SOBĚSLAVICE – OBEC ŽIJÍCÍ POKLIDNÝM ŽIVOTEM

0

Soběslavice se nacházejí přibližně 11 kilometrů severozápadně od Turnova, v obci v současné době v 84 domech trvale žije 164 obyvatel. O bydlení zde je zájem, o tom svědčí nárůst počtu obyvatel za posledních 15 let o 23 osob. Rozloha Soběslavic činí 405 hektarů, střední nadmořská výška je 320 m n. m. Obec má dvě části, a to vlastní Soběslavice (s osadou Stráňov) a Padařovice (včetně osad Klučky a Kordovka).

První písemná zmínka o Soběslavicích pochází z roku 1371, podle legendy se název obce odvozuje od knížete Soběslava, což však historické záznamy o jeho životě nepotvrzují. Dle této legendy se měl Soběslav po zbavení trůnu na počátku 11. století uchýlit do zdejší krajiny a vystavět na území současné obce malou tvrz.
V okolí obce průběžně vznikaly další osady, které k Soběslavicím náležely. Název sousedních Padařovic je údajně odvozen od kněze Padařova, který žil v okolních lesích jako poustevník kolem roku 1120. Osada Stráňov dostala údajně jméno od vůdců sirotků a táboritů, kteří se zde ukryli po prohrané bitvě u Lipan v roce 1434. Obec i okolní osady patřily ke svijanskému panství a k farnosti Vlastibořice, ale měly vazby i k farnosti Loukov a k rodu Rohanů na sychrovském panství. Obec trpěla nedostatkem vody, v roce 1705 zcela vyhořela a následně byla postupně obnovena.

Po zrušení vrchnostenských úřadů v roce 1848 patřily Soběslavice pod okres Český Dub, kam náležely až do roku 1938, kdy došlo k podpisu Mnichovské dohody. Po skončení 2. světové války Soběslavice spadaly pod okres Turnov, od roku 1960 patří do okresu Liberec. Do roku 1980 byly samostatné, následně byly sloučeny s Pěnčínem a od roku 1990 jsou opět samostatnou obcí, nyní patřící do správního obvodu ORP Turnov. O bezpečnost v obci se stará obvodní oddělení v Hodkovicích nad Mohelkou, zásilky doručuje pošta v Pěnčíně. Obec od jejího osamostatnění v roce 1990 řídí zastupitelstvo, v jehož čele po celou dobu stojí starosta Ing. Radko Rys.

V obci se nalézá několik stavebních památek. Jmenovat je třeba především kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1831 a U Jáníčka z roku 1834 v Soběslavicích, kapli sv. Jana Nepomuckého v Padařovicích, dále pak historicky cenná stavení, budovu školy a hřbitov. K přírodním památkám patří především Šimonova borovice, která byla vyhlášena v roce 1993 za památný strom, dále lípa malolistá u požární nádrže, jejíž stáří se stejně jako u borovice odhaduje na 200 let, pak také skupina lip u kapličky v Padařovicích a nově vysazená Lípa svobody u kaple sv. Jana Nepomuckého v centru Soběslavic.
V obci není obchod. Děti navštěvují základní školy v okolí, zejména v Kobylech, Svijanském Újezdu a Pěnčíně, případně v Turnově. Možnost ubytování je v apartmánu „Chalupa Mezi světy“, možnost stravování a nákupu je v okolních obcích. Do Soběslavic zajíždí v pracovní dny několikrát denně autobusová linka. K zaměstnavatelům v obci patří Agro Rubín, Pila Soběslavice, B. R. D., Truhlářství a tesařství Kábele, možné jsou i různé sezonní práce v zemědělství.

O spolkovou činnost se starají především hasiči. Zdejší sbor byl založen v roce 1878 společně pro obce Soběslavice, Vlastibořice a Kamení. Už v roce 1887 byl ustanoven přípravný výbor pro založení samostatného sboru. Následně v roce 1888 zakoupila obec čtyřkolovou hasičskou stříkačku od firmy R. A. Smejkal. Ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Soběslavicích se konala 17. srpna 1890. V minulosti sbor hodně spolupracoval s divadelním spolkem Záboj. K utlumení činnosti došlo v období 2. sv. války, po jejím skončení byla činnost sboru obnovena. Hasiči jsou nositeli kulturního života v obci, každoročně pořádají posezení při dechovce a country hudbě pod lipami v Padařovicích, prvomájové posezení u koupaliště, příležitostně jsou pořádány i koncerty hudebních skupin.
Do spolkového života je nutné rovněž zahrnout i činnost knihovny s různými besedami a dalšími akcemi pro občany, patří sem i zpívání koled u kaple sv. Jana Nepomuckého v předvečer Štědrého dne.

A jak hodnotí život v obci její starosta?
„Soběslavice jsou malou obcí nedaleko Turnova v Českém ráji. Pro obec je charakteristická zeleň, která je i v obecním znaku. Lípa ve znaku připomíná místní památné stromy, zvláště lípy – například Lípu svobody nebo lípy u kaple v Padařovicích, a obecněji také přírodní rámec Soběslavic. Soběslavice sice nejsou turisticky tak atraktivní jako jiná místa v blízkém Českém ráji, přesto existuje několik důvodů, proč se tu zdržet. V obci je několik historických památek, mezi něž patří především kaple v Soběslavicích a v Padařovicích. Nachází se zde několik památných stromů. Velmi známá jsou letní posezení s dechovkou nebo s country hudbou pod lipami na návsi v Padařovicích, které pořádá sbor dobrovolných hasičů. obce. V letních měsících láká návštěvníky do Soběslavic také koupaliště, které má po celé prázdniny kvalitní a čistou vodu.
Jelikož jsou Soběslavice malou obcí, tak i její daňové příjmy jsou malé. Obec se proto snaží na některé akce získat dotace. Výdaje jsou opravdu skromné, přesto se v obci za poslední roky podařilo dokončit několik významných akcí. Sem patří oprava hřbitovní zdi, opravy místních komunikací a opravy kaplí.“

Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 33)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.