SE ŠKOLNÍM ROKEM KONČÍ I PROJEKTY VÝCHOVY KE ČTENÁŘSTVÍ

0

Pomalu a jistě se blíží závěr školního roku 2015/2016. Vrcholí nejen školní známkování před závěrečným vysvědčením, ale měsíc červen je také měsícem ukončení projektů, které významně ovlivnily výchovu ke čtenářství nejen ve školní výuce, ale také v rámci mimoškolních aktivit.

1. KDE KONČÍ SVĚT – JAK JE TO S KRÁLEM

„Kde končí svět, Jak je to s králem“, tak zněl název a hlavní motto dvouletého projektu k 700. výročí narození krále Karla IV. Desátý ročník této celostátní aktivity přinesl do našeho města opět nominaci a poté slavnostní pasování do Řádu rytířů krásného slova v Praze pro novou držitelku tohoto titulu.
Ve středu 1. června ožil Nostický palác na Ministerstvu kultury České republiky v Praze slavnostním pasováním nejlepších účastníků 10. ročníku celostátního projektu výchovy ke čtenářství „Kde končí svět“. Za zvuků fanfár byla uvítána královská družina z Turnova, společně s rytířem Tadeášem, který postupně pasoval nejen děti, ale i významné literární osobnosti na rytíře Řádu krásného slova. Z každého regionu Českého republiky byl pasován nejlepší a nejaktivnější účastník projektu a zároveň rozšířil řadu rytířů v malé radě.
Za Liberecký kraj byla pasována Nicol Hanzlová, žákyně osmého ročníku ZŠ Žižkova v Turnově. Na tento titul byla nominována za svou recitátorskou, vyprávěčskou a dramatickou činnost. Výrazně se podílela na zvukové podobě vítězné knihy „Povstaňte, přichází král“. Tato kniha získala mimořádné ocenění na regionální přehlídce projektu. Nicol je rytířkou mnoha zájmů – hraje na klavír a věnuje se tanci.

201606221532_vakci_142_016_knihovna

Velkou radu rytířů obohatily výrazné osobnosti – spisovatelka a dramatička Daniela Fišerová a herečka, dabérka a interpretka Taťjana Medvecká. Obě byly nominovány za svou vynikající činnost. Za knihovníky byla oceněna tajemnice Klubu dětských knihoven Stanislava Benešová, která se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a mládeží.
Poděkování patří nejen královské družině – královně Elišce Gruberové, králi Janu Zárybnickému a rytíři Tadeáši Matěchovi, ale také učitelce druhého stupně ZŠ Žižkova Janě Kepkové, která do projektu zapojila téměř celou školu. Poděkování patří i ostatním školám a pedagogům, kteří přinesli společně s účastníky a tvůrci řadu dalších nádherných výtvarných a literárních prací či dramatizací.

2. DEN ČTENÁŘŮ NA HRADĚ

Jak to vypadá v číslech? Za region Libereckého kraje se zúčastnilo osm dětských oddělení knihoven a dvacet dva škol. Přes 300 účastníků, kteří obsáhli všechny čtyři kategorie projektu. Do Prahy mohlo jet pouze 12 účastníků na slavnostní ukončení, ostatní měli možnost dalšího slavnostního setkání a ukončení projektu, v rámci akce Den čtenářů na hradě Valdštejně, který se konal 14. června. Této slavnosti se zúčastnilo 255 dětí z celého Liberecka.
Za doprovodu královské družiny byli mečem Albrechta z Valdštejna pasováni na Rytíře řádu krásného slova nejlepší malíři a literáti projektu „Kde končí svět“. Celkem osmkrát zazněly fanfáry na počest nových rytířů a slavnostní slib v prostorách kaple sv. Jana Nepomuckého. 

201606221532_vakci_143_016_knihovna

Po slavnostním rozdělení všech ocenění, diplomů a pamětních listů čekal na účastníky další program v prostorách hradu. První nádvoří patřilo pohádce, kde herci dramatického kroužku ZŠ Žižkova celkem osmkrát zahráli příběh nastudovaný na počest 700. výročí Karla IV. Rytíř hradu Šof provázel děti postupně všemi prostorami hradu se zajímavým povídáním. A pak následovalo setkání a rozmluva s vévodou Albrechtem z Valdštejna v prostorách klasicistního domu. Součástí programu byla také doprovodná výstava všech prací, která oživila prostory hradu a bude zde ke zhlédnutí do 15. srpna.
Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu a ukončení tohoto projektu. Správě hradu Valdštejn a všem jejím zaměstnancům, královské družině, hercům ze Žižkovky a Adamovi Charvátovi za technickou a organizační pomoc.
Akcí Den čtenářů na hradě se úplně uzavřel 10. ročník projektu výchovy ke čtenářství „Kde končí svět“, který byl od roku 2015 ve znamení 700. výročí narození Karla IV. 

3. KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – UŽ JSEM ČTENÁŘ – SLAVNOST ABECEDY A ČTENÍ

Sedmý ročník tohoto projektu pro prvňáčky byl ukončen 7. června „Slavnostní abecedy“ a čtení pro 300 prvňáčků z Turnova a okolí. Závěrečný společný program v městském divadle za účasti spisovatelky Kláry Smolíkové, autorky knížky pro prvňáčky „Knihožrouti“, a dalších hostů. Při této slavnosti byla také pasována nejen spisovatelka Klára Smolíková, ale i místostarostka města Turnova Jana Svobodová. V pestrém programu vystoupila řada dětí a mezi nimi i prvňáčci. Nejlepší vypravěči, tanečníci i herci. Každý prvňáček si odnášel domů svou vlastní knížku, která byla podepsána autorkou Károu Smolíkovou. Děti mají za úkol přes prázdniny knihu přečíst a opět v září s ní budeme pracovat v tak zvaném „Druhém a dalším čtení“.
V řeči čísel tento projekt od prosince roku 2015 do června 2016 postupně oslovil 2 279 účastníků na 69 akcích. Jmenujme například hodiny výchovy ke čtenářství, zpíváme si s knížkou a rok moderní pohádky, pasování prvňáčků na čtenáře, pohádkové podvečery, přehlídka vypravěčů „Čteme všichni a vypráví jen někdo“, škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče a další.

201606221532_vakci_144_016_knihovna
 
Děkujeme všem základním školám za skvělou spolupráci a přejeme krásné a příjemné prázdninové dny. V září se těšíme opět na setkání při všech našich aktivitách.
Eva Kordová, Městská knihovna A. Marka, Turnov, dramaturg KVČ a dětské oddělení, EvaKordova@seznam.cz
foto: archiv knihovny

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.