JENIŠOVICE – OBEC, KDE SE DOBŘE ŽIJE

0

Obec Jenišovice leží asi pět kilometrů severně od Turnova, patří do Libereckého kraje, okresu Jablonec nad Nisou a do správního obvodu ORP Turnov. V současné době žije v obci 1 207 obyvatel (stav k 30. dubnu t. r.). O tom, že se obec rychle rozvíjí a je dobrým i oblíbeným místem k životu, svědčí i fakt, že ještě v roce 2005 zde žilo 843 obyvatel.

Jenišovice v uplynulém období prodělaly opravdu rozsáhlý rozvoj. Došlo k výstavbě rodinných domů – v okolí Marjánky jich vyrostlo téměř čtyřicet, v lokalitě Steblik třináct a další čtyři u hřiště.

Vzhledem k růstu počtu obyvatel obce je ještě v roce 2020 plánováno rozšíření mateřské školy, kde má být navýšena kapacita ze současných 70 na 90 dětí, bude také zrekonstruována kuchyně v základní škole, ve které byla zahájena výuka v roce 1962. Budova byla postavena podle návrhu libereckého architekta Karla Hubáčka, který mj. projektoval i stavbu televizního vysílače Ještěd. Škola má kapacitu 250 žáků a má devět tříd.

ZŠ Jenišovice

Nová výstavba na Marjánce

Obec má dále dle slov starosty Bohumila Bradáče v plánu v roce 2020 ještě vybudování vodovodu do místní části Steblik, kde jsou obyvatelé odkázáni na vlastní zdroje vody, které je v posledních letech nedostatek, a dále dokončení rekonstrukce objektu bývalé fary na obecní úřad.
V současné době je třeba vyřešit opravu římskokatolického kostela sv. Jiří, který je v majetku církve a který tvoří dominantu obce. Kolem kostela byla provedena drenáž, s úpravou okolí je třeba vyčkat po opravě střechy a fasády. Další pamětihodností je Sbor krále Jiřího z Poděbrad, který je v majetku Československé církve husitské. V suterénu kostela nabízela své služby ještě nedávno cukrárna, která ukončila provoz, v blízké budoucnosti by se zde však měla otevřít kavárna.

Otázkou zůstává, zda se podaří uvést do provozu hostinec Na Křižovatce, který je také mimo provoz. V současné době v obci funguje pouze restaurace U Lípy v Odolenovicích, která však je v provozu pouze v době obědů od 11.00 do 14.00 hodin. Po dohodě je zde ale možné uspořádání oslav nebo jiných akcí i mimo otevírací dobu.
Je velká škoda, že nejen turisté, ale i místní zatím nemají kam zajít na večeři, na pivko, na místo, kde by se rádi setkávali. To je snad jediné minus, ale není to vina vedení obce. Snad se i toto ale časem vyřeší.

Centrum obce

Část Jenišovic se školou, rodinnými a bytovými domy a fotbalových hřištěm

Z HISTORIE
První zmínky o Jenišovicích pocházejí z roku 1143, kdy byly vedeny jako majetek Strahovského kláštera. Poté, co rod Markvarticů vybudoval cisterciácký klášter Hradiště, připadlo území obce pod správu tamního opata. V obci byla založena fara a do farnosti kromě okolních obcí připadly i dnešní obce Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou. V roce 1565 připadlo území obce panství Hrubý Rohozec, vlastněnému Vartemberky.
Roku 1878 byla v obci otevřena první obecná škola, dřevěná budova vedle katolického kostela, v roce 1840 byla vystavěna nová, kamenná škola, která byla v roce 1899 přestavěna a dodnes slouží jako mateřská škola. V roce 1938 vznikla v obci měšťanská škola (náhradou za školu v Hodkovicích, která po Mnichovu připadla německé říši), vyučovalo se i v hostinci Na Křižovatce.
V roce 1960, po územní reformě a zrušení okresu Turnov, připadlo území obce k okresu Jablonec nad Nisou a zároveň došlo ke sloučení obcí Jenišovice a Odolenovice. Mezi roky 1997 a 2004 byla obec plynofikována, následovalo vybudování splaškové kanalizace v letech 2004 a 2005. V posledních 15 letech došlo k masivní výstavbě rodinných domů. Obec, která měla původně zemědělský charakter, se tak mění na příměstskou obec s kvalitním životním prostředím a zajištěným základním občanským vybavením.
Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Odolenovice

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.