DENÍČEK TURNOVSKÝCH ŘIDIČŮ (DÍL IX.) A CO SE DĚJE KOLEM ČISTÉ JIZERY?

0

V sobotu 29. května skončila nejnáročnější část rekonstrukce ulice 5. května, kdy dopravu v centru musely řídit semafory. Nyní je situace stabilizovaná, ve směru z Hluboké ulice projedete náměstím do ulice 5. května, u Havlíčkova náměstí zahnete doprava, projedete náměstím a dál k nemocnici pokračujete ulicí 28. října. V opačném směru pojedete úplně stejně, tato objížďka je obousměrná. Navíc můžete využít jednosměrky – Skálovu ulici a Dvořákovu, resp. Markovu ulici. Doprava v centru města bude tímto způsobem probíhat až do podzimu letošního roku. Autobusová zastávka Havlíčkovo náměstí není funkční. Náhradně je zřízena zastávka v ulici Kinského (tato je průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a je v ní zákaz stání a zastavení). Zastávka u nemocnice a zastávka U Borovičků zůstávají funkční.

Vodohospodářské sdružení Turnov, které je investorem rekonstrukce kanalizace v pěti městech semilského okresu v rámci akce Čistá Jizera, resp. vedení turnovské radnice, čelí kritice turnovského občana Čestmíra Kousala. Ten VHS veřejně na jednání zastupitelstva města obvinil z tunelování evropských fondů, nestandardně provedeného výběrového řízení a z korupce. Pro tato obvinění má prý i důkazy. Podle předsedy rady VHS Milana Hejduka i podle vedení města ale vše probíhá podle pravidel, všechny kroky jsou důsledně a pravidelně kontrolovány ze strany poskytovatele dotace, Státního fondu životního prostředí ad.
Nechme tedy na orgánech činných v trestním řízení, nechť vše vyšetří a výsledky předloží veřejnosti. Starostka města Hana Maierová se na červnové tiskové konferenci města nechala slyšet, že vedení města bude činit po dohodě s právníky další odpovídající kroky…

 

AKTUÁLNÍ OMEZENÍ V TURNOVSKÉ DOPRAVĚ V SOUVISLOSTI S AKCÍ ČISTÁ JIZERA

 

* CENTRUM MĚSTA A ULICE 5. KVĚTNA – viz výše.

 

* ŽIŽKOVA A HUSOVA ULICE (zadní část). Obě ulice byly již zprovozněny, asfaltové povrchy nejsou definitivní. Finální vrstvy zde budou položeny až v příštím roce. Důvodem je možné poškození komunikace při objížďkách, které si vyžádá rekonstrukce ulice 5. května.

 

* ALEJ LEGIÍ. Zde se stále pracuje. Průjezd ulicí je umožněn v jednom pruhu – vjezd je však povolen pouze místním obyvatelům a dopravní obsluze. Práce tady budou ukončeny do konce června 2010.

 

* DOLÁNKY. Hlavní kanalizační řady zde byly dokončeny. Chystá se stavba velké čerpací stanice odpadních vod v zelené ploše u mostku přes Jizeru. Realizace finálních asfaltů je naplánována na přelom června a července 2010.

 

* BUKOVINA U DOLÁNEK. Práce se zde rozeběhnou opět na počátku června.

 

* PALACKÉHO ULICE – U HŘIŠTĚ. Práce v této lokalitě budou definitivně ukončeny v první polovině června.

 

* NUDVOJOVICE. Zde již byly hlavní kanalizační řady dokončeny. V současné době probíhají práce na veřejných přípojkách. To znamená lokální překopy stávajících komunikací, které však nezpůsobují zásadní omezení dopravní obslužnosti. V přípravě je stavba velké čerpací stanice odpadních vod v zelené ploše u Jizery.

 

* ULICE NA STEBNI. Práce zde byly po přerušení znovu zahájeny. Příjezd do zadní části ulice je uzavřen, staveniště je nutno objíždět přes Vrchhůru (ulicí Vrchovina).

 

 * TÁZLEROVA ULICE. Nyní se pracuje asi v polovině délky této ulice, práce se přesouvají od polikliniky směrem k Hluboké ulici. Předpokládané ukončení prací na kanalizaci je do konce července. Komplexní úprava povrchů bude provedena do konce října 2010.

 

* ZBOROVSKÁ ULICE. Byly zahájeny stavební práce v úseku od Zelené cesty směrem ke Károvsku. V posledních dvou týdnech zde probíhala rekonstrukce plynovodu (investice RWE), která přímo nesouvisela s akcí Čistá Jizera. Tato skutečnost způsobila odklad zahájení prací na rekonstrukci kanalizace. Zastupitelé města na svém květnovém zasedání rozhodli, že se letos bude realizovat celá ulice od Hotelu Karel IV. včetně finálních povrchů.

 

* JIRÁSKOVA ULICE. Stavební práce byly zahájeny ve spodní části ulice (napojením z Trávnice). Práce se postupně přesouvají nahoru směrem k náměstí Českého ráje. Jiráskova ulice je pro průjezd uzavřena. Dokončení kanalizace je předpokládáno do konce června 2010. Po dobu července a srpna bude technologická přestávka, v září bude ulice kompletně předlážděna.

 

* KONĚVOVA ULICE. Práce byly zahájeny v křižovatce s ulicí Žižkovou. Stavba postupně pokračuje směrem nahoru k Zelené cestě. Staveniště je nutné objíždět přilehlými ulicemi vilové čtvrti.

 

* HRUBOSKALSKÁ ULICE. Práce byly zahájeny ve spodní části ulice (v křižovatce s ulicí Na Stebni) a postupně se přesouvají nahoru až k poslední nemovitosti v této ulici. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bude ulice v aktuálním pracovním úseku úplně uzavřena. Do oblasti nad staveniště se dostanete místní účelovou komunikací z ulice Křišťálové (přes sídliště Výšinka).

 

* TŘEŠŇOVÁ ULICE. Pracuje se v prostřední části ulice, práce se postupně přesouvají nahoru ke konci této ulice. Vzhledem k tomu, že je tato ulice slepá, není možno zajíždět do její zadní části žádnou objízdnou trasou. Jestliže zde nebydlíte, do ulice vůbec nejezděte.

 

* KOŇSKÝ TRH. Práce v této lokalitě nemají vliv na dopravu.

 

* ULICE NA KAMENCI. Pod státní silnicí I/35 byl realizován protlak, práce budou dále probíhat v chodníku podél silnice I/35 (vliv na dopravu je minimální).

 

Dopravní omezení, která se připravují

 

* HUSOVA ULICE – 1. ČÁST, bude se realizovat v letních měsících jako navazující stavba na stavbu v ulici 5. května.

 

(Tento průběžně aktualizovaný informační servis pro obyvatele a návštěvníky města vzniká ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov, které je investorem rekonstrukce a výstavby kanalizací v rámci projektu Čistá Jizera.)

Související články (celkem 29)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.