POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2016

0

Městský úřad Turnov, finanční odbor, upozorňuje občany, že pro rok 2016 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč na osobu a rok a občané ho mohou uhradit na těchto místech:1) Na Městském úřadě v ul. Antonína Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář č. 202 nebo č. 209, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 hodin, kde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky, případně splátky.

2) V informačním středisku na náměstí Českého ráje ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do 31. března 2016!

3) Bezhotovostní platbou na účet města Turnov č. 50032-1263075359/0800. Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku: Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka @mu.turnov.cz, tel. 481 366 214. Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 214. Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let, kteří v příslušném roce dovrší 3 let, osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu, studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování). Další osvobození a slevy viz platná obecně závazná vyhláška.

Slevu týkající se třídění odpadů za rok 2015 najdete na internetových stránkách a o tuto částku vám bude snížen poplatek v roce 2016 (jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc říjen 2015), viz odkaz: http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-odpadu/svozy-pytlového-sberu-trideneho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby poplatku, tj. u občanů bez dalších úlev, a jedná se o částku maximálně 330 Kč. U občanů, kteří již mají úlevu, o úlevu maximálně ve výši 165 Kč.

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za třídění odpadu (období listopad 2014 – říjen 2015) vyřizuje odbor životního prostředí tel. č. 481 366 160 (Z. Sedláková).

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.