DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ, DÍL II.

0

Příznivý ohlas jsme zaznamenali u prvního dílu našeho deníčku. Proto se s ním letos budete setkávat často. Stane se pevnou součástí internetového zpravodajství TvA a vždy nejaktuálnější informace z turnovské dopravy budou zveřejňovány i v každém vydání novin. Každé dva týdny tedy budete mít k dispozici informace v takové míře, že by vás potom realita v ulicích v podobě uzavírek a objezdů již neměla tolik překvapit. Všechny uzavírky a objížďky v Turnově souvisí se stavbou a rekonstrukcí kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera. Investorem této miliardové akce je VHS Turnov.

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

* ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA. Ulice je neprůjezdná, na rekonstrukci kanalizace se v tuto dobu pracuje v blízkosti křižovatky U Raka. Jestliže tedy potřebujete jet k restauraci V zatáčce nebo do Durychova, dostanete se sem z Výšinky. Postupně se ale bude stavební firma posouvat až nahoru ke křižovatce u gymnázia. Práce jsou rozděleny do několika etap, ulice bude neprůjezdná až do konce dubna, kdy je předpokládáno definitivní ukončení prací. Na parkoviště U Raka se dostanete pouze ulicí A. Dvořáka (kolem radnice). Autobusové zastávky od lékárny a Střelnice byly přesunuty do Sobotecké ulice k bývalé masně.

 

* DOLÁNKY. Zde budou práce probíhat až bude příznivější počasí. Z větší části je tu již hotovo (hlavní kanalizační řady). Práce budou pokračovat výstavbou čerpací stanice odpadních vod v travnatém prostoru u mostku přes Jizeru (u trafostanice). Tyto práce se dopravní obslužnosti nijak zásadně nedotknou. Až na jaře rozběhnou svoji činnost obalovny, dostanou všechny silnice nový asfaltový povrch. V současné době se pracuje především od druhého železničního přejezdu směrem nahoru k Bukovině – „Trhovkou“ (příjezd k Dlaskovu statku a na přilehlé parkoviště je bez zásadního omezení, pouze je na části složen stavební materiál).

 

* ŽIŽKOVA ULICE A ALEJ LEGIÍ. V současné době je umožněn průjezd Skálovou ulicí do ulice Koněvovy, naopak stále nelze jet přímo z ulice Husovy do Žižkovy – musíte použít trasu kolem knihovny Jeronýmovou ulicí, resp. odbočit hned naproti Žluté ponorce nahoru do Komenského a Švermovy ulice. K Hotelu Karel IV. a ke školám musíte jet objízdnou trasou ulicemi ve vilové čtvrti. Přímý příjezd po provizorním povrchu k hotelu Karel IV. bude umožněn s největší pravděpodobností již v první polovině března, kdy bude výstavba kanalizace v Žižkově ulici pokračovat další etapou od křižovatky s ulicí Zborovskou po novou odlehčovací komoru u penzionu pro důchodce. Součástí stavby však bude komplexní obnova povrchů Husovy a Žižkovy ulice, a to včetně konstrukčních vrstev komunikace. Z toho důvodu se stavební ruch do těchto míst ještě jednou vrátí.

Tip: Někteří řidiči místo lavírování v úzkých ulicích vilové čtvrti odbočují z ulice 5. května až pod hřbitovem na Hruštici a do této lokality jedou po Zelené cestě. Je tu i další skupina řidičů, kteří volí objezd až přes Károvsko a Šetřilovsko.

 

* PALACKÉHO ULICE. Pracuje se u házenkářského hřiště (práce byly zahájeny 12. ledna 2010), nyní se pracuje především v okolí penzionu Eden, což znamená, že provoz ve vlastní Palackého ulici je stavbou dotčen jen minimálně – občasný výjezd stavebních vozidel ze staveniště.

 

* NUDVOJOVICE. Práce probíhají v dolní části obce. Jestliže zde nebydlíte, do Nudvojovic jděte raději od kostelíka dolů pěšky.

 

* U TŘÍ SVATÝCH. Stále je uzavřen průjezd od sídliště na Výšince k benzinové čerpací stanici v Kyselovsku, pracuje se mezi „benzinkou“ a barokním sousoším. V případě příznivého počasí budou asfaltové povrchy kompletně dokončeny a ulice zprovozněna na přelomu března a dubna.

 

* SKÁLOVA ULICE. Po loňské rekonstrukci ulice je nyní průjezd bez omezení. Na jaře ještě proběhne dosadba zeleně a osazení mobiliáře, především laviček.

 

* ULICE NA STEBNI. Zde práce postupují pomaleji, než se čekalo. Zahájeny byly vloni v srpnu, ale až do konce prosince musely být přerušeny z důvodu přeložky vodovodu. Zásadní vliv na rychlost prací má skutečnost, že část ulice má skalnaté podloží, navíc je tu vedeno samostatné potrubí pro dešťovou kanalizaci. Práce v této ulici by měly být v případě zlepšení počasí dokončeny v květnu 2010 (nyní stavba nemůže pokračovat za křižovatku s ulicí Valdštejnskou, protože nelze zajistit nouzový příjezd do lokality ze staveniště ulicí Vrchovina). Po dokončení prací v ulici Valdštejnské bude stavba pokračovat ulicí Vrchovina a paralelně budou uzavřeny i ulice Hruboskalská a Valdštejnská – to je předpokládáno od poloviny března (záleží na počasí).

 

* DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SILNICI I/35 v úseku od benzinové stanice v Kyselovku do Sedmihorek (nesouvisí s Čistou Jizerou). Až do konce dubna je v této části povolen prořez stromů v aleji. Práce budou probíhat celkově asi dvacet dní různě rozložených v celém období. Částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu bude řádně značena, povolená nejvyšší rychlost bude snížena na 50 km/h.

 

ČEKÁ NÁS

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Stavební práce budou zahájeny koncem března, resp. začátkem dubna 2010.

 

* VEJRICHOVA A TÁZLEROVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny v dubnu 2010.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce budou zahájeny začátkem května 2010.

 

* ULICE NA KAMENCI. Stavební práce budou zahájeny v březnu 2010. V první fázi nebude mít stavba vliv na dopravu (práce budou zahájeny v zahrádkách pod silnicí). Nejdříve v květnu 2010 se stavba dostane k silnici, kde budou provedeny protlaky pod silnicí a kanalizace bude budována směrem k autobusové zastávce Na Kamenci v chodníku.

 

* ULICE 5. KVĚTNA. Ta bude od Havlíčkova náměstí až nahoru na Hruštici postupně v několika etapách uzavřena od poloviny května. Ve směru od Havlíčkova náměstí směrem k nemocnici jsou připraveny tři postupné varianty objízdných tras. Zejména u té první v okolí náměstí, která by neměla být delší než dva týdny (a ještě se jedná o jejím dalším zkrácení), se připravme na dlouhé kolony čekajících vozidel. Podle postupu prací se bude jezdit přes Havlíčkovo náměstí a zejména ulicí 28. října, předpokládá se i obousměrný provoz v Markově ulici řízený světelnou signalizací. Podrobnosti jsou stále ještě v jednání, nicméně jsou již připraveny scénáře pro první etapy prací.

I. etapa: Uzavírka na vjezdu do Havlíčkova náměstí (předpokládaný termín od 14. do 31. května). Objízdná trasa směrem k nemocnici: ul. Jana Palacha, A. Dvořáka, Markova, Mariánské náměstí, ul. 28. října. Objízdná trasa dolů: ul. 28. října, Mariánské náměstí, Markova (obousměrný provoz bude řízen světelnou signalizací).

Autobusy: Nebude funkční zastávka u Havlíčkova náměstí – objízdná trasa povede a nová zastávka bude zřízena v ulici Kinského, která bude průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a bude tam zákaz stání a zastavení. Zastávky u nemocnice a u Borovičků zůstanou funkční.

Od června bude pro objízdnou trasu z ulice 28. října obousměrně zprovozněno Havlíčkovo náměstí do ulice 5. května směrem k náměstí Českého ráje.

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.