RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM. OBEC, KTEROU NENAJDETE NA MAPĚ

0

Obec Radostná pod Kozákovem leží na jižním úbočí hory Kozákov a na jejím úpatí. Na žádné mapě ji podle názvu nenajdete. Vznikla v roce 1960 při reorganizaci státní správy sloučením tehdy samostatných obcí Lestkov a Volavec. Obec má 449 obyvatel, kteří žijí v osadách Lestkov, Volavec a Kozákov. Každá z těchto částí má něco, co se každému hned po vyslovení jejího názvu vybaví. V případě Lestkova je to vyhlášená „Cukrárna Český ráj Lestkov“, dále „Autoservis König“ a zahradnictví „Trvalky u Vovsů“, v případě Volavce „Rodinná farma Brožkových“ s chovem skotu, produkcí mléka a mléčných výrobků. V případě Kozákova se všem vybaví Votrubcův lom a výstava drahých kamenů pana Josefa Votrubce, která je však v současné době uzavřena.

Nově vzniklá obec dostala název podle studánky Panny Marie Radostné, která je významným zdrojem pitné vody pro obec a pro turistickou chatu na vrchu Kozákova, kam byla v minulosti dopravována vodním trkačem. Samotný vrchol Kozákova ale patří do katastru obce Chuchelna. Radostná studánka byla v minulosti hodně navštěvovaným místem, stejně jako již zaniklá výletní restaurace Lebedárna.

Lestkov a Kozákov

Radostná pod Kozákovem se neustále rozvíjí, o bydlení v obci je zájem, o čemž svědčí i nárůst počtu obyvatel z 358 v roce 2010 na současný stav. Obec dbá na rozvoj všech svých částí. Lestkov, jako přirozené centrum, se rozvíjí asi nejrychleji, žije zde nejvíc obyvatel. Nejvíce se zde investovalo, ale to neznamená, že by zbývající místní části byly nějak opomíjeny. V pozadí zatím stojí osada Kozákov, není to ale proto, že by byla nějak úmyslně opomíjena, ale proto, že se nedaří získávat dotace a akce zafinancovat. Od roku 2008 se zde například řeší vybudování obecního vodovodu, domy jsou nyní zásobovány vodou z vlastních studní, které ale postupně vysychají, a napojení na obecní vodovod, napájený z Radostné studánky, je zde nutností. Problémem je ale dopravit vodu zhruba 100 metrů nad vodojem, což stavbu prodražuje a při žádostech o dotaci byla tato vždy zamítnuta, neboť vodovod by zásoboval pouze asi 20 odběrných míst. V osadě bude dále upravena hasičská zbrojnice na víceúčelové centrum. V Lestkově byly vybudovány cyklostezky a chodníky, na Volavci byla kromě nových chodníků před dvěma lety 750 tisíc korun dokončena kompletní rekonstrukce kapličky sv. Jana Nepomuckého z roku 1841, do které byly umístěny autorské kopie odcizených sošek z dílny doc. Míky. Kaplička byla vloni Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlášena památkou roku 2018 Libereckého kraje. Kaplička byla slavnostně vysvěcena 18. května 2019. V plánu je dále výstavba chodníku z Lestkova na Volavec.

Na Volavci funguje třetím rokem komunitní škola, kde se o výuku dětí starají učitelé a rodiče, je to vlastně škola pro děti, které jsou ke studiu od 1. do 9. ročníku zapsány na jiných školách formou dálkového studia a zde se setkávají a doplňují vědomosti. Zřizovatelem školy není obec, pouze k tomuto účelu pronajímá prostory. Školu navštěvuje 24 žáků.

V obci chybí restaurace, několik let nebyla v provozu vůbec, nyní objekt koupila nová majitelka a restaurace před jejím uzavřením z důvodů opatření vlády fungovala alespoň od pátku do neděle. Obec nyní vypracovává studii ke zřízení víceúčelového centra v Lestkově u rybníka, které by sloužilo například hasičskému sportu a dalším venkovním aktivitám.

Horní část Lestkova

V prostorách obecního úřadu je o prázdninách každoročně pořádána výstava drahých kamenů. I pro letošní rok bylo naplánováno vítání občánků, při kterém každoročně vystupovaly děti ze školy z Tatobit, ale vzhledem k vládním opatřením v době koronavirové krize toto bude provedeno komorně, rodiče s dětmi budou zváni jednotlivě. Každý nový občánek dostane vkladní knížku s částkou 1.000 Kč, pamětní list a drobný dárek. Současná situace se projevila a určitě ještě projeví v obecním rozpočtu, neboť daňové výnosy pravděpodobně klesnou. Přes tyto všechny překážky tandem ve vedení obce ve složení starosta Jan König a místostarosta Zdeněk Brožek věří v radostnou budoucnost Radostné, neztrácí optimismus a věří, že s pomocí dalších zastupitelů a všech občanů se bude dále obec rozvíjet a bude i nadále přívětivá jak pro obyvatele, tak i pro její návštěvníky.
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 18)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.