MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM – DALŠÍ OBEC, JEJÍŽ NÁZEV NA MAPĚ NENAJDETE

0

Obec Mírová pod Kozákovem je po Turnovu druhou největší obcí správního obvodu ORP Turnov. Leží mezi Turnovem a horou Kozákov, její katastr se rozkládá na rozloze 19,24 km², v obci je trvale hlášeno 1 770 obyvatel.

Mírová pod Kozákovem, stejně jako sousední Radostná pod Kozákovem, je obcí, jejíž název v mapě nenajdeme. Vznikla v roce 1960 při reorganizaci státní správy a zrušení okresu Turnov sloučením tehdy samostatných obcí. Obec nemá vlastní centrum, je tvořena malými vesničkami. Tvoří ji 14 osad: Bělá, Bukovina, Dubecko, Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Kvítkovice, Loktuše, Prackov, Rohliny, Sekerkovy Loučky (podosada U Rybníka), Smrčí, Stebno a Vesec. Osady leží v nadmořské výšce od 240 do 744 m. n. m. V průběhu let vznikla další velká osada, která se neustále rozrůstá, a to Záholice. Nejvíce obyvatel žije v Bělé (290), na druhém místě je Chutnovka (258), nejméně obyvatel mají Kvítkovice (15) a Stebno (19).

Vesec pod Kozákovem

Dům s pečovatelskou službou v Bělé

Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy na Chutnovce, základní škola je v Bělé, mateřská škola na Chutnovce. V Bělé se nachází dále dům s pečovatelskou službou s 36 byty (26 garsoniér pro jednu osobu a 10 bytů pro dvě osoby), ve Vesci je obecní knihovna a pošta. Obec má převážně zemědělský charakter, v současné době zde působí několik soukromých farem, převažuje živočišná výroba, zejména chov hovězího dobytka, drobní majitelé pozemků pak chovají kozy a ovce. Z rostlinné výroby převažuje pěstování brambor, žita, všudypřítomné řepky a pícnin. Z průmyslové výroby je třeba jmenovat zpracování umělých hmot, výrobu čističek odpadních vod a bazénů, ale i průmysl strojírenský a polygrafický. V obci sídlí řada úspěšných živnostníků.

Škola v Bělé byla v roce 2012 částečně rekonstruována, v současné době proběhlo zateplení budovy, výměna oken, přístavba šaten a malého cvičebního sálu. Škola zajišťuje vzdělání žákům 1. stupně v pěti třídách. V osadě Dubecko byl postaven telekomunikační převaděč, na kterém vznikla na přání obyvatel rozhledna. V Bělé a ve Vesci najdeme požární nádrže, které slouží v letních měsících jako malá koupaliště, v obci je k dispozici několik restaurací, penzionů, možností ubytování v soukromí, sportovních hřišť, obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, ve Vesci pak I větší rekreační středisko. Mírová pod Kozákovem je rozvíjející se obcí s dobrou občanskou vybaveností a infrastrukturou, v roce 2004 získala titul „Obec roku Libereckého kraje“. Má ideální podmínky pro život, ale také ideální podmínky pro rekreaci, sport, turistiku a cykloturistiku. Aktivní v obci jsou hasiči, sokolové, myslivci a fotbalový oddíl.

Chutnovka

Bělá

K největším turistickým lákadlům patří zřícenina hradu Rotštejn a Klokočské a Betlémské skály. Pokud chceme zmínit další turistické cíle v obci, pak je to zajisté kozákovská Drábovna, Proskalí (Měsíční údolí), jeskyně Postojna, Zdenčina skála a již zmíněná rozhledna Dubecko. V obci není kostel, církevní obřady jsou vykonávány v okolních obcích. K pamětihodnostem bezesporu patří rekonstruovaná kaplička na Prackově, dále na Dubecku a ve Smrčí, a dále pak Boží muka na Podbukovině.

O tom, že se obec rozvíjí, svědčí nárůst počtu trvale bydlících obyvatel, který z počtu 1 391 v roce 2004 vzrostl na 1 770 v současné době. Průměrný věk obyvatel je 41,4 roku. Bydlení se rozvíjí především v osadách Smrčí a Hrachovice, ale nové domy vyrůstají prakticky po celém území obce.
Výhodou Mírové pod Kozákovem je z pohledu místních i to, že kromě krásné přírody a čistého životního prostředí patří vodní hospodářství obci, čímž se podařilo udržet cenu vody na mnohem nižší úrovni než v sousedním VHS Turnov.
I když se jedná o obec uměle vytvořenou v roce 1960, nejstarší zmínky o jejích částech pocházejí již z roku 1230. K významným rodákům obce patří obrozenecký básník a humorista František Karel Drahoňovský (1812 Bělá – 1881 Brandýs nad Labem), který se věnoval tvorbě tzv. deklamovánek, tedy básní s humoristickou tematikou, určených k přednesu. Publikoval v časopisech Květy, Česká včela, Lumír a Humoristické listy, sám pak vydal dvě sbírky básní.
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Vesec

ZŠ v Bělé

Chutnovka

Související články (celkem 33)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.