MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM – DALŠÍ OBEC, JEJÍŽ NÁZEV NA MAPĚ NENAJDETE

0

Obec Mírová pod Kozákovem je po Turnovu druhou největší obcí správního obvodu ORP Turnov. Leží mezi Turnovem a horou Kozákov, její katastr se rozkládá na rozloze 19,24 km², v obci je trvale hlášeno 1 770 obyvatel.

Mírová pod Kozákovem, stejně jako sousední Radostná pod Kozákovem, je obcí, jejíž název v mapě nenajdeme. Vznikla v roce 1960 při reorganizaci státní správy a zrušení okresu Turnov sloučením tehdy samostatných obcí. Obec nemá vlastní centrum, je tvořena malými vesničkami. Tvoří ji 14 osad: Bělá, Bukovina, Dubecko, Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Kvítkovice, Loktuše, Prackov, Rohliny, Sekerkovy Loučky (podosada U Rybníka), Smrčí, Stebno a Vesec. Osady leží v nadmořské výšce od 240 do 744 m. n. m. V průběhu let vznikla další velká osada, která se neustále rozrůstá, a to Záholice. Nejvíce obyvatel žije v Bělé (290), na druhém místě je Chutnovka (258), nejméně obyvatel mají Kvítkovice (15) a Stebno (19).

Vesec pod Kozákovem

Dům s pečovatelskou službou v Bělé

Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy na Chutnovce, základní škola je v Bělé, mateřská škola na Chutnovce. V Bělé se nachází dále dům s pečovatelskou službou s 36 byty (26 garsoniér pro jednu osobu a 10 bytů pro dvě osoby), ve Vesci je obecní knihovna a pošta. Obec má převážně zemědělský charakter, v současné době zde působí několik soukromých farem, převažuje živočišná výroba, zejména chov hovězího dobytka, drobní majitelé pozemků pak chovají kozy a ovce. Z rostlinné výroby převažuje pěstování brambor, žita, všudypřítomné řepky a pícnin. Z průmyslové výroby je třeba jmenovat zpracování umělých hmot, výrobu čističek odpadních vod a bazénů, ale i průmysl strojírenský a polygrafický. V obci sídlí řada úspěšných živnostníků.

Škola v Bělé byla v roce 2012 částečně rekonstruována, v současné době proběhlo zateplení budovy, výměna oken, přístavba šaten a malého cvičebního sálu. Škola zajišťuje vzdělání žákům 1. stupně v pěti třídách. V osadě Dubecko byl postaven telekomunikační převaděč, na kterém vznikla na přání obyvatel rozhledna. V Bělé a ve Vesci najdeme požární nádrže, které slouží v letních měsících jako malá koupaliště, v obci je k dispozici několik restaurací, penzionů, možností ubytování v soukromí, sportovních hřišť, obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, ve Vesci pak I větší rekreační středisko. Mírová pod Kozákovem je rozvíjející se obcí s dobrou občanskou vybaveností a infrastrukturou, v roce 2004 získala titul „Obec roku Libereckého kraje“. Má ideální podmínky pro život, ale také ideální podmínky pro rekreaci, sport, turistiku a cykloturistiku. Aktivní v obci jsou hasiči, sokolové, myslivci a fotbalový oddíl.

Chutnovka

Bělá

K největším turistickým lákadlům patří zřícenina hradu Rotštejn a Klokočské a Betlémské skály. Pokud chceme zmínit další turistické cíle v obci, pak je to zajisté kozákovská Drábovna, Proskalí (Měsíční údolí), jeskyně Postojna, Zdenčina skála a již zmíněná rozhledna Dubecko. V obci není kostel, církevní obřady jsou vykonávány v okolních obcích. K pamětihodnostem bezesporu patří rekonstruovaná kaplička na Prackově, dále na Dubecku a ve Smrčí, a dále pak Boží muka na Podbukovině.

O tom, že se obec rozvíjí, svědčí nárůst počtu trvale bydlících obyvatel, který z počtu 1 391 v roce 2004 vzrostl na 1 770 v současné době. Průměrný věk obyvatel je 41,4 roku. Bydlení se rozvíjí především v osadách Smrčí a Hrachovice, ale nové domy vyrůstají prakticky po celém území obce.
Výhodou Mírové pod Kozákovem je z pohledu místních i to, že kromě krásné přírody a čistého životního prostředí patří vodní hospodářství obci, čímž se podařilo udržet cenu vody na mnohem nižší úrovni než v sousedním VHS Turnov.
I když se jedná o obec uměle vytvořenou v roce 1960, nejstarší zmínky o jejích částech pocházejí již z roku 1230. K významným rodákům obce patří obrozenecký básník a humorista František Karel Drahoňovský (1812 Bělá – 1881 Brandýs nad Labem), který se věnoval tvorbě tzv. deklamovánek, tedy básní s humoristickou tematikou, určených k přednesu. Publikoval v časopisech Květy, Česká včela, Lumír a Humoristické listy, sám pak vydal dvě sbírky básní.
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Vesec

ZŠ v Bělé

Chutnovka

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.