LAŽANY: OBEC S VŮNÍ OVOCE

0

Obec Lažany se nachází asi tři kilometry severozápadně od Turnova; leží v okrese Liberec, ale spadá do správního obvodu ORP Turnov. V Lažanech žije na rozloze 209 hektarů celkem 221 obyvatel s trvalým pobytem. Střední nadmořská výška obce činí 270 m n. m. Život v obci řídí sedmičlenné zastupitelstvo v čele s neuvolněným starostou Ing. Eduardem Dvořákem, který je ve funkci od roku 2018; předtím působil od roku 2010 ve funkci místostarosty.

První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1397. Původně se jednalo o typicky zemědělskou ves, která vstoupila do obecného povědomí pěstováním ovoce a zeleniny, a to především jablek a okurek. V současné době jsou Lažany a jejich okolí proslulé ovocnými sady, k nimž náleží termosklad na uskladnění ovoce. V obci se nachází Moštovna Lažany, která je známá výrobou ovocných nápojů a moštů pod značkou Lažanský Rubín; pochlubit se může několikanásobným titulem „Výrobek roku“ a značkou „Regionální produkt Českého ráje“. Lažany jsou rovněž proslulé veterinární ordinací MVDr. Zemánkové, dobré jméno má i autoservis Bartoš.

Významné podnikatelské subjekty v obci

Střed obce tvoří kotlina, která je otevřena směrem k jihu, což ji předurčuje k pěstování ovoce a zeleniny. V severní části obce se nachází mírné návrší zvané U Lipky, odkud je za příznivého počasí pěkná vyhlídka do širokého okolí, například na Ještěd, Frýdštejn, Kozákov či celé Hruboskalsko.

V 2003 byla obec plynofikována, což přispělo ke zlepšení čistoty životního prostředí. Z občanského vybavení je třeba jmenovat společenský sál, knihovnu, prodejnu smíšeného zboží a drobné provozovny služeb. Výhodná poloha obce je předpokladem jejího rozvoje, a to jak ve výstavbě rodinných domků, tak i objektů sloužících živnostníkům. K pamětihodnostem Lažan patří kamenný kříž z roku 1821, který byl v roce 2000 rekonstruován, a pomník místním občanům padlým v I. světové válce z roku 1921, který byl opraven v roce 2002.
Ze spolkového života je nutné vyzvednout činnost hasičského sboru, zejména pak kolektivu mladých hasičů, do jehož činnosti se zapojily i děti z okolních obcí. Kulturní život v byl v poslední době poznamenán protiepidemickými opatřeními, v letošním roce to vypadá, že po jejich rozvolnění obec opět začne žít jako dříve. V lednu zde býval pořádán turnaj ve stolním tenisu, pak dětský karneval, dále „Babí hop“ a taneční zábava, v létě pak dětský den a hasičské soutěže, v srpnu obec spolu s hasiči pořádala tajný výlet. Na podzim se vždy koná další taneční zábava a nelze také nevzpomenout na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
V Lažanech není zatím problém s dopravou, snad jedinou komplikací je, že komunikaci využívají i řidiči těžkých vozidel jedoucích do firmy KV Final v Doubí, kteří někdy na úzké silnici v zatáčkách vytvářejí nebezpečné dopravní situace. Najdou se i řidiči, kteří nedodržují omezenou rychlost. V letošním roce doprava ale pravděpodobně přechodně naroste, neboť bude uzavřen most přes dálnici D10 u Čtveřína a občané Čtveřína a Doubí budou obcí projíždět častěji.

Celkový pohled na Lažany, v pozadí firma KV Final

A jak hodnotí život v obci její starosta?
„Jsme malá, ale malebná vesnice, ve které žije mnoho skvělých a pracovitých lidí. Dobře nám fungují dobrovolní hasiči, kteří obec reprezentují na soutěžích, ale především organizují různé společenské akce a programy pro děti. Tím nám pomáhají vychovávat mladou generaci – možná i budoucích hasičů a hasiček. Bez pomoci hasičů a několika dalších občanů bych si náš současný pestrý a aktivní život v obci nedovedl představit. Osobně si velmi vážím a cením všech, kteří jsou ochotni zapojit se do činnosti obce a udělat pro ni i něco navíc ve svém volném čase.
Plánů do budoucna máme hodně. Svépomocí rekonstruujeme provozní zázemí a prostranství hřiště, kde pořádáme většinu našich venkovních společenských akcí. S přispěním dotací z Libereckého kraje jsme v posledních deseti letech postupně opravili povrch místních komunikací, zrevitalizovali náves, vyměnili a doplnili lampy veřejného osvětlení za moderní LED svítilny. Díky dotacím získaným ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Achát postupně rekonstruujeme kulturní dům.
K podpoře rozvoje bydlení jsme zadali zpracování projektu na přípravu území pro výstavbu nových rodinných domů. Zájem o bydlení v naší obci je díky její výhodné poloze veliký, bohužel obec ale vlastní málo vhodných parcel pro bytovou výstavbu.
Závěrem bych chtěl říci, že mým hlavním cílem je vytvářet podmínky pro klidné a příjemné bydlení v obci. Přeji si, aby současná neklidná doba již brzy skončila, abychom se všichni – i přes některé rozdílné názory – dovedli i nadále spolu bavit a pomáhat si, abychom společně rozvíjeli a zvelebovali naši obec, prohlubovali sousedskou pospolitost a tím připravovali i spokojený život pro další generace.“
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 18)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.