PŘEDSTAVUJEME OBCE TURNOVSKA: ČTVEŘÍN

0

Obec Čtveřín se nachází severozápadně od Turnova, přiléhá k dálnici D10, resp. k silnici R35. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1394. Obec má dvě části, Čtveřín a Doubí, a v současné době je známá především pěstováním jablek v rozsáhlých sadech v okolí. K trvalému pobytu je zde přihlášeno 552 obyvatel, za posledních 15 let stoupl jejich počet o více než 40 %. Z toho je zřejmé, že obec doznala velkého rozmachu a že lidé mají zájem o výstavbu domů a bydlení v obou jejích částech. To vše svědčí o tom, že Čtveřín je dobré místo k životu v čistém životním prostředí.
I když se jedná o obec převážně zemědělského charakteru, sídlí zde strojírenská firma KV Final, která má své závody kromě Doubí ještě v Ralsku, ale také v Číně a USA. Firma je významným zaměstnavatelem, a to nejen pro místní občany. Kromě ní jsou známé také ovocnářské firmy Ježkových a Kopalových, SZP Sychrov, Bagr Novotný, dále tesařství Botoš, tesařství Franz a truhlářství Starý.

K dopravnímu spojení je třeba uvést autobusovou linku z Turnova do Českého Dubu se zastávkou ve Čtveříně a v Doubí, a dále železniční spojení na trati z Liberce do Turnova se zastávkou v Doubí.

Čtveřín – pohled od dálnice

Pravděpodobně na jaře roku 2022 započne velká rekonstrukce mostu ve Čtveříně, a to včetně obnovy navazující pozemní komunikace a chodníku, rekonstrukce zálivu autobusové zastávky směr Pěnčín, úpravy stávající nástupní plochy ve směru na Turnov s doplněním chybějícího místa pro přecházení a veřejného osvětlení v dotčené lokalitě. Základním principem záměru je odstranění nezpůsobilého stavu mostu vedoucího přes páteřní komunikaci – dálnici D10.
Během stavebních prací bude úplně vyloučena automobilová doprava v dotčeném úseku silnice III/2797, omezena bude doprava i na dálnici D10 snížením maximální povolené rychlosti a převedením do zúžených jízdních pruhů. Dopravní dostupnost Pěnčína bude řešena objízdnou trasou přes Lažany nebo Přepeře a Příšovice. Stavba by měla být dokončena v listopadu 2022 a zasáhne do života nejen ve Čtveříně.
Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy, v místní části Doubí se nachází prodejna Jednoty, kadeřnictví a pedikúra. Spádová pošta je v Pěnčíně. Mateřská ani základní škola v obci nejsou, děti dojíždějí především do Turnova, ale také do Přepeř, Pěnčína a Svijanského Újezdu.
K pamětihodnostem obce patří sousoší Kalvárie ve Čtveříně, kaple Anděla strážce v Doubí či památný kříž v Doubí, za zmínku také stojí zvonice ve Čtveříně.

Starostka obce Ilona Šerpánová uvádí:
„Čtveřín je malebná vesnice, strategicky velmi dobře situovaná u dálnice D10 a rychlostní silnice R35, které zajišťují rychlou dostupnost okolních velkých měst. S tím však souvisí i velká poptávka po stavebních parcelách, které bohužel k dispozici nemáme. Ve Čtveříně za poslední roky velmi vzrostl počet obyvatel, cítíme tedy potřebu zlepšovat občanskou vybavenost. Chceme například vybudovat kanalizaci, obec celkově modernizovat, chceme také nabídnout obyvatelům novinky, třeba Z-Box, což je samoobslužný zásilkový box společnosti Zásilkovna. Zvětšili a upravili jsme dětské hřiště, zrekonstruovali a vymalovali společenské prostory obecního úřadu, v současné době opravujeme hasičskou zbrojnici a budujeme nové zázemí pro areál zahrady u obecního úřadu. Jen co to bude možné, těšíme se opět na spoustu společenských akcí, které pořádáme po celý rok a které jsou nám nyní již dlouho odepřeny.
Mým přáním je, aby všichni obyvatelé zvládli tuto zvláštní dobu ve zdraví a abychom se zase brzy mohli sejít u pěkné, například hudební akce.“

Daleko viditelnou dominantou obce je bývalá škola, dnes obecní úřad

Z historie obce:
Počátky osídlení Středního Pojizeří jsou datovány z doby příchodu zemědělců mladší doby kamenné v šestém tisíciletí před naším letopočtem. Z tohoto období pochází broušený kamenný nástroj z břidlice, který je součástí expozice Muzea Českého ráje v Turnově. Z 11.–13. století pocházejí keramické zlomky. První písemná zmínka o obci je z roku 1394, kdy v jednom ze zápisů konfirmačních knih arcibiskupství pražského je uveden Jan Sobec ze Čtveřína jako spolupatron přepeřského kostela. Název Doubí se v písemných materiálech poprvé objevuje v roce 1388.
Na počátku 17. století patřil Čtveřín pod přepeřskou rychtu. Po porážce stavovského povstání v roce 1620 připadlo svijanské panství, kam patřil i Čtveřín, Albrechtu z Valdštejna s robotní povinností 134 dnů v roce. V roce 1850 byly ke Čtveřínu přičleněny obce Doubí, Husa a Sychrov. V roce 1891 byl ve Čtveříně založen Sbor dobrovolných hasičů, v roce 1921 měla obec celkem 829 obyvatel. Po okleštění republiky byl Sychrov poslední železniční stanicí tzv. druhé republiky, v obci pak našlo útočiště celkem 25 českých rodin, které byly vyhnány ze Sudet.

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Čtveřín

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.