadá i její cena. Ale o tom jindy…

Ing. Tomáš Tomsa, zastupitel za ANO 2011
n201603291949_zap_82_2016_tomsaMyšlenka Greenways, včetně té naší okolo Jizery, neznamená jen v otrockém překladu „zelenou cestu“, ale i způsob, směr, zvyk, možná i životní styl. Je to jedna z myšlenek pocházejících ze Spojených států, kterou lze bezvýhradně podpořit, převzít a realizovat i v našem prostředí. Nemusí se zdaleka jednat o dálkovou trasu. Nadšenců, kteří jezdí stovky kilometrů např. z Prahy do Budějovic, nebo kteří pojedou opakovaně podél celé Jizery či Labe, nebude skutečně mnoho. Ale vytváří se páteřní osa, na kterou se postupně budou nabalovat navazující cyklotrasy, vytváří se síť pro malé vyjížďky i větší výlety. Umožňuje se obyvatelům v místě i mírně přespolním aktivně, bezpečně a zdravě trávit volný čas.
Že vybudování takové cesty má smysl, myslím jednoznačně potvrdila první etapa – tj. cyklostezka z Turnova na Malou Skálu. Kdo vyzkoušel, potvrdí. Až takových tras bude více, tedy až budeme mít možnost jet podél Jizery jet také na jih, pak nebudeme mít pocit hromadného cyklovýletu. Ba co víc – bude možné plánovat víc zajímavých okruhů v krásném okolí Turnova. Pro kola i in-line.
Již nyní se ukazuje, že Greenway generuje i možnosti podnikání a navazujících služeb (občerstvení, půjčovny koloběžek apod). To je jednoznačně pozitivní trend rozvoje turistického ruchu v Českém ráji. Je třeba se zaměřit na podporu a zlepšování služeb na těchto trasách (budování odpočívadel, úschoven kol).  Po vybudování celé páteřní trasy bude nutné rozvíjet i navazující okruhy či stezky (jako příklad přírodní relaxační areál ve Struhách). Problematika turistického ruchu je na obsáhlé pojednání. Tak krátký příspěvek nemůže postihnout ani problematiku cyklistiky. Faktem ale je, že Český ráj turisticky těží ze svého jména. Nicméně nabídkou a kvalitou služeb jsme pouze provinční destinací, nikoliv oblastí hodnou značky Geoparku UNESCO. Tady je před námi hodně práce.

Vítězslav Sekanina, zastupitel za Stranu svobodných občanů
n201603291950_zap_839_2016_sekaninaStezka podél Jizery je ukázkovým příkladem toho, co by se mělo dělat v regionální spolupráci a jak by měl vypadat její výsledek. A také něco, u čeho je možno výjimečně tolerovat dotační podporu. Současnou stezku z Turnova na Malou Skálu a do Líšného, včetně již dříve zrealizované části kolem turnovského náhonu Jizery a též cesty do Vazoveckého údolí, využívá široká veřejnost. Vidíme zde rodiny s dětmi, mládež i seniory. A to na kolech, koloběžkách, pěšky, s kočárky i na kolečkových bruslích. Stezka je využívána jak pro rekreaci obyvatel regionu, tak pro turistiku, ale i pro běžnou dopravu pěší nebo na kole. Je lákadlem pro případné návštěvníky regionu, tedy pro ty, kteří Český ráj a Pojizeří navštíví.
Pokračování stezky kolem Jizery proti i po proudu je správné, logické a očekávané. Realizací dalších částí této stezky se lépe zpřístupní místa podél toku Jizery, podpoří se turistika, a to včetně služeb podél této stezky.  Záměrně říkám stezka, protože to není jen cyklotrasa, je to i turistická cesta, rekreační chodník, zčásti využívaný i pro kolečkové brusle.  A to, že se mně nelíbí anglické názvy v Českém ráji včetně „Greenway“, je jen drobnost.
Jsem rád, že se realizují podobné konkrétní stavby pro rozvoj a podporu rekreace a turistiky. Po řadě takzvaných měkkých projektů, tedy různých studií, koncepcí na podporu turistiky atd., jsou tu konečně konkrétní akce s hmatatelnými výsledky. Na jejich oblibě a velkém využití se ukazuje potřebnost a úspěšnost konkrétních takzvaných tvrdých projektů, mezi které patří i tato stezka. Dále by to také měly být opravy turisticky hojně využívaných komunikací, opravy a stavby parkovišť u turistických nástupních míst a podobně. To vše je samozřejmě potřeba nejdříve projektově připravit. Takové projekty vždy rád uvítám a podpořím. Další věci, tedy služby, jako jsou občerstvení, restaurace, ubytování, půjčovny turistických a sportovních potřeb, tedy toto vše a další, už nemusí mít na starost regionální spolupráce, to už vybudují a budou zvelebovat lidé sami.

Otakar Špetlík, zastupitel za ODS
n201603291949_zap_84_2016_spetlikGreenway Jizera považuji za jeden z nejvýznamnějších projektů pro podporu cestovního ruchu na Turnovsku. Již realizace úseku z Dolánek do Líšného předčila všechna očekávání, co se týká frekvence nejen cyklistů na této trase, ale zejména vyznavačů in-line v úseku Dolánky – Loužek. Prodloužení do Svijan a ve středních Čechách pak do Brandýsa nad Labem, a na opačné straně pak do Horní Sytové, prakticky propojí Prahu přes Turnov s Krkonošemi. Pro cyklisty skvělá věc, nová šance zejména pro podnikatele ve službách. Přejme si, aby ji využili.   
Po několika letech, kdy byl cestovní ruch tak trochu na okraji zájmu a nic nového zásadního v této oblasti v Turnově nevzniklo, bude rok 2016 přelomový. Poprvé se v létě budou moci turisté (a samozřejmě i místní) vykoupat a využít další služby na venkovním koupališti v Maškovce. Kvalitní koupání a zejména atrakce, to turistům dosud chybělo. A již za pár dnů bude v Dolánkách zahájen provoz Domu přírody Českého ráje. Obě akce doplní nabídku v té oblasti, kde dosud citelně chyběla. Dům přírody by měl být vstupní branou do Českého ráje především pro turisty ze vzdálenějších míst ČR a zahraniční turisty, areál v Maškovce by je tady měl déle udržet a umožnit jim více utrácet.  
A co v Turnově a v Českém ráji ještě chybí, to jsou kvalitní služby ubytovací vyšší kategorie. Úroveň stravování se podstatně zlepšila, ale to, co se daří velice pomalu, je také zlepšení kvality komunikací. A pak ta zavírací doba v turistické sezoně…

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.