PŘÍŠOVICE – OBEC S TVÁŘÍ MĚSTA

0

Obec Příšovice se nachází ve vzdálenosti zhruba sedmi kilometrů západně od Turnova v nadmořské výšce 240 metrů nad mořem, v těsné blízkosti dálnice D/10 a železniční trati 070. Jedná se o obec s 1 280 obyvateli a rozlohou 615 hektarů patřící pod okres Liberec, ale zároveň do správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov. Obecní úřad má dva odbory – stavební úřad a matriku. Příšovice v současné době řídí patnáctičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Františkem Drbohlavem, který je ve funkci od roku 2014.

Území obce bylo osídleno již v mladší době kamenné, o čemž svědčí nálezy odhalené při archeologických průzkumech při výstavbě dálnice a čerpacích stanic, nové výstavby „Na Cecilce“ i jinde. Nálezy jsou vystaveny v turnovském muzeu a na zámku ve Svijanech. První písemná zmínka o obci je z roku 1318; uvádí se v ní, že poplužní dvůr a ves Příšovice přísluší ke statku všeňskému. Ve zdejší úrodné půdě se dařilo zejména obilí a zelenině, louky poskytovaly dostatek píce pro chov skotu. Před bitvou na Bílé hoře patřily Příšovice spolu se 64 osadami pod panství svijanské, po Bílé hoře došlo k rozprodeji celého panství.

Pohled na objekt obecního úřadu a kostel

Původně se jednalo o obec vesnického typu. Na přelomu 60. a 70. let minulého století došlo k rozvoji obce, v té době bylo započato s těžbou štěrkopísku a zahájena byla výroba panelů v panelárně. Rychle se rozvíjející průmysl potřeboval nové lidi, pro které bylo zapotřebí nových bytů. V roce 1971 byla započata výstavba sídliště, následně i zdravotního střediska. První bytové jednotky v panelových domech byly zkolaudovány v roce 1973, do Příšovic se stěhovaly zejména mladé rodiny s dětmi. V letech 1973–1975 bylo na sídlišti postaveno celkem 212 bytů. Počet obyvatel obce tak narostl na dvojnásobek, na což ale nebylo připraveno tehdejší centrálně řízené zásobování. Po roce 1983 postupně klesala těžba štěrkopísku, až byla zcela zastavena. Výroba panelů v Příšovicích byla po roce 1986 omezována, a to i po odkoupení panelárny společností Interma.

Vytěžením štěrkopísku vznikla jezera Malý Písečák o rozloze 12,6 ha a Velký Písečák o rozloze 28,1 ha, která v současné době slouží k rekreaci a rybolovu. U silnice mezi jezery se nachází rekreační oblast a občerstvení.
V současné době jsou v objektu bývalé panelárny sklady společnosti Awenor, která plánuje další rozšíření skladovacích kapacit. Obec se obává zejména negativního vlivu na dopravu v jižní části obce, kolem DPS a směrem k jezerům. Železniční vlečka, která sloužila v minulosti provozu panelárny, není nyní využívána a s jejím obnovením současný vlastník nepočítá. Obec plánuje rekonstrukci komunikace s výstavbou cyklostezky, stezky pro chodce a výstavbu rekreačního a oddychového centra u Písečáků.

Malý a Velký Písečák

Průmyslová část Příšovic

K významným zaměstnavatelům v obci patřila v minulosti mlékárna, která v době své největší slávy zpracovávala až 80 tisíc litrů mléka denně, specializovala se na výrobu tvrdých sýrů a másla. Na přelomu let 2010-2011 začala firma upadat, až nakonec skončila v dražbě. V současné době je v soukromých rukou a je na majiteli, jak s ní do budoucna naloží.
Podobně také dopadla činnost Severočeských drůbežářských závodů. V minulosti zde byla produkce zaměřena na rychlovýkrm krůt a jejich porážku, porážku hus a slepic, konzervárnu, uzenářskou výrobu a mrazírnu. Firma Drůbež Příšovice zanikla v roce 2006. Nyní v těchto objektech působí firmy Baltaxia, Seaberg, Wassa a Profimix.
K dalším zaměstnavatelům v obci patří firmy Grupo Antolin, Final, Final-Obaly, Uniex, ZLS, GIGA, Awenor, Truhlářství Flanderka a další drobní podnikatelé.

Obec je dobře občansky vybavena, fungují zde mateřská a základní škola pro první stupeň, v roce 2004 byl otevřen dům s pečovatelskou službou s 26 byty, který je plně obsazen. Dále je zde pošta, zrekonstruované zdravotní středisko, kde mají ordinaci dva praktičtí lékaři, dětská lékařka, oční ambulance a lékárna. V obci jsou čtyři prodejny smíšeného zboží, z toho dvě večerky, prodejna drogerie, restaurace, dvě kadeřnictví, kosmetika s pedikúrou. U dálnice D/10 poskytují služby dvě benzinové čerpací stanice Shell, fastfoody Burger King a KFC. Příšovice mají dobrou dopravní obslužnost, a to jak prostřednictvím železniční, tak i autobusové dopravy. Problém zde je se zajištěním stomatologa. Ordinace po bývalém stomatologovi je volná, obecní zastupitelstvo vyčlenilo prostředky na její modernizaci, přesto se dosud nepodařilo ji obsadit, což ale není problém jen Příšovic. Ordinace gynekologa byla zrušena.

Základní škola v Příšovicích

V letech 1980-1985 probíhala výstavba současné dálnice D10, její kompletní zprovoznění z Prahy do Ohrazenic proběhlo v roce 1992 propojením úseku z Březiny do Svijan. V té době také došlo ke zrušení bývalé silnice č. I/10 mezi Čtveřínem a Příšovicemi, což nyní obyvatelé u nově rekonstruované silnice II/610 v centru Příšovic a Přepeř nesou s nelibostí, protože tudy jezdí všichni, kteří nechtějí nebo nemohou užívat dálnici, a nadměrně tak zvyšují koncentraci dopravy v centru obou obcí. Někteří dopravci opouštějí dálnici na sjezdu u Březiny a pokračují po krajské silnici II/610 do Turnova, aby se vyhnuli placení mýta. Místní mají obavy ze zvyšující se koncentrace dopravy i kvůli plánované výstavbě nové skladištní haly v objektu bývalé panelárny. Ke spokojenosti chybí právě oněch 1,2 km tehdy zlikvidované silnice, která by dopravu z centra obce zase odvedla. Ale to je asi již nenávratná minulost.

V minulém roce obec zrekonstruovala plášť budovy základní školy, v jejím areálu vybudovala nové multifunkční hřiště. Kompletně byla zateplena budova, v niž působí prodejna COOP. V plánu je dokončení oprav balkonů v DPS a rekonstrukce kuchyně ve škole, ve školce se připravují na zateplení obvodových zdí a střechy. V minulých letech proběhla postupná rekonstrukce sokolovny, zbývá ještě modernizovat plynové kotle. V budoucnu u sokolovny vznikne „náměstíčko“ s odpočinkovou zónou a herními prvky pro děti, cvičebními prvky pro seniory a parkoviště. Místo by se mělo stát centrem aktivního i pasivního odpočinku v obci.
Ze spolků jsou aktivní především hasiči, zahrádkáři a sokolové. TJ Sokol Příšovice sdružuje několik oddílů, a to stolní tenis, nohejbal, který je na velice dobré úrovni, cvičení žen, cvičení dětí ad. Příšovice jsou obcí zčásti vesnického a zčásti městského typu, která se snaží o zapojení všech do společenského, sportovního i kulturního života v obci.

Pohled směrem k Turnovu

K pamětihodnostem obce patří především kaple sv. Václava, která je národní kulturní památkou. Základní kámen byl položen v roce 1883, kdy tehdy malá kaple sv. Cyrila a Metoděje přestala potřebám věřících v obci vyhovovat. Z této původní kaple byl dochován oltář, který byl do nově vystavěné kaple sv. Václava přenesen. Dále je třeba zmínit opravenou sochu sv. Agáty na okraji obce ve směru na Přepeře, sochu sv. Jana Nepomuckého, která našla umístění na zahradě obecního úřadu, pomník s krucifixem při silnici k Jizeře, pomník rakouským myslivcům na břehu Jizery, připomínající boj o podolský most v roce 1866, pomník padlým v 1. světové válce, památník obětí květnových bojů roku 1945 ad. Dominantou obce zůstávají Bičíkův statek, který je velmi zachovalou ukázkou lidové architektury, stejně jako Holánův statek, Maškova chalupa a několik dalších roubenek v obci.
Obec Příšovice protínají turistické a cykloturistické stezky, které již jsou a další budou součástí Greenway Jizera. Díky své poloze, dopravní dostupnosti a občanské vybavenosti je obec vyhledávána pěšími turisty, cykloturisty, vodáky i rekreanty.

A jak hodnotí život v obci její starosta František Drbohlav?
V roce 2018 obec oslavila významné výročí a uzavřela tak 700 let své historie. Příšovice určitě čekají další roky, desetiletí a staletí, a je na nás, občanech, jaká ta další období budou. Mým cílem je vytvoření takových podmínek, aby se obec stala místem příjemného bydlení a odpočinku. Abychom byli pyšní na místo, které je naším domovem a má tak dlouhou historii.
Vedení obce řeší každodenní problémy a starosti, které mně přidávají vrásky, někdy větší, někdy menší, někdy to jsou i vrásky od smíchu. Ale doba covidová nás všechny prověřila a utvrdila mě v tom, že pokud opravdu o něco jde, dokáží lidé různých názorů – ze sídliště nebo z domů – táhnout za jeden provaz. A toho si nesmírně cením.

Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Příšovické sídliště

Související články (celkem 33)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.