JENIŠOVICE – OBEC, KDE SE DOBŘE ŽIJE

0

Obec Jenišovice leží asi pět kilometrů severně od Turnova, patří do Libereckého kraje, okresu Jablonec nad Nisou a do správního obvodu ORP Turnov. V současné době žije v obci 1 207 obyvatel (stav k 30. dubnu t. r.). O tom, že se obec rychle rozvíjí a je dobrým i oblíbeným místem k životu, svědčí i fakt, že ještě v roce 2005 zde žilo 843 obyvatel.

Jenišovice v uplynulém období prodělaly opravdu rozsáhlý rozvoj. Došlo k výstavbě rodinných domů – v okolí Marjánky jich vyrostlo téměř čtyřicet, v lokalitě Steblik třináct a další čtyři u hřiště.

Vzhledem k růstu počtu obyvatel obce je ještě v roce 2020 plánováno rozšíření mateřské školy, kde má být navýšena kapacita ze současných 70 na 90 dětí, bude také zrekonstruována kuchyně v základní škole, ve které byla zahájena výuka v roce 1962. Budova byla postavena podle návrhu libereckého architekta Karla Hubáčka, který mj. projektoval i stavbu televizního vysílače Ještěd. Škola má kapacitu 250 žáků a má devět tříd.

ZŠ Jenišovice

Nová výstavba na Marjánce

Obec má dále dle slov starosty Bohumila Bradáče v plánu v roce 2020 ještě vybudování vodovodu do místní části Steblik, kde jsou obyvatelé odkázáni na vlastní zdroje vody, které je v posledních letech nedostatek, a dále dokončení rekonstrukce objektu bývalé fary na obecní úřad.
V současné době je třeba vyřešit opravu římskokatolického kostela sv. Jiří, který je v majetku církve a který tvoří dominantu obce. Kolem kostela byla provedena drenáž, s úpravou okolí je třeba vyčkat po opravě střechy a fasády. Další pamětihodností je Sbor krále Jiřího z Poděbrad, který je v majetku Československé církve husitské. V suterénu kostela nabízela své služby ještě nedávno cukrárna, která ukončila provoz, v blízké budoucnosti by se zde však měla otevřít kavárna.

Otázkou zůstává, zda se podaří uvést do provozu hostinec Na Křižovatce, který je také mimo provoz. V současné době v obci funguje pouze restaurace U Lípy v Odolenovicích, která však je v provozu pouze v době obědů od 11.00 do 14.00 hodin. Po dohodě je zde ale možné uspořádání oslav nebo jiných akcí i mimo otevírací dobu.
Je velká škoda, že nejen turisté, ale i místní zatím nemají kam zajít na večeři, na pivko, na místo, kde by se rádi setkávali. To je snad jediné minus, ale není to vina vedení obce. Snad se i toto ale časem vyřeší.

Centrum obce

Část Jenišovic se školou, rodinnými a bytovými domy a fotbalových hřištěm

Z HISTORIE
První zmínky o Jenišovicích pocházejí z roku 1143, kdy byly vedeny jako majetek Strahovského kláštera. Poté, co rod Markvarticů vybudoval cisterciácký klášter Hradiště, připadlo území obce pod správu tamního opata. V obci byla založena fara a do farnosti kromě okolních obcí připadly i dnešní obce Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou. V roce 1565 připadlo území obce panství Hrubý Rohozec, vlastněnému Vartemberky.
Roku 1878 byla v obci otevřena první obecná škola, dřevěná budova vedle katolického kostela, v roce 1840 byla vystavěna nová, kamenná škola, která byla v roce 1899 přestavěna a dodnes slouží jako mateřská škola. V roce 1938 vznikla v obci měšťanská škola (náhradou za školu v Hodkovicích, která po Mnichovu připadla německé říši), vyučovalo se i v hostinci Na Křižovatce.
V roce 1960, po územní reformě a zrušení okresu Turnov, připadlo území obce k okresu Jablonec nad Nisou a zároveň došlo ke sloučení obcí Jenišovice a Odolenovice. Mezi roky 1997 a 2004 byla obec plynofikována, následovalo vybudování splaškové kanalizace v letech 2004 a 2005. V posledních 15 letech došlo k masivní výstavbě rodinných domů. Obec, která měla původně zemědělský charakter, se tak mění na příměstskou obec s kvalitním životním prostředím a zajištěným základním občanským vybavením.
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Odolenovice

Související články (celkem 33)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.