OHRAZENICE – OBEC, KTERÁ SI UHÁJILA SAMOSTATNOST

0

Obec Ohrazenice se nachází v těsném sousedství Turnova, na jeho severozápadní hranici. Její střední nadmořská výška je 256 m n. m., rozloha 269 hektarů a trvale je zde hlášeno 1 134 obyvatel. Obec řídí devítičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Františkem Novákem, který je ve funkci od roku 2014. Ohrazenice si i přes dřívější snahy o připojení k Turnovu do současné doby uchovaly svou samostatnost, díky čemuž si zachovaly svůj „vesnický“ charakter, způsob života a atmosféru.

První dochovaná písemná zmínka o obci je datována 12. března 1543, i když původní záznam v zemských deskách byl již z data 23. května 1538. Při požáru Pražského hradu ale velká část zápisů do zemských desek shořela, proto byli vlastníci zemskodeskovních statků vyzváni k novým zápisům. Archeologické nálezy ale svědčí o tom, že oblast byla osídlena již v mladší době kamenné.

Ohrazenice jsou vlastně jakýmsi předměstím Turnova, proto mají s Turnovem i podobnou historii. Těžko se vzpamatovávaly po husitských válkách. Roku 1628 koupil zkonfiskované statky Vartemberků císařský důstojník Mikuláš Des Fours Walderode. Poté nastává rozvoj obce, od roku 1650 měly Ohrazenice již rychtáře. V roce 1687 má obec 13 sedláků a 16 nových chalupníků. Rozvoj postupně pokračuje, a tak je v roce 1775 je evidováno již 85 domů. K rozvoji obce patří i rozvoj dopravy, roku 1813 byly dostavěny tři státní silnice a na památku této události byl na jejich křižovatce vztyčen kamenný rozcestník – Pyrám, který je se svou výškou 8,44 metru nejvyšším rozcestníkem ve střední Evropě. V této věci se traduje, že slavnostního odhalení Pyrámu se zúčastnili tři monarchové, a to císaři rakouský, pruský a ruský car, kteří v té době měli jednat v Jičíně o vytvoření koalice proti Napoleonovi, ale toto se nezakládá na pravdě. Roku 1816 byl u Pyrámu postaven Beranův hostinec, kde byla i pošta, stáje pro koňská spřežení a pokoje pro hosty. V roce 1966 byl Pyrám odstraněn, neboť překážel provozu na tehdy rušné křižovatce. Místními obyvateli byl znovu postaven v roce 1984 – po výstavbě nové křižovatky současných silnic D/10 a R/35, a v roce 2013 byl zrestaurován.
K historickým památkám v obci patří kaple sv. Václava na návsi se zvonem z roku 1760. Do roku 1815 zde stála dřevěná kaplička, která byla v tomto roce stržena a roku 1820 byla vystavěna kaple nová. V roce 1872 byla odstraněna poškozená šindelová střecha, byla dostavěna věž s hodinami a do věže byl zavěšen zvon z původní kapličky. Hodiny byly v nedávné době zrekonstruovány hodinářem Břetislavem Kolingerem.

V letech 1867 až 1872 při požárech vyhořelo celkem 19 stavení. Koncem 19. století bylo nutné vyřešit i umístění narůstajících počtu žáků do školy, proto byla v roce 1883 ukončena dostavba školy. V té době sem docházelo až 100 žáků. V současné době má škola pět postupných ročníků ve třech třídách.

Od února 2018 do srpna 2019 v rámci projektu „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“ proběhla výstavba věžového vodojemu. Jednalo se o projekt, jehož investorem bylo VHS Turnov. Projekt byl rozdělen do několika stavebních etap, jehož poslední část byla věnována stavbě samotného věžového vodojemu. Tento vodojem je vysoký 29 metrů a skládá se ze šesti železobetonových pilířů, na kterých je ve výšce necelých 23 metrů usazen zásobník na vodu ve tvaru kopule o objemu 150 tisíc litrů.

Obec má díky své poloze výborné dopravní spojení s okolními městy, fungují zde mateřská a základní škola, hostinec, chybí pouze prodejna potravin. Nový supermarket by měl vzniknout u benzinové čerpací stanice Kontakt v Průmyslové ulici. Nyní v obci probíhá rekonstrukce krajských silnic současně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, což vedlo k dočasnému omezení dopravy. Poštovní služby zajišťuje pošta v Turnově, o bezpečnost pečuje turnovské obvodní policejní oddělení.
Z dalších investičních akcí, které byly v obci provedeny, je třeba jmenovat výstavbu chodníků, opravu místních komunikací, požární nádrže, mateřské a základní školy, výstavbu LED osvětlení v obci, přeložení nadzemního vedení nízkého napětí do země, zakoupení hostince Na návsi a příprava jeho rekonstrukci a rozšíření, vybudování Relax parku ad.
V obci sídlí firmy Aquaprogram, SIAM, MEDILA, Obchod Pneu, prodejna Nářadí Jiránek a další.
Obec má několik významných rodáků místního významu, ale jeden svým významem přesahuje i význam republikový. Je jím malíř Karel Svoboda-Škréta, který byl v roce 1897 jakožto znalec starých technik a mistrů pověřen Františkem Josefem I. vytvořením kopií z originálů uložených v Madridu pro Vídeň. V Madridu si získal dobrou pověst u královny regentky Marie Kristiny Rakouské a zůstal tam patnáct let. Zde byl nazýván Don Carlos el Bohemo. Krom práce na kopiích zde také portrétoval.

A jak hodnotí život v obci její starosta František Novák?
„Ohrazenice mají výhodnou polohu pro bydlení. Na jedné straně je dostupná příroda a Český ráj, na druhé pak někde jen přes plot bývalé okresní město se svojí vybaveností, a na kraji obce dálnice do Prahy a do Liberce. Klidné a stále ještě vesnické bydlení je proto cílem práce vedení obce. V posledních šesti letech si obyvatelé sice prošli ne zrovna příjemným stavebním ruchem, ale přínosem pro ně je obec bez sloupů a drátů, opravené komunikace, možnost aktivního odpočinku a každý rok část nově upraveného prostředí, nebo silnice. Díky v titulku zmíněné samostatnosti si obec rozhoduje o svých záležitostech a investicích sama. Je to více starostí a odpovědnosti, ale pro rozvoj obce určitě dobré.
Předchozí léta plná omezení utlumila pro obec charakteristický a potřebný společenský život. Věřím, že se v příštích letech, po nynějším období výstavby a oprav, budeme moci vrátit ke společným kulturním akcím a rozšířit je o další. Společná zábava a soutěžení, dobré sousedské vztahy i poklid v zahradě rodinného domku – to jsou hodnoty, za kterými se naši občané vrací domů z práce, a cílem starosty a zastupitelstva je tyto hodnoty ve spolupráci s občany zachovat i pro naše děti.“

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 33)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.