PŘEDSTAVUJEME OBCE TURNOVSKA: ČTVEŘÍN

0

Obec Čtveřín se nachází severozápadně od Turnova, přiléhá k dálnici D10, resp. k silnici R35. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1394. Obec má dvě části, Čtveřín a Doubí, a v současné době je známá především pěstováním jablek v rozsáhlých sadech v okolí. K trvalému pobytu je zde přihlášeno 552 obyvatel, za posledních 15 let stoupl jejich počet o více než 40 %. Z toho je zřejmé, že obec doznala velkého rozmachu a že lidé mají zájem o výstavbu domů a bydlení v obou jejích částech. To vše svědčí o tom, že Čtveřín je dobré místo k životu v čistém životním prostředí.
I když se jedná o obec převážně zemědělského charakteru, sídlí zde strojírenská firma KV Final, která má své závody kromě Doubí ještě v Ralsku, ale také v Číně a USA. Firma je významným zaměstnavatelem, a to nejen pro místní občany. Kromě ní jsou známé také ovocnářské firmy Ježkových a Kopalových, SZP Sychrov, Bagr Novotný, dále tesařství Botoš, tesařství Franz a truhlářství Starý.

K dopravnímu spojení je třeba uvést autobusovou linku z Turnova do Českého Dubu se zastávkou ve Čtveříně a v Doubí, a dále železniční spojení na trati z Liberce do Turnova se zastávkou v Doubí.

Čtveřín – pohled od dálnice

Pravděpodobně na jaře roku 2022 započne velká rekonstrukce mostu ve Čtveříně, a to včetně obnovy navazující pozemní komunikace a chodníku, rekonstrukce zálivu autobusové zastávky směr Pěnčín, úpravy stávající nástupní plochy ve směru na Turnov s doplněním chybějícího místa pro přecházení a veřejného osvětlení v dotčené lokalitě. Základním principem záměru je odstranění nezpůsobilého stavu mostu vedoucího přes páteřní komunikaci – dálnici D10.
Během stavebních prací bude úplně vyloučena automobilová doprava v dotčeném úseku silnice III/2797, omezena bude doprava i na dálnici D10 snížením maximální povolené rychlosti a převedením do zúžených jízdních pruhů. Dopravní dostupnost Pěnčína bude řešena objízdnou trasou přes Lažany nebo Přepeře a Příšovice. Stavba by měla být dokončena v listopadu 2022 a zasáhne do života nejen ve Čtveříně.
Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy, v místní části Doubí se nachází prodejna Jednoty, kadeřnictví a pedikúra. Spádová pošta je v Pěnčíně. Mateřská ani základní škola v obci nejsou, děti dojíždějí především do Turnova, ale také do Přepeř, Pěnčína a Svijanského Újezdu.
K pamětihodnostem obce patří sousoší Kalvárie ve Čtveříně, kaple Anděla strážce v Doubí či památný kříž v Doubí, za zmínku také stojí zvonice ve Čtveříně.

Starostka obce Ilona Šerpánová uvádí:
„Čtveřín je malebná vesnice, strategicky velmi dobře situovaná u dálnice D10 a rychlostní silnice R35, které zajišťují rychlou dostupnost okolních velkých měst. S tím však souvisí i velká poptávka po stavebních parcelách, které bohužel k dispozici nemáme. Ve Čtveříně za poslední roky velmi vzrostl počet obyvatel, cítíme tedy potřebu zlepšovat občanskou vybavenost. Chceme například vybudovat kanalizaci, obec celkově modernizovat, chceme také nabídnout obyvatelům novinky, třeba Z-Box, což je samoobslužný zásilkový box společnosti Zásilkovna. Zvětšili a upravili jsme dětské hřiště, zrekonstruovali a vymalovali společenské prostory obecního úřadu, v současné době opravujeme hasičskou zbrojnici a budujeme nové zázemí pro areál zahrady u obecního úřadu. Jen co to bude možné, těšíme se opět na spoustu společenských akcí, které pořádáme po celý rok a které jsou nám nyní již dlouho odepřeny.
Mým přáním je, aby všichni obyvatelé zvládli tuto zvláštní dobu ve zdraví a abychom se zase brzy mohli sejít u pěkné, například hudební akce.“

Daleko viditelnou dominantou obce je bývalá škola, dnes obecní úřad

Z historie obce:
Počátky osídlení Středního Pojizeří jsou datovány z doby příchodu zemědělců mladší doby kamenné v šestém tisíciletí před naším letopočtem. Z tohoto období pochází broušený kamenný nástroj z břidlice, který je součástí expozice Muzea Českého ráje v Turnově. Z 11.–13. století pocházejí keramické zlomky. První písemná zmínka o obci je z roku 1394, kdy v jednom ze zápisů konfirmačních knih arcibiskupství pražského je uveden Jan Sobec ze Čtveřína jako spolupatron přepeřského kostela. Název Doubí se v písemných materiálech poprvé objevuje v roce 1388.
Na počátku 17. století patřil Čtveřín pod přepeřskou rychtu. Po porážce stavovského povstání v roce 1620 připadlo svijanské panství, kam patřil i Čtveřín, Albrechtu z Valdštejna s robotní povinností 134 dnů v roce. V roce 1850 byly ke Čtveřínu přičleněny obce Doubí, Husa a Sychrov. V roce 1891 byl ve Čtveříně založen Sbor dobrovolných hasičů, v roce 1921 měla obec celkem 829 obyvatel. Po okleštění republiky byl Sychrov poslední železniční stanicí tzv. druhé republiky, v obci pak našlo útočiště celkem 25 českých rodin, které byly vyhnány ze Sudet.

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Čtveřín

Související články (celkem 33)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.