VŠEŇ – OBEC NA ROZHRANÍ TŘÍ OKRESŮ

0

Obec Všeň se nachází ve vzdálenosti asi pěti kilometrů jihozápadně od Turnova, na hranici okresů Semily, Liberec a Mladá Boleslav. Do katastru obce patří místní části Všeň, Mokrý, Ploukonice a Dvůr Borčice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1319, v současné době zde je k trvalému pobytu ve 202 domech přihlášeno 622 obyvatel. Na 494 dospělých připadá 128 obyvatel mladších 18 let, průměrný věk obyvatel činí necelých 42 let.

Je vidět, že obec se rozrůstá, neboť v roce 2004 zde bylo k trvalému pobytu hlášeno 495 obyvatel, nárůst činí více než čtvrtinu. Obec má rozlohu 561 hektarů a střední nadmořskou výšku 272 metrů nad mořem. V roce 1993 byly obci poprvé v historii uděleny Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR obecní symboly – znak a vlajka. Obec řídí patnáctičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Radkem Vytinou a místostarostkou Monikou Poláchovou, kteří jsou ve funkcích od roku 2018.

Do roku 1371 patřila Všeň pod panství Kost, poté pod panství Hrubý Rohozec, od roku 1593 pak pod panství Svijany. Na východním okraji obce se vypíná farní kostel sv. Filipa a Jakuba, který je z dálky viditelný jako jakýsi maják. Kostel tvoří výraznou novogotickou krajinnou dominantu středního Pojizeří a Českého ráje. Současná podoba kostela pochází z roku 1836. V letech 2001-2002 byla provedena vnější oprava kostela z daru mecenáše B. J. Horáčka. V roce 1876 byla vybudována škola, která je v současné podobě pěti ročníků ve čtyřech třídách v provozu dosud. Technickou památkou je železobetonový most přes Jizeru v Ploukonicích z roku 1912, který je v majetku obce. Vzhledem k jeho špatnému technickému stavu je vjezd na most omezen. K pamětihodnostem je třeba započítat i dům čp. 14 ve Všeni – nejstarší statek v obci, jehož historie sahá do 2. poloviny 16. století, dále pak roubenou budovu myslivny a roubený dům čp. 11. V Mokrém se dochovala po bývalé usedlosti čp. 12 původní barokní vrata v podobě brány. Tři podobné brány jsou v Ploukonicích u usedlostí čp. 2, 5 a 13. K památkám je třeba počítat kromě soch u kostela i Boží muka ve Všeni, v Mokrém a u Ploukonic a sochy P. Marie na Malé Straně, sv. Jana Nepomuckého na Hrubé Straně, sv. Františka Xaverského na křižovatce u Borčic a sv. Jana v poli u Žďáru.

K občanské vybavenosti patří již zmíněná základní škola, mateřská škola z roku 1964, obchod se smíšeným zbožím, občerstvení U Richarda, pohostinství U Loudů a klub U Fukárků. Ve Všeni dále fungují pošta a Galerie Český ráj. Obec má dobré autobusové spojení. Všeň protínají i turistické a cykloturistické trasy.
Obec žije kulturním, sportovním a společenským životem, o který se spolu s vedením obce starají především místní spolky. Z nich je nutné jmenovat hasiče ze Všeně a Ploukonic, kde funguje i oddíl mladých hasičů, dále pak střelecký klub, myslivecké sdružení či hokejisty HC Všeň a Sokol. Pod Všení směrem ke Žďáru se nachází letiště Rogalo klubu Všeň, které je využíváno rogalisty i leteckými modeláři. Dvůr Borčice je zaměřen na letní dětské jezdecké tábory, jezdeckou školu a chov koní. Jednou z významných akcí provedených v obci byla revitalizace „sokolského hřiště“.

V roce 2004 vznikla myšlenka postavit v obci wellness centrum. V roce 2005 byla proto založena akciová společnost Wellness Centrum Všeň, bylo vykoupeno celkem 100 775 m² zemědělské půdy vlevo od silnice na Olešnici. Na vykoupených parcelách byl proveden archeologický průzkum a zdálo se, že již nic nebrání výstavbě velkolepého wellness centra, které by nemělo v Libereckém kraji obdoby. Velkolepé plány byly ale zastaveny jednak ekonomickou krizí v roce 2008, následně pak další v době pandemie.
Pozemky jsou v současné době ve vlastnictví společnosti Kouzelná farma, jejímž jednatelem je syn otce původní myšlenky. Aktuálně je uvažováno v dané lokalitě o stavbě hotelu a několika bungalovů, takže myšlenka vybudování rekreačního zařízení v obci zcela nezanikla, byla pouze redukována. Územní plán obce s výstavbou rekreačního zařízení stále počítá.
Na území obce se nacházejí tři rybníky, dva jsou v soukromých rukou, jeden je obecní. V plánu je revitalizace Všeňského potoka a tzv. Druhého rybníku a vybudování odpočinkové zóny. Dále se připravuje odkanalizování obce a další investiční akce.
K největším zaměstnavatelům patří AGRA Český ráj, v obci má sídlo i nakladatelství ALTER a několik firem a podnikatelů se zaměřením na zemní a stavební práce, autoopravárenství a další služby.
K významným osobnostem v historii obce patří František Jan Tomsa – spisovatel doby obrozenecké, Josef Ladislav Kendík – vlastenecký buditel a kněz, PhDr. Matěj Kovář – školní rada a spisovatel, Petr Matoušek – vlastivědný pracovník a fotograf, autor obecních dějin, František Marko Neťuka – kapitán československých legií v Rusku, hrdina od Zborova, plukovník Josef Hrdina – čs. zahraniční letec RAF, Ing. Jan V. Janků – významný odborník v silnoproudé elektronice, Ing. Antonín Chlum – projektant a stavitel velkých vodních děl (Lipno, Želivka), Dr. Ing. Stanislav Kopal – vrchní zemědělský rada, odborník ve vinařství a bramborářství a Ing. Josef Souček – novátor ve šlechtění zeleniny.

Všeň – pohled z dronu

A jak vidí život v obci a její budoucnost starosta Radek Vytina?
„Jsme malá obec na okraji Českého ráje s krásnou přírodou a s pohodovými lidmi. Trochu se ale bojím, aby se z naší obce nestala jenom taková ta na přespání, kde ráno občané odjedou do zaměstnání a vrátí se večer, sotva se znají se sousedy a dění v obci je jen tak míjí. I proto se snažíme udržet kulturní akce, které tu mají dlouholetou tradici. Některé jsme sice opustili pro nezájem, ale dokázali jsme je nahradit novými a doufáme, že v nich budeme pokračovat i nadále. Největší radost máme, když se akce vydaří, a hlavně tehdy, když se účastní naši občané. Výčet akcí je velký a vše se dá sledovat na webových stránkách obce.
Jsme velmi rádi za pomoc jak od občanů, tak především od spolků, které pomáhají při pořádání akcí, nebo dokonce některé pořádají sami. Spolupráce nám funguje i se zdejší ZŠ a MŠ, která se aktivně zapojuje do kulturního dění v obci. Do budoucna chceme udržet všechny úspěšné aktivity a nebráníme se samozřejmě ani novým.
Máme spoustu dalších plánů, jak obec rozvíjet, vše je ale samozřejmě otázkou financí. Hlavní prioritou je pro nás kanalizace a vybudování čistírny odpadních vod, v přípravách je projekt na rozšíření mateřské školy. Plánované jsou i nemalé investice do základní školy, na některé už máme připravený projekt, další část je v přípravách. Mezi dalšími projekty, které připravujeme na nejbližší období a které jsou vázány na dotační tituly, patří výměna veřejného osvětlení, budování rescu-centra v areálu bývalého ZD v Ploukonicích, revitalizace Všeňského potoka, revitalizace rybníku a vybudování pěších stezek v jeho okolí.“

Připravil: Vlastislav Šnajdr, vlastasnajdr@seznam.cz

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.