DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ (DÍL XVI.), OMEZENÍ V CENTRU A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V NUDVOJOVICÍCH

0

Tentokrát se až s měsíčním odstupem vracíme k aktuálnímu stavu prací na projektu rekonstrukce a výstavby kanalizací Čistá Jizera v Turnově. Práce výrazně pokročily. O rychlosti letošních dokončovacích prací na mnoha místech Turnova rozhodne kromě nasazení stavebních firem i podzimní počasí. Před dokončením je JIRÁSKOVA ulice, zde chybí dokončit už jen malé části chodníků. Intenzivně se pracuje v TÁZLEROVĚ a VEJRICHOVĚ ULICI. Tady by měly být nové povrchy včetně osvětlení dokončeny na konci října. Hotovo je již také v NUDVOJOVICÍCH, kde navíc až do této okrajové části vznikl nových chodník z Přepeřské ulice kolem Kamaxu, a to za výrazné věcné i finanční pomoci zdejších firem a podnikatelů.

Pravděpodobně až do prosince bude probíhat výstavba v lokalitách NA STEBNI a ulic VALDŠTEJNSKÉ a ANTONÍNA DVOŘÁKA. Zde stavbu v úzkých komunikacích komplikují existující plynovody, složitá řešení odvedení dešťových vod a je vytvářen také potřebný časový prostor pro souběžné pokládání optických kabelů.

Práce v HUSOVĚ ULICI by měly skončit na konci října položením první vrstvy asfaltového koberce. Zprovoznění tohoto klíčového úseku směrem do Kinského ulice uvolní přetížené objízdné trasy ve vilové čtvrti. Finální vrstvy asfaltů v Husově ulici i Žižkově pak budou dle aktuálního rozhodnutí položeny až na jaře.

 

V ulici ALEJ LEGIÍ byla stavba dokončena, probíhá již také územní řízení na stavbu nového chodníku, jehož investorem je město. Jeho výstavba začne na jaře 2011.

 

Těsně před dokončením jsou také práce na nových kanalizacích na BUKOVINĚ i KOBYLCE. Začíná probíhat příprava na pokládku nových asfaltových koberců, které budou do úzkých uliček položeny na přelomu října a listopadu. Nejsložitější částí byla v této lokalitě rekonstrukce kanalizace na frekventované dolánecké Trhovce, kde se konečně práce uzavírají položením finálních povrchů.

 

Komplikovaná je také oblast NA KAMENCI, a to kvůli svážnému území plnému podzemních pramenů a velkému množství podzemních sítí. Přesto je stavba v TŘEŠŇOVÉ ULICI již dokončena, pracuje se v LUČNÍ ULICI a v jedné bezejmenné uličce na ni navazující. Dokončení povrchů je plánováno na listopad.

 

Zastupitelé města na svém srpnovém zasedání rozhodli o celkové rekonstrukci ZBOROVSKÉ ULICE. Akce Čistá Jizera proto přináší jen základ celého řešení. Úplně novou ulici od Karla IV. přes Zelenou cestu a Hruštici až na Károvsko k silnici na Malou Skálu bude mnoho dodavatelských firem tvořit od podzimu až do jara. V nejsložitější a navíc velmi frekventované části okolo školky musí být položeny také další inženýrské sítě a bude tu například vystavěna nová opěrná zeď. Naštěstí je tu poměrně velké množství variant objížděk postranními ulicemi.

 

Až do jara příštího roku platí objízdná trasa ulicí 28. října, která nahrazuje uzavřenou část ulice 5. KVĚTNA. Ve spodní části od Havlíčkova náměstí je až na detaily rekonstrukce kanalizace dokončena. Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na dodavatele povrchů komunikace 5. května jako následné akce po základní stavbě inženýrských sítí.  V současné době probíhá výběrové řízení, při jehož přípravě došlo ze strany Libereckého kraje ke značnému prodlení. Je velmi málo pravděpodobné, že budou práce do zimního období zahájeny. Proto bude z rozhodnutí města Turnova realizován v ceně zhruba 1,5 mil. Kč provizorní povrch v části ulice 5. května od Havlíčkova náměstí po křižovatku s ulicemi Kinského a Husovou, čímž bude lépe dostupná vilová čtvrť a také Základní škola v Žižkově ulici.  Provizorní průjezdnost pro místní dopravu by měla opět výrazně odlehčit přetížené ulici 28. října do doby, než bude zahájena realizace finálních povrchů. Relativně klidně pokračují také práce v ulici 5. května dále směrem nahoru až k odbočce k nemocnici.

 
Těsně před zahájením jsou dvě ulice ve vilové čtvrti: JERONÝMOVA a ROKYCANOVA. V Jeronýmově ulici půjde o složitější akci, protože bude současně překládán vodovod. Obě ulice budou pro dopravu postupně uzavírány po úsecích, kde bude probíhat stavba. 

 

Režim hromadné autobusové dopravy v centru města zůstává beze změny:

* Městská linka „Ohrazenice – Plus – nemocnice – Ohrazenice“ je převedena do Skálovy ulice! Zde za vstupem do parku vznikla náhradní zastávka.
* Po dohodě s Panochovou nemocnicí, která umožnila otáčení autobusů ve svém areálu, bylo možné všech 25 dalších spojů městské dopravy ponechat na zastávce u nemocnice, kde je konečná nástupní a výstupní stanice městských linek.

* Autobusy na linkách ve směru z města (směr Klokočí, Semily, Lomnice nad Popelkou) nezastavují u nemocnice! Náhradní zastávka byla pro ně zřízena na Havlíčkově náměstí u pojišťovny (další zastávka je až na Hruštici). V opačném směru „do města“ nebudou autobusy obsluhovat zastávku U Borovičků. Náhradní zastávka je u nemocnice a Mariánského hřbitova.

 

(Text o stavebních aktivitách a dopravních omezeních v Turnově je pravidelně připravován s investorem akce Čistá jizera, Vodohospodářským sdružením Turnov.)

 

DOKONČENA BYLA STAVBA V NUDVOJOVICÍCH, KONALA SE TU MALÁ SLAVNOST

Občané městské části Nudvojovice byli v úterý 5. října odpoledne pozváni do dolní části obce k otočce autobusu u Jizery, kde pod patronací VHS a stavební firmy EUROVIA CS byly postaveny stánky s občerstvením; kromě místních občanů byli pozváni i pracovníci stavební firmy, kteří zde v minulých měsících pracovali. Práce v Nudvojovicích byly ukončeny, okrajová část města má kromě nové kanalizace i všechny komunikace s novým asfaltovým povrchem (včetně dolní spojky od fotbalového hřiště).

n201010080110_zap_310_010_cjStavební práce v Nudvojovicích byly zahájeny v prosinci 2009 (výtlačným řadem), po zimní přestávce pokračovaly od února výstavbou gravitačních řadů. Stavba kanalizace byla ukončena v srpnu 2010, kdy byly na dotčených komunikacích kompletně obnoveny asfaltové povrchy. V září ještě proběhlo zprovoznění čerpací stanice u Jizery, čímž byla stavba v Nudvojovicích definitivně dokončena. V rámci stavby byla provedena výstavba kanalizace v celkové délce 2,2 kilometru, čerpací stanice odpadních vod a 58 veřejných částí kanalizačních přípojek. Celkové náklady na realizaci kanalizace a povrchů představovaly v této okrajové části města částku 13,9 mil. Kč.

V souvislosti s výstavbou kanalizace v Nudvojovicích oslovilo město Turnov firmy v Nudvojovické ulici s žádostí o spolupráci při výstavbě chodníku v celkové délce 640 metrů. Ten byl již dokončen, je využíván místními občany, stejně jako zaměstnanci místních firem a zároveň se z něj stala i oblíbená vycházková trasa. Součástí stavby chodníku bylo i vybudování opěrné zdi v délce 90 metrů, dešťové kanalizace v délce 75 metrů a veřejného osvětlení. Celkové náklady na realizaci stavby chodníku od Přepeřské ulice až do Nudvojovic byly 3,3 mil. Kč. Stavbu chodníku podpořili: Zikuda Vodohospodářské stavby s.r.o. Turnov,  KAMAX s.r.o. Turnov, Silnice Jičín, a.s., Simerex s.r.o. Turnov, Trima s.r.o. Turnov, paní Jiřina Šicová.

(Zdroj: oficiální tisková zpráva VHS Turnov.)

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.