ŽĎÁREK – OBEC NA BÝVALÉ HRANICI

0

Obec Žďárek patří mezi nejmenší samostatné obce okresu Liberec, leží přibližně 8 km severně od Turnova při silnici R 35. Ač jde o obec z libereckého okresu, spadá do správního obvodu ORP Turnov. V obci žije trvale 172 obyvatel, rozkládá se na rozloze 231 hektarů a její nadmořská výška činí od 348 m n. m. u řeky Mohelky po 488 m n. m. na vrcholu Hrobky.

Jméno obce vzniklo pravděpodobně od slova žďářit, což je způsob získání zemědělské půdy pomocí vypálení lesního porostu nebo křovin. Původ žďáření sahá k počátkům zemědělství, k takzvanému kopaničářství. Ke zpracování lesní půdy se používaly motyky a časem i lehká rádla. Žďáření vyžadovalo delší čas, a pokud nebylo dobře naplánováno, mohlo dojít k rozsáhlým požárům.

Poštovní zásilky v obci doručuje pošta Sychrov, o bezpečnost se stará OO Policie ČR Hodkovice nad Mohelkou, správní agendu vyřizuje ORP Turnov. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusy společnosti BusLine se dvěma zastávkami v obci. Železniční spojení ve směru na Turnov a Liberec je zajištěno vlaky společnosti Arriva ze zastávky Sedlejovice, která leží na katastrálním území Žďárku. V čele sedmičlenného zastupitelstva stojí od roku 1994 starostka Mgr. Iva Havlíková. V obci jsou dva činné spolky, a to SDH a Sokol.
Žďárkem prochází poměrně dost využívaná cyklotrasa, která je vhodným nástupem pro cyklovýlety do údolí kolem řeky Mohelky. Hodně známý je hostinec Zlatá hvězda, který prošel znovuzrozením. Založen byl v 60. letech 19. století a od roku 1865 je provozován již několikátou generací zakládajícího rodu Rožďalovských. Pouze v období zákazu podnikání byl ve vlastnictví Jednoty, ale provozován prababičkou a pradědou současné majitelky. Pamětníci se na místo vracejí a vzpomínají na sobotní zábavy a nedělní čaje. Současní provozovatelé, manželé Pšenští, převzali restauraci 19. 7. 2019 poté, co byla čtyři roky zavřena.

K místním pamětihodnostem patří bezesporu kaple sv. Cyrila a Metoděje se zvoničkou v centru obce, kříž, na jehož podstavci je znázorněn sv. Jiří bojující s drakem, pomník padlým v 1. světové válce nedaleko obecního úřadu, výše uvedený hostinec Zlatá hvězda se sokolovnou a několik chalup z 18. a 19. století.
O tom, že se v obci dobře žije a o bydlení zde je zájem, svědčí i to, že za posledních 10 let stoupl počet obyvatel ze 125 na výše uvedených 172. A co občany ve Žďárku drží? Využívají klidného venkovského prostředí, kde se všichni navzájem znají, kde žijí aktivním spolkovým životem v čistém životním prostředí, ale zároveň využívají výhodu dostupnosti průmyslových a nákupních center v Liberci, Turnově, Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi po rychlostní silnici R 35 a dálnici D 10. Spádová mateřská a základní škola je v Jenišovicích, děti ale většinou dojíždějí do škol podle místa zaměstnání rodičů.

A jak vidí život v obci její starostka?
„Není lehké popisovat život v obci poté, co byl doslova ochromen covidovou pandemií. Přišli jsme o spoustu tradičně pořádaných akcí, ať už to byly hasičský bál a dětský karneval, sokolský Babí hop, masopustní průvod se zábavou, rej čarodějnic s pálením ohně, cyklistický víkend a některé sportovní turnaje. Doufám, že se nám život ve Žďárku vrátí do starých kolejí, a co jsme si do konce roku naplánovali, se také uskuteční. Těšíme se na setkání důchodců, ve spolupráci s Mikroregionem Jizera je také čeká divadelní představení Charleyova teta. Hasiči na začátku října pořádají na Zlaté hvězdě vinobraní. V rámci pozemkových úprav je dokončována rekonstrukce cesty, kterou chceme slavnostně otevřít. Věřím, že po roční pauze na konci listopadu rozsvítíme vánoční strom a v prosinci si zahrajeme turnaj ve stolním tenisu.
Co se týče modernizace obce, čeká nás příští rok výstavba první části chodníku podél hlavní cesty. Musím využít této možnosti a poděkovat nejenom členům SDH a obecního zastupitelstva za práci, kterou pro Žďárek vykonávají. Bez jejich podílu na chodu obce, pomoci při brigádách, organizaci společenských akcí, si život naší vesnice neumím představit. Je moc fajn, když se máte na koho obrátit pro radu i s prosbou o pomoc. Doufám, že se do činnosti brzy zapojí i noví spoluobčané se svými dětmi a společně si vybudujeme krásné místo pro spokojené bydlení. V několika případech se to již daří.“
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Z historie:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1600. Obec má pohnutou historii, zdejší krajinou procházela kupecká cesta do Horní Lužice, po které ale rovněž pochodovala ruská armáda proti Napoleonovi i pruská armáda roku 1866. Od roku 1938, jako důsledek mnichovského diktátu, tudy až do roku 1945 vedla protektorátní hranice. Žďárek byl poslední obcí Protektorátu Čechy a Morava, nešťastná hranice vedla za obcí směrem k Jílovému. I proto má obec větší vazby na Turnov, což je dáno i tím, že až do reorganizace státní správy v roce 1960 patřil Žďárek do okresu Turnov.

Související články (celkem 31)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.