ODEŠEL PAN DOKTOR VLADIMÍR ECKERT

0

Se zahájením školního roku mě zastihla smutná zpráva, že v pátek 30. srpna zemřel nečekaně pan doktor Vladimír Eckert. Jeho jméno je spojeno s turnovskou nemocnicí, kterou vedl řadu let a za jeho působení se uskutečnila celá řada zásadních úprav, výstavba interního pavilonu a chirurgických sálů. V pozici místostarosty města Turnova prosadil myšlenku výstavby Domova důchodců Pohoda a na realizaci stavby získal dotaci více jak 90 milionů korun.

Velmi se věnoval rozvoji sociálních služeb ve městě. Pro mě osobně odešel vysoce vzdělaný, noblesní a moudrý člověk, kterého jsem si nesmírně vážila nejen jako lékaře, ale také mě získal pro věci veřejné. V roce 2002 mě oslovil, zda bych nešla do komunálních voleb pod kandidátkou Hnutí nezávislých, kterého byl lídrem. A já souhlasila. Sice mě už v roce 1992 oslovil první polistopadový starosta doktor Václav Šolc, ale já tehdy nemohla. Pečovala jsem o starší část své rodiny. Ale po deseti letech byla situace jiná a já to vzala jako výzvu opravdově pomoci ve věcech veřejných. Cítila jsem morální sílu, protože obě tyto osobnosti byly pro mě vzorem a já si jich velmi vážila. Musím říci, že toto pro mě první volební období do roku 2004 bylo to nejlepší, co jsem zažila.

Otevření Domova důchodců Pohoda (2002)

Cítila jsem se vedle pana doktora Eckerta jako skutečná zastupitelka, navíc žena, ke které se choval s noblesou, osobitým humorem, šarmem a jako pravý džentlmen. Naše názorové diskuze byly zcela ve znamení vzájemné důvěry, podpory a respektu k názoru toho druhého. Ne zrovna lehká jednání zastupitelstva dokázal okořenit svým humorem, latinskými citáty, které zcela vystihly situaci a pomohly nalézt zvláštní moudrost pro další jednání. V diskuzi dokázal vystihnout problém zcela jasně a s úsporností slov a rozhodností, která je dána lékařům-chirurgům, udělat takzvaně ten „správný řez na správném místě.“ Nikdy nezapomenu na zasedání v sále šperkárny, kde dokázal svou galantností a pozorností překonat únavu z dlouhých jednání.

Své poděkování za tyto společně prožité roky, za debaty o osudu nemocnice a jeho cenné rady v dalších letech, kdy už nebyl v zastupitelstvu, jsem vyjádřila panu doktorovi osobně při jeho osmdesátých narozeninách a poté zcela veřejně při slavnostním večeru v říjnu roku 2016 v městském divadle, kdy mu byla udělena Cena obce.

Naše kontakty se později omezily na přání a občasné zatelefonování. Poslední pozvání na posezení u kávy se již bohužel neuskuteční.

Znovu chci v této chvíli loučení poděkovat za vše a popřát nám všem, abychom zbytečně nemluvili, ale naopak dokázali jasně a přesně formulovat všechny hodnoty života, společnosti, vztahů mezi lidmi a vzájemnosti, která je tak potřebná nám všem. Město Turnov opustil – zdá se – poslední džentlmen z řad osobností, které tvořily naši minulost, přítomnost i budoucnost. Ponechme si tyto hodnoty, které nám byly zanechány a pokusme se předat je dál tak, jak to dokázal pan doktor Vladimír Eckert. Ve své skromnosti nikdy nechtěl být chválen, úspornost slov a neokázalost projevil i ve svém přání, aby rozloučení s ním bylo jen v rodinném kruhu.
Čest jeho památce!
Eva Kordová, knihovnice a radní města

MUDr. Vladimír Eckert zemřel v pátek 30. srpna ve věku 84 let.

MUDr. Vladimír Eckret s vedoucí sociálního odboru radnice Hanou Kocourovou při oslavách 15 let turnovského Domova důchodců Pohoda (1.9.2017)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.