PACEŘICE – OBEC ZNÁMÁ PŘEDEVŠÍM MEZI ŘIDIČI

0

Obec Paceřice se nachází ve vzdálenosti zhruba 3 km severozápadně od Turnova, při silnici R/35, na jižním svahu návrší zvaného Paceřák, který je, hlavně v zimním období, obávaným místem pro motoristy. Obec leží v členitém terénu, její střední nadmořská výška činí 328 metrů nad mořem, na ploše 349 hektarů zde ve 145 domech žije 362 obyvatel s průměrným věkem 42,5 roku. Paceřice mají několik osad, a to vlastní Paceřice, Husu (do roku 1990 patřící ke Čtveřínu), Studnice, Kozice (do roku 1960 součást Ohrazenic) a Stádlo.

Paceřice byly od počátku typickou zemědělskou vesnicí. V předhusitském období náležely cisterciánskému klášteru v Hradišti nad Jizerou, trvaleji jsou pak připomínány od roku 1543 jako součást panství rodu Vartenberků. V 17. století byly Paceřice připojeny ke svijanskému panství Valdštejnů a od roku 1820 k panství Rohanů na Sychrově, kde kníže Karel Alain Rohan po útěku z Francie vybudoval své rodinné sídlo. V minulosti vedla Paceřicemi důležitá obchodní cesta z vnitrozemí do Horní Lužice, z čehož obec měla prospěch.
K pamětihodnostem obce patří řada dochovaných staveb lidové architektury, památné lípy na návsi a také u památníku sv. Jana Nepomuckého v místě úmrtí kočího Jana Radovského, který zde zahynul v roce 1796 pod koly svého formanského vozu, což je pravděpodobně nejstarší doložená smrtelná dopravní nehoda na Turnovsku. Dále se v obci nachází pomník obětem 1. světové války, kříž Panny Marie v aleji Rohanka a vlastně i celá alej s historickým kamenným mostem.
K významným rodákům Paceřic patří rodina uměleckých řezbářů Buškových (interiéry zámku Sychrov, kostelní oltáře apod.), básník Bohdan Kaminský, reformní pedagožka Ludmila Žofková, hudebníci Josef a Otakar Bradáčovi či filolog a profesor Karlovy Univerzity Oldřich Hujer. K obci má vztah i RNDr. Václav Větvička, významný český botanik.

Paceřice mají výhodnou polohu vůči významným městským aglomeracím (Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mladá Boleslav), v blízkosti zajímavých chráněných přírodních a turisticky vyhledávaných oblastí (Český ráj, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Podještědí, Podkrkonoší a Mladoboleslavsko).
O tom, že je v obci zájem o trvalé bydlení, svědčí fakt, že za posledních 20 let narostl počet obyvatel o více než 100 osob. Poštu doručuje pošta Sychrov, o bezpečnost dbá OO Policie ČR Hodkovice nad Mohelkou, v obci najdeme mateřskou školu, knihovnu a benzinovou čerpací stanici. Dopravní spojení zajišťuje Liberecký kraj na trase do Turnova, Liberce, Mladé Boleslavi, Českého Dubu a Kobyl. Obec je plynofikována, je zde zaveden obecní vodovod. Děti školou povinné navštěvují základní školy v Radostíně, Jenišovicích nebo Turnově. Pro zlepšení života v obci v současné době probíhá výstavba protihlukové stěny u rychlostní komunikace R/35.
Na území obce mají sídlo firmy Agro Sychrov, Rekuper Sychrov, Richter Autoservis, Camping City, dále tu sídlí řada drobných živnostníků a řemeslníků (kadeřnictví Gabriely Vyšohlídové, elektrikářství Hradecký, tesařství a pokrývačství Hnízdil, zednické a obkladačské práce Bulíř ad.)

Z osad patřících pod obec je nutné zmínit Husu, která je součástí Paceřic od roku 1990 a je tedy jejich nejmladší částí. Zde sídlí výše uvedené firmy Rekuper a Agro Sychrov. Osadu v minulosti proslavila již zmíněná řezbářská dílna rodiny Petra Buška, zakladatele řezbářské firmy na Huse, známého tvůrce dřevořezbářské výzdoby zámku Sychrov z doby novogotické přestavby.
Další osadou jsou Studnice, které již v 19. století zásobovaly dřevěným potrubím vodou Paceřice. Byla zde vybudována kašna, osada má pravděpodobně název podle toho, že v minulosti zde lidé vybudovali ve složitých geologických podmínkách několik studní, které důmyslně propojili a postavili dva samostatné vodovody. Dnes voda ze Studnic napájí pouze požární nádrž v Paceřicích, která slouží v letních měsících i jako koupaliště.
O spolkovou činnost v Paceřicích se spolu s vedením obce stará sbor dobrovolných hasičů, místní knihovna a Seniorklub. Ve spolupráci se spolky obec pořádá v průběhu roku spousty kulturních a společenských akcí (čarodějnice, dětský den, hasičská soutěž, sraz rodáků a přátel Paceřic, setkání seniorů, velikonoční a vánoční dílničky, rozsvícení vánočního stromečku ad.).

Obec řídí sedmičlenné zastupitelstvo. Starostou v obci je od roku 2022 Ing. Pavel Tesař a místostarostkou Vlasta Bulířová.
Pár slov starosty a místostarostky:
Jak už bylo zmíněno, Paceřice těží ze své výhodné polohy nejen u blízkých městských aglomerací, ale i u významných turistických oblastí. Neustálý zájem o trvalé bydlení nás v tom jenom utvrzuje. Rychlostní komunikace I/35 sice umožňuje rychlé spojení do blízkých měst, avšak také přináší řadu problémů a komplikací. Jedná se především o neustálý hluk a územní bariéru. Oba problémy se však snažíme řešit, ať se jedná o výstavbu protihlukové stěny, nebo o přípravu výstavby chodníku mezi Paceřicemi a osadou Husa, který má zajistit zvýšení bezpečnosti chodců podél krajské komunikace na Husu a dále na Sychrov. Dalším velkým problémem rychlostní komunikace je neohleduplnost a arogance projíždějících řidičů. Někteří motoristé si naši obec pletou doslova s „odpadkovým košem“. Úklid podél této silnice a v okolí autobusových zastávek nás stojí nemalé peníze, které bychom mohli využít efektivnějším způsobem.
Abychom nekončili negativně, chtěli bychom vyzdvihnout kulturní život v obci. Akcí je pořádáno během roku požehnaně. Například letos oslavíme 135 let založení sboru dobrovolných hasičů. Při těchto příležitostech se snažíme oslovit i nově bydlící a navázat nové kontakty. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pořádání těchto akcí podílí.

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 34)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.