KARLOVICE – OBEC V SRDCI ČESKÉHO RÁJE

0

Obec Karlovice se nachází přibližně 5 km od Turnova jihovýchodním směrem při silnici I/35. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1514. Žije zde na 790 obyvatel, rozloha obce činí 1.022 hektarů a průměrná nadmořská výška je 284 m n. m. Správní agendu zajišťuje ORP Turnov, na veřejný pořádek dohlíží OO PČR Turnov. Je zde poměrně dobré spojení s okolními obcemi a městy. V katastru obce se nacházejí dvě vlakové zastávky ČD, a to Karlovice–Sedmihorky a Hrubá Skála, autobusovou přepravu zajišťuje společnost BusLine LK s. r. o. Zásilky přijímá a doručuje pošta Karlovice u Turnova (Radvánovice). V obci nabízejí služby dvě prodejny smíšeného zboží, a to v Karlovicích a Radvánovicích, dále je zde nově vystavěná mateřská škola. Základní škola, kterou písemné prameny připomínají již v roce1703, byla z rozhodnutí školského úřadu zrušena v roce 1977, což mělo ten důsledek, že děti z Karlovic dojíždějí do okolních obcí a měst a mnohdy se proto vzájemně ani neznají. Po vybudování mateřské školy (ZDE) se situace zlepšila.

V čele patnáctičlenného zastupitelstva stojí od roku 2015 starosta Ondřej Havrda, jenž ve funkci vystřídal současnou místostarostku Vlastu Špačkovou, která stála v čele obce 21 let.
Obec Karlovice má pět osad: Karlovice, Radvánovice, Roudný, Sedmihorky a Svatoňovice. Z nich největší jsou Radvánovice se zhruba 350 obyvateli. Vzhledem k tomu, že se jedná o významné centrum Českého ráje, je zde i mnoho možností ubytování, např. vyhlášený Autocamp Sedmihorky, motel Even, Apartmány Sedmihorky, U Švýcarů, Penzion MW ad.

Dolní část Karlovic

Smutný pohled je ale na areál bývalých Lázní Sedmihorky, které byly založeny turnovským Dr. Antonínem Šlechtou v letech 1839-1841 jako vodoléčebné lázně. V době jejich největší slávy tu pobývaly významné osobnosti, jako např. Jan Neruda, Eliška Krásnohorská, Jindřich Mošna a další. V roce 1945 byly podle Benešových dekretů, jako součást panství Hrubá Skála, znárodněny. Později zde vznikla zotavovna ROH, do roku 2010 pak sloužily jako hotel a kongresové centrum. Od té doby se několikrát změnil jejich majitel, ale to nic nezměnilo na tom, že objekty jsou uzavřené a postupně chátrají. Smutné je především to, že není v moci obce osud lázní nějak změnit.
Znavený, hladový a žíznivý poutník může spočinouti, kromě již zmíněných ubytovacích zařízení, v motorestu Zavadilka, restauraci Koupák a v Bowlingu Sedmihorky. Vyhlášená je rovněž Cukrárna Sedmihorky s vynikajícími zákusky a zmrzlinou.

K historickým památkám patří zejména kostel sv. Jiří, který je obklopen památnými stromy. Původní kostel byl založen ve 14. století v místech později zaniklé obce Přáslavice, v roce 1850 byla vystavěna kamenná věž. Kostel byl v roce 1999 za vydatného přispění mecenáše B. J. Horáčka opraven. První písemná zmínka o Přáslavicích byla z roku 1278, obec se nacházela na území současných Karlovic a Sedmihorek, v 15. století ale zanikla.
Dále je třeba zmínit pískovcovou sochu Jana Nepomuckého ve skalním výklenku při cestě z Karlovic k přáslavickému kostelu, která pochází z roku 1763. Kostel a zeď hřbitova jsou národní kulturní památkou, v kostele je umístěn nově zrekonstruovaný oltář a repliky odcizených dřevěných soch sv. Vojtěcha a sv. Václava. Do katastru obce patří rovněž Arboretum Bukovina, školicí zařízení UJEP Ústí nad Labem a velká část skalního města, např. skály Kapela, Maják či Sahara, a také sedmihorské prameny.

Radvánovice

K významným rodákům a občanům obce patří především mecenáš Bohuslav Jan Horáček, obchodník a hoteliér žijící v emigraci, který po roce 1989 investoval velké množství peněz do oprav památek, propagace Českého ráje a vzdělávání.

O tom, že je o bydlení v této obci zájem, svědčí fakt, že za posledních 15 let vzrostl počet obyvatel o 90. Kulturní a společenský život kromě obecního úřadu organizují i SDH Karlovice, MS Bažantník, TJ Sedmihorky a SPOZ Karlovice. V obci sídlí řada firem, jako např. ZEA Sedmihorky, která je největším zaměstnavatelem, dále UN-COM Radvánovice, Kovovýroba Sedmihorky, Autocamp Sedmihorky, Pila Radvánovice a další.

A jak hodnotí život v obci její starosta?

„Život zde je občany i návštěvníky Českého ráje hodnocen pozitivně, obec je přirozeným nástupním místem do Českého ráje. Skvrnou na pověsti je právě stav bývalých Lázní Sedmihorky. Areál je v soukromých rukou, majitel žije mimo republiku, obec se snažila se správní radou jednat, ale bez výsledku. Máme zájem alespoň o odkoupení části pozemku pro vybudování parkoviště pro návštěvníky Českého ráje, neboť v turistické sezoně je v obci kritický nedostatek parkovacích míst. Věřím tomu, že náklady na opravu a zprovoznění lázní by převýšily jejich kupní cenu, a to obzvláště v této době.
V obci se podařilo uskutečnit mnoho akcí. Jmenovat je třeba především výstavbu mateřské školy, opravu kostela sv. Jiří a výstavbu penzionu pro seniory v Radvánovicích. Bez finanční pomoci mecenáše B. J. Horáčka by to bylo ale těžko realizovatelné. Snažíme se vyjednat koupi pozemku pro vybudování parkoviště pro zhruba 150 aut a 20 autobusů, CHKO Český ráj s tímto záměrem souhlasí, ale vše zatím vázne na postoji majitele areálu bývalých lázní.
Jsem rád, že se za mého působení podařilo vystavět mateřskou školu, čímž se zlepšila situace zejména pro děti. O tom svědčí i tři družstva mladých hasičů. Dále se snažíme udržovat to, co bylo za minulého vedení obce s přispěním pana Horáčka vybudováno, a to domov pro seniory a Bowling. Velkou starostí je nová silnice I/35, kterou jako jedna z obcí od prvopočátku podporujeme a vnímáme ji jako velice potřebnou.
Dále bych uvedl, že se snažím do dění v obci zapojit více občanů, neboť mě mrzí, že zájem není takový, jaký by být mohl. Mezi drobné problémy, se kterými se vedení obce musí potýkat, patří například volné pobíhání psů a domácích zvířat na veřejných prostranstvích, nepořádek, který po sobě zanechávají především neukáznění návštěvníci Českého ráje, a také chybějící sociální zařízení v turisticky exponovaných částech obce, což se projevilo zejména v době covidového uzavření stravovacích a ubytovacích zařízení.
Doufám, že se nám ty nejbolavější věci podaří vyřešit a celá obec Karlovice bude i nadále skvělým místem k životu i rekreaci, jako je tomu dosud. Jen bych byl opravdu rád, kdyby se do dění v obci zapojili další spoluobčané.“

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 19)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.