TATOBITY: OBEC ŽIJÍCÍ SPOLKOVÝM ŽIVOTEM

0

Obec Tatobity se nachází ve vzdálenosti zhruba 10 km východně od Turnova při silnici II/283 na jihovýchodním úpatí hory Kozákov, která je se svou výškou 744 m n. m. nejvyšší horou Českého ráje. Jedná se o obec s dlouhou historií, jejíž název byl pravděpodobně odvozen ze staročeského slova „tat“, což znamená zloděj. Z názvu je jasné, že si obyvatelé Tatobit nenechali a nenechají nic zlého líbit a zloděje bili.

V současné době žije v Tatobitech necelých 600 obyvatel, z toho 90 v místní části Žlábek. Obec má rozlohu 706 hektarů a střední nadmořskou výšku 398 m n. m. Patří do správního obvodu ORP Turnov, policejně pod obvodní oddělení v Lomnici nad Popelkou. V obci je odpovídající autobusové spojení do Turnova, Semil a Lomnice nad Popelkou. Zásilky občanům doručuje místní pošta. V čele obce stojí od roku 2006 starostka Lenka Malá, obecní zastupitelstvo čítá 15 členů. Obec získala titul „Vesnice Libereckého kraje roku 2018“.

Střed obce, vpravo Masarykova škola

O spolkovou činnost se starají hasiči, skauti, hokejisté, fotbalisté, myslivci, zahrádkáři, sokolové, divadelní ochotníci, členové Občanského sdružení Dědina a další. Obec od manželů Studničkových zakoupila sál, ze kterého se stal v současné době kulturní dům. Vystoupení zde měli v poslední době Petra Janů, Janek Ledecký, Josef Laufer, Podkrkonošský symfonický orchestr, ženy tady cvičí zumbu, aerobik, cvičí jógu (zapojili se i muži). V obci se také koná tradiční masopust. Jak starostka poznamenala, spolková činnost zde funguje úžasně, a to je právě to, co dělá obec místem, kde lidé rádi žijí. V letošním roce je na celé prázdniny pro děti připravena tzv. „Večerníčková stezka“ s celkem 20 zastaveními. Dále obec pořádá olympiádu pro seniory, „dýňování“, slavnosti lípy a další akce, při kterých je cílem podporovat soudržnost. A jak je v Tatobitech vidět, opravdu se to daří.

Z pamětihodností je třeba jmenovat kostel sv. Vavřince z let 1714-1753, postavený v místě původního kostelíku z roku 1602, fara je z roku 1884. Dále v obci stojí vyhlášená „Tisíciletá lípa“, jejíž stáří se odhaduje na 600-1000 let. Obvod jejího kmene činí 9 metrů. Lípa zvítězila v anketě „Strom roku 2015“ a v evropské anketě skončila na 2. místě. Mezi další pamětihodnosti patří krucifix na návsi, výklenková kaple sv. Václava, socha Panny Marie a pomníky obětem 1. a 2. světové války v Tatobitech a na Žlábku.

Tatobity mají vlastní školu od roku 1790, současná budova Masarykovy školy pochází z roku 1935. Školu navštěvují jak předškoláci ve věku od 3 do 6 let, tak i žáci od 1. do 5. třídy, a to nejen z Tatobit. Populační boom byl pro obec výzvou, která vedla k tomu, že byla mateřská škola rozšířena o jednu třídu a hygienické zázemí.
K významným rodákům a osobnostem Tatobit patří malíř Jan Dědina, dále národní buditel a zakladatel jedné z nejstarších knihoven Antonín Marek, Jan a Josef Zemanovi, lidoví umělci, tvůrci pomníčků, křížků a plastik v Tatobitech a širokém okolí, František Xaver Drozen, významný houslař, Alois Podobský, člen orchestru vídeňské opery a houslista Břetislav Salaba. Pobyt v obci inspiroval Jana Nerudu k napsání Balady horské.
V Tatobitech působí firmy Kovo Mazánek, Stavby Hušek, S. H. Tiny, BČS Kontakt, Kadeřnictví Dita Kyselová, Jahodový dům, Borůvková farma Tatobity, Krejčovské práce Kyselová Ivana, autoservis Kysela a Havrda. V obci je výborná restaurace a prodejna základních potravin.

Dolní část Tatobit

A jak hodnotí život v obci starostka Lenka Malá?
„Jsem velice ráda, že mohu být starostkou tak krásné obce. Její krása nespočívá pouze v krásných výhledech z Tatobit a Žlábku, odkud je Český ráj jako na dlani, ale také z pohledu lidí, kteří zde žijí. Občané, ale i chalupáři, se snaží svá sídla utvářet ke své kráse, starají se o ně. Velká část z nich žije společenským životem, jsou zapojeni do některých ze 13 spolků, které v obci fungují. Proto i my se snažíme vytvářet podmínky pro jejich činnost. Covidové období zpomalilo naše aktivity, ale nyní akce v obci ožívají. O prázdninách bych chtěla čtenáře pozvat na Večerníčkovou stezku pro děti a dospělé a na Vavřineckou pouť s taneční zábavou v Malířově zahradě. Tatobitská pouť tradičně vyvrcholí nedělním fotbalovým zápasem Svobodní vers. Ženatí.“

POZVÁNKY DO TATOBIT
Ve dnech 24.-26. září proběhne v sále KD výstava ovoce a zeleniny a jiných přírodnin, 16. října se budou konat myslivecké hody, 23. října zde vystoupí kapela Walda Gang, 6. listopadu Podkrkonošský symfonický orchestr, 13. listopadu proběhne ochutnávka vína s cimbálovkou, 27. listopadu se koná rozsvícení vánočního stromu a na 6. prosince je plánováno vystoupení písničkáře Pokáče.
Od podzimu opět budou probíhat tradiční „Hvězdná setkání“, a to 17. října s Monikou Absolonovou, 26. listopadu s Martinem Zounarem a 21. ledna 2022 s Josefem Dvořákem.
Svá utkání doufejme na podzim odehrají fotbalisté, hokejisté, tenisté i stolní tenisté. Na podzimní a zimní měsíce divadelní soubor Máj připravil premiéru, na kterou se těší všichni příznivci ochotnického divadla ze širokého okolí.

Vpravo dole je tisíciletá lípa, pohled směrem ke Kozákovu

Z historie obce je třeba jmenovat rok 1514, ze kterého pochází první písemná zmínka o Tatobitech, dále rok 1599 s první zmínkou o dolování vápna, což bylo hlavní obživou obyvatel po několik století. Vápno bylo použito i na stavbu turnovské radnice. V roce 1867 bylo v obci založeno ochotnické divadlo, v roce 1885 došlo k založení sboru dobrovolných hasičů. V roce 1907 byla založena pošta a v roce 1928 byla obec elektrifikována. V roce 1935 byla postavena budova kampeličky, v níž v současné době sídlí obecní úřad.

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 18)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.