ANKETA ZASTUPITELŮ JAKO NÁZOROVÉ PUZZLE: ÚPRAVA PARKU

0

I v letošním roce na stránkách TvA pokračuje anketa turnovských zastupitelů. Otázka tentokrát zněla: Na červnovém jednání zastupitelstva byla prezentována nová studie parku u letního kina. Jaký je váš názor na studii a co od parku očekáváte?

n201507281428_zap_190_2015_houskovaMgr. Petra Houšková, místostarostka za Nezávislý blok
O úpravách parku u letního kina se diskutuje již velmi dlouho a ze strany města vnímám toto místo jako určitý dluh občanům, který je třeba v tomto volebním období začít plnit. Nyní zde máme finančně i časově reálné řešení na obnovu parku a je vhodné touto cestou jít, než čekat a snažit se o radikální změny a celkovou rekonstrukci. Poté, co se otevřel průchod Františkánskou zahradou, mám pocit, že byl park u letního kina znovuobjeven a je již na dosah jako klidová a odpočinková zóna obyvatelům i návštěvníkům Turnova. Náměstí Českého ráje klidovou zónou bohužel není, ale nyní již stačí ujít pár metrů a můžete se kochat v klidu novým pohledem na věže turnovských kostelů, jste u Kamenářského domu a v parku u letního kina. Ten má pro další rozvoj a změny i potenciál také díky tomu, že kolem něho jsou subjekty, které ho mohou dál oživovat a formovat  (muzeum, Žlutá ponorka, letní kino, SUPŠ). Již nyní si neumíme představit jiné místo pro každoroční konání Staročeských trhů, Dne dětí nebo Slavnost sv. Martina. Kromě nového průchodu byla opravena komunikace Na Sboře, otevřena zde bude kavárna, v parku existuje již hřiště pro nejmenší a atraktivní plochy pro děti by se měly postupně rozšiřovat. Očekávám, že se postupně park v Turnově stane místem pro procházky, setkávání a odpočinek stejně příjemným a zajímavým, jako např. jsou parky a zóny kousek od centra města v Jičíně, Poličce, Nymburku. Také očekávám, že návštěvníci a uživatelé parku se zde budou slušně a vhodně chovat, že majitelé psů budou uklízet po svých mazlíčcích a z dětského hřiště si nepřinesete domů páchnoucí suvenýr, nebude se tu ničit mobiliář, poškozovat stromy a keře, ulamovat kamenné desky na podezdívce, jako se stalo před pár týdny. Pokud tomu tak bude, pak  město bude moci dále investovat do zvelebování parků a ne platit více nákladů za vandalismus, uklízení nepořádku a psích exkrementů.

n201507281428_zap_187_2015_loukotaMgr. Michal Loukota, zastupitel za TOP 09
TOP 09 měla revitalizaci parku u letního kina jako jeden z hlavních bodů svého programu a vysoko jsme ji dali i na seznam priorit pro současné volební období. Původní studie počítala s částkou kolem 30 mil. korun, to je pro napjatý městský rozpočet příliš mnoho. Nová studie již uvádí přijatelné náklady, o řád menší, a věřím, že na projekt půjdou čerpat i evropské prostředky z nového Operačního programu Životní prostředí. Osobně se mně studie líbí, zvláště herní prvky nabízející vyžití malým i starším dětem. Přál bych si (možná je to ale jen můj subjektivní pocit), aby byla v tomto parku více vidět městská policie, sídlící nedaleko, a působila preventivně proti sociálně patologickým jevům, ne vše zachytí kamery.
Při této příležitosti bych se chtěl zmínit i o dalších bodech projednávaných na červnovém zastupitelstvu. TOP 09 šla do voleb s hesly transparentnost a přívětivost. Proto jsme navrhli zavedení rozklikávacího rozpočtu městských financí, nákup hlasovacího zařízení pro účely jednání ZM, zveřejňování záznamů z jednání ZM na YouTube a možnost objednání občanů na MěÚ Turnov. Jsem rád, že zastupitelé schválili rozklikávací rozpočet a hlasovací zařízení (poprvé bude využito na srpnovém jednání), stejně tak jsem rád za zavedení zveřejňování jednání ZM na YouTube. K možnosti objednání, rezervaci občanů při vyřizování jednotlivých agend (např. na odboru dopravy) na MěÚ se jistě vrátíme. V dnešní elektronické době, kdy jednou z nejcennějších hodnot je volný čas, je to na místě. O co největší transparentnost a přívětivost města Turnov se budeme snažit i nadále, věřím, že se nám argumenty a dobře připravenými návrhy postupně podaří přesvědčit koaliční i část opozičních zastupitelů, že to má smysl. Ne vše se podaří napoprvé, ale o to důležitější je vytrvat!

n201507281428_zap_188_2015_svobodovaMgr. Jana Svobodová, místostarostka za ANO 2011
Studie se mně moc líbí, byla jsem u jejího postupného projednávání od začátku a myslím si, že v současné podobě splňuje potřeby občanů, jednotlivých skupin obyvatel i organizací, které zde pořádají pravidelné a velmi navštěvované akce.
Městský park je přirozeným centrem města pro relaxaci, setkávání se rodičů s dětmi, seniorů a studentů – „špéráků“. Po zprůchodnění Františkánské zahrady z ulice 5. května je i příjemnou zkratkou do dalších ulic.
Je to skvělý zelený městský prostor žijící si v této době svým životem, proto si já osobně nemyslím, že park je třeba výrazně přebudovat na základě odvážného a hlavně drahého projektu, líbí se mně travnaté plochy, které jsou využívány převážně studenty zdejší umělecké školy. Líbí se mně lavičky a nový projekt městské knihovny – knihobudky. I když osobně bych dala přednost uměleckému ztvárnění těchto budek nejspíš studenty umělecké školy.
Trochu nešťastně vnímám řešení herních prvků pro nejmenší děti, zejména z pohledu připojení na páteřní komunikaci, navíc nijak nevnímám tematickou souvislost lodi v našem parku. Ale na druhou stranu svůj účel splňuje a je dětmi velmi využívaná.
Nejvyšší prioritu bych dala, stejně jako většina zastupitelů, rekonstrukci plochy pro větší děti, hřišti s pozůstatky dřevěných kůlů, které bych preferovala ve variantě s větší herní plochou.
Pro mě bude velmi zajímavé architektonické uchopení plochy mezi letním kinem a Pacltovou hutí, prostoru pro prezentaci umění. Líbí se mně osazování veřejného prostoru uměleckými plastikami z dílen SUPŠ. Věřím, že město i škola budou v duchu Adama a Evy z letošního roku pokračovat i nadále. Náš městský park je pro prezentaci uměleckých plastik ideálním místem.

n201507281428_zap_189_2015_spetlikMgr. Otakar Špetlík, zastupitel za ODS
Studii parku vítám z několika důvodů. Především na rozdíl od předchozího projektu, na který město v minulosti neúspěšně žádalo o dotaci, zachovává původní architektonické prvky parku včetně stávajících komunikačních tras, čímž zachovává jeho původní charakter a zároveň snižuje realizační náklady; dále pak vytyčuje jednotlivé zóny podle jejich funkčního zaměření, které je možné realizovat po etapách, což je v současné době, kdy je (a ještě několik let bude!) město zatížené velkou investicí v Maškovce, zřejmě jediná schůdná cesta, jak s parkem brzy něco udělat, nespoléhat se přitom na dotace, jejichž získání je předem nejisté a konečně začít s nezbytnými úpravami.
Co mně ve studii chybí je, že se nezabývá umožněním přístupu ze zadní strany k domům v ul. 5. května, který zde nyní s nezbytnými omezeními existuje.

n201507281452_zap_191_2015_uchytilMgr. Josef Uchytil, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Aktivitu směřující k obnově parku u letního kina vítám. Už dlouhou dobu cítím absenci veřejného prostoru pro děti, vnímám to jako obrovský dluh vůči mladým rodinám v Turnově. Potřebujeme místo, kde mohou v klidu a bezpečí trávit volný čas menší i větší děti. A nemůžeme se přitom spoléhat jen na soukromé subjekty, tedy na dětská hřiště, která jsou součástí restauračních zařízení.
Škoda, že není v parku u letního kina více prostoru na vodní prvky, které jsou od jara do podzimu vděčnou atrakcí pro naše nejmenší spoluobčany. Nedisponujeme ovšem prostorem velikosti Malešického parku, tak je to pochopitelné. Jako rozumné se mi jeví i vyjít ze současné podoby, z aktuální „infrastruktury“, a zbytečně tak neprodražovat akci. Oříškem bude i zdánlivá banalita typu „materiál, ze kterého bude síť cest“, aby totiž byly cesty bezpečné, esteticky vyhovující parkové architektuře, ale také třeba vhodné pro „odrážedla“. Prvotním cílem totiž musí být snaha nalákat Turnovany do prostoru parku a nabídnout nám všem místo, kde budeme chtít pozorovat své hrající si děti, kam se s nimi budeme chtít vracet.
K samotné studii – z mého pohledu v sobě velmi dobře kloubí požadavek komplexnosti obnovy s možností etapizovat realizaci, tj. nezatížit městský rozpočet jednorázově desítkami milionů, ale postupně pracovat na dotažení do cíle. Turnov už má své zkušenosti s megalomanskými projekty a snad poučeni budeme nadále s větší pokorou přistupovat k dalším výzvám. Ostatně ty největší výzvy příštích dnů nejsou ani tak budování něčeho nového jako spíše péče, údržba a modernizace stávajícího majetku.

Související články (celkem 38)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.