DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ, DÍL VIII.

0

V sobotu 15. května začala v Turnově hlavní část prací na rekonstrukci kanalizace v ulici 5. května. Až do prvního červnového týdne půjde o nejzásadnější omezení v dopravě, které ve městě projekt Čistá Jizera vyvolal. I. etapa uzavírky ul. 5. května v Turnově představuje úsek podél celého Havlíčková náměstí a potrvá od 15. května pravděpodobně do 7. června. Původně měly průjezd aut městem zastavovat semafory pouhé dva týdny, nyní je pravděpodobnější třítýdenní omezení.

„Za prodloužení termínu se omlouváme. Prodloužit uzavírku v této části o týden je však výhodnější a jednodušší řešení. Chceme totiž udělat sítě i povrchy najednou při jedné uzavírce a neopakovat to samé komplikované omezení dopravy ještě jednou v létě,“ vysvětluje Dalibor Zmeko, investiční technik Vodohospodářského sdružení Turnov, které je investorem akce Čistá Jizera. Původně měla na rekonstrukci kanalizace plynule navazovat i rekonstrukce podkladních vrstev komunikace a povrchů (včetně chodníků), která je navazující investicí Libereckého kraje a města Turnov. Bohužel v současné době Krajská správa silnic Libereckého kraje teprve připravuje výběrové řízení, a tak bude dodavatel znám nejdřív za dva měsíce. Proto došlo na poslední chvíli k dohodě vedení města s Libereckým krajem, která umožní přednostně dokončit povrchy na náklady města v úseku u Havlíčkova náměstí již nyní.

Kritické tři týdny v turnovské dopravě budou organizovány takto:

Je uzavřena ulice 5. května v místě styku s Havlíčkovým náměstím. Objízdná trasa vede ulicemi Jana Palacha, Antonína Dvořáka, Markovou, Mariánským náměstím a ulicí 28. října. V opačném směru automobily od nemocnice projíždějí ulicí 28. října, Mariánským náměstím a Markovou ulicí na náměstí Českého ráje. Křižovatka Mariánské náměstí – Markova ulice je řízena světelnou signalizací, což způsobuje dopravní zácpy zejména ve špičkách ráno a odpoledne ve všední dny. Pro zachování maximální plynulosti provozu je v ulici 28. října omezeno zastavení vozidel v době od 7.00 do 17.00 hodin. (Osobní automobily mohou také ve směru z náměstí na Hruštici jako náhradní trasu použít Skálovu ulici.)

 

II. etapa uzavírky ul. 5. května v Turnově představuje úsek od horní části Havlíčkova náměstí (OD Vesna) po křižovatku s ulicí Kinského a Husovou (u Borovičků) a potrvá od 7. června do podzimních měsíců 2010 (včetně realizace nové komunikace). V této etapě již bude objízdná trasa převedena obousměrně přes Havlíčkovo náměstí z ulice 28. října přes ulici 5. května k náměstí Českého ráje. V tomto období by už plynulost provozu neměla být tak výrazně narušena.

 

 V I. a II. etapě prací není funkční autobusová zastávka Havlíčkovo náměstí. Náhradně je zřízena zastávka v ulici Kinského (ulice Kinského je průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a je v ní zákaz stání a zastavení). Zastávka u nemocnice a zastávka U Borovičků zůstávají funkční.

 

OSTATNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

 

* ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA. Ulice je již po rekonstrukci kanalizace průjezdná pro veškerou dopravu v obou směrech, byl zde položen nový asfaltový povrch.


* ŽIŽKOVA A HUSOVA ULICE (zadní část). Předběžný termín plného zprovoznění obou ulic je do konce května. Obě ulice jsou již pro plynulý průjezd provizorně otevřeny, v některých místech ještě probíhají dokončovací práce. Asfaltové vrstvy, které jsou zde nyní položeny, nejsou ještě definitivní. Finální vrstvy zde budou položeny až v příštím roce. Důvodem je možné poškození komunikace při objížďkách, které si vyžádá rekonstrukce ulice 5. května.

 

* ALEJ LEGIÍ. Zde je pokládána nová kanalizace v zeleném pásu mezi vozovkou a zahradami rodinných domů. Průjezd ulicí je umožněn v jednom pruhu. Práce tady budou ukončeny do konce června 2010.

 

* DOLÁNKY. V Dolánkách již byly hlavní kanalizační řady dokončeny a v současné době probíhá realizace veřejných částí kanalizačních přípojek. Následně zde bude probíhat stavba velké čerpací stanice odpadních vod v zelené ploše u mostku přes Jizeru. Realizace finálních asfaltů je naplánována na přelom června a července 2010.

 

* BUKOVINA U DOLÁNEK. V současné době byly práce z technických důvodů přerušeny pravděpodobně až do konce května 2010.

 

* PALACKÉHO ULICE – U HŘIŠTĚ. Práce v této lokalitě budou definitivně ukončeny v první polovině června, v současné době toto staveniště nezpůsobuje žádná dopravní omezení.

 

* NUDVOJOVICE. Zde již byly hlavní kanalizační řady dokončeny. V nejbližší době budou zahájeny práce na veřejných přípojkách. V přípravě je stavba velké čerpací stanice odpadních vod v zelené ploše u Jizery.

 

* U TŘÍ SVATÝCH. Kanalizace v celé lokalitě byla dokončena, byly zde položeny nové asfaltové povrchy. Práce v této části byly dokončeny.

 

* ULICE NA STEBNI. Práce zde musely být zastaveny do projednání nové přeložky plynu s vlastníkem plynovodu RWE. Realizace kanalizace v tomto úseku je velice složitá (množství sítí ve stísněném prostoru). Nyní jsou již všechny náležitosti vyřízeny a práce zde byly znovu zahájeny. Příjezd do zadní části ulice je uzavřen, staveniště je nutno objíždět přes Vrchhůru (ulicí Vrchovina).

 

 * TÁZLEROVA ULICE. Nyní se pracuje v zadní části této ulice, práce se přesouvají od polikliniky směrem k Hluboké ulici. Příjezd dopravní obsluze je umožněn až k aktuálnímu pracovnímu místu staveniště. Předpokládané ukončení prací na kanalizaci je do konce července. Komplexní úprava povrchů bude provedena do konce října 2010.

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Zahájení prací zde bylo naplánováno v úseku od Zelené cesty směrem ke Károvsku na začátek května 2010. Zahájení však bylo zkomplikováno souběžnou investicí plynařů (výměna plynovodu v tomto úseku). Stavební firma plynáren začala pracovat teprve v prvním květnovém týdnu, což znamená, že stavební práce na kanalizaci budou zahájeny pravděpodobně až na přelomu května a června.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce byly zahájeny ve spodní části ulice (napojením z Trávnice). Práce se budou pomalu přesouvat nahoru směrem k náměstí Českého ráje. Jiráskova ulice je pro průjezd uzavřena.

 

* KONĚVOVA ULICE. Práce byly zahájeny v křižovatce s ulicí Žižkovou. Následně se bude ulicí pokračovat směrem nahoru k Zelené cestě. Staveniště bude nutné objíždět přilehlými ulicemi vilové čtvrti.

 

* HRUBOSKALSKÁ ULICE. Práce budou zahájeny v těchto dnech ve spodní části ulice (v křižovatce s ulicí Na Stebni) a pomalu se budou přesouvat nahoru až k poslední nemovitosti v této ulici. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bude ulice v aktuálním pracovním úseku úplně uzavřena. Do oblasti nad staveniště se dostanete místní účelovou komunikací z ulice Křišťálové (přes sídliště Výšinka).

 

* TŘEŠŇOVÁ ULICE. Práce byly zahájeny na začátku května ve spodní části Třešňové ulice (nad autobusovou zastávkou Na Kamenci) a pomalu se přesouvají nahoru ke konci této ulice. Vzhledem k tomu, že je tato ulice slepá, není možno zajíždět do její zadní části žádnou objízdnou trasou. Jestliže zde nebydlíte, do ulice vůbec nejezděte.

 

* KOŇSKÝ TRH. Práce se tu v zimě zastavily z důvodu přeložky plynovodu, ta byla začátkem května dokončena a práce na kanalizaci zde byly opět zahájeny. Toto staveniště nezpůsobuje žádné podstatné omezení dopravy.

 

* ULICE NA KAMENCI. Stavební práce v první fázi probíhaly v zahrádkách pod silnicí, kde se nová kanalizace napojuje na stávající stoku vedoucí do Pelešan. Nyní se již stavba dostala ke státní silnici I/35, kde byly provedeny protlaky pod komunikací. Následně budou práce probíhat na výstavbě kanalizace podél silnice I/35 v chodníku (vliv na dopravu bude minimální).

 

Dopravní omezení, která se připravují

 

* HUSOVA ULICE – 1. ČÁST, bude se realizovat v letních měsících jako navazující stavba na stavbu v ulici 5. května.

 

(Tento průběžně aktualizovaný informační servis pro obyvatele a návštěvníky města vzniká ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov.)

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.