KLOKOČÍ – MALEBNÁ VÍSKA POD SKALAMI

0

Obec Klokočí se nachází ve vzdálenosti asi pěti kilometrů východně od Turnova pod hradbou Klokočských skal. Jde o hodně navštěvovanou turistickou destinaci, někdy až příliš. V roce 1960 byla obec sloučena se sousedními Loučkami a toto soužití trvalo do roku 1990, kdy byly obce opět rozděleny. Nachází se zde 105 čísel popisných, z nichž velká část je využívána k rekreaci, žije zde zhruba 200 obyvatel. K obci Klokočí patří dále osady Rotštejn a Podloučky.

Sbor dobrovolných hasičů zde pořádá každoročně hudební festival či jiné kulturní akce související se zvyky a tradicemi, a to společně s Českým červeným křížem – ples, rozsvícení vánočního stromku ad. Do akcí se zapojuje spousta dalších dobrovolníků. Obec řídí devítičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Václavem Žákem, který je ve funkci druhé volební období.

K nejčastějším turistickým cílům patří zřícenina hradu Rotštejna, přírodní rezervace Klokočské skály a pomník Jana Husa, který byl vytesán ve skále v letech 1933 a 1934. Dále pak k pamětihodnostem patří výklenková kaple, socha Jana Nepomuckého na Rotštejně a pod hradem pak ve skále vytesaná kovárna. Nedaleko Klokočí měl stát historicky nedoložený Klokočský hrádek, o kterém je zmínka v roce 1324 (pod názvem Dřevolyzy). Hrádek měl podle pověsti stát na dvou pískovcových blocích nedaleko hradu Rotštejna. Oblast je od října 2002 nepřístupná v zájmu ochrany přírody v rámci CHKO.
Návštěvníci a místní obyvatelé si mohou nakoupit v prodejně smíšeného zboží, občerstvit se v Restauraci Hasičárna na návsi v Klokočí, která je v sezoně otevřena denně, v zimním období pak čtyřikrát týdně. Služby nabízí také Občerstvení pod hradem Rotštejn, které je otevřeno pouze v turistické sezoně, zhruba od března do října. Pod hradem slouží rovněž parkoviště pro návštěvníky.
Dopravní obslužnost je slabší, do obce zajíždí v pracovních dnech šest autobusových spojů na Turnov a stejný počet na Železný Brod.

Z historie obce:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312, i když je pravděpodobně starší, neboť byla založena jako poddanská ves hradu Rotštejna někdy v polovině 13. století. Hrad byl pak od roku 1514 uváděn jako zpustlý. Od roku 1541 byl hrad s obcí v majetku pánů z Hrubé Skály.
Na návsi byla v roce 1804 postavena kaplička sv. Václava na památku rozdělení statku (čp. 8) mezi tři bratry Hlubučkovy.
V roce 1901 bylo započato s plánováním výstavby obecní školy, která byla za vydatné materiální a brigádnické pomoci místních dokončena a v roce 1903 otevřena. Ve škole se učilo do roku 1954, kdy byla uzavřena. V současné době sídlí v budově obecní úřad, prodejna smíšeného zboží a knihovna.
V roce 1920 byla zahájena stavba hasičárny a hřbitova, a to opět z větší části svépomocí. V roce 1922 proběhla oprava hradu Rotštejna, v roce 1932 byla upravena i cesta ke hradu.
V letech 1933 a 1934 za hlavního přispění místního okrašlovacího spolku byly opraveny schody v Klokočských průchodech a vytesán pomník Mistra Jana Husa. Zde je nutné jako hlavního organizátora v získávání dobrovolníků a darů jmenovat pana Františka Hlubučka, což zmiňuje i místní kronika. Turnovský Sokol natrvalo pro tento účel zapůjčil sochu Mistra Jana Husa. Slavnost u pomníku proběhla 6. července 1934 za účasti Národní gardy z Turnova, sokolů a hasičů z okolí. O akci tehdy psaly i celostátní Národní listy.

A jak vidí život v obci její starosta?
„Život v Klokočí je poklidný, ale i tady se potýkáme s problémy, které jsou podobné u obdobně velkých obcí v turisticky atraktivních oblastech. Vždy je nutné hledat kompromisy, a to nejen při opravách památek, ale i při opravách komunikací. Vždy musíme hledat kompromis mezi kvalitou a cenou, a to obzvláště v současné, ekonomicky nelehké, době. Obec trápí také nedostatek parkovacích míst. Tady bych chtěl apelovat, aby turisté využívali především hromadnou dopravu. Klokočské skály i zřícenina hradu Rotštejna jsou přístupné nejen od zastávky v Klokočí, ale i od zastávky z Mírové pod Kozákovem, Loktuše – Na Špici, která je vzdálená přibližně 1,5 km. A jak se zde žije obyvatelům? Největším kladem pro život v obci je čisté životní prostředí, těsné sousedství nádherných Klokočských skal a občanská soudržnost, která u větších obcí mnohdy chybí.“

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Celkový pohled na obec

Související články (celkem 27)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.