DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ (DÍL X.)

0

Poslední předprázdninový „deníček“ věnujme především dlouhodobějšímu výhledu stavebních prací, které omezí letní turistický ruch v Turnově. Po celé prázdniny budou ve městě probíhat stavební práce v rámci projektu Čistá Jizera, který řeší rekonstrukce kanalizačních řadů a v omezené míře i výstavbu řadů nových v pěti městech semilského okresu: v Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a Rokytnici nad Jizerou. V Turnově bude po celé léto pro provoz uzavřena hlavní část výpadovky na Semily, ulice 5. května. Naopak ulice, kde dosud probíhala náročná stavební činnost – Alej legií, Skálova, Husova a Žižkova ulice – budou v létě k domácím obyvatelům a návštěvníkům města přívětivé. Nové asfaltové povrchy, lavičky, nová zeleň, to jsou atributy nově zrekonstruovaných ulic.

AKTUÁLNÍ OMEZENÍ V TURNOVSKÉ DOPRAVĚ V SOUVISLOSTI S AKCÍ ČISTÁ JIZERA

* CENTRUM MĚSTA A ULICE 5. KVĚTNA. Ulice, která je hlavní výpadovkou na Semily, je pro provoz uzavřena od Havlíčkova náměstí po křižovatku s Husovou, resp. Kinského ulicí. Průjezd samým centrem je bez větších problémů, z Hluboké ulice projedete náměstím Českého ráje do ulice 5. května. U Havlíčkova náměstí zahnete doprava, projedete náměstím a dál k nemocnici pokračujete ulicí 28. října. V opačném směru pojedete úplně stejně, tato objížďka je obousměrná. Navíc můžete využít jednosměrky – Skálovu ulici a Dvořákovu, resp. Markovu ulici. Doprava v centru města bude tímto způsobem probíhat až do podzimu letošního roku. Autobusová zastávka „Havlíčkovo náměstí“ není funkční. Náhradně je zřízena zastávka v ulici Kinského (tato je průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a je v ní zákaz stání a zastavení). Zastávka u nemocnice a zastávka U Borovičků zůstávají funkční.
 

* ŽIŽKOVA A HUSOVA ULICE (zadní část). Obě ulice byly již zprovozněny, asfaltové povrchy ale nejsou definitivní. Finální vrstvy zde budou položeny až v příštím roce.

 

* ALEJ LEGIÍ. Práce tady budou ukončeny nejpozději v první polovině července. Průjezd ulicí je částečně omezen v jednom pruhu.

 

* DOLÁNKY. Hlavní kanalizační řady zde byly dokončeny. Chystá se stavba velké čerpací stanice odpadních vod v zelené ploše u mostku přes Jizeru. Realizace finálních asfaltů je zatím naplánována na přelom června a července.

 

* BUKOVINA U DOLÁNEK. Práce se zde rozeběhly na počátku června. Nyní se aktuálně pracuje na stoce u první v Trhovce směrem od přejezdu z Dolánek. Tato ulička je v současné době neprůjezdná.

 

* NUDVOJOVICE. Zde již byly hlavní kanalizační řady dokončeny. V současné době probíhají práce na veřejných přípojkách. V přípravě je stavba velké čerpací stanice odpadních vod v zelené ploše u Jizery. Doprava zde není výrazně omezena.

 

* ULICE NA STEBNI. V zadní části této ulice došlo k nepředpokládanému směrovému křížení se středotlakým plynovodem. Vzhledem k tomu byly práce zastaveny do projednání přeložky plynu s vlastníkem plynovodu RWE. Práce budou zahájeny v nejbližší době (nejdříve musí nastoupit odborná plynárenská firma na přeložku plynovodu). V přední části ulice dochází k částečným  omezením dopravy v souvislosti s výstavbou kanalizace v ulici Hruboskalské.

 

 * TÁZLEROVA ULICE. Práce se přesouvají od polikliniky směrem k Hluboké ulici, v současné době probíhají v křižovatce s ulicí Vejrichovou. Předpokládané ukončení prací na kanalizaci je do konce července. Komplexní úprava povrchů bude provedena do konce října t. r.

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Byly zahájeny stavební práce v úseku od Zelené cesty směrem ke Károvsku. Zastupitelé města na svém květnovém zasedání rozhodli, že se letos bude realizovat celá ulice od Hotelu Karel IV. včetně finálních povrchů.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce byly zahájeny ve spodní části ulice (napojením z Trávnice). Práce se postupně přesouvají nahoru směrem k náměstí Českého ráje, v současné době se staveniště nachází v oblasti průchodu na Děkanské náměstí. Jiráskova ulice je pro průjezd uzavřena. Dokončení kanalizace je předpokládáno do konce června 2010. Po dobu července a srpna bude technologická přestávka, v září bude ulice kompletně předlážděna.

 

* KONĚVOVA ULICE. Práce byly zahájeny v křižovatce s ulicí Žižkovou. Stavba postupně pokračuje směrem nahoru k Zelené cestě. Staveniště je nutné objíždět přilehlými ulicemi vilové čtvrti.

 

* HRUBOSKALSKÁ ULICE. Práce byly zahájeny ve spodní části ulice (v křižovatce s ulicí Na Stebni) a postupně se přesouvají nahoru až k poslední nemovitosti v této ulici. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bude ulice v aktuálním pracovním úseku úplně uzavřena.

 

* TŘEŠŇOVÁ ULICE. Pracuje se ve druhé polovině ulice, práce se postupně přesouvají nahoru ke konci této ulice. Vzhledem k tomu, že je tato ulice slepá, není možno zajíždět do její zadní části žádnou objízdnou trasou. Jestliže zde nebydlíte, do ulice vůbec nejezděte.

 

* KOŇSKÝ TRH. Práce v této lokalitě nemají vliv na dopravu.

 

* ULICE NA KAMENCI. Pod státní silnicí I/35 byl realizován protlak, práce nyní probíhají v chodníku podél silnice I/35 (vliv na dopravu je malý, byla omezena maximální rychlost na 30 km v hodině).

 

Dopravní omezení, která se připravují

 

* HUSOVA ULICE – 1. ČÁST, bude se realizovat v letních měsících jako navazující stavba na stavbu v ulici 5. května.

 

(Tento průběžně aktualizovaný informační servis pro obyvatele a návštěvníky města vzniká ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov, které je investorem rekonstrukce a výstavby kanalizací v rámci projektu Čistá Jizera.)

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.