TATOBITY: OBEC ŽIJÍCÍ SPOLKOVÝM ŽIVOTEM

0

Obec Tatobity se nachází ve vzdálenosti zhruba 10 km východně od Turnova při silnici II/283 na jihovýchodním úpatí hory Kozákov, která je se svou výškou 744 m n. m. nejvyšší horou Českého ráje. Jedná se o obec s dlouhou historií, jejíž název byl pravděpodobně odvozen ze staročeského slova „tat“, což znamená zloděj. Z názvu je jasné, že si obyvatelé Tatobit nenechali a nenechají nic zlého líbit a zloděje bili.

V současné době žije v Tatobitech necelých 600 obyvatel, z toho 90 v místní části Žlábek. Obec má rozlohu 706 hektarů a střední nadmořskou výšku 398 m n. m. Patří do správního obvodu ORP Turnov, policejně pod obvodní oddělení v Lomnici nad Popelkou. V obci je odpovídající autobusové spojení do Turnova, Semil a Lomnice nad Popelkou. Zásilky občanům doručuje místní pošta. V čele obce stojí od roku 2006 starostka Lenka Malá, obecní zastupitelstvo čítá 15 členů. Obec získala titul „Vesnice Libereckého kraje roku 2018“.

Střed obce, vpravo Masarykova škola

O spolkovou činnost se starají hasiči, skauti, hokejisté, fotbalisté, myslivci, zahrádkáři, sokolové, divadelní ochotníci, členové Občanského sdružení Dědina a další. Obec od manželů Studničkových zakoupila sál, ze kterého se stal v současné době kulturní dům. Vystoupení zde měli v poslední době Petra Janů, Janek Ledecký, Josef Laufer, Podkrkonošský symfonický orchestr, ženy tady cvičí zumbu, aerobik, cvičí jógu (zapojili se i muži). V obci se také koná tradiční masopust. Jak starostka poznamenala, spolková činnost zde funguje úžasně, a to je právě to, co dělá obec místem, kde lidé rádi žijí. V letošním roce je na celé prázdniny pro děti připravena tzv. „Večerníčková stezka“ s celkem 20 zastaveními. Dále obec pořádá olympiádu pro seniory, „dýňování“, slavnosti lípy a další akce, při kterých je cílem podporovat soudržnost. A jak je v Tatobitech vidět, opravdu se to daří.

Z pamětihodností je třeba jmenovat kostel sv. Vavřince z let 1714-1753, postavený v místě původního kostelíku z roku 1602, fara je z roku 1884. Dále v obci stojí vyhlášená „Tisíciletá lípa“, jejíž stáří se odhaduje na 600-1000 let. Obvod jejího kmene činí 9 metrů. Lípa zvítězila v anketě „Strom roku 2015“ a v evropské anketě skončila na 2. místě. Mezi další pamětihodnosti patří krucifix na návsi, výklenková kaple sv. Václava, socha Panny Marie a pomníky obětem 1. a 2. světové války v Tatobitech a na Žlábku.

Tatobity mají vlastní školu od roku 1790, současná budova Masarykovy školy pochází z roku 1935. Školu navštěvují jak předškoláci ve věku od 3 do 6 let, tak i žáci od 1. do 5. třídy, a to nejen z Tatobit. Populační boom byl pro obec výzvou, která vedla k tomu, že byla mateřská škola rozšířena o jednu třídu a hygienické zázemí.
K významným rodákům a osobnostem Tatobit patří malíř Jan Dědina, dále národní buditel a zakladatel jedné z nejstarších knihoven Antonín Marek, Jan a Josef Zemanovi, lidoví umělci, tvůrci pomníčků, křížků a plastik v Tatobitech a širokém okolí, František Xaver Drozen, významný houslař, Alois Podobský, člen orchestru vídeňské opery a houslista Břetislav Salaba. Pobyt v obci inspiroval Jana Nerudu k napsání Balady horské.
V Tatobitech působí firmy Kovo Mazánek, Stavby Hušek, S. H. Tiny, BČS Kontakt, Kadeřnictví Dita Kyselová, Jahodový dům, Borůvková farma Tatobity, Krejčovské práce Kyselová Ivana, autoservis Kysela a Havrda. V obci je výborná restaurace a prodejna základních potravin.

Dolní část Tatobit

A jak hodnotí život v obci starostka Lenka Malá?
„Jsem velice ráda, že mohu být starostkou tak krásné obce. Její krása nespočívá pouze v krásných výhledech z Tatobit a Žlábku, odkud je Český ráj jako na dlani, ale také z pohledu lidí, kteří zde žijí. Občané, ale i chalupáři, se snaží svá sídla utvářet ke své kráse, starají se o ně. Velká část z nich žije společenským životem, jsou zapojeni do některých ze 13 spolků, které v obci fungují. Proto i my se snažíme vytvářet podmínky pro jejich činnost. Covidové období zpomalilo naše aktivity, ale nyní akce v obci ožívají. O prázdninách bych chtěla čtenáře pozvat na Večerníčkovou stezku pro děti a dospělé a na Vavřineckou pouť s taneční zábavou v Malířově zahradě. Tatobitská pouť tradičně vyvrcholí nedělním fotbalovým zápasem Svobodní vers. Ženatí.“

POZVÁNKY DO TATOBIT
Ve dnech 24.-26. září proběhne v sále KD výstava ovoce a zeleniny a jiných přírodnin, 16. října se budou konat myslivecké hody, 23. října zde vystoupí kapela Walda Gang, 6. listopadu Podkrkonošský symfonický orchestr, 13. listopadu proběhne ochutnávka vína s cimbálovkou, 27. listopadu se koná rozsvícení vánočního stromu a na 6. prosince je plánováno vystoupení písničkáře Pokáče.
Od podzimu opět budou probíhat tradiční „Hvězdná setkání“, a to 17. října s Monikou Absolonovou, 26. listopadu s Martinem Zounarem a 21. ledna 2022 s Josefem Dvořákem.
Svá utkání doufejme na podzim odehrají fotbalisté, hokejisté, tenisté i stolní tenisté. Na podzimní a zimní měsíce divadelní soubor Máj připravil premiéru, na kterou se těší všichni příznivci ochotnického divadla ze širokého okolí.

Vpravo dole je tisíciletá lípa, pohled směrem ke Kozákovu

Z historie obce je třeba jmenovat rok 1514, ze kterého pochází první písemná zmínka o Tatobitech, dále rok 1599 s první zmínkou o dolování vápna, což bylo hlavní obživou obyvatel po několik století. Vápno bylo použito i na stavbu turnovské radnice. V roce 1867 bylo v obci založeno ochotnické divadlo, v roce 1885 došlo k založení sboru dobrovolných hasičů. V roce 1907 byla založena pošta a v roce 1928 byla obec elektrifikována. V roce 1935 byla postavena budova kampeličky, v níž v současné době sídlí obecní úřad.

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 33)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.